รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สงขลา ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.สงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว8245239253ทำแล้ว 30/06/255362163157155145
2. เทศบาลนครสงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว5188194194ทำแล้ว 30/06/2553131111
3. เทศบาลนครหาดใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว5290535367ทำแล้ว 31/08/2553112781738274
4. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว81697065ทำแล้ว 17/06/255395727171
5. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว1097166148ทำแล้ว 30/06/2553281646464
6. เทศบาลเมืองคลองแห (หาดใหญ่)ทำแล้ว6679304271ทำแล้ว 595595957
7. เทศบาลเมืองควนลัง (หาดใหญ่)ทำแล้ว7106245164ทำแล้ว 28/06/2553106747474
8. เทศบาลเมืองคอหงส์ (หาดใหญ่)ทำแล้ว10162135126ทำแล้ว 18/06/25531191646463
9. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (หาดใหญ่)ทำแล้ว71 ยังไม่อนุมัติ
10. เทศบาลเมืองบ้านพรุ (หาดใหญ่)ทำแล้ว6241158208ทำแล้ว 10/08/25531111
11. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ (สะเดา)ทำแล้ว5220253187ทำแล้ว 30/06/255349142929090
12. เทศบาลเมืองม่วงงาม (สิงหนคร)ทำแล้ว6114115115ทำแล้ว 29/06/25532483521810
13. เทศบาลเมืองสะเดา (สะเดา)ทำแล้ว7904ทำแล้ว 19/07/2553905100
14. เทศบาลเมืองสิงหนคร (สิงหนคร)ทำแล้ว11361267192ทำแล้ว 29/06/255378113000
15. เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว512611981ทำแล้ว 30/06/25531048232323
16. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว5907070ทำแล้ว 19/01/255469272727
17. เทศบาลตำบลเกาะแต้ว (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7213209209ทำแล้ว 20/07/2554585676765
18. เทศบาลตำบลคลองแงะ (สะเดา)ทำแล้ว716711382ทำแล้ว 29/06/201019412109
19. เทศบาลตำบลควนเนียง (ควนเนียง)ทำแล้ว61089996ทำแล้ว 25/06/255357323232
20. เทศบาลตำบลคูเต่า (หาดใหญ่)ทำแล้ว6155154165ทำแล้ว 30/06/255344232221
21. เทศบาลตำบลคูหาใต้ (รัตภูมิ)ทำแล้ว9124126124ทำแล้ว 30/06/25532180737360
22. เทศบาลตำบลโคกม่วง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว751ทำแล้ว 30/06/25533111
23. เทศบาลตำบลจะนะ (จะนะ)ทำแล้ว7127115101ทำแล้ว 21/06/25531275312827
24. เทศบาลตำบลชะแล้ (สิงหนคร)ทำแล้ว7105146129ทำแล้ว 28/06/255313111118
25. เทศบาลตำบลเชิงแส (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว6283275275ทำแล้ว 29/06/2553645777
26. เทศบาลตำบลท่าช้าง (บางกล่ำ)ทำแล้ว910697ทำแล้ว 30/06/255315105837774
27. เทศบาลตำบลท่าพระยา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6988665ทำแล้ว 30/06/2553
28. เทศบาลตำบลทุ่งลาน (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว6444444ทำแล้ว 30/06/2553443211
29. เทศบาลตำบลเทพา (เทพา)ทำแล้ว71409184ทำแล้ว 23/06/2553760262626
30. เทศบาลตำบลนาทวี (นาทวี)ทำแล้ว5154147115ทำแล้ว 09/12/25535554
