รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปทุมธานี ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.ปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7947513212ทำแล้ว 29/06/2554455210724845
2. เทศบาลนครรังสิต (ธัญบุรี)ทำแล้ว5166245151ทำแล้ว 22/06/2554146114383835
3. เทศบาลเมืองคลองหลวง (คลองหลวง)ทำแล้ว5638423176ทำแล้ว 24/04/255516203474747
4. เทศบาลเมืองคูคต (ลำลูกกา)ทำแล้ว5275275275ทำแล้ว 29/06/255431111388
5. เทศบาลเมืองท่าโขลง (คลองหลวง)ทำแล้ว8187106106ทำแล้ว 30/06/255475168362625
6. เทศบาลเมืองบางกะดี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6153135141ทำแล้ว 06/05/2554295575756
7. เทศบาลเมืองบางคูวัด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว5252252252ทำแล้ว 08/06/255492119777777
8. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (ธัญบุรี)ทำแล้ว7165140121ทำแล้ว 14/07/255441133747472
9. เทศบาลเมืองปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว72055354ทำแล้ว 38104484847
10. เทศบาลเมืองลาดสวาย (ลำลูกกา)ทำแล้ว61717070ทำแล้ว 01/03/25541381171514
11. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (ลำลูกกา)ทำแล้ว5272283283ทำแล้ว 30/06/25541798332929
12. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (ธัญบุรี)ทำแล้ว6381224212ทำแล้ว 30/06/25548102626243
13. เทศบาลตำบลคลองพระอุดม (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว71248873ทำแล้ว 30/06/255433444
14. เทศบาลตำบลคูขวาง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว5298138138ทำแล้ว 07/06/25542392100
15. เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ (สามโคก)ทำแล้ว669174135ทำแล้ว 07/04/25541374262522
16. เทศบาลตำบลธัญบุรี (ธัญบุรี)ทำแล้ว7307242226ทำแล้ว 21/06/25542124645755
17. เทศบาลตำบลบางขะแยง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7122122122ทำแล้ว 31/05/255476494949
18. เทศบาลตำบลบางเดื่อ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว5120192175ทำแล้ว 30/05/255473353535
19. เทศบาลตำบลบางเตย (สามโคก)ทำแล้ว5257200200ทำแล้ว 29/06/25541877404039
20. เทศบาลตำบลบางพูน (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6145144144 ยังไม่อนุมัติ
21. เทศบาลตำบลบางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว61189477ทำแล้ว 17/06/2554489000
22. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว71561513ทำแล้ว 24/01/255534000
23. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7187187187ทำแล้ว 135143128128105
24. เทศบาลตำบลระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว32104719ทำแล้ว 04/05/255428235464646
25. เทศบาลตำบลลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว6128128128ทำแล้ว 13/03/255554222222
26. เทศบาลตำบลลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5213213213ทำแล้ว 13/06/255481400
27. เทศบาลตำบลสามโคก (สามโคก)ทำแล้ว5817674 ยังไม่อนุมัติ
28. เทศบาลตำบลหนองเสือ (หนองเสือ)ทำแล้ว2232323 ยังไม่อนุมัติ
29. เทศบาลตำบลหลักหก (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6266199170ทำแล้ว 30/06/255466282828
30. อบต.กระแชง (สามโคก)ทำแล้ว5999999ทำแล้ว 12/05/2554253323232
31. อบต.คลองควาย (สามโคก)ทำแล้ว6127126126ทำแล้ว 01/10/2554
32. อบต.คลองเจ็ด (คลองหลวง)ทำแล้ว6178176174ทำแล้ว 04/04/255570171717
33. อบต.คลองสาม (คลองหลวง)ทำแล้ว7399387393ทำแล้ว 30/06/25546287984213
34. อบต.คลองสี่ (คลองหลวง)ทำแล้ว6383300298ทำแล้ว 11/05/2554112106252218
35. อบต.คลองหก (คลองหลวง)ทำแล้ว7278200177ทำแล้ว 20/06/2554103610109
36. อบต.คลองห้า (คลองหลวง)ทำแล้ว7676767ทำแล้ว 28/02/25546269353532
37. อบต.คูบางหลวง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว7104105105ทำแล้ว 14/06/255472000
38. อบต.เชียงรากน้อย (สามโคก)ทำแล้ว7144138124ทำแล้ว 03/06/255451282626
39. อบต.ท้ายเกาะ (สามโคก)ทำแล้ว7139114105ทำแล้ว 27/05/2554112777777
40. อบต.นพรัตน์ (หนองเสือ)ทำแล้ว5101100100ทำแล้ว 11/04/255428151515
41. อบต.บ่อเงิน (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว7596159ทำแล้ว 15/06/255425632400
42. อบต.บางกระบือ (สามโคก)ทำแล้ว71119995ทำแล้ว 12/05/2554277292927
43. อบต.บางพูด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7134134134ทำแล้ว 29/06/255492686561
44. อบต.บางโพธิ์เหนือ (สามโคก)ทำแล้ว7121120120ทำแล้ว 06/06/255464333
45. อบต.บางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6107106106ทำแล้ว 17/06/255430232321
46. อบต.บ้านกระแชง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว5137137137ทำแล้ว 30/06/255411000
47. อบต.บ้านงิ้ว (สามโคก)ทำแล้ว7231231231ทำแล้ว 12/05/255436202020
48. อบต.บ้านฉาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7155156156ทำแล้ว 19/05/2554167363636
49. อบต.บ้านปทุม (สามโคก)ทำแล้ว6178184184ทำแล้ว 08/06/255431000
50. อบต.บึงกาสาม (หนองเสือ)ทำแล้ว5201204204ทำแล้ว 08/12/255447242421
51. อบต.บึงคอไห (ลำลูกกา)ทำแล้ว7173173173ทำแล้ว 30/06/255484363636
52. อบต.บึงคำพร้อย (ลำลูกกา)ทำแล้ว7121121121ทำแล้ว 30/04/255454000
53. อบต.บึงชำอ้อ (หนองเสือ)ทำแล้ว51604811ทำแล้ว 08/06/2554271323131
54. อบต.บึงทองหลาง (ลำลูกกา)ทำแล้ว6138135131ทำแล้ว 20/06/255448292929
55. อบต.บึงบอน (หนองเสือ)ทำแล้ว6206112112ทำแล้ว 12/05/255450300
56. อบต.บึงบา (หนองเสือ)ทำแล้ว5104104104ทำแล้ว 29/06/255426000
57. อบต.พืชอุดม (ลำลูกกา)ทำแล้ว7150150150ทำแล้ว 09/05/25541364000
58. อบต.ระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว615410094ทำแล้ว 06/05/25544102747474
59. อบต.ลาดหลุมแก้ว (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว7646363ทำแล้ว 23/05/2554252525252
60. อบต.ลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว71138384ทำแล้ว 15/02/255450333333
61. อบต.ลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5243226226ทำแล้ว 26/05/2554621000
62. อบต.ศาลาครุ (หนองเสือ)ทำแล้ว711498101ทำแล้ว 16/06/2554847242422
63. อบต.สวนพริกไทย (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7216218218ทำแล้ว 19/05/25547087717171
64. อบต.หนองสามวัง (หนองเสือ)ทำแล้ว7155154155ทำแล้ว 15/06/2554712600
65. อบต.หน้าไม้ (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว8189157155ทำแล้ว 09/07/2556
รวม 65 อปท.6539812,38910,1879,262621,4284,9961,9951,7891,679
ข้อมูล ณ 13/09/2563