รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตรัง ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ตรัง (เมืองตรัง)ทำแล้ว91,3081,3071,305ทำแล้ว 30/06/2553190242119
2. เทศบาลนครตรัง (เมืองตรัง)ทำแล้ว8252183159ทำแล้ว 17/05/255386173138138132
3. เทศบาลเมืองกันตัง (กันตัง)ทำแล้ว6214146116ทำแล้ว 11/06/25537106432826
4. เทศบาลตำบลคลองเต็ง (เมืองตรัง)ทำแล้ว7178135142ทำแล้ว 28/06/255388494948
5. เทศบาลตำบลคลองปาง (รัษฎา)ทำแล้ว6256297242ทำแล้ว 28/06/2553214171717
6. เทศบาลตำบลควนกุน (สิเกา)ทำแล้ว6209209209ทำแล้ว 01/11/2553125664
7. เทศบาลตำบลควนโพธิ์ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6187150227ทำแล้ว 28/07/25541312129
8. เทศบาลตำบลโคกหล่อ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5218119115ทำแล้ว 30/06/2553218171717
9. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ปะเหลียน)ทำแล้ว6136136109ทำแล้ว 17/06/2553369191918
10. เทศบาลตำบลท่างิ้ว (ห้วยยอด)ทำแล้ว8109142254ทำแล้ว 16/06/25531272011
11. เทศบาลตำบลท่าพญา (ปะเหลียน)ทำแล้ว685134137ทำแล้ว 29/06/2553153373532
12. เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6170142116ทำแล้ว 28/06/255322622
13. เทศบาลตำบลทุ่งยาว (ปะเหลียน)ทำแล้ว6149149149ทำแล้ว 11/06/2553665312825
14. เทศบาลตำบลนาตาล่วง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6844545ทำแล้ว 28/06/255346555
15. เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร (สิเกา)ทำแล้ว6160202231ทำแล้ว 14/06/2553946322
16. เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ (นาโยง)ทำแล้ว7178178178ทำแล้ว 28/06/2553671543
17. เทศบาลตำบลนาวง (ห้วยยอด)ทำแล้ว69111991ทำแล้ว 30/06/2553549191918
18. เทศบาลตำบลย่านตาขาว (ย่านตาขาว)ทำแล้ว7152152152ทำแล้ว 29/06/255378454544
19. เทศบาลตำบลลำภูรา (ห้วยยอด)ทำแล้ว6132133133ทำแล้ว 04/06/255356292928
20. เทศบาลตำบลวังวิเศษ (วังวิเศษ)ทำแล้ว6288240241ทำแล้ว 25/06/25534813126
21. เทศบาลตำบลสิเกา (สิเกา)ทำแล้ว6906862ทำแล้ว 30/06/2553376525147
22. เทศบาลตำบลห้วยนาง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6704355ทำแล้ว 14/06/255339432
23. เทศบาลตำบลห้วยยอด (ห้วยยอด)ทำแล้ว8192134137ทำแล้ว 30/06/255315123666666
24. อบต.กะลาเส (สิเกา)ทำแล้ว528ทำแล้ว 30/06/255388887
25. อบต.กันตังใต้ (กันตัง)ทำแล้ว7276276276ทำแล้ว 08/02/255459111
26. อบต.เกาะเปียะ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6237237237ทำแล้ว 17/06/255341171715
27. อบต.เกาะลิบง (กันตัง)ทำแล้ว6276320275ทำแล้ว 21/02/255415444
28. อบต.เกาะสุกร (ปะเหลียน)ทำแล้ว6217136119ทำแล้ว 23/06/255314533
29. อบต.เขากอบ (ห้วยยอด)ทำแล้ว7897666ทำแล้ว 12/10/2553340222220
30. อบต.เขาขาว (ห้วยยอด)ทำแล้ว6804333ทำแล้ว 17/06/255312999
