รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พัทลุง ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.พัทลุง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว53766061ทำแล้ว 30/06/2553681581249696
2. เทศบาลเมืองพัทลุง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5165158149ทำแล้ว 30/06/25531103787574
3. เทศบาลตำบลกงหรา (กงหรา)ทำแล้ว4258261257ทำแล้ว 30/06/25539392464
4. เทศบาลตำบลเกาะนางคำ (ปากพะยูน)ทำแล้ว6218218218ทำแล้ว 25141313
5. เทศบาลตำบลเขาเจียก (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4177176176ทำแล้ว 30/06/255359222222
6. เทศบาลตำบลเขาชัยสน (เขาชัยสน)ทำแล้ว412812890ทำแล้ว 28/02/25541094373735
7. เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง (ตะโหมด)ทำแล้ว5227226226ทำแล้ว 25/06/25536241022
8. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว (กงหรา)ทำแล้ว5189404405ทำแล้ว 29/06/25535195621
9. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ตะโหมด)ทำแล้ว610210984ทำแล้ว 10/06/2553444313029
10. เทศบาลตำบลควนขนุน (ควนขนุน)ทำแล้ว52088785ทำแล้ว 21/06/25539109864
11. เทศบาลตำบลควนเสาธง (ตะโหมด)ทำแล้ว5143145121ทำแล้ว 30/05/255374126959592
12. เทศบาลตำบลโคกชะงาย (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4171194183ทำแล้ว 11/06/2553114141212
13. เทศบาลตำบลโคกม่วง (เขาชัยสน)ทำแล้ว4159178144ทำแล้ว 25/06/255359504642
14. เทศบาลตำบลจองถนน (เขาชัยสน)ทำแล้ว4292292291ทำแล้ว 28/06/255338987
15. เทศบาลตำบลชะรัด (กงหรา)ทำแล้ว516611198ทำแล้ว 29/06/255474303030
16. เทศบาลตำบลชุมพล (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว79911386ทำแล้ว 16/06/255365565555
17. เทศบาลตำบลดอนทราย (ปากพะยูน)ทำแล้ว5125177150ทำแล้ว 24/06/2553658403939
18. เทศบาลตำบลดอนทราย (ควนขนุน)ทำแล้ว487128105ทำแล้ว 30/06/2553150400
19. เทศบาลตำบลดอนประดู่ (ปากพะยูน)ทำแล้ว81467878ทำแล้ว 24/06/2553762474747
20. เทศบาลตำบลตะโหมด (ตะโหมด)ทำแล้ว4131159152ทำแล้ว 30/06/2553368434241
21. เทศบาลตำบลตำนาน (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4215214214ทำแล้ว 21/06/25531754312826
22. เทศบาลตำบลโตนดด้วน (ควนขนุน)ทำแล้ว420396104ทำแล้ว 30/06/2553170111010
23. เทศบาลตำบลทะเลน้อย (ควนขนุน)ทำแล้ว422012986ทำแล้ว 30/06/2553107262626
24. เทศบาลตำบลท่าแค (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว477110152ทำแล้ว 24/06/25531392499
25. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ (บางแก้ว)ทำแล้ว7128138132ทำแล้ว 25/06/255352333332
26. เทศบาลตำบลท่ามิหรำ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4141169145ทำแล้ว 29/06/2553468535353
27. เทศบาลตำบลนาขยาด (ควนขนุน)ทำแล้ว4120134135ทำแล้ว 29/06/2553488706868
28. เทศบาลตำบลนาท่อม (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4852828ทำแล้ว 30/06/2553171388
29. เทศบาลตำบลนาโหนด (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5778477ทำแล้ว 28/06/2554356454343
30. เทศบาลตำบลบางแก้ว (บางแก้ว)ทำแล้ว4142143143ทำแล้ว 29/09/255479119767676
31. เทศบาลตำบลบ้านนา (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว4898866ทำแล้ว 07/06/25533654292928
32. เทศบาลตำบลบ้านพร้าว (ป่าพะยอม)ทำแล้ว7988511ทำแล้ว 29/06/255357332
33. เทศบาลตำบลบ้านสวน (ควนขนุน)ทำแล้ว5929288ทำแล้ว 22/06/2553442404039
34. เทศบาลตำบลปรางหมู่ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว6736645ทำแล้ว 15/06/255332121010