31. เทศบาลตำบลนาทวีนอก (นาทวี)ทำแล้ว7884738ทำแล้ว 07/03/255425471177
32. เทศบาลตำบลนาทับ (จะนะ)ทำแล้ว5102103103ทำแล้ว 29/06/255363777
33. เทศบาลตำบลนาสีทอง (รัตภูมิ)ทำแล้ว6747254ทำแล้ว 24/06/2553338101010
34. เทศบาลตำบลน้ำน้อย (หาดใหญ่)ทำแล้ว520210186ทำแล้ว 22/06/25532180545450
35. เทศบาลตำบลบ่อตรุ (ระโนด)ทำแล้ว3135147120ทำแล้ว 29/06/2553269422929
36. เทศบาลตำบลบางเหรียง (ควนเนียง)ทำแล้ว6928680ทำแล้ว 10/05/2553544332923
37. เทศบาลตำบลบ้านนา (จะนะ)ทำแล้ว9137143148 ยังไม่อนุมัติ
38. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว8296293292ทำแล้ว 28/06/2553161081711
39. เทศบาลตำบลบ้านหาร (บางกล่ำ)ทำแล้ว8123150110ทำแล้ว 04/06/25531100
40. เทศบาลตำบลปริก (สะเดา)ทำแล้ว8392828ทำแล้ว 30/06/255350612000
41. เทศบาลตำบลปากแตระ (ระโนด)ทำแล้ว7801919ทำแล้ว 01/06/2553548232323
42. เทศบาลตำบลปาดัง (สะเดา)ทำแล้ว6335122114ทำแล้ว 28/05/255382696760
43. เทศบาลตำบลพะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว59719461ทำแล้ว 29/06/255317100747474
44. เทศบาลตำบลพะวง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7119148106ทำแล้ว 28/06/25532157111
45. เทศบาลตำบลระโนด (ระโนด)ทำแล้ว7164153133ทำแล้ว 30/06/2553789656565
46. เทศบาลตำบลลำไพล (เทพา)ทำแล้ว519316193ทำแล้ว 25/06/2553144772727
47. เทศบาลตำบลสทิงพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว5129130130ทำแล้ว 23/12/255361242424
48. เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว10162137133ทำแล้ว 30/06/25536120104102102
49. เทศบาลตำบลสำนักขาม (สะเดา)ทำแล้ว514214792ทำแล้ว 23/09/25532761011
50. อบต.กระดังงา (สทิงพระ)ทำแล้ว6118134120ทำแล้ว 30/06/25548222
51. อบต.เกาะยอ (เมืองสงขลา)ทำแล้ว794102104ทำแล้ว 16/07/25531445272722
52. อบต.เกาะสะบ้า (เทพา)ทำแล้ว4189185183ทำแล้ว 24/06/2553261700
53. อบต.เกาะใหญ่ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว7189186154ทำแล้ว 30/06/255361000
54. อบต.ขุนตัดหวาย (จะนะ)ทำแล้ว7747565ทำแล้ว 30/06/2553522100
55. อบต.เขาแดง (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว7160140101ทำแล้ว 25/06/255311351297
56. อบต.เขาพระ (รัตภูมิ)ทำแล้ว6812120ทำแล้ว 29/06/2553182666056
57. อบต.เขามีเกียรติ (สะเดา)ทำแล้ว71542125ทำแล้ว 10/05/2553146161411
58. อบต.คลองกวาง (นาทวี)ทำแล้ว710212197ทำแล้ว 25/06/2553432232323
59. อบต.คลองแดน (ระโนด)ทำแล้ว732 ยังไม่อนุมัติ
60. อบต.คลองทราย (นาทวี)ทำแล้ว6164160159ทำแล้ว 29/06/255312911121
61. อบต.คลองเปียะ (จะนะ)ทำแล้ว696108110ทำแล้ว 25/06/255357272524
62. อบต.คลองรี (สทิงพระ)ทำแล้ว81009750ทำแล้ว 13/07/25538000
63. อบต.คลองหรัง (นาหม่อม)ทำแล้ว6247237229ทำแล้ว 13/12/25531952313130
64. อบต.คลองหลา (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7484952ทำแล้ว 30/06/25533333
65. อบต.คลองหอยโข่ง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7959493ทำแล้ว 25/06/255368474640
