รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นราธิวาส ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.นราธิวาส (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว8713182107ทำแล้ว 28/06/25536109868483
2. เทศบาลเมืองตากใบ (ตากใบ)ทำแล้ว8258200176ทำแล้ว 29/06/2553103393939
3. เทศบาลเมืองนราธิวาส (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว8269160148ทำแล้ว 29/07/25537121575656
4. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว815317193ทำแล้ว 30/06/25534141112107106
5. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว8774127ทำแล้ว 29/06/2553155454544
6. เทศบาลตำบลต้นไทร (บาเจาะ)ทำแล้ว892185129ทำแล้ว 30/06/255392111
7. เทศบาลตำบลตันหยงมัส (ระแงะ)ทำแล้ว8218ทำแล้ว 21/02/2554895011
8. เทศบาลตำบลบาเจาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว8296206191ทำแล้ว 29/06/255320222
9. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา (แว้ง)ทำแล้ว8816180ทำแล้ว 10/06/25531343111
10. เทศบาลตำบลปะลุรู (สุไหงปาดี)ทำแล้ว8273241215ทำแล้ว 08/06/2553168704830
11. เทศบาลตำบลปาเสมัส (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว811311099ทำแล้ว 24/06/255311021611
12. เทศบาลตำบลมะรือโบตก (ระแงะ)ทำแล้ว8603838ทำแล้ว 29/06/2553291677
13. เทศบาลตำบลยี่งอ (ยี่งอ)ทำแล้ว812710299ทำแล้ว 29/06/2553559353535
14. เทศบาลตำบลรือเสาะ (รือเสาะ)ทำแล้ว8854848ทำแล้ว 21/06/255385353332
15. เทศบาลตำบลแว้ง (แว้ง)ทำแล้ว8121115106ทำแล้ว 18/06/2553521311
16. เทศบาลตำบลศรีสาคร (ศรีสาคร)ทำแล้ว8142145134ทำแล้ว 29/06/2553576101010
17. เทศบาลตำบลสุคิริน (สุคิริน)ทำแล้ว8101100100ทำแล้ว 30/06/2553336322
18. อบต.กะลุวอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว81124443ทำแล้ว 21/06/255344242424
19. อบต.กายูคละ (แว้ง)ทำแล้ว8224243208ทำแล้ว 29/06/2553161646464
20. อบต.กาเยาะมาตี (บาเจาะ)ทำแล้ว8222128105ทำแล้ว 30/06/255311111
21. อบต.กาลิซา (ระแงะ)ทำแล้ว8953737ทำแล้ว 03/03/255452822
22. อบต.กาวะ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว8106157119ทำแล้ว 31/05/2553450363632
23. อบต.กาหลง (ศรีสาคร)ทำแล้ว8114ทำแล้ว 30/06/2553472111
24. อบต.เกาะสะท้อน (ตากใบ)ทำแล้ว81459289ทำแล้ว 19/06/2553176676765
25. อบต.เกียร์ (สุคิริน)ทำแล้ว8116163129ทำแล้ว 22/06/255343181612
26. อบต.โคกเคียน (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว815811897ทำแล้ว 29/06/2553721066
27. อบต.โคกสะตอ (รือเสาะ)ทำแล้ว6211213214ทำแล้ว 28/07/2553169111
28. อบต.ฆอเลาะ (แว้ง)ทำแล้ว81348777ทำแล้ว 16/06/2553124111
29. อบต.โฆษิต (ตากใบ)ทำแล้ว81106049ทำแล้ว 28/06/255313102575757
30. อบต.จวบ (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว8174168207ทำแล้ว 17/06/255342312623
31. อบต.จอเบาะ (ยี่งอ)ทำแล้ว8272250249ทำแล้ว 29/06/2553141511
32. อบต.จะแนะ (จะแนะ)ทำแล้ว8146116105ทำแล้ว 28/06/2553245111
33. อบต.เฉลิม (ระแงะ)ทำแล้ว81217070ทำแล้ว 14/06/255354311
34. อบต.ช้างเผือก (จะแนะ)ทำแล้ว8113120141ทำแล้ว 28/06/2553228111
35. อบต.เชิงคีรี (ศรีสาคร)ทำแล้ว81538ทำแล้ว 25/08/2554123999
36. อบต.ซากอ (ศรีสาคร)ทำแล้ว8229137136ทำแล้ว 25/06/255371811
37. อบต.ดุซงญอ (จะแนะ)ทำแล้ว812611297ทำแล้ว 15/06/2553153777
38. อบต.ตะปอเยาะ (ยี่งอ)ทำแล้ว8201414ทำแล้ว 24/06/25531939443
39. อบต.ตะมะยูง (ศรีสาคร)ทำแล้ว8138142138ทำแล้ว 29/06/2553966636363
40. อบต.ตันหยงมัส (ระแงะ)ทำแล้ว8434343ทำแล้ว 29/06/2553144111
41. อบต.ตันหยงลิมอ (ระแงะ)ทำแล้ว8124123123ทำแล้ว 25/06/255380434343
42. อบต.โต๊ะเด็ง (สุไหงปาดี)ทำแล้ว8192180164ทำแล้ว 25/06/2553277191919
43. อบต.นานาค (ตากใบ)ทำแล้ว81188359ทำแล้ว 29/06/25538471722
44. อบต.บองอ (ระแงะ)ทำแล้ว81218383ทำแล้ว 29/06/255425111