35. เทศบาลตำบลปากพะยูน (ปากพะยูน)ทำแล้ว9174179167ทำแล้ว 28/06/2553191822
36. เทศบาลตำบลป่าบอน (ป่าบอน)ทำแล้ว5140121126ทำแล้ว 28/06/2553458232322
37. เทศบาลตำบลพญาขัน (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4209209209ทำแล้ว 28/06/2553144512124
38. เทศบาลตำบลพนางตุง (ควนขนุน)ทำแล้ว4218128136ทำแล้ว 29/06/255312111
39. เทศบาลตำบลแพรกหา (ควนขนุน)ทำแล้ว410396105ทำแล้ว 30/06/2553460383429
40. เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ (ควนขนุน)ทำแล้ว4726067ทำแล้ว 29/06/255352292828
41. เทศบาลตำบลแม่ขรี (ตะโหมด)ทำแล้ว9213127108ทำแล้ว 11/08/255340191919
42. เทศบาลตำบลร่มเมือง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4868582 ยังไม่อนุมัติ 1
43. เทศบาลตำบลลานข่อย (ป่าพะยอม)ทำแล้ว49633ทำแล้ว 30/06/255328888
44. เทศบาลตำบลลำสินธุ์ (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว71077964ทำแล้ว 30/06/2553530000
45. เทศบาลตำบลสมหวัง (กงหรา)ทำแล้ว4167168167ทำแล้ว 12/07/25531234411
46. เทศบาลตำบลหนองพ้อ (ควนขนุน)ทำแล้ว418977ทำแล้ว 29/06/255325181717
47. เทศบาลตำบลหารเทา (ปากพะยูน)ทำแล้ว5884135ทำแล้ว 28/06/255319191917
48. เทศบาลตำบลแหลมโตนด (ควนขนุน)ทำแล้ว5198159146ทำแล้ว 28/06/25531866383533
49. เทศบาลตำบลอ่างทอง (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว41571717ทำแล้ว 21/06/2553545353127
50. เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน (ปากพะยูน)ทำแล้ว5161133131ทำแล้ว 24/06/255327212121
51. อบต.เกาะเต่า (ป่าพะยอม)ทำแล้ว4839998ทำแล้ว 30/06/255340393833
52. อบต.เกาะหมาก (ปากพะยูน)ทำแล้ว4375379379ทำแล้ว 11/02/255434911
53. อบต.เขาชัยสน (เขาชัยสน)ทำแล้ว54189192ทำแล้ว 24/06/255389531
54. อบต.เขาปู่ (ศรีบรรพต)ทำแล้ว6161161161ทำแล้ว 21/06/25536422
55. อบต.เขาย่า (ศรีบรรพต)ทำแล้ว4239241241ทำแล้ว 07/06/255325181818
56. อบต.คลองเฉลิม (กงหรา)ทำแล้ว5442123ทำแล้ว 31/08/2554741171212
57. อบต.ควนขนุน (เขาชัยสน)ทำแล้ว5291186205ทำแล้ว 15/06/255321211
58. อบต.ควนมะพร้าว (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4177178169ทำแล้ว 11/06/255353966
59. อบต.โคกทราย (ป่าบอน)ทำแล้ว487168148ทำแล้ว 14/06/2553937543
60. อบต.โคกสัก (บางแก้ว)ทำแล้ว8246234233ทำแล้ว 28/06/255340110433131
61. อบต.ชะมวง (ควนขนุน)ทำแล้ว4887965ทำแล้ว 08/06/255322141414
62. อบต.ชัยบุรี (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4839392ทำแล้ว 30/06/255327777
63. อบต.ตะแพน (ศรีบรรพต)ทำแล้ว81368271ทำแล้ว 18/06/2553434252524
64. อบต.ทุ่งนารี (ป่าบอน)ทำแล้ว4135159205ทำแล้ว 25/06/2553447333333
65. อบต.นาปะขอ (บางแก้ว)ทำแล้ว420366ทำแล้ว 11/05/255428911
66. อบต.ปันแต (ควนขนุน)ทำแล้ว4390393392ทำแล้ว 15/06/255365424241
67. อบต.ป่าบอน (ป่าบอน)ทำแล้ว412717498ทำแล้ว 30/06/255367474747
68. อบต.ป่าพะยอม (ป่าพะยอม)ทำแล้ว459ทำแล้ว 29/06/255351282625
69. อบต.ฝาละมี (ปากพะยูน)ทำแล้ว4666666ทำแล้ว 02/08/2554840888
70. อบต.พนมวังก์ (ควนขนุน)ทำแล้ว7176173173ทำแล้ว 25/05/25541381444
71. อบต.ลำปำ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4178175175ทำแล้ว 29/06/255359373737
72. อบต.วังใหม่ (ป่าบอน)ทำแล้ว5836738ทำแล้ว 30/11/25531139191614
73. อบต.หนองธง (ป่าบอน)ทำแล้ว414913345ทำแล้ว 15/12/255322111
74. อบต.หานโพธิ์ (เขาชัยสน)ทำแล้ว8646464ทำแล้ว 28/06/25531031141414
รวม 74 อปท.7436311,76310,0129,394735643,7251,9401,7411,682
ข้อมูล ณ 13/09/2563