66. อบต.คลองอู่ตะเภา (หาดใหญ่)ทำแล้ว7248192191ทำแล้ว 21/06/255349000
67. อบต.ควนรู (รัตภูมิ)ทำแล้ว912113072ทำแล้ว 22/06/25533654505049
68. อบต.ควนโส (ควนเนียง)ทำแล้ว7845465ทำแล้ว 30/06/255315141413
69. อบต.คู (จะนะ)ทำแล้ว58812063ทำแล้ว 25/06/255365411818
70. อบต.คูขุด (สทิงพระ)ทำแล้ว5154114113ทำแล้ว 30/06/255346995
71. อบต.คูหา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว5806360ทำแล้ว 29/06/255375333
72. อบต.แค (จะนะ)ทำแล้ว71227040ทำแล้ว 23/06/255339131010
73. อบต.จะทิ้งพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว7230227227ทำแล้ว 15/06/255316103767573
74. อบต.จะแหน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว41848181ทำแล้ว 11101422519
75. อบต.จะโหนง (จะนะ)ทำแล้ว792174189ทำแล้ว 27/05/2553124111
76. อบต.ฉลุง (หาดใหญ่)ทำแล้ว8127133130ทำแล้ว 30/06/255324191919
77. อบต.ฉาง (นาทวี)ทำแล้ว7180143153ทำแล้ว 28/06/2553964333333
78. อบต.ชิงโค (สิงหนคร)ทำแล้ว7757471ทำแล้ว 18/06/255361511
79. อบต.ชุมพล (สทิงพระ)ทำแล้ว7115125143 ยังไม่อนุมัติ
80. อบต.ดีหลวง (สทิงพระ)ทำแล้ว7736362ทำแล้ว 30/06/25531274303026
81. อบต.แดนสงวน (ระโนด)ทำแล้ว7158117113ทำแล้ว 01/12/25538444
82. อบต.ตลิ่งชัน (จะนะ)ทำแล้ว71847565ทำแล้ว 28/06/255377494640
83. อบต.ตะเครียะ (ระโนด)ทำแล้ว710511786ทำแล้ว 22/06/25532881676767
84. อบต.ทับช้าง (นาทวี)ทำแล้ว6232151144ทำแล้ว 30/06/255310998
85. อบต.ท่าข้าม (หาดใหญ่)ทำแล้ว8205193175ทำแล้ว 09/08/255329111
86. อบต.ท่าชะมวง (รัตภูมิ)ทำแล้ว71657185ทำแล้ว 30/06/2553102898782
87. อบต.ท่าบอน (ระโนด)ทำแล้ว6109112112ทำแล้ว 15/06/255346000
88. อบต.ท่าประดู่ (นาทวี)ทำแล้ว6544744ทำแล้ว 18/06/2553924211
89. อบต.ท่าโพธิ์ (สะเดา)ทำแล้ว7125154129ทำแล้ว 29/06/255324000
90. อบต.ท่าม่วง (เทพา)ทำแล้ว695101100ทำแล้ว 03/06/2553552434342
91. อบต.ท่าหมอไทร (จะนะ)ทำแล้ว6157104106ทำแล้ว 30/06/2553135900
92. อบต.ท่าหิน (สทิงพระ)ทำแล้ว71159993ทำแล้ว 23/06/255353252422
93. อบต.ทำนบ (สิงหนคร)ทำแล้ว8595454ทำแล้ว 29/06/255319191919
94. อบต.ทุ่งขมิ้น (นาหม่อม)ทำแล้ว7213208213ทำแล้ว 08/07/255349222222
95. อบต.ทุ่งพอ (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว4151126100ทำแล้ว 30/06/2554114646464
96. อบต.ทุ่งหมอ (สะเดา)ทำแล้ว5102117142ทำแล้ว 24/05/255343262423
97. อบต.ทุ่งหวัง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว9312345257ทำแล้ว 30/06/25542221
98. อบต.ทุ่งใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว5848799ทำแล้ว 14/06/255313666
99. อบต.เทพา (เทพา)ทำแล้ว7206190157ทำแล้ว 23/02/255530236888
100. อบต.ธารคีรี (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว71578482ทำแล้ว 25/06/255329222
101. อบต.นาหม่อม (นาหม่อม)ทำแล้ว61949694ทำแล้ว 30/06/255363595856
102. อบต.นาหมอศรี (นาทวี)ทำแล้ว77150ทำแล้ว 29/06/255328000
103. อบต.นาหว้า (จะนะ)ทำแล้ว62368789ทำแล้ว 30/06/255315000
104. อบต.น้ำขาว (จะนะ)ทำแล้ว884195190ทำแล้ว 30/06/255365545450
