รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เพชรบุรี ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.เพชรบุรี (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7850911911ทำแล้ว 16/08/255336000
2. เทศบาลเมืองชะอำ (ชะอำ)ทำแล้ว7360251173ทำแล้ว 28/06/255311981575757
3. เทศบาลเมืองเพชรบุรี (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว3146133132ทำแล้ว 24/06/2553113878787
4. เทศบาลตำบลเขาย้อย (เขาย้อย)ทำแล้ว6253270196ทำแล้ว 06/07/2553144868083
5. เทศบาลตำบลท่าไม้รวก (ท่ายาง)ทำแล้ว7216207188ทำแล้ว 10/06/2553667202019
6. เทศบาลตำบลท่ายาง (ท่ายาง)ทำแล้ว5159202185ทำแล้ว 30/06/25531094939393
7. เทศบาลตำบลท่าแลง (ท่ายาง)ทำแล้ว7183182182ทำแล้ว 17/06/255364383736
8. เทศบาลตำบลนายาง (ชะอำ)ทำแล้ว5173213169ทำแล้ว 18/06/255311115959595
9. เทศบาลตำบลบางเก่า (ชะอำ)ทำแล้ว7123104126ทำแล้ว 14/05/2553593044
10. เทศบาลตำบลบางตะบูน (บ้านแหลม)ทำแล้ว7248248248ทำแล้ว 25/06/2553261616161
11. เทศบาลตำบลบ้านลาด (บ้านลาด)ทำแล้ว5173107112ทำแล้ว 28/06/25532779434236
12. เทศบาลตำบลบ้านแหลม (บ้านแหลม)ทำแล้ว71279071ทำแล้ว 28/06/25534444
13. เทศบาลตำบลหนองขนาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7788381ทำแล้ว 24/06/2553646343434
14. เทศบาลตำบลหนองจอก (ท่ายาง)ทำแล้ว51567361ทำแล้ว 09/07/2553545000
15. เทศบาลตำบลหัวสะพาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว8127121111ทำแล้ว 26/05/255351121010
16. เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7262250204ทำแล้ว 03/03/2553451403634
17. อบต.กลัดหลวง (ท่ายาง)ทำแล้ว7386391391ทำแล้ว 24/06/25532382252523
18. อบต.แก่งกระจาน (แก่งกระจาน)ทำแล้ว5385408396ทำแล้ว 15/07/2553
19. อบต.เขากระปุก (ท่ายาง)ทำแล้ว7193246244ทำแล้ว 29/06/25531692858585
20. อบต.เขาย้อย (เขาย้อย)ทำแล้ว8106175159ทำแล้ว 27/05/255347131313
21. อบต.ช่องสะแก (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7799448ทำแล้ว 28/06/255351422
22. อบต.ดอนยาง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว993121133ทำแล้ว 08/09/25531159585858
23. อบต.ต้นมะพร้าว (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว88ทำแล้ว 15/06/25532836302221
24. อบต.ต้นมะม่วง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว621011998ทำแล้ว 15/07/255360131212
25. อบต.ตำหรุ (บ้านลาด)ทำแล้ว7115155130ทำแล้ว 25/06/25536666
26. อบต.ถ้ำรงค์ (บ้านลาด)ทำแล้ว6714646ทำแล้ว 24/05/2553100893000
27. อบต.ท่าคอย (ท่ายาง)ทำแล้ว5262129119ทำแล้ว 18/06/2553385212121
28. อบต.ท่าช้าง (บ้านลาด)ทำแล้ว73333ทำแล้ว 16/06/25532147424240
29. อบต.ท่าตะคร้อ (หนองหญ้าปล้อง)ทำแล้ว7129143155ทำแล้ว 18/08/2554139272725
30. อบต.ท่าแร้ง (บ้านแหลม)ทำแล้ว7215221224ทำแล้ว 30/06/255369444
31. อบต.ท่าแร้งออก (บ้านแหลม)ทำแล้ว71422212ทำแล้ว 11/06/2552433200
32. อบต.ท่าเสน (บ้านลาด)ทำแล้ว71138472ทำแล้ว 07/05/255354167494949
33. อบต.ธงชัย (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว8161133145ทำแล้ว 14/06/25538000
34. อบต.นาพันสาม (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว75022ทำแล้ว 16/06/2553252171717
35. อบต.นาวุ้ง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7384549ทำแล้ว 21/06/2553227161615
36. อบต.บางแก้ว (บ้านแหลม)ทำแล้ว7979688ทำแล้ว 29/06/2553457515151
37. อบต.บางขุนไทร (บ้านแหลม)ทำแล้ว8135158140ทำแล้ว 28/06/2553255484848
38. อบต.บางครก (บ้านแหลม)ทำแล้ว7164257141ทำแล้ว 17/06/255356492929
39. อบต.บางจาก (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว81275648ทำแล้ว 10/05/255413000
40. อบต.บางจาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7150133129ทำแล้ว 11/06/255324000
