รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นนทบุรี ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6191191191ทำแล้ว 29/06/2554996800
2. เทศบาลนครนนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว3378282260ทำแล้ว 21/11/2554151354242242232
3. เทศบาลนครปากเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7326272229ทำแล้ว 29/06/25544245170170170
4. เทศบาลเมืองบางกรวย (บางกรวย)ทำแล้ว6125182123ทำแล้ว 04/08/25543103525252
5. เทศบาลเมืองบางคูรัด (บางบัวทอง)ทำแล้ว6271113113ทำแล้ว 13/06/255420128666666
6. เทศบาลเมืองบางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว8321208182ทำแล้ว 28/06/2554102000
7. เทศบาลเมืองบางแม่นาง (บางใหญ่)ทำแล้ว61388374ทำแล้ว 29/06/2554182767675
8. เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา (บางบัวทอง)ทำแล้ว51236294ทำแล้ว 30/06/255454123757575
9. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6144144144ทำแล้ว 27/06/2555144575755
10. เทศบาลเมืองพิมลราช (บางบัวทอง)ทำแล้ว6524949ทำแล้ว 15/06/255456107626262
11. เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว7325319323ทำแล้ว 29/06/25541156888888
12. เทศบาลตำบลไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว625ทำแล้ว 29/06/25541111
13. เทศบาลตำบลไทรม้า (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6329330330ทำแล้ว 15/06/2554617610310398
14. เทศบาลตำบลบางพลับ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6147142143ทำแล้ว 02/05/2554251383837
15. เทศบาลตำบลบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6173184157ทำแล้ว 29/06/255495545454
16. เทศบาลตำบลบางเลน (บางใหญ่)ทำแล้ว6117167113ทำแล้ว 15/06/25542078900
17. เทศบาลตำบลบางสีทอง (บางกรวย)ทำแล้ว6169159165ทำแล้ว 20/06/2554159242424
18. เทศบาลตำบลบางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6161122115ทำแล้ว 29/06/2554190686868
19. เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว62023718ทำแล้ว 23/05/255482242323
20. เทศบาลตำบลปลายบาง (บางกรวย)ทำแล้ว61019795ทำแล้ว 06/09/2554373000
21. เทศบาลตำบลศาลากลาง (บางกรวย)ทำแล้ว6223221221ทำแล้ว 14/06/25541143111
22. เทศบาลตำบลเสาธงหิน (บางใหญ่)ทำแล้ว6164113102ทำแล้ว 24/06/2554124464636
23. อบต.เกาะเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6179170149ทำแล้ว 02/08/2554756363636
24. อบต.ขุนศรี (ไทรน้อย)ทำแล้ว61881515ทำแล้ว 13/06/2554956000
25. อบต.คลองขวาง (ไทรน้อย)ทำแล้ว61359276ทำแล้ว 07/06/255480141414
26. อบต.คลองข่อย (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6899090ทำแล้ว 18/05/255489323026
27. อบต.คลองพระอุดม (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6103106106ทำแล้ว 24/07/255527130949393
28. อบต.ทวีวัฒนา (ไทรน้อย)ทำแล้ว611 ยังไม่อนุมัติ
29. อบต.ท่าอิฐ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6164165165ทำแล้ว 12/05/255484000
30. อบต.ไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6464240 ยังไม่อนุมัติ
31. อบต.ไทรใหญ่ (ไทรน้อย)ทำแล้ว61984442ทำแล้ว 27/06/25541141300
32. อบต.บางกร่าง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6232269269ทำแล้ว 28/06/25548000
33. อบต.บางขนุน (บางกรวย)ทำแล้ว6130127126ทำแล้ว 13/06/255430200
34. อบต.บางขุนกอง (บางกรวย)ทำแล้ว6403187142ทำแล้ว 29/06/255420000
35. อบต.บางตะไนย์ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7180ทำแล้ว 13/06/25547374686868
36. อบต.บางไผ่ (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6208244211ทำแล้ว 7931000
37. อบต.บางรักน้อย (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว7260260259ทำแล้ว 30/06/2554
38. อบต.บางรักใหญ่ (บางบัวทอง)ทำแล้ว6366127127ทำแล้ว 30/06/25548067000
39. อบต.บางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6228233204ทำแล้ว 30/06/255440303030
40. อบต.บ้านใหม่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6939191ทำแล้ว 20/06/255451272727
41. อบต.มหาสวัสดิ์ (บางกรวย)ทำแล้ว6135134134ทำแล้ว 29/06/2554841323229
42. อบต.ราษฎร์นิยม (ไทรน้อย)ทำแล้ว6196184177ทำแล้ว 15/06/2554184333329
43. อบต.ละหาร (บางบัวทอง)ทำแล้ว6143127119ทำแล้ว 29/06/255426111000
44. อบต.ลำโพ (บางบัวทอง)ทำแล้ว614011193ทำแล้ว 29/06/255478000
45. อบต.หนองเพรางาย (ไทรน้อย)ทำแล้ว71223232ทำแล้ว 09/05/2554256353421
46. อบต.อ้อมเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว66688ทำแล้ว 25/05/2554338444
รวม 46 อปท.462798,2106,3365,916446503,7531,7441,6471,594
ข้อมูล ณ 13/09/2563