รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กระบี่ ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.กระบี่ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว9110107134ทำแล้ว 30/06/2553884191818
2. เทศบาลเมืองกระบี่ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6262349274ทำแล้ว 29/06/2553213126126126
3. เทศบาลตำบลกระบี่น้อย (เมืองกระบี่)ทำแล้ว8898889ทำแล้ว 24/06/2553651292118
4. เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา)ทำแล้ว5322ทำแล้ว 8281333
5. เทศบาลตำบลเขาพนม (เขาพนม)ทำแล้ว610610693ทำแล้ว 30/06/255379292928
6. เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (คลองท่อม)ทำแล้ว8172177154ทำแล้ว 29/09/255334111
7. เทศบาลตำบลคลองพน (คลองท่อม)ทำแล้ว6927559ทำแล้ว 29/06/255358414040
8. เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (คลองท่อม)ทำแล้ว8138139139ทำแล้ว 28/06/25531111908378
9. เทศบาลตำบลทรายขาว (คลองท่อม)ทำแล้ว6137139138ทำแล้ว 30/06/255321555
10. เทศบาลตำบลปลายพระยา (ปลายพระยา)ทำแล้ว5525252ทำแล้ว 25/05/255329282826
11. เทศบาลตำบลลำทับ (ลำทับ)ทำแล้ว8207142124ทำแล้ว 16/08/255397656464
12. เทศบาลตำบลศาลาด่าน (เกาะลันตา)ทำแล้ว4334334334ทำแล้ว 07/05/255362271010
13. เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาว (คลองท่อม)ทำแล้ว6512410ทำแล้ว 22/06/255346232323
14. เทศบาลตำบลเหนือคลอง (เหนือคลอง)ทำแล้ว6929494ทำแล้ว 01/09/255387505050
15. เทศบาลตำบลแหลมสัก (อ่าวลึก)ทำแล้ว71599686ทำแล้ว 29/06/2553183404039
16. เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก)ทำแล้ว2114ทำแล้ว 2579171616
17. อบต.เกาะกลาง (เกาะลันตา)ทำแล้ว696133143ทำแล้ว 02/08/2553150454545
18. อบต.เกาะลันตาน้อย (เกาะลันตา)ทำแล้ว61764242ทำแล้ว 30/06/2553161201919
19. อบต.เกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา)ทำแล้ว3933227ทำแล้ว 16/06/25537333
20. อบต.เกาะศรีบอยา (เหนือคลอง)ทำแล้ว7333ทำแล้ว 28/06/25532412422
21. อบต.เขาเขน (ปลายพระยา)ทำแล้ว7242242242ทำแล้ว 23/06/2553742887
22. อบต.เขาคราม (เมืองกระบี่)ทำแล้ว7108179ทำแล้ว 09/05/255435553399
23. อบต.เขาดิน (เขาพนม)ทำแล้ว7149156109ทำแล้ว 19/04/255437161514
24. อบต.เขาต่อ (ปลายพระยา)ทำแล้ว7875139ทำแล้ว 22/06/25534771421
25. อบต.เขาทอง (เมืองกระบี่)ทำแล้ว61041313ทำแล้ว 16/06/2553547464642
26. อบต.เขาพนม (เขาพนม)ทำแล้ว86272ทำแล้ว 30/06/2553439292219
27. อบต.เขาใหญ่ (อ่าวลึก)ทำแล้ว769ทำแล้ว 17/08/25531020191919
28. อบต.คลองขนาน (เหนือคลอง)ทำแล้ว6612113ทำแล้ว 23/06/255337432
29. อบต.คลองเขม้า (เหนือคลอง)ทำแล้ว6794947ทำแล้ว 25/05/25532865413837