31. อบต.เขาปูน (ห้วยยอด)ทำแล้ว6133188151ทำแล้ว 14/05/2553846393939
32. อบต.เขาไพร (รัษฎา)ทำแล้ว697257257ทำแล้ว 30/06/2553463373
33. อบต.เขาไม้แก้ว (สิเกา)ทำแล้ว6119188137ทำแล้ว 03/06/25536125131313
34. อบต.เขาวิเศษ (วังวิเศษ)ทำแล้ว6377214176ทำแล้ว 30/06/25531139141313
35. อบต.คลองชีล้อม (กันตัง)ทำแล้ว6218218218ทำแล้ว 25/06/25536655
36. อบต.คลองปาง (รัษฎา)ทำแล้ว6909090ทำแล้ว 30/06/255350404038
37. อบต.คลองลุ (กันตัง)ทำแล้ว5826871ทำแล้ว 20/09/255324111111
38. อบต.ควนธานี (กันตัง)ทำแล้ว67698101ทำแล้ว 28/06/255316544
39. อบต.ควนปริง (เมืองตรัง)ทำแล้ว51123932ทำแล้ว 18/05/25531144424132
40. อบต.ควนเมา (รัษฎา)ทำแล้ว8164159149ทำแล้ว 21/11/25535214118
41. อบต.โคกยาง (กันตัง)ทำแล้ว6566263ทำแล้ว 28/06/25531428855
42. อบต.โคกสะบ้า (นาโยง)ทำแล้ว6197168106ทำแล้ว 21/06/2553356404040
43. อบต.ช่อง (นาโยง)ทำแล้ว511914298ทำแล้ว 28/06/255342664
44. อบต.ตะเสะ (หาดสำราญ)ทำแล้ว51517670ทำแล้ว 17/06/255327141110
45. อบต.ท่าข้าม (ปะเหลียน)ทำแล้ว6101196216ทำแล้ว 28/06/2553546262520
46. อบต.ท่าสะบ้า (วังวิเศษ)ทำแล้ว6193191188ทำแล้ว 28/06/2553210865
47. อบต.ทุ่งค่าย (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6195195195ทำแล้ว 31/05/25531541383632
48. อบต.ทุ่งต่อ (ห้วยยอด)ทำแล้ว6205205205ทำแล้ว 30/06/255331716129
49. อบต.ทุ่งยาว (ปะเหลียน)ทำแล้ว6116118118ทำแล้ว 28/06/255340131111
50. อบต.นาเกลือ (กันตัง)ทำแล้ว6156156154ทำแล้ว 30/06/255325151515
51. อบต.นาข้าวเสีย (นาโยง)ทำแล้ว9133152103ทำแล้ว 25/02/2554181032
52. อบต.นาชุมเห็ด (ย่านตาขาว)ทำแล้ว9230225231ทำแล้ว 14/06/2553154222222
53. อบต.นาโต๊ะหมิง (เมืองตรัง)ทำแล้ว684121128ทำแล้ว 24/06/25537777
54. อบต.นาท่ามใต้ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5375825ทำแล้ว 17/01/2554130262626
55. อบต.นาท่ามเหนือ (เมืองตรัง)ทำแล้ว6123182139ทำแล้ว 21/06/25537641311
56. อบต.นาบินหลา (เมืองตรัง)ทำแล้ว6872310ทำแล้ว 28/06/255347131210
57. อบต.นาพละ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5809986ทำแล้ว 11/06/2553653444439
58. อบต.นาโยงใต้ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5863825ทำแล้ว 28/06/2553327181717
59. อบต.นาโยงเหนือ (นาโยง)ทำแล้ว8223225225ทำแล้ว 30/06/255337282725
60. อบต.นาวง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6209173177ทำแล้ว 30/06/255340541
61. อบต.นาหมื่นศรี (นาโยง)ทำแล้ว6168141141ทำแล้ว 29/06/2553171675
62. อบต.น้ำผุด (เมืองตรัง)ทำแล้ว6143135126ทำแล้ว 21/06/255332655
63. อบต.ในควน (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6206147141ทำแล้ว 09/08/255330611
64. อบต.ในเตา (ห้วยยอด)ทำแล้ว672162169ทำแล้ว 03/07/255348424239
65. อบต.บ่อน้ำร้อน (กันตัง)ทำแล้ว6993027ทำแล้ว 29/06/2553141810109
