รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พังงา ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.พังงา (เมืองพังงา)ทำแล้ว81267766ทำแล้ว 28/06/255342131963125
2. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7854813784ทำแล้ว 30/06/25531586333333
3. เทศบาลเมืองพังงา (เมืองพังงา)ทำแล้ว6403933ทำแล้ว 21/06/2553125212120
4. เทศบาลตำบลกระโสม (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว61196469ทำแล้ว 29/07/255349313129
5. เทศบาลตำบลเกาะยาว (เกาะยาว)ทำแล้ว51661918ทำแล้ว 17/06/255342212121
6. เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ (เกาะยาว)ทำแล้ว6799790ทำแล้ว 21/06/2553151363634
7. เทศบาลตำบลคึกคัก (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว71561211ทำแล้ว 27/09/2554980565552
8. เทศบาลตำบลคุระบุรี (คุระบุรี)ทำแล้ว712511597ทำแล้ว 06/08/255335322
9. เทศบาลตำบลโคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว7253253252ทำแล้ว 25/06/2553134191714
10. เทศบาลตำบลทับปุด (ทับปุด)ทำแล้ว7211ทำแล้ว 30/06/255357333
11. เทศบาลตำบลท่านา (กะปง)ทำแล้ว5206231235ทำแล้ว 21/07/255468464544
12. เทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว7633026ทำแล้ว 29/11/255436181818
13. เทศบาลตำบลบางเตย (เมืองพังงา)ทำแล้ว9315321284ทำแล้ว 01/06/2553256211717
14. เทศบาลตำบลบางนายสี (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว6204334183ทำแล้ว 30/06/2553394949494
15. เทศบาลตำบลพรุใน (เกาะยาว)ทำแล้ว821569ทำแล้ว 16/05/25524477222222
16. เทศบาลตำบลลำแก่น (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว61741711ทำแล้ว 01/10/25536444
17. อบต.กระโสม (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว62001313ทำแล้ว 17/05/255322855
18. อบต.กะไหล (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว54455ทำแล้ว 02/09/25541557404040
19. อบต.เกาะคอเขา (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว61288865ทำแล้ว 23201917
20. อบต.เกาะปันหยี (เมืองพังงา)ทำแล้ว988142167ทำแล้ว 28/06/2553157434242
21. อบต.เกาะพระทอง (คุระบุรี)ทำแล้ว81317975ทำแล้ว 31/08/255416222
22. อบต.เกาะยาวน้อย (เกาะยาว)ทำแล้ว115655ทำแล้ว 28/06/2554960343433
23. อบต.คลองเคียน (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6273279274ทำแล้ว 28/06/255317888
24. อบต.คุระ (คุระบุรี)ทำแล้ว6259254265ทำแล้ว 21/10/255326212120
25. อบต.โคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว7292182179ทำแล้ว 29/06/255312222555
26. อบต.โคกเคียน (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว6151164125ทำแล้ว 29/06/2553820201817
27. อบต.โคกเจริญ (ทับปุด)ทำแล้ว6284198247ทำแล้ว 29/06/255322181817
28. อบต.ตากแดด (เมืองพังงา)ทำแล้ว8176143169ทำแล้ว 29/06/2553956373635
29. อบต.ถ้ำ (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว9220230118ทำแล้ว 24/06/25531034664
30. อบต.ถ้ำน้ำผุด (เมืองพังงา)ทำแล้ว6134135135ทำแล้ว 23/06/25533442272727
31. อบต.ทับปุด (ทับปุด)ทำแล้ว9229228228ทำแล้ว 28/06/255311101010
32. อบต.ท่านา (กะปง)ทำแล้ว6267268267ทำแล้ว 30/06/25538847313131
33. อบต.ท้ายเหมือง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว8374373373ทำแล้ว 08/06/2553561424239
34. อบต.ท่าอยู่ (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว7442222ทำแล้ว 30/06/2553141282826
35. อบต.ทุ่งคาโงก (เมืองพังงา)ทำแล้ว8269266266ทำแล้ว 01/10/25532845292915
36. อบต.ทุ่งมะพร้าว (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว8635961ทำแล้ว 19/07/103434777
37. อบต.นบปริง (เมืองพังงา)ทำแล้ว73526ทำแล้ว 30/06/25538280362019
38. อบต.นาเตย (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว7365224205ทำแล้ว 29/11/25531140644
39. อบต.บ่อแสน (ทับปุด)ทำแล้ว5146ทำแล้ว 27/10/255312121212
40. อบต.บางทอง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว4314106107ทำแล้ว 04/08/255320191919
41. อบต.บางไทร (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7283156167ทำแล้ว 30/06/25531357191818
42. อบต.บางม่วง (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว8807571ทำแล้ว 29/10/255337323029
43. อบต.บางวัน (คุระบุรี)ทำแล้ว6187144133ทำแล้ว 30/06/2553172733
44. อบต.บางเหรียง (ทับปุด)ทำแล้ว5235122118ทำแล้ว 14/06/2553214131313
45. อบต.ป่ากอ (เมืองพังงา)ทำแล้ว9467467466ทำแล้ว 28/06/255337191710
46. อบต.มะรุ่ย (ทับปุด)ทำแล้ว6376312294ทำแล้ว 29/06/2553451494949
47. อบต.แม่นางขาว (คุระบุรี)ทำแล้ว10217174152ทำแล้ว 57484744
48. อบต.รมณีย์ (กะปง)ทำแล้ว876124103ทำแล้ว 01/10/25532447473838
49. อบต.ลำภี (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว6181149147ทำแล้ว 21/06/255337242421
50. อบต.หล่อยูง (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว65ทำแล้ว 04/07/25544444
51. อบต.เหมาะ (กะปง)ทำแล้ว8174174174ทำแล้ว 14/10/25539944
52. อบต.เหล (กะปง)ทำแล้ว61819069ทำแล้ว 17/06/2553434262626
รวม 52 อปท.5236010,0697,9947,431525942,1981,3301,2061,145
ข้อมูล ณ 13/09/2563