30. อบต.คลองท่อมใต้ (คลองท่อม)ทำแล้ว41029690ทำแล้ว 15/06/255348252525
31. อบต.คลองท่อมเหนือ (คลองท่อม)ทำแล้ว691248ทำแล้ว 23/06/255375565656
32. อบต.คลองประสงค์ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว7176118109ทำแล้ว 29/06/255348322
33. อบต.คลองยา (อ่าวลึก)ทำแล้ว6605049ทำแล้ว 10/06/25533111
34. อบต.คลองยาง (เกาะลันตา)ทำแล้ว4969792ทำแล้ว 10/08/255337220
35. อบต.คลองหิน (อ่าวลึก)ทำแล้ว6122138118ทำแล้ว 24/06/255361343434
36. อบต.คีรีวง (ปลายพระยา)ทำแล้ว6139123111ทำแล้ว 29/06/255349413936
37. อบต.โคกยาง (เหนือคลอง)ทำแล้ว71011414ทำแล้ว 03/05/255413111
38. อบต.โคกหาร (เขาพนม)ทำแล้ว71053030ทำแล้ว 15/06/2553105776
39. อบต.ดินแดง (ลำทับ)ทำแล้ว7195198198ทำแล้ว 28/06/255336343333
40. อบต.ดินอุดม (ลำทับ)ทำแล้ว8998662ทำแล้ว 18/03/255470114494947
41. อบต.ตลิ่งชัน (เหนือคลอง)ทำแล้ว714523692ทำแล้ว 16/08/2553113711
42. อบต.ทับปริก (เมืองกระบี่)ทำแล้ว81216563ทำแล้ว 14/06/255382595958
43. อบต.ทุ่งไทรทอง (ลำทับ)ทำแล้ว81095651ทำแล้ว 28/06/2553391974
44. อบต.นาเหนือ (อ่าวลึก)ทำแล้ว6787978ทำแล้ว 08/06/2554728987
45. อบต.บ้านกลาง (อ่าวลึก)ทำแล้ว6118107102ทำแล้ว 09/05/2554634211
46. อบต.ปกาสัย (เหนือคลอง)ทำแล้ว6158160160ทำแล้ว 22/06/255350393938
47. อบต.ปลายพระยา (ปลายพระยา)ทำแล้ว51321211ทำแล้ว 25/06/255361161787878
48. อบต.พรุดินนา (คลองท่อม)ทำแล้ว8905651ทำแล้ว 21/06/255336232119
49. อบต.พรุเตียว (เขาพนม)ทำแล้ว6796259ทำแล้ว 25/06/2553138323023
50. อบต.เพหลา (คลองท่อม)ทำแล้ว9374435ทำแล้ว 30/06/255319844
51. อบต.ลำทับ (ลำทับ)ทำแล้ว66611195ทำแล้ว 21/06/255334333228
52. อบต.สินปุน (เขาพนม)ทำแล้ว884106131ทำแล้ว 17/06/2553432323232
53. อบต.ไสไทย (เมืองกระบี่)ทำแล้ว8140141130ทำแล้ว 24/05/2553101595854
54. อบต.หนองทะเล (เมืองกระบี่)ทำแล้ว32097456ทำแล้ว 30/06/255385818138
55. อบต.หน้าเขา (เขาพนม)ทำแล้ว5254224153ทำแล้ว 25/07/255412664
56. อบต.ห้วยยูง (เหนือคลอง)ทำแล้ว5123130107ทำแล้ว 22/06/2553443262119
57. อบต.เหนือคลอง (เหนือคลอง)ทำแล้ว71102012ทำแล้ว 20/07/2553123111
58. อบต.แหลมสัก (อ่าวลึก)ทำแล้ว4112120120ทำแล้ว 30/06/255360200
59. อบต.อ่าวนาง (เมืองกระบี่)ทำแล้ว7227144135ทำแล้ว 21/06/2553215175175175
60. อบต.อ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก)ทำแล้ว6585858ทำแล้ว 09/05/255415131313
61. อบต.อ่าวลึกน้อย (อ่าวลึก)ทำแล้ว41025422ทำแล้ว 29/06/2553468414037
62. อบต.อ่าวลึกเหนือ (อ่าวลึก)ทำแล้ว43111ทำแล้ว 23/07/25536411
รวม 62 อปท.623877,3165,7245,074624023,5371,8771,7451,640
ข้อมูล ณ 13/09/2563