105. อบต.บ่อดาน (สทิงพระ)ทำแล้ว91058276ทำแล้ว 25/06/2553105988
106. อบต.บ่อแดง (สทิงพระ)ทำแล้ว71289082ทำแล้ว 07/06/25538333
107. อบต.บางกล่ำ (บางกล่ำ)ทำแล้ว81228528ทำแล้ว 30/06/255314513118
108. อบต.บางเขียด (สิงหนคร)ทำแล้ว5148147147ทำแล้ว 26/05/2553
109. อบต.บ้านขาว (ระโนด)ทำแล้ว710010179ทำแล้ว 17/06/25533333
110. อบต.บ้านโหนด (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว4131202120ทำแล้ว 29/06/2553764252424
111. อบต.บ้านใหม่ (ระโนด)ทำแล้ว7178174148ทำแล้ว 30/06/255330242424
112. อบต.บาโหย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว7784231ทำแล้ว 14/06/25531851383838
113. อบต.ประกอบ (นาทวี)ทำแล้ว71289183ทำแล้ว 11/06/2553170424241
114. อบต.ปริก (สะเดา)ทำแล้ว71123330ทำแล้ว 11/06/2553453413735
115. อบต.ปลักหนู (นาทวี)ทำแล้ว513011272ทำแล้ว 22/06/255319171716
116. อบต.ปากบาง (เทพา)ทำแล้ว7873535ทำแล้ว 29/06/2553492111
117. อบต.ปากรอ (สิงหนคร)ทำแล้ว8504541ทำแล้ว 30/06/2553125222
118. อบต.ป่าขาด (สิงหนคร)ทำแล้ว8767574 ยังไม่อนุมัติ
119. อบต.ป่าชิง (จะนะ)ทำแล้ว768109ทำแล้ว 17/05/25535282655
120. อบต.เปียน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว5298179125ทำแล้ว 30/06/2553191444443
121. อบต.พะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว89813269ทำแล้ว 19/05/255361141313
122. อบต.พังยาง (ระโนด)ทำแล้ว7204221179ทำแล้ว 01/06/2553864453945
123. อบต.พังลา (สะเดา)ทำแล้ว6234184171ทำแล้ว 25/06/255336000
124. อบต.พิจิตร (นาหม่อม)ทำแล้ว713910984ทำแล้ว 29/06/255354484646
125. อบต.แม่ทอม (บางกล่ำ)ทำแล้ว7130149109ทำแล้ว 15/06/2553391646434
126. อบต.ระโนด (ระโนด)ทำแล้ว6112135105ทำแล้ว 24/06/255396737369
127. อบต.ระวะ (ระโนด)ทำแล้ว72009798ทำแล้ว 15/06/2553429282828
128. อบต.รัตภูมิ (ควนเนียง)ทำแล้ว7146169156ทำแล้ว 30/06/25531714147
129. อบต.รำแดง (สิงหนคร)ทำแล้ว6818181ทำแล้ว 25/06/25532222
130. อบต.โรง (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว71049593ทำแล้ว 16/07/2553448302928
131. อบต.วังใหญ่ (เทพา)ทำแล้ว6251251251ทำแล้ว 29/06/255353300
132. อบต.วัดขนุน (สิงหนคร)ทำแล้ว7937373ทำแล้ว 29/07/255353313131
133. อบต.วัดจันทร์ (สทิงพระ)ทำแล้ว7211163124ทำแล้ว 30/06/255382333333
134. อบต.วัดสน (ระโนด)ทำแล้ว711610172ทำแล้ว 18/06/2553235171717
135. อบต.สนามชัย (สทิงพระ)ทำแล้ว8829895ทำแล้ว 24/05/25534280626262
136. อบต.สะกอม (เทพา)ทำแล้ว7146163130ทำแล้ว 30/06/255370373734
137. อบต.สะกอม (จะนะ)ทำแล้ว6102138127ทำแล้ว 29/06/2553366434036
138. อบต.สะท้อน (นาทวี)ทำแล้ว6502623ทำแล้ว 28/06/255327711
139. อบต.สะพานไม้แก่น (จะนะ)ทำแล้ว7119150120ทำแล้ว 30/06/255323111010
140. อบต.สำนักแต้ว (สะเดา)ทำแล้ว995111147ทำแล้ว 25/08/255310998
141. อบต.ห้วยลึก (ควนเนียง)ทำแล้ว7208244214ทำแล้ว 28/06/2553231422
รวม 141 อปท.14194420,04817,68615,5791368327,8604,0473,4903,303
ข้อมูล ณ 13/09/2563