รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุราษฎร์ธานี ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว7518549732ทำแล้ว 29/06/255414348242238227
2. เทศบาลนครเกาะสมุย (เกาะสมุย)ทำแล้ว8542163136ทำแล้ว 30/06/2553313217726563
3. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6513252239ทำแล้ว 30/06/2553120210421413
4. เทศบาลเมืองดอนสัก (ดอนสัก)ทำแล้ว6136180230ทำแล้ว 18/06/2552293717171
5. เทศบาลเมืองท่าข้าม (พุนพิน)ทำแล้ว6330201178ทำแล้ว 30/06/255314114767474
6. เทศบาลเมืองนาสาร (บ้านนาสาร)ทำแล้ว81436772ทำแล้ว 28/09/255341766
7. เทศบาลตำบลกรูด (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6164168175ทำแล้ว 29/06/255341511
8. เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว63216961ทำแล้ว 30/06/2553112111
9. เทศบาลตำบลเกาะเต่า (เกาะพะงัน)ทำแล้ว7984646ทำแล้ว 14/05/255359312827
10. เทศบาลตำบลเกาะพงัน (เกาะพะงัน)ทำแล้ว417921854ทำแล้ว 30/06/255328911
11. เทศบาลตำบลขุนทะเล (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว10253382218ทำแล้ว 20/01/255458484842
12. เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ (เวียงสระ)ทำแล้ว617011561ทำแล้ว 28/06/25533060252523
13. เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น (พนม)ทำแล้ว64023838ทำแล้ว 29/06/255342323232
14. เทศบาลตำบลคลองปราบ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7121122122ทำแล้ว 21/06/2553427242421
15. เทศบาลตำบลควนศรี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6252133130ทำแล้ว 18/06/255336158128128128
16. เทศบาลตำบลเคียนซา (เคียนซา)ทำแล้ว512610094ทำแล้ว 30/06/2553350232322
17. เทศบาลตำบลช้างขวา (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6988987ทำแล้ว 28/06/2553540404030
18. เทศบาลตำบลช้างซ้าย (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6261192100ทำแล้ว 30/06/255330111969682
19. เทศบาลตำบลตลาดไชยา (ไชยา)ทำแล้ว7133231148ทำแล้ว 01/07/255341111
20. เทศบาลตำบลท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6744141ทำแล้ว 30/06/25531712711
21. เทศบาลตำบลท่าฉาง (ท่าฉาง)ทำแล้ว6160171175ทำแล้ว 25/06/25531583464545
22. เทศบาลตำบลท่าชนะ (ท่าชนะ)ทำแล้ว6244236189ทำแล้ว 17/06/2553669414141
23. เทศบาลตำบลท่าชี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว8123207194ทำแล้ว 29/06/2553126222
24. เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว511781118ทำแล้ว 29/06/25537275151515
25. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (เวียงสระ)ทำแล้ว6336250178ทำแล้ว 18/05/255433622
26. เทศบาลตำบลบางสวรรค์ (พระแสง)ทำแล้ว99343ทำแล้ว 23/08/2553673111
27. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน (บ้านตาขุน)ทำแล้ว7857865ทำแล้ว 29/06/255335222222
28. เทศบาลตำบลบ้านตาขุน (บ้านตาขุน)ทำแล้ว51407872ทำแล้ว 01/11/255347832
29. เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เกาะพะงัน)ทำแล้ว61287976ทำแล้ว 29/09/255321333
30. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว81056889ทำแล้ว 29/06/255310391577
31. เทศบาลตำบลบ้านส้อง (เวียงสระ)ทำแล้ว6143239211ทำแล้ว 24/06/25532668545151
32. เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ (เคียนซา)ทำแล้ว7181212181ทำแล้ว 26/05/255363444
33. เทศบาลตำบลพนม (พนม)ทำแล้ว5254254254ทำแล้ว 30/06/255334444
34. เทศบาลตำบลพรุพี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6170195132ทำแล้ว 15/06/25537555
35. เทศบาลตำบลพุมเรียง (ไชยา)ทำแล้ว6165129127ทำแล้ว 30/06/255336282424
36. เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (เกาะพะงัน)ทำแล้ว7356170152ทำแล้ว 19/11/255334555
37. เทศบาลตำบลเมืองเวียง (เวียงสระ)ทำแล้ว6115113115ทำแล้ว 28/06/25535413299
38. เทศบาลตำบลย่านดินแดง (พระแสง)ทำแล้ว6156120114ทำแล้ว 21/06/255350666
39. เทศบาลตำบลวัดประดู่ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว7194295130ทำแล้ว 30/06/255316130110110106
40. เทศบาลตำบลเวียง (ไชยา)ทำแล้ว6978371ทำแล้ว 17/06/25531349403938
41. เทศบาลตำบลเวียงสระ (เวียงสระ)ทำแล้ว6163145137ทำแล้ว 30/06/255319733921
42. อบต.กรูด (พุนพิน)ทำแล้ว6114147123ทำแล้ว 23/06/255347373737
43. อบต.กะเปา (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว71057867ทำแล้ว 15/06/2553244353430
44. อบต.เขาตอก (เคียนซา)ทำแล้ว6633221ทำแล้ว 25/06/255335292927
45. อบต.เขาถ่าน (ท่าฉาง)ทำแล้ว7117222215ทำแล้ว 07/06/2553126222222
46. อบต.เขาวง (บ้านตาขุน)ทำแล้ว54127171ทำแล้ว 07/05/2553142222
47. อบต.เขาหัวควาย (พุนพิน)ทำแล้ว6727449ทำแล้ว 25/06/2553524054
48. อบต.คลองฉนวน (เวียงสระ)ทำแล้ว6155117104ทำแล้ว 29/06/25537311
49. อบต.คลองฉนาก (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว61039292ทำแล้ว 30/06/2553451351515
50. อบต.คลองไทร (ท่าฉาง)ทำแล้ว583121105ทำแล้ว 10/06/255391511116
51. อบต.คลองน้อย (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว65169113ทำแล้ว 18/06/255345383734
52. อบต.คลองน้อย (ชัยบุรี)ทำแล้ว612310197ทำแล้ว 25/06/25534211
53. อบต.คลองพา (ท่าชนะ)ทำแล้ว5979592ทำแล้ว 29/06/255353383433
54. อบต.คลองศก (พนม)ทำแล้ว6164123132ทำแล้ว 29/06/255351312624
55. อบต.คลองสระ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6178327165ทำแล้ว 25/06/25531924131212
56. อบต.ควนสุบรรณ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว610810288ทำแล้ว 24/06/2553564555550
57. อบต.คันธุลี (ท่าชนะ)ทำแล้ว5119170202ทำแล้ว 21/06/25534955555454
58. อบต.เคียนซา (เคียนซา)ทำแล้ว6273273273ทำแล้ว 29/06/255324222221
59. อบต.ชลคราม (ดอนสัก)ทำแล้ว6101113101ทำแล้ว 08/06/2553520733
60. อบต.ชัยบุรี (ชัยบุรี)ทำแล้ว5173183151ทำแล้ว 21/06/2553152434342
61. อบต.ไชยคราม (ดอนสัก)ทำแล้ว7686868ทำแล้ว 30/06/255322722
62. อบต.ดอนสัก (ดอนสัก)ทำแล้ว77910388ทำแล้ว 16/06/2553642393931
63. อบต.ต้นยวน (พนม)ทำแล้ว4232378295ทำแล้ว 21/06/255342811
64. อบต.ตะกรบ (ไชยา)ทำแล้ว4155157145ทำแล้ว 29/06/255320555
65. อบต.ตะกุกใต้ (วิภาวดี)ทำแล้ว7164137118ทำแล้ว 28/06/2553332141412
66. อบต.ตะกุกเหนือ (วิภาวดี)ทำแล้ว5196188142ทำแล้ว 25/06/25533104797979
67. อบต.ตะเคียนทอง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6190150166ทำแล้ว 25/06/255313333
68. อบต.ตะปาน (พุนพิน)ทำแล้ว67710243ทำแล้ว 18/06/25532321288