41. อบต.บางตะบูน (บ้านแหลม)ทำแล้ว7935959ทำแล้ว 16/06/2553696656565
42. อบต.บ้านกุ่ม (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว8985155ทำแล้ว 30/06/255313101010
43. อบต.บ้านทาน (บ้านลาด)ทำแล้ว811510275ทำแล้ว 09/06/2553259000
44. อบต.บ้านในดง (ท่ายาง)ทำแล้ว7493635ทำแล้ว 15/06/255338262624
45. อบต.บ้านหม้อ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว6157126125ทำแล้ว 29/06/255366124949494
46. อบต.บ้านหาด (บ้านลาด)ทำแล้ว71169781ทำแล้ว 30/06/255356484848
47. อบต.บ้านแหลม (บ้านแหลม)ทำแล้ว7329329329ทำแล้ว 16/06/255315555
48. อบต.ปากทะเล (บ้านแหลม)ทำแล้ว7139138134ทำแล้ว 11/06/25534443
49. อบต.ป่าเด็ง (แก่งกระจาน)ทำแล้ว6887060ทำแล้ว 11/05/25532122212121
50. อบต.ปึกเตียน (ท่ายาง)ทำแล้ว721612ทำแล้ว 12/06/255231191413
51. อบต.พุสวรรค์ (แก่งกระจาน)ทำแล้ว513214796ทำแล้ว 10/06/255355515151
52. อบต.โพพระ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว61675660ทำแล้ว 22/02/255338333332
53. อบต.โพไร่หวาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว711297110ทำแล้ว 31/05/2553358271111
54. อบต.มาบปลาเค้า (ท่ายาง)ทำแล้ว71119695ทำแล้ว 15/06/2553941323231
55. อบต.ยางน้ำกลัดใต้ (หนองหญ้าปล้อง)ทำแล้ว6486427 ยังไม่อนุมัติ
56. อบต.ยางหย่อง (ท่ายาง)ทำแล้ว7122121105ทำแล้ว 24/06/25531168595959
57. อบต.โรงเข้ (บ้านลาด)ทำแล้ว574220271ทำแล้ว 15/06/255329222222
58. อบต.ไร่โคก (บ้านลาด)ทำแล้ว7395395394ทำแล้ว 28/06/255352292928
59. อบต.ไร่มะขาม (บ้านลาด)ทำแล้ว7108114104ทำแล้ว 04/10/2553441401515
60. อบต.ไร่ส้ม (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7626148ทำแล้ว 30/06/2553
61. อบต.ไร่สะท้อน (บ้านลาด)ทำแล้ว7174185174ทำแล้ว 14/06/2553327000
62. อบต.ไร่ใหม่พัฒนา (ชะอำ)ทำแล้ว5515737ทำแล้ว 11/05/255329161515
63. อบต.วังไคร้ (ท่ายาง)ทำแล้ว7819878ทำแล้ว 11/05/2553729292929
64. อบต.วังจันทร์ (แก่งกระจาน)ทำแล้ว41035555ทำแล้ว 15/06/255334212120
65. อบต.สมอพลือ (บ้านลาด)ทำแล้ว6969362ทำแล้ว 29/06/2553352434342
66. อบต.สองพี่น้อง (แก่งกระจาน)ทำแล้ว5825848ทำแล้ว 15/06/255338303029
67. อบต.สามพระยา (ชะอำ)ทำแล้ว81887551ทำแล้ว 30/06/255370545352
68. อบต.สำมะโรง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว4186177177ทำแล้ว 14/06/255352373636
69. อบต.หนองกระเจ็ด (บ้านลาด)ทำแล้ว61066666ทำแล้ว 02/06/2553368434242
70. อบต.หนองกะปุ (บ้านลาด)ทำแล้ว81348563ทำแล้ว 23/06/255360232323
71. อบต.หนองจอก (ท่ายาง)ทำแล้ว7199197197ทำแล้ว 08/06/255348555
72. อบต.หนองชุมพล (เขาย้อย)ทำแล้ว7174203164ทำแล้ว 25/05/2554344232222
73. อบต.หนองชุมพลเหนือ (เขาย้อย)ทำแล้ว8 ยังไม่อนุมัติ
74. อบต.หนองปรง (เขาย้อย)ทำแล้ว7106 ยังไม่อนุมัติ
75. อบต.หนองปลาไหล (เขาย้อย)ทำแล้ว714311792ทำแล้ว 29/06/25531633252525
76. อบต.หนองพลับ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว5131102101ทำแล้ว 03/05/25531167545452
77. อบต.หนองศาลา (ชะอำ)ทำแล้ว6958477ทำแล้ว 14/05/25531532242424
78. อบต.หนองโสน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว5213183144ทำแล้ว 22/06/2553363300
79. อบต.หนองหญ้าปล้อง (หนองหญ้าปล้อง)ทำแล้ว4284136ทำแล้ว 23/06/2553
80. อบต.ห้วยทรายเหนือ (ชะอำ)ทำแล้ว8127127127ทำแล้ว 11/06/255316103161616
81. อบต.ห้วยท่าช้าง (เขาย้อย)ทำแล้ว7208100101ทำแล้ว 30/06/2553947111
82. อบต.ห้วยแม่เพรียง (แก่งกระจาน)ทำแล้ว6 ยังไม่อนุมัติ
83. อบต.ห้วยโรง (เขาย้อย)ทำแล้ว7858691ทำแล้ว 29/06/2553128242424
84. อบต.ห้วยลึก (บ้านลาด)ทำแล้ว680ทำแล้ว 15/06/255335000
85. อบต.แหลมผักเบี้ย (บ้านแหลม)ทำแล้ว71207980ทำแล้ว 16/06/2553157545454
รวม 85 อปท.8556012,64111,33610,408816704,2302,4302,2432,215
ข้อมูล ณ 13/09/2563