รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชุมพร ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7384210234ทำแล้ว 30/06/25532351146059
2. เทศบาลเมืองชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว1023717241ทำแล้ว 30/07/255379333332
3. เทศบาลเมืองหลังสวน (หลังสวน)ทำแล้ว5324206183ทำแล้ว 30/06/255441282827
4. เทศบาลตำบลขุนกระทิง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว61462926ทำแล้ว 30/06/255342121212
5. เทศบาลตำบลชุมโค (ปะทิว)ทำแล้ว8260260260ทำแล้ว 24/12/2554325211918
6. เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ปะทิว)ทำแล้ว4766580ทำแล้ว 30/06/2553138888
7. เทศบาลตำบลท่าแซะ (ท่าแซะ)ทำแล้ว7667976ทำแล้ว 24/05/255340151212
8. เทศบาลตำบลท่ามะพลา (หลังสวน)ทำแล้ว9701716ทำแล้ว 12/11/255354252322
9. เทศบาลตำบลท่ายาง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว5917750ทำแล้ว 30/06/2553121103343433
10. เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว6170145145ทำแล้ว 07/07/25531579555450
11. เทศบาลตำบลนาชะอัง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7132128120ทำแล้ว 29/06/255314871144
12. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (สวี)ทำแล้ว4196196196ทำแล้ว 30/07/255357343432
13. เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา (สวี)ทำแล้ว4128130111ทำแล้ว 14/06/25539111
14. เทศบาลตำบลเนินสันติ (ท่าแซะ)ทำแล้ว7585242ทำแล้ว 22/04/255330212121
15. เทศบาลตำบลบางลึก (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6119189167ทำแล้ว 30/06/2553778655049
16. เทศบาลตำบลบางสน (ปะทิว)ทำแล้ว6906164ทำแล้ว 31/05/2553647171717
17. เทศบาลตำบลบางหมาก (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6290289289ทำแล้ว 28/06/255319191919
18. เทศบาลตำบลปะทิว (ปะทิว)ทำแล้ว4998385ทำแล้ว 17/06/25532957303028
19. เทศบาลตำบลปากตะโก (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว56133ทำแล้ว 30/06/255348666
20. เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7744438ทำแล้ว 30/06/25531387181818
21. เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน (หลังสวน)ทำแล้ว3363915ทำแล้ว 29/06/2553734343434
22. เทศบาลตำบลพะโต๊ะ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว415911398ทำแล้ว 29/06/255369232323
23. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ปะทิว)ทำแล้ว4169170146ทำแล้ว 30/06/25532821754
24. เทศบาลตำบลละแม (ละแม)ทำแล้ว6782513ทำแล้ว 27/06/255471121211
25. เทศบาลตำบลวังตะกอ (หลังสวน)ทำแล้ว41568383ทำแล้ว 29/04/255454242220
26. เทศบาลตำบลวังไผ่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว9156141100ทำแล้ว 30/06/2553492807775
27. เทศบาลตำบลวังใหม่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว4941917ทำแล้ว 30/06/25532755555
28. เทศบาลตำบลสะพลี (ปะทิว)ทำแล้ว51223434ทำแล้ว 08/09/255357222
29. เทศบาลตำบลหาดทรายรี (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6485151ทำแล้ว 03/05/255499711
30. อบต.เขาค่าย (สวี)ทำแล้ว4189189189ทำแล้ว 05/07/255459911
31. อบต.เขาไชยราช (ปะทิว)ทำแล้ว716513195ทำแล้ว 10/05/255451434343
32. อบต.เขาทะลุ (สวี)ทำแล้ว4154185148ทำแล้ว 23/07/25532321077
33. อบต.ครน (สวี)ทำแล้ว412710697ทำแล้ว 10/08/255330272624
34. อบต.คุริง (ท่าแซะ)ทำแล้ว6115435ทำแล้ว 30/06/255329131310
35. อบต.ช่องไม้แก้ว (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว8160139136ทำแล้ว 09/07/255340101010
36. อบต.ดอนยาง (ปะทิว)ทำแล้ว5937171ทำแล้ว 15/07/255361777
