รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6286156109ทำแล้ว 09/09/2553114358356356356
2. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6135120101ทำแล้ว 10/05/2553370303030
3. เทศบาลเมืองหัวหิน (หัวหิน)ทำแล้ว7443332191ทำแล้ว 29/06/25536182114114114
4. เทศบาลตำบลกม.5 (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว52027270ทำแล้ว 14/05/25531366272626
5. เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ (บางสะพาน)ทำแล้ว6136132124ทำแล้ว 30/06/255366434343
6. เทศบาลตำบลกุยบุรี (กุยบุรี)ทำแล้ว49210993ทำแล้ว 29/06/255332103575757
7. เทศบาลตำบลเขาน้อย (ปราณบุรี)ทำแล้ว6273244185ทำแล้ว 28/06/255316114717171
8. เทศบาลตำบลคลองวาฬ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6526156ทำแล้ว 28/06/2553151363636
9. เทศบาลตำบลทับสะแก (ทับสะแก)ทำแล้ว613966ทำแล้ว 650272727
10. เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว614577ทำแล้ว 21/05/25531364323231
11. เทศบาลตำบลบ้านกรูด (บางสะพาน)ทำแล้ว61222323ทำแล้ว 21/06/2553402600
12. เทศบาลตำบลปราณบุรี (ปราณบุรี)ทำแล้ว5148126127ทำแล้ว 24/05/2553474464644
13. เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ (ปราณบุรี)ทำแล้ว51099696ทำแล้ว 21/05/255328124918778
14. เทศบาลตำบลร่อนทอง (บางสะพาน)ทำแล้ว6175223223ทำแล้ว 08/06/2553187868684
15. เทศบาลตำบลไร่เก่า (สามร้อยยอด)ทำแล้ว5183140126ทำแล้ว 29/06/2553121666662
16. เทศบาลตำบลไร่ใหม่ (กุยบุรี)ทำแล้ว61478891ทำแล้ว 24/06/255360666
17. เทศบาลตำบลหนองพลับ (หัวหิน)ทำแล้ว7294136135ทำแล้ว 29/06/25531132909087
18. อบต.กำเนิดนพคุณ (บางสะพาน)ทำแล้ว6141127106ทำแล้ว 08/06/255343302828
19. อบต.กุยบุรี (กุยบุรี)ทำแล้ว7383838ทำแล้ว 30/09/25532563404040
20. อบต.กุยเหนือ (กุยบุรี)ทำแล้ว62167372ทำแล้ว 13/05/2553127242424
21. อบต.เกาะหลัก (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว692110146ทำแล้ว 10/06/25531182696969
22. อบต.เขาจ้าว (ปราณบุรี)ทำแล้ว57311478ทำแล้ว 30/06/2553644333332
23. อบต.เขาแดง (กุยบุรี)ทำแล้ว6207191183ทำแล้ว 21/06/255330100646464
24. อบต.เขาล้าน (ทับสะแก)ทำแล้ว610766ทำแล้ว 28/06/2553107303030
25. อบต.คลองวาฬ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว664171113ทำแล้ว 30/06/2553955515146
26. อบต.ชัยเกษม (บางสะพาน)ทำแล้ว6134108101ทำแล้ว 07/06/255370555553
27. อบต.ช้างแรก (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว51181ทำแล้ว 04/06/2553
28. อบต.ไชยราช (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6315315315ทำแล้ว 30/06/2553164434343
29. อบต.ดอนยายหนู (กุยบุรี)ทำแล้ว6255267284ทำแล้ว 24/06/255356272727
30. อบต.ทรายทอง (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6164ทำแล้ว 21/06/25531376282828
31. อบต.ทองมงคล (บางสะพาน)ทำแล้ว61404141ทำแล้ว 24/06/255395696967
32. อบต.ทับใต้ (หัวหิน)ทำแล้ว8146146145ทำแล้ว 1912123
33. อบต.ทับสะแก (ทับสะแก)ทำแล้ว6267205190ทำแล้ว 22/06/2553222131313
34. อบต.ธงชัย (บางสะพาน)ทำแล้ว6168116113ทำแล้ว 28/06/255345292928
35. อบต.นาหูกวาง (ทับสะแก)ทำแล้ว7188298298ทำแล้ว 28/06/255320121212
36. อบต.บ่อนอก (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6110109114ทำแล้ว 10/06/2553487767676
37. อบต.บางสะพาน (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว657ทำแล้ว 27/06/25541749181818
38. อบต.บึงนคร (หัวหิน)ทำแล้ว6390388131ทำแล้ว 28/06/25531714131313
39. อบต.ปราณบุรี (ปราณบุรี)ทำแล้ว6541211ทำแล้ว 28/06/255352363636
40. อบต.ปากน้ำปราณ (ปราณบุรี)ทำแล้ว6180180179ทำแล้ว 28/06/25532869171716
41. อบต.ปากแพรก (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6191191191ทำแล้ว 24/05/255313204242222
42. อบต.พงศ์ประศาสน์ (บางสะพาน)ทำแล้ว6610100100ทำแล้ว 29/06/255358333231
43. อบต.แม่รำพึง (บางสะพาน)ทำแล้ว61375334ทำแล้ว 16/06/25531112979695
44. อบต.ร่อนทอง (บางสะพาน)ทำแล้ว8183221166ทำแล้ว 07/06/2553162434332
45. อบต.ไร่เก่า (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6113117121ทำแล้ว 30/06/2554495636363
46. อบต.ไร่ใหม่ (สามร้อยยอด)ทำแล้ว579ทำแล้ว 15/06/255352474747
47. อบต.วังก์พง (ปราณบุรี)ทำแล้ว881234233ทำแล้ว 08/07/255462555555
48. อบต.ศาลาลัย (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6180181181ทำแล้ว 21/06/2554180343432
49. อบต.ศิลาลอย (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6212121 ยังไม่อนุมัติ
50. อบต.สามกระทาย (กุยบุรี)ทำแล้ว719822ทำแล้ว 251322
51. อบต.สามร้อยยอด (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6647774ทำแล้ว 01/06/25531551232322
52. อบต.แสงอรุณ (ทับสะแก)ทำแล้ว5939986ทำแล้ว 21/03/255464404040
53. อบต.หนองตาแต้ม (ปราณบุรี)ทำแล้ว9106167148ทำแล้ว 18/05/2553105777
54. อบต.หนองพลับ (หัวหิน)ทำแล้ว7153224150ทำแล้ว 24/05/255377181817
55. อบต.ห้วยทราย (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6100104103ทำแล้ว 22/06/255339262626
56. อบต.ห้วยยาง (ทับสะแก)ทำแล้ว61671412ทำแล้ว 29/06/255331171717
57. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ (หัวหิน)ทำแล้ว7270270266ทำแล้ว 25/06/2553129111111
58. อบต.หาดขาม (กุยบุรี)ทำแล้ว6266200128ทำแล้ว 14/06/255317133414141
59. อบต.หินเหล็กไฟ (หัวหิน)ทำแล้ว6213199206ทำแล้ว 25/06/2553152173130130130
60. อบต.อ่างทอง (ทับสะแก)ทำแล้ว6330330329ทำแล้ว 01/07/2553252444444
61. อบต.อ่าวน้อย (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว5187216320ทำแล้ว 25/06/255312118837777
รวม 61 อปท.6137110,4478,1077,298606204,7432,8422,7882,729
ข้อมูล ณ 13/09/2563