รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.สมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 3 168 215 189 ทำแล้ว 22/06/2553 56 31 28 28
2. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 8 271 279 148 ทำแล้ว 29/06/2553 93 46 46 45
3. เทศบาลตำบลกระดังงา (บางคนที) ทำแล้ว 5 92 57 48 ทำแล้ว 29/06/2553 36 20 20 20
4. เทศบาลตำบลบางกระบือ (บางคนที) ทำแล้ว 6 75 63 56 ทำแล้ว 28/06/2553 41 33 33 33
5. เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง (เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 6 113 431 110 ทำแล้ว 30/06/2553 103 96 95 95
6. เทศบาลตำบลบางนกแขวก (บางคนที) ทำแล้ว 3 103 6 7 ทำแล้ว 21/06/2553 48 30 30 30
7. เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ (บางคนที) ทำแล้ว 8 81 81 38 ทำแล้ว 04/06/2553 67 14 14 14
8. เทศบาลตำบลสวนหลวง (อัมพวา) ทำแล้ว 7 125 104 98 ทำแล้ว 30/06/2553 58 12 4 2
9. เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ (อัมพวา) ทำแล้ว 8 90 88 102 ทำแล้ว 25/06/2553 73 46 46 46
10. เทศบาลตำบลอัมพวา (อัมพวา) ทำแล้ว 5 296 276 275 ทำแล้ว 30/06/2554 102 11 5 5
11. อบต.กระดังงา (บางคนที) ทำแล้ว 7 74 69 61 ทำแล้ว 31/05/2553 56 51 45 45
12. อบต.คลองเขิน (เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 7 56 41 42 ทำแล้ว 29/06/2553 43 28 27 25
13. อบต.คลองโคน (เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 6 65 213 61 ทำแล้ว 23/06/2553 11 3 3 2
14. อบต.แควอ้อม (อัมพวา) ทำแล้ว 9 62 63 34 ทำแล้ว 21/07/2553 20 13 12 11
15. อบต.จอมปลวก (บางคนที) ทำแล้ว 6 135 87 79 ทำแล้ว 24/06/2553 90 72 65 64
16. อบต.ดอนมะโนรา (บางคนที) ทำแล้ว 6 108 70 69 ทำแล้ว 28/06/2553 47 38 38 38
17. อบต.ท่าคา (อัมพวา) ทำแล้ว 8 103 115 111 ทำแล้ว 25/06/2553 85 80 80 80
18. อบต.ท้ายหาด (เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 7 145 121 118 ทำแล้ว 28/06/2553 9 7 7 7
19. อบต.นางตะเคียน (เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 3 58 56 58 ทำแล้ว 15/06/2553 55 51 51 50
20. อบต.บางแก้ว (เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 5 165 164 151 ทำแล้ว 29/07/2553 65 9 9 9
21. อบต.บางขันแตก (เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 6 93 94 86 ทำแล้ว 14/05/2553 12 3 3 1
22. อบต.บางคนที (บางคนที) ทำแล้ว 7 85 59 80 ทำแล้ว 25/05/2553 50 39 33 33
23. อบต.บางแค (อัมพวา) ทำแล้ว 8 91 91 91 ทำแล้ว 09/05/2554 19 12 12 9
24. อบต.บางช้าง (อัมพวา) ทำแล้ว 3 60 121 113 ทำแล้ว 24/06/2553 35 27 26 26
25. อบต.บางนางลี่ (อัมพวา) ทำแล้ว 3 84 84 84 ทำแล้ว 25/06/2553 34 23 23 23
26. อบต.บางพรม (บางคนที) ทำแล้ว 6 79 79 79 ทำแล้ว 19/05/2553 71 55 47 46
27. อบต.บางสะแก (บางคนที) ทำแล้ว 8 90 97 97 ทำแล้ว 22/06/2553 56 31 17 13
28. อบต.บ้านปรก (เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 3 45 44 44 ทำแล้ว 25/06/2553 26 9 9 9
29. อบต.ปลายโพงพาง (อัมพวา) ทำแล้ว 8 87 87 87 ทำแล้ว 23/06/2553 14 4 4 4
30. อบต.แพรกหนามแดง (อัมพวา) ทำแล้ว 7 102 102 102 ทำแล้ว 25/06/2553 52 39 39 38
31. อบต.ยี่สาร (อัมพวา) ทำแล้ว 8 94 94 94 ทำแล้ว 08/06/2553 94 42 40 38
32. อบต.โรงหีบ (บางคนที) ทำแล้ว 5 101 139 131 ทำแล้ว 20/09/2553 85 36 28 17
33. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 7 189 189 189 ทำแล้ว 19/05/2553 34 26 26 22
34. อบต.วัดประดู่ (อัมพวา) ทำแล้ว 6 110 230 111 ทำแล้ว 10/06/2553 42 31 31 31
35. อบต.เหมืองใหม่ (อัมพวา) ทำแล้ว 7 47 52 33 ทำแล้ว 28/06/2553 18 18 18 18
36. อบต.แหลมใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 3 51 51 51 ทำแล้ว 17/05/2553 29 18 9 8
รวม 36 อปท. 36 218 3,793 4,212 3,327 36 1,829 1,104 1,023 985
ข้อมูล ณ 29/03/2560