รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ระนอง ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ระนอง (เมืองระนอง)ทำแล้ว7194230249ทำแล้ว 30/07/25532194756657
2. เทศบาลเมืองบางริ้น (เมืองระนอง)ทำแล้ว6226150155ทำแล้ว 30/06/255322111110
3. เทศบาลเมืองระนอง (เมืองระนอง)ทำแล้ว787142159ทำแล้ว 29/06/2553778646464
4. เทศบาลตำบลกะเปอร์ (กะเปอร์)ทำแล้ว6166111100ทำแล้ว 11/02/255468242016
5. เทศบาลตำบลกำพวน (สุขสำราญ)ทำแล้ว6229230229ทำแล้ว 29/06/255329000
6. เทศบาลตำบลจ.ป.ร. (กระบุรี)ทำแล้ว10122104104ทำแล้ว 30/06/2553450353535
7. เทศบาลตำบลน้ำจืด (กระบุรี)ทำแล้ว6116115115ทำแล้ว 22/06/2553484323026
8. เทศบาลตำบลบางนอน (เมืองระนอง)ทำแล้ว6203214129ทำแล้ว 21/06/2553168000
9. เทศบาลตำบลปากน้ำ (เมืองระนอง)ทำแล้ว6112117117ทำแล้ว 23/06/2553284373736
10. เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ (เมืองระนอง)ทำแล้ว7290289289ทำแล้ว 30/07/255213
11. เทศบาลตำบลราชกรูด (เมืองระนอง)ทำแล้ว617810490ทำแล้ว 18/03/2554178646464
12. เทศบาลตำบลละอุ่น (ละอุ่น)ทำแล้ว514111395ทำแล้ว 30/06/255379504545
13. เทศบาลตำบลหงาว (เมืองระนอง)ทำแล้ว6116116116ทำแล้ว 24/06/255372525148
14. อบต.กะเปอร์ (กะเปอร์)ทำแล้ว587129121ทำแล้ว 17/06/255367575757
15. อบต.เกาะพยาม (เมืองระนอง)ทำแล้ว7958281ทำแล้ว 27/12/255323232323
16. อบต.ทรายแดง (เมืองระนอง)ทำแล้ว5177135131ทำแล้ว 11/08/255342665
17. อบต.นาคา (สุขสำราญ)ทำแล้ว81371414ทำแล้ว 22/06/2553511566
18. อบต.น้ำจืด (กระบุรี)ทำแล้ว6146140118ทำแล้ว 28/06/25532054444343
19. อบต.น้ำจืดน้อย (กระบุรี)ทำแล้ว6204142128ทำแล้ว 21/06/25533000
20. อบต.บางแก้ว (ละอุ่น)ทำแล้ว131566551ทำแล้ว 08/12/25544333
21. อบต.บางพระเหนือ (ละอุ่น)ทำแล้ว8786466ทำแล้ว 18/06/255339353329
22. อบต.บางหิน (กะเปอร์)ทำแล้ว7172171171ทำแล้ว 21/06/25531063636363
23. อบต.บางใหญ่ (กระบุรี)ทำแล้ว510514086ทำแล้ว 25/06/2553655403939
24. อบต.บ้านนา (กะเปอร์)ทำแล้ว5164137130ทำแล้ว 23/06/255352888
25. อบต.ปากจั่น (กระบุรี)ทำแล้ว8202221190ทำแล้ว 12/07/2553240323232
26. อบต.ม่วงกลวง (กะเปอร์)ทำแล้ว8133134134ทำแล้ว 29/06/2553858454242
27. อบต.มะมุ (กระบุรี)ทำแล้ว612511584ทำแล้ว 29/06/2553191910
28. อบต.ละอุ่นเหนือ (ละอุ่น)ทำแล้ว6706560ทำแล้ว 14/06/255345282828
29. อบต.ลำเลียง (กระบุรี)ทำแล้ว618021097 ยังไม่อนุมัติ
30. อบต.หงาว (เมืองระนอง)ทำแล้ว7605959ทำแล้ว 28/06/2553229202019
31. อบต.หาดส้มแป้น (เมืองระนอง)ทำแล้ว5116116112ทำแล้ว 28/06/255379616161
รวม 31 อปท.312054,5874,1743,780301001,629943888859
ข้อมูล ณ 13/09/2563