69. อบต.ถ้ำสิงขร (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว5190265164ทำแล้ว 06/10/255466655
70. อบต.ทรัพย์ทวี (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว744151152ทำแล้ว 03/06/255320171616
71. อบต.ท่ากระดาน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว5110141149ทำแล้ว 30/06/2553245424141
72. อบต.ท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว7678264ทำแล้ว 24/06/255322222
73. อบต.ท่าข้าม (พุนพิน)ทำแล้ว610612377ทำแล้ว 30/06/2553106211
74. อบต.ท่าเคย (ท่าฉาง)ทำแล้ว68359118ทำแล้ว 14/05/25532545312115
75. อบต.ท่าฉาง (ท่าฉาง)ทำแล้ว811111793ทำแล้ว 21/06/255310211
76. อบต.ท่าชนะ (ท่าชนะ)ทำแล้ว5117169100ทำแล้ว 07/05/255327161010
77. อบต.ท่าทอง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว61148288ทำแล้ว 30/06/2553832252523
78. อบต.ท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6789168ทำแล้ว 18/06/2553467474646
79. อบต.ท่าเรือ (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว58110590ทำแล้ว 30/06/2553249222121
80. อบต.ท่าโรงช้าง (พุนพิน)ทำแล้ว6704914ทำแล้ว 30/06/255353424242
81. อบต.ท่าสะท้อน (พุนพิน)ทำแล้ว61187350ทำแล้ว 07/06/2553834271615
82. อบต.ท่าอุแท (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว51297441ทำแล้ว 31/01/2554121444
83. อบต.ทุ่ง (ไชยา)ทำแล้ว616916771ทำแล้ว 09/07/25521433222
84. อบต.ทุ่งกง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว5675753ทำแล้ว 28/06/25536444
85. อบต.ทุ่งเตา (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7737476ทำแล้ว 10/06/255326262522
86. อบต.ทุ่งเตาใหม่ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6114159115ทำแล้ว 18/06/25531185494948
87. อบต.ทุ่งรัง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6170162100ทำแล้ว 25/06/25531449343434
88. อบต.ไทรขึง (พระแสง)ทำแล้ว8554443ทำแล้ว 30/06/255355252525
89. อบต.ไทรทอง (ชัยบุรี)ทำแล้ว7994747ทำแล้ว 19/05/255356353534
90. อบต.ไทรโสภา (พระแสง)ทำแล้ว5261251227ทำแล้ว 07/06/255345292418
91. อบต.นาใต้ (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว79311494ทำแล้ว 16/06/25531842272417
92. อบต.น้ำพุ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว410011382ทำแล้ว 30/06/25531649333
93. อบต.น้ำรอบ (พุนพิน)ทำแล้ว65410863ทำแล้ว 29/06/255329533
94. อบต.น้ำหัก (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว61029294ทำแล้ว 28/06/255364423838
95. อบต.บางงอน (พุนพิน)ทำแล้ว112909460ทำแล้ว 30/06/2553243333333
96. อบต.บางชนะ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว788136136ทำแล้ว 28/06/2553329191818
97. อบต.บางเดือน (พุนพิน)ทำแล้ว81107876ทำแล้ว 25/06/25536555
98. อบต.บางไทร (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว5121155138ทำแล้ว 14/06/25532276494947
99. อบต.บางใบไม้ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6646068ทำแล้ว 29/06/25531017211
100. อบต.บางโพธิ์ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว610410194ทำแล้ว 29/06/25531866424242
101. อบต.บางมะเดื่อ (พุนพิน)ทำแล้ว664185169ทำแล้ว 14/06/255364615252
