รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ภูเก็ต ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ภูเก็ต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8305246246ทำแล้ว 11/08/255331288258254233
2. เทศบาลนครภูเก็ต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8187283204ทำแล้ว 24/06/255322100868686
3. เทศบาลเมืองกะทู้ (กะทู้)ทำแล้ว6142243183ทำแล้ว 30/06/255310143110110109
4. เทศบาลเมืองป่าตอง (กะทู้)ทำแล้ว5138268182ทำแล้ว 30/06/25532479682019
5. เทศบาลตำบลกะรน (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว61995854ทำแล้ว 16/03/255433212178178174
6. เทศบาลตำบลฉลอง (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว7150163144ทำแล้ว 30/06/25531196703717
7. เทศบาลตำบลเชิงทะเล (ถลาง)ทำแล้ว5116165118ทำแล้ว 30/06/25535121524641
8. เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี (ถลาง)ทำแล้ว6162116110ทำแล้ว 28/06/2553110011119
9. เทศบาลตำบลป่าคลอก (ถลาง)ทำแล้ว6139372313ทำแล้ว 28/06/255335126106106103
10. เทศบาลตำบลรัษฎา (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว9256171149ทำแล้ว 29/06/255424114989898
11. เทศบาลตำบลราไวย์ (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว7240277210ทำแล้ว 30/06/255323113868582
12. เทศบาลตำบลวิชิต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว7219220220ทำแล้ว 30/06/255348220198198198
13. เทศบาลตำบลศรีสุนทร (ถลาง)ทำแล้ว8369434289ทำแล้ว 28/06/2553177291514
14. อบต.กมลา (กะทู้)ทำแล้ว7127127127ทำแล้ว 29/03/255461171009995
15. อบต.เกาะแก้ว (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว5110126118ทำแล้ว 06/10/255377717068
16. อบต.เชิงทะเล (ถลาง)ทำแล้ว7228286207ทำแล้ว 15/07/255373676158
17. อบต.เทพกระษัตรี (ถลาง)ทำแล้ว5191159116ทำแล้ว 15/06/2553512110410197
18. อบต.ไม้ขาว (ถลาง)ทำแล้ว7174316225ทำแล้ว 30/06/255323129696969
19. อบต.สาคู (ถลาง)ทำแล้ว7416416416ทำแล้ว 16/06/255451333
รวม 19 อปท.191263,8684,4463,631193022,3571,7641,6471,573
ข้อมูล ณ 13/09/2563