รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรปราการ ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.สมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว61546552ทำแล้ว 29/07/25545113646463
2. เทศบาลนครสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว6796666ทำแล้ว 13/07/2554353198261919
3. เทศบาลเมืองบางแก้ว (บางพลี)ทำแล้ว5311254250ทำแล้ว 23/06/255415000
4. เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว59010193ทำแล้ว 10/06/2554559434343
5. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (พระประแดง)ทำแล้ว63083930ทำแล้ว 27/06/255461264240240239
6. เทศบาลเมืองพระประแดง (พระประแดง)ทำแล้ว6235173149ทำแล้ว 27/06/255418129000
7. เทศบาลเมืองแพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5625552ทำแล้ว 09/05/25542969464646
8. เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว6173219189ทำแล้ว 02/01/25551247333
9. เทศบาลเมืองลัดหลวง (พระประแดง)ทำแล้ว6215134123ทำแล้ว 27/06/2554391655000
10. เทศบาลตำบลคลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว6148165137ทำแล้ว 30/06/25542581000
11. เทศบาลตำบลคลองสวน (บางบ่อ)ทำแล้ว6218218218ทำแล้ว 23/06/2554376454540
12. เทศบาลตำบลด่านสำโรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว51357266ทำแล้ว 02/06/2554184797978
13. เทศบาลตำบลเทพารักษ์ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว8232177178ทำแล้ว 11/08/255497575757
14. เทศบาลตำบลบางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว61179077ทำแล้ว 15/06/25541171696969
15. เทศบาลตำบลบางปู (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว6206188163ทำแล้ว 29/06/2554135179121119114
16. เทศบาลตำบลบางพลี (บางพลี)ทำแล้ว6120246214ทำแล้ว 30/06/255432333
17. เทศบาลตำบลบางพลีน้อย (บางบ่อ)ทำแล้ว66098187ทำแล้ว 28/07/25543258373633
18. เทศบาลตำบลบางเมือง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5178185164ทำแล้ว 20/04/2554214111910187
19. เทศบาลตำบลบางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว713310897ทำแล้ว 09/06/25546735654
20. เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6187134118ทำแล้ว 30/06/2554104393736
21. เทศบาลตำบลแพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว4129222142ทำแล้ว 06/12/2554467525252
22. เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5205152151ทำแล้ว 30/06/2554117505050
23. เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5183162147ทำแล้ว 26/05/25545106585858
24. อบต.คลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว6146172129ทำแล้ว 28/06/255419109515047
25. อบต.คลองนิยมยาตรา (บางบ่อ)ทำแล้ว6848888ทำแล้ว 12/05/255441343432
26. อบต.ทรงคนอง (พระประแดง)ทำแล้ว6148125113ทำแล้ว 24/06/255489111111
27. อบต.นาเกลือ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6313286283ทำแล้ว 08/06/255455711
28. อบต.ในคลองบางปลากด (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6389419346ทำแล้ว 13/06/2554150171714
29. อบต.บางกระสอบ (พระประแดง)ทำแล้ว58811ทำแล้ว 24/06/2554247383837
30. อบต.บางกอบัว (พระประแดง)ทำแล้ว6139127109ทำแล้ว 15/06/25543962141414
31. อบต.บางกะเจ้า (พระประแดง)ทำแล้ว6136123100ทำแล้ว 21/06/255424242323
32. อบต.บางโฉลง (บางพลี)ทำแล้ว344510979ทำแล้ว 30/06/25541204162134108
33. อบต.บางด้วน (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว8145112108ทำแล้ว 03/06/255451282828
34. อบต.บางน้ำผึ้ง (พระประแดง)ทำแล้ว6191919ทำแล้ว 23/06/25543841343232
35. อบต.บางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว617498103ทำแล้ว 23/05/25541150262524
36. อบต.บางปลา (บางพลี)ทำแล้ว3128109107ทำแล้ว 29/08/2554195453228
37. อบต.บางโปรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5666666ทำแล้ว 30000
38. อบต.บางพลีใหญ่ (บางพลี)ทำแล้ว5171225170ทำแล้ว 29/06/255421160141141141
39. อบต.บางเพรียง (บางบ่อ)ทำแล้ว63553549ทำแล้ว 27/06/255485183993628
40. อบต.บางยอ (พระประแดง)ทำแล้ว6124124124ทำแล้ว 08/09/2554356000
41. อบต.บางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว6268234213ทำแล้ว 29/02/25556115955
42. อบต.บ้านคลองสวน (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5179144149ทำแล้ว 15/06/255416000
43. อบต.บ้านระกาศ (บางบ่อ)ทำแล้ว673137156ทำแล้ว 28/06/255461292928
44. อบต.เปร็ง (บางบ่อ)ทำแล้ว6184150117ทำแล้ว 15/06/25542702011
45. อบต.ราชาเทวะ (บางพลี)ทำแล้ว4147187188ทำแล้ว 31/05/255435126565555
46. อบต.ศีรษะจรเข้น้อย (บางเสาธง)ทำแล้ว6142142172ทำแล้ว 27/06/255477454542
47. อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ (บางเสาธง)ทำแล้ว61043133ทำแล้ว 16/06/2554104686868
48. อบต.หนองปรือ (บางพลี)ทำแล้ว6197189189ทำแล้ว 16/06/25548615156
49. อบต.แหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว875ทำแล้ว 10/02/255522999
รวม 49 อปท.492808,3176,7476,374491,0094,4692,2391,9691,876
ข้อมูล ณ 13/09/2563