102. อบต.บางสวรรค์ (พระแสง)ทำแล้ว7506262ทำแล้ว 29/06/25531231398
103. อบต.บ้านทำเนียบ (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6291365286ทำแล้ว 29/06/25537222
104. อบต.บ้านนา (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว7174116114ทำแล้ว 16/06/2553144292925
105. อบต.บ้านยาง (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6908171ทำแล้ว 30/06/255317611244
106. อบต.ประสงค์ (ท่าชนะ)ทำแล้ว623911692ทำแล้ว 16/06/2553340222
107. อบต.ปากฉลุย (ท่าฉาง)ทำแล้ว51269776ทำแล้ว 29/07/2553721221
108. อบต.ปากแพรก (ดอนสัก)ทำแล้ว61367463ทำแล้ว 29/06/25534444
109. อบต.ปากหมาก (ไชยา)ทำแล้ว5221222222ทำแล้ว 25/05/25533056262522
110. อบต.ป่าร่อน (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว7828175ทำแล้ว 30/06/2553325161616
111. อบต.ป่าเว (ไชยา)ทำแล้ว6989458ทำแล้ว 25/06/255350252323
112. อบต.พนม (พนม)ทำแล้ว6381203186ทำแล้ว 29/06/25533333
113. อบต.พรุไทย (บ้านตาขุน)ทำแล้ว695122145ทำแล้ว 20/05/255338383838
114. อบต.พลายวาส (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6139118117ทำแล้ว 29/06/2553614655
115. อบต.พลูเถื่อน (พนม)ทำแล้ว5908295ทำแล้ว 29/06/2553445373737
116. อบต.พ่วงพรมคร (เคียนซา)ทำแล้ว7150177173ทำแล้ว 21/06/255343363636
117. อบต.พะแสง (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6786743ทำแล้ว 22/11/2553131282828
118. อบต.พุนพิน (พุนพิน)ทำแล้ว6155128120ทำแล้ว 15/06/25533371084
119. อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว4262624ทำแล้ว 29/06/25534221
120. อบต.มะขามเตี้ย (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6667481ทำแล้ว 15/06/2553155514949
121. อบต.มะลวน (พุนพิน)ทำแล้ว6202193288ทำแล้ว 29/06/255339282828
122. อบต.โมถ่าย (ไชยา)ทำแล้ว6157141112ทำแล้ว 30/07/2553351383838
123. อบต.ย่านยาว (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว5403329ทำแล้ว 17/05/255340262624
124. อบต.ลำพูน (บ้านนาสาร)ทำแล้ว5255259250ทำแล้ว 11/06/255320511
125. อบต.ลีเล็ด (พุนพิน)ทำแล้ว6138126119ทำแล้ว 22/06/2553241221816
126. อบต.เลม็ด (ไชยา)ทำแล้ว61304344ทำแล้ว 18/05/255361272725
127. อบต.วัง (ท่าชนะ)ทำแล้ว41336565ทำแล้ว 10/06/255312121212
128. อบต.ศรีวิชัย (พุนพิน)ทำแล้ว6777571ทำแล้ว 22/06/25534312129
129. อบต.สมอทอง (ท่าชนะ)ทำแล้ว5131210197ทำแล้ว 14/05/25531953534949
130. อบต.สองแพรก (ชัยบุรี)ทำแล้ว4150179166ทำแล้ว 22/06/2553753484848
131. อบต.สาคู (พระแสง)ทำแล้ว9212178159ทำแล้ว 29/06/25532222
132. อบต.สินเจริญ (พระแสง)ทำแล้ว6179223174ทำแล้ว 01/06/2553319997
133. อบต.สินปุน (พระแสง)ทำแล้ว7163139135ทำแล้ว 24/06/2553122222
134. อบต.เสวียด (ท่าฉาง)ทำแล้ว6216221158ทำแล้ว 14/06/255325151212
135. อบต.หนองไทร (พุนพิน)ทำแล้ว6759648ทำแล้ว 29/06/255363111111
136. อบต.หัวเตย (พุนพิน)ทำแล้ว71835040ทำแล้ว 24/06/2553183171717
137. อบต.อรัญคามวารี (เคียนซา)ทำแล้ว6444352ทำแล้ว 10/05/2553114111010
138. อบต.อิปัน (พระแสง)ทำแล้ว8218218218ทำแล้ว 14/05/25538643
รวม 138 อปท.13884621,13718,93116,5731381,1756,5923,6343,2763,128
ข้อมูล ณ 13/09/2563