66. อบต.บ่อหิน (สิเกา)ทำแล้ว6128162122ทำแล้ว 29/06/255310322
67. อบต.บางกุ้ง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6144197348ทำแล้ว 11/06/255318221
68. อบต.บางด้วน (ปะเหลียน)ทำแล้ว6155153120ทำแล้ว 29/06/25531325222222
69. อบต.บางดี (ห้วยยอด)ทำแล้ว6164172128ทำแล้ว 30/07/2553316111
70. อบต.บางเป้า (กันตัง)ทำแล้ว6146120113ทำแล้ว 23161616
71. อบต.บางรัก (เมืองตรัง)ทำแล้ว67917864ทำแล้ว 23/06/2553427191211
72. อบต.บางสัก (กันตัง)ทำแล้ว6728675ทำแล้ว 29/06/255342443
73. อบต.บางหมาก (กันตัง)ทำแล้ว6245245245ทำแล้ว 25/02/255438121211
74. อบต.บ้านควน (เมืองตรัง)ทำแล้ว5134207131ทำแล้ว 16/06/2553750363634
75. อบต.บ้านนา (ปะเหลียน)ทำแล้ว6181176147ทำแล้ว 24/06/255330222
76. อบต.บ้านโพธิ์ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5126172108ทำแล้ว 28/02/255416333
77. อบต.บ้าหวี (หาดสำราญ)ทำแล้ว58911253ทำแล้ว 28/06/25539766
78. อบต.ปะเหลียน (ปะเหลียน)ทำแล้ว5208237212ทำแล้ว 29/06/083224510
79. อบต.ปากคม (ห้วยยอด)ทำแล้ว6807441ทำแล้ว 28/06/2553447434343
80. อบต.ปากแจ่ม (ห้วยยอด)ทำแล้ว6ทำแล้ว 29/06/25535934202020
81. อบต.โพรงจระเข้ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว642180217ทำแล้ว 29/06/2553333272625
82. อบต.ไม้ฝาด (สิเกา)ทำแล้ว6284145185ทำแล้ว 22/06/255338666
83. อบต.ย่านซื่อ (กันตัง)ทำแล้ว6888269ทำแล้ว 28/06/2553136232323
84. อบต.ละมอ (นาโยง)ทำแล้ว9283127110ทำแล้ว 18/06/255325852
85. อบต.ลำภูรา (ห้วยยอด)ทำแล้ว611410390ทำแล้ว 29/06/2553234252524
86. อบต.ลิพัง (ปะเหลียน)ทำแล้ว7315194170ทำแล้ว 30/07/25537543
87. อบต.วังคีรี (ห้วยยอด)ทำแล้ว6129142166ทำแล้ว 17/06/2553237232222
88. อบต.วังมะปราง (วังวิเศษ)ทำแล้ว6767069ทำแล้ว 15/06/2553138222
89. อบต.วังมะปรางเหนือ (วังวิเศษ)ทำแล้ว69698140ทำแล้ว 29/06/255348271110
90. อบต.วังวน (กันตัง)ทำแล้ว6184184184ทำแล้ว 17/06/25533211
91. อบต.สุโสะ (ปะเหลียน)ทำแล้ว623810432ทำแล้ว 29/06/255343111010
92. อบต.หนองช้างแล่น (ห้วยยอด)ทำแล้ว6144169157ทำแล้ว 30/06/2553118656564
93. อบต.หนองตรุด (เมืองตรัง)ทำแล้ว512611679ทำแล้ว 29/06/2553237222216
94. อบต.หนองบ่อ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6174173173ทำแล้ว 14/06/255345141414
95. อบต.หนองบัว (รัษฎา)ทำแล้ว6122132131ทำแล้ว 02/11/255227272414
96. อบต.หนองปรือ (รัษฎา)ทำแล้ว6260268268ทำแล้ว 11/06/25531302221
97. อบต.ห้วยยอด (ห้วยยอด)ทำแล้ว9233235235ทำแล้ว 07/06/25535555
98. อบต.หาดสำราญ (หาดสำราญ)ทำแล้ว589103102ทำแล้ว 29/06/255325111
99. อบต.แหลมสอม (ปะเหลียน)ทำแล้ว6120147117ทำแล้ว 24/06/2553134303029
100. อบต.อ่าวตง (วังวิเศษ)ทำแล้ว62148712ทำแล้ว 09/07/255316111
รวม 100 อปท.10061616,30215,74014,8001003694,3901,9441,7331,604
ข้อมูล ณ 13/09/2563