37. อบต.ด่านสวี (สวี)ทำแล้ว412412388ทำแล้ว 30/06/255358525249
38. อบต.ตะโก (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว9382225199ทำแล้ว 28/07/255340323232
39. อบต.ตากแดด (เมืองชุมพร)ทำแล้ว5918270ทำแล้ว 30/06/255353423636
40. อบต.ถ้ำสิงห์ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6159135140ทำแล้ว 14/06/255361614343
41. อบต.ทรัพย์อนันต์ (ท่าแซะ)ทำแล้ว5705246ทำแล้ว 29/06/25532433323226
42. อบต.ท่าข้าม (ท่าแซะ)ทำแล้ว4140132121ทำแล้ว 13/07/255377333
43. อบต.ท่าแซะ (ท่าแซะ)ทำแล้ว61506666ทำแล้ว 29/06/255382767265
44. อบต.ท่าหิน (สวี)ทำแล้ว4179136128ทำแล้ว 10/08/255338111
45. อบต.ทุ่งคา (เมืองชุมพร)ทำแล้ว5215203182ทำแล้ว 30/06/2553352666
46. อบต.ทุ่งคาวัด (ละแม)ทำแล้ว7160187118ทำแล้ว 20/05/25532249292929
47. อบต.ทุ่งระยะ (สวี)ทำแล้ว4180177176ทำแล้ว 21/04/255415765
48. อบต.ทุ่งหลวง (ละแม)ทำแล้ว9130115114ทำแล้ว 30/06/255339312929
49. อบต.นากระตาม (ท่าแซะ)ทำแล้ว5145134139ทำแล้ว 29/06/255368413434
50. อบต.นาขา (หลังสวน)ทำแล้ว71205353ทำแล้ว 18/06/255334272623
51. อบต.นาทุ่ง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6122121121ทำแล้ว 29/06/25536444
52. อบต.นาพญา (หลังสวน)ทำแล้ว81697454ทำแล้ว 27/12/255329777
53. อบต.นาสัก (สวี)ทำแล้ว4180146108ทำแล้ว 29/06/2553653484545
54. อบต.บางน้ำจืด (หลังสวน)ทำแล้ว8158146131ทำแล้ว 30/06/255359424239
55. อบต.บางมะพร้าว (หลังสวน)ทำแล้ว6123123123ทำแล้ว 05/07/25531559585857
56. อบต.บ้านควน (หลังสวน)ทำแล้ว7287177134ทำแล้ว 05/08/255348221515
57. อบต.บ้านนา (เมืองชุมพร)ทำแล้ว5193154133ทำแล้ว 30/06/255322544
58. อบต.ปังหวาน (พะโต๊ะ)ทำแล้ว41158366ทำแล้ว 28/06/255319888
59. อบต.ปากคลอง (ปะทิว)ทำแล้ว610710797ทำแล้ว 29/06/2554381642
60. อบต.ปากทรง (พะโต๊ะ)ทำแล้ว78611177ทำแล้ว 01/10/255324333
61. อบต.ปากน้ำ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6704944ทำแล้ว 03/06/255344313129
62. อบต.พระรักษ์ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว4169279147ทำแล้ว 30/06/2553559454544
63. อบต.พ้อแดง (หลังสวน)ทำแล้ว4101101101ทำแล้ว 11/06/255330111
64. อบต.พะโต๊ะ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว45864139ทำแล้ว 21/06/255344292626
65. อบต.รับร่อ (ท่าแซะ)ทำแล้ว6123156134ทำแล้ว 23/06/255313665
66. อบต.ละแม (ละแม)ทำแล้ว4677474ทำแล้ว 02/05/255433333
67. อบต.วังไผ่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว411110885ทำแล้ว 29/06/2553210544
68. อบต.วิสัยใต้ (สวี)ทำแล้ว4897957ทำแล้ว 04/02/255447151111
69. อบต.วิสัยเหนือ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว695128112ทำแล้ว 30/06/255322411
70. อบต.สลุย (ท่าแซะ)ทำแล้ว81035510ทำแล้ว 16/06/255342121110
71. อบต.สวนแตง (ละแม)ทำแล้ว4105150115ทำแล้ว 30/06/255313222
72. อบต.สวี (สวี)ทำแล้ว41098678ทำแล้ว 23/07/255329999
73. อบต.สองพี่น้อง (ท่าแซะ)ทำแล้ว6103103103ทำแล้ว 25/06/255324121212
74. อบต.สะพลี (ปะทิว)ทำแล้ว8109114107ทำแล้ว 22/10/25531450232121
75. อบต.หงษ์เจริญ (ท่าแซะ)ทำแล้ว1078192219ทำแล้ว 29/06/2553144252523
76. อบต.หาดพันไกร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว5246246246ทำแล้ว 22/06/255327272727
77. อบต.หาดยาย (หลังสวน)ทำแล้ว47988ทำแล้ว 28/06/25532211
78. อบต.หินแก้ว (ท่าแซะ)ทำแล้ว5137120110ทำแล้ว 14/06/255343252520
79. อบต.แหลมทราย (หลังสวน)ทำแล้ว4157159143ทำแล้ว 13/07/2553955272424
รวม 79 อปท.7944710,9869,3078,240793663,7171,8461,6471,583
ข้อมูล ณ 13/09/2563