45. อบต.บางขุนทอง (ตากใบ)ทำแล้ว8777575ทำแล้ว 28/06/255343424241
46. อบต.บางปอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว888111117ทำแล้ว 30/06/2554153111
47. อบต.บาเจาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว82192927ทำแล้ว 21/06/255341111
48. อบต.บาตง (รือเสาะ)ทำแล้ว8198173179ทำแล้ว 25/06/2553524933
49. อบต.บาเระใต้ (บาเจาะ)ทำแล้ว8122177153ทำแล้ว 30/06/2553146262424
50. อบต.บาเระเหนือ (บาเจาะ)ทำแล้ว8254211190ทำแล้ว 28/01/2554239343232
51. อบต.บูกิต (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว8180192148ทำแล้ว 30/06/255371171717
52. อบต.ปะลุกาสาเมาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว8259229203ทำแล้ว 29/06/2553435911
53. อบต.ปะลุรู (สุไหงปาดี)ทำแล้ว8173183139ทำแล้ว 30/06/2553561313131
54. อบต.ปาโงสะโต (ระแงะ)ทำแล้ว810310190ทำแล้ว 24/06/255363262626
55. อบต.ปูโยะ (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว8160113110ทำแล้ว 30/06/255347888
56. อบต.ผดุงมาตร (จะแนะ)ทำแล้ว8149143117ทำแล้ว 28/06/2553147333
57. อบต.พร่อน (ตากใบ)ทำแล้ว89913584ทำแล้ว 30/06/255377615856
58. อบต.ไพรวัน (ตากใบ)ทำแล้ว8174174140ทำแล้ว 28/06/255347464343
59. อบต.ภูเขาทอง (สุคิริน)ทำแล้ว819722292ทำแล้ว 10/06/2553181611
60. อบต.มะนังตายอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว8887672ทำแล้ว 24/06/2553831222
61. อบต.มะรือโบตก (ระแงะ)ทำแล้ว8866974ทำแล้ว 14/06/2553158222220
62. อบต.มะรือโบออก (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว8837970ทำแล้ว 30/06/2553328544
63. อบต.มาโมง (สุคิริน)ทำแล้ว8146152144ทำแล้ว 18/06/255338621
64. อบต.มูโนะ (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว814112879ทำแล้ว 28/06/25537129108
65. อบต.แม่ดง (แว้ง)ทำแล้ว84210364ทำแล้ว 29/06/2553139312928
66. อบต.ยี่งอ (ยี่งอ)ทำแล้ว8165164164ทำแล้ว 18/06/255318151515
67. อบต.ร่มไทร (สุคิริน)ทำแล้ว8104129129ทำแล้ว 15/06/255348322
68. อบต.ริโก๋ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว81368878ทำแล้ว 22/06/255343262625
69. อบต.รือเสาะ (รือเสาะ)ทำแล้ว8104104104ทำแล้ว 28/06/25549999
70. อบต.รือเสาะออก (รือเสาะ)ทำแล้ว8252163139ทำแล้ว 28/06/2553136212120
71. อบต.เรียง (รือเสาะ)ทำแล้ว8137247196ทำแล้ว 11371222
72. อบต.ละหาร (ยี่งอ)ทำแล้ว81468170ทำแล้ว 26/05/255317111
73. อบต.ลาโละ (รือเสาะ)ทำแล้ว8124120111ทำแล้ว 28/06/2553153181817
74. อบต.ลำภู (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว8185185185ทำแล้ว 25/06/2553887484848
75. อบต.ลุโบะบายะ (ยี่งอ)ทำแล้ว8179ทำแล้ว 15/09/2553159444138
76. อบต.ลุโบะบือซา (ยี่งอ)ทำแล้ว819111ทำแล้ว 25/06/2553253333333
77. อบต.ลุโบะสาวอ (บาเจาะ)ทำแล้ว88087ทำแล้ว 29/06/255311422
78. อบต.โล๊ะจูด (แว้ง)ทำแล้ว8197224219ทำแล้ว 29/06/2553164211
79. อบต.แว้ง (แว้ง)ทำแล้ว8276276276ทำแล้ว 30/06/2553146444
80. อบต.ศรีบรรพต (ศรีสาคร)ทำแล้ว8110110110ทำแล้ว 25/06/255323666
81. อบต.ศรีสาคร (ศรีสาคร)ทำแล้ว81899191ทำแล้ว 31/03/2554481098
82. อบต.ศาลาใหม่ (ตากใบ)ทำแล้ว8123156116ทำแล้ว 24/06/255378626060
83. อบต.สากอ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว8138165107ทำแล้ว 08/06/2553762588
84. อบต.สามัคคี (รือเสาะ)ทำแล้ว8210154155ทำแล้ว 02/05/25545161188
85. อบต.สาวอ (รือเสาะ)ทำแล้ว8243244242ทำแล้ว 30/06/25531074433
86. อบต.สุคิริน (สุคิริน)ทำแล้ว8114133120ทำแล้ว 14/05/2553227333
87. อบต.สุวารี (รือเสาะ)ทำแล้ว81358978ทำแล้ว 02/08/25542790393939
88. อบต.สุไหงปาดี (สุไหงปาดี)ทำแล้ว8209217217ทำแล้ว 08/06/25533105575757
89. อบต.เอราวัณ (แว้ง)ทำแล้ว8837980ทำแล้ว 21/06/255339222222
รวม 89 อปท.8971013,88411,1919,956892085,1422,0261,7271,675
ข้อมูล ณ 13/09/2563