รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ยะลา ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว5252225212ทำแล้ว 30/07/25535215180128117
2. เทศบาลนครยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว6185193193ทำแล้ว 30/06/25539523138
3. เทศบาลเมืองเบตง (เบตง)ทำแล้ว6627235194ทำแล้ว 29/06/25532211484847
4. เทศบาลเมืองสะเตงนอก (เมืองยะลา)ทำแล้ว81159186ทำแล้ว 30/06/255367272725
5. เทศบาลตำบลโกตาบารู (รามัน)ทำแล้ว7151164154ทำแล้ว 30/06/25531897767672
6. เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง (บันนังสตา)ทำแล้ว7140134119ทำแล้ว 29/06/255368111
7. เทศบาลตำบลคอกช้าง (ธารโต)ทำแล้ว7154156156ทำแล้ว 29/06/255334888
8. เทศบาลตำบลท่าสาป (เมืองยะลา)ทำแล้ว6124111107ทำแล้ว 29/06/255330755
9. เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ (เบตง)ทำแล้ว6140133123ทำแล้ว 28/06/2553940222221
10. เทศบาลตำบลบันนังสตา (บันนังสตา)ทำแล้ว616551ทำแล้ว 30/06/255335131313
11. เทศบาลตำบลบาลอ (รามัน)ทำแล้ว580140121ทำแล้ว 29/06/255318943
12. เทศบาลตำบลบุดี (เมืองยะลา)ทำแล้ว9129129ทำแล้ว 28/06/25531757422
13. เทศบาลตำบลปะแต (ยะหา)ทำแล้ว5326316315ทำแล้ว 30/06/2553139252524
14. เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ (รามัน)ทำแล้ว5281282282ทำแล้ว 25/06/255373141413
15. เทศบาลตำบลยะหา (ยะหา)ทำแล้ว611711297ทำแล้ว 29/06/2553428272727
16. เทศบาลตำบลยุโป (เมืองยะลา)ทำแล้ว6125119115ทำแล้ว 22/06/255397462322
17. เทศบาลตำบลลำใหม่ (เมืองยะลา)ทำแล้ว6484848ทำแล้ว 19/07/255334202020
18. อบต.กรงปินัง (กรงปินัง)ทำแล้ว9303206139ทำแล้ว 28/06/2553112878684
19. อบต.กอตอตือระ (รามัน)ทำแล้ว5986656ทำแล้ว 04/06/2553145333333
20. อบต.กาตอง (ยะหา)ทำแล้ว6839179ทำแล้ว 27/05/255346212119
21. อบต.กาบัง (กาบัง)ทำแล้ว6158117106ทำแล้ว 18/08/255340533
22. อบต.กายูบอเกาะ (รามัน)ทำแล้ว5898962ทำแล้ว 21/06/2553847393939
23. อบต.กาลอ (รามัน)ทำแล้ว5135134133ทำแล้ว 25/06/2553130999
24. อบต.กาลูปัง (รามัน)ทำแล้ว5766859ทำแล้ว 22212120
25. อบต.เกะรอ (รามัน)ทำแล้ว587157158ทำแล้ว 30/06/255324131313
26. อบต.คีรีเขต (ธารโต)ทำแล้ว92323232ทำแล้ว 30/06/2553692855
27. อบต.จะกว๊ะ (รามัน)ทำแล้ว585136124ทำแล้ว 30/06/2553537151514
28. อบต.ตลิ่งชัน (บันนังสตา)ทำแล้ว719510372ทำแล้ว 23/12/255346171717
29. อบต.ตะโละหะลอ (รามัน)ทำแล้ว6118126108ทำแล้ว 28/06/255329887
30. อบต.ตาชี (ยะหา)ทำแล้ว7588673ทำแล้ว 30/06/2553344171716
31. อบต.ตาเซะ (เมืองยะลา)ทำแล้ว5122128102ทำแล้ว 25/06/2553953393938
32. อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ (บันนังสตา)ทำแล้ว61406956ทำแล้ว 30/06/2553262291615
33. อบต.ตาเนาะแมเราะ (เบตง)ทำแล้ว10348337330ทำแล้ว 02/07/2553546343333
34. อบต.ถ้ำทะลุ (บันนังสตา)ทำแล้ว8113113113ทำแล้ว 29/06/255332999
35. อบต.ท่าธง (รามัน)ทำแล้ว58310460ทำแล้ว 24/06/255337191919
36. อบต.ธารโต (ธารโต)ทำแล้ว611011597ทำแล้ว 04/06/255329555
37. อบต.เนินงาม (รามัน)ทำแล้ว5192156156ทำแล้ว 18/06/255328444
38. อบต.บันนังสตา (บันนังสตา)ทำแล้ว5243165164ทำแล้ว 16/06/255365292929
39. อบต.บันนังสาเรง (เมืองยะลา)ทำแล้ว987307310ทำแล้ว 28/06/255363472424
40. อบต.บาโงย (รามัน)ทำแล้ว51017781ทำแล้ว 17/06/25532817149
41. อบต.บาโงยซิแน (ยะหา)ทำแล้ว6729174ทำแล้ว 28/06/255332444
42. อบต.บาเจาะ (บันนังสตา)ทำแล้ว8218217217ทำแล้ว 12/05/255373292929
43. อบต.บ้านแหร (ธารโต)ทำแล้ว6137296214ทำแล้ว 28/06/255346404040
44. อบต.บาโร๊ะ (ยะหา)ทำแล้ว579106ทำแล้ว 25/06/255340292825
45. อบต.บาละ (กาบัง)ทำแล้ว6277243224ทำแล้ว 28/06/255334111110
46. อบต.บือมัง (รามัน)ทำแล้ว6144121107ทำแล้ว 14/06/255343777
47. อบต.ปุโรง (กรงปินัง)ทำแล้ว597228191ทำแล้ว 28/06/255364473332
48. อบต.เปาะเส้ง (เมืองยะลา)ทำแล้ว9676767ทำแล้ว 25/06/2553663876
49. อบต.พร่อน (เมืองยะลา)ทำแล้ว62103131ทำแล้ว 18/06/2553231292929
50. อบต.แม่หวาด (ธารโต)ทำแล้ว71319891ทำแล้ว 29/06/255350373735
51. อบต.ยะต๊ะ (รามัน)ทำแล้ว5125160114ทำแล้ว 23/06/255354333
52. อบต.ยะรม (เบตง)ทำแล้ว10433264193ทำแล้ว 30/06/2553581255
53. อบต.ยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว667129126ทำแล้ว 25/06/255345363636
54. อบต.ยะหา (ยะหา)ทำแล้ว66497105ทำแล้ว 14/05/255323201919
55. อบต.ละแอ (ยะหา)ทำแล้ว5217220218ทำแล้ว 30/06/255356383736
56. อบต.ลำพะยา (เมืองยะลา)ทำแล้ว5245245245ทำแล้ว 28/06/2553452466
57. อบต.ลำใหม่ (เมืองยะลา)ทำแล้ว673132102ทำแล้ว 14/06/2553231765
58. อบต.ลิดล (เมืองยะลา)ทำแล้ว51389372ทำแล้ว 21/06/255354353535
59. อบต.วังพญา (รามัน)ทำแล้ว5121202202ทำแล้ว 30/06/255338333
60. อบต.สะเอะ (กรงปินัง)ทำแล้ว8227337309ทำแล้ว 10/06/255346171413
61. อบต.หน้าถ้ำ (เมืองยะลา)ทำแล้ว10113115116ทำแล้ว 25/06/2553235121212
62. อบต.ห้วยกระทิง (กรงปินัง)ทำแล้ว9146154155ทำแล้ว 28/06/255373262625
63. อบต.อัยเยอร์เวง (เบตง)ทำแล้ว7172148135ทำแล้ว 17/06/2553780595959
64. อบต.อาซ่อง (รามัน)ทำแล้ว518316789ทำแล้ว 23/07/2553127555
รวม 64 อปท.6440610,1719,3238,405641103,4391,6431,4261,371
ข้อมูล ณ 13/09/2563