รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.สมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว3168215189ทำแล้ว 22/06/25531056312828
2. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว8271158148ทำแล้ว 29/06/255393464645
3. เทศบาลตำบลกระดังงา (บางคนที)ทำแล้ว5925748ทำแล้ว 29/06/255336202020
4. เทศบาลตำบลบางกระบือ (บางคนที)ทำแล้ว6756356ทำแล้ว 28/06/255341333333
5. เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6113110110ทำแล้ว 30/06/2553103969595
6. เทศบาลตำบลบางนกแขวก (บางคนที)ทำแล้ว310367ทำแล้ว 21/06/255348303030
7. เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ (บางคนที)ทำแล้ว8813838ทำแล้ว 04/06/255367141414
8. เทศบาลตำบลสวนหลวง (อัมพวา)ทำแล้ว712510498ทำแล้ว 30/06/2553581242
9. เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ (อัมพวา)ทำแล้ว89088102ทำแล้ว 25/06/2553473464646
10. เทศบาลตำบลอัมพวา (อัมพวา)ทำแล้ว5296276275ทำแล้ว 30/06/25541021155
11. อบต.กระดังงา (บางคนที)ทำแล้ว7746961ทำแล้ว 31/05/2553256514545
12. อบต.คลองเขิน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว7564142ทำแล้ว 29/06/255343282725
13. อบต.คลองโคน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6656161ทำแล้ว 23/06/2553111332
14. อบต.แควอ้อม (อัมพวา)ทำแล้ว9626334ทำแล้ว 21/07/2553520131211
15. อบต.จอมปลวก (บางคนที)ทำแล้ว61358779ทำแล้ว 24/06/2553190726564
16. อบต.ดอนมะโนรา (บางคนที)ทำแล้ว61087069ทำแล้ว 28/06/2553547383838
17. อบต.ท่าคา (อัมพวา)ทำแล้ว8103115111ทำแล้ว 25/06/255385808080
18. อบต.ท้ายหาด (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว7145121118ทำแล้ว 28/06/25539777
19. อบต.นางตะเคียน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว3585658ทำแล้ว 15/06/25531755515150
20. อบต.บางแก้ว (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว5165164151ทำแล้ว 29/07/255365999
21. อบต.บางขันแตก (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6939486ทำแล้ว 14/05/255312331
22. อบต.บางคนที (บางคนที)ทำแล้ว7855980ทำแล้ว 25/05/2553250393333
23. อบต.บางแค (อัมพวา)ทำแล้ว8919191ทำแล้ว 09/05/25541912129
24. อบต.บางช้าง (อัมพวา)ทำแล้ว360121113ทำแล้ว 24/06/255335272626
25. อบต.บางนางลี่ (อัมพวา)ทำแล้ว3848484ทำแล้ว 25/06/2553234232323
26. อบต.บางพรม (บางคนที)ทำแล้ว6797979ทำแล้ว 19/05/255371554746
27. อบต.บางสะแก (บางคนที)ทำแล้ว8909797ทำแล้ว 22/06/2553156311713
28. อบต.บ้านปรก (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว3454444ทำแล้ว 25/06/255326999
29. อบต.ปลายโพงพาง (อัมพวา)ทำแล้ว8878787ทำแล้ว 23/06/255314444
30. อบต.แพรกหนามแดง (อัมพวา)ทำแล้ว7102102102ทำแล้ว 25/06/2553152393938
31. อบต.ยี่สาร (อัมพวา)ทำแล้ว8949494ทำแล้ว 08/06/255394424038
32. อบต.โรงหีบ (บางคนที)ทำแล้ว5101139131ทำแล้ว 20/09/255385362817
33. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว7189189189ทำแล้ว 19/05/255334262622
34. อบต.วัดประดู่ (อัมพวา)ทำแล้ว6110111111ทำแล้ว 10/06/255342313131
35. อบต.เหมืองใหม่ (อัมพวา)ทำแล้ว7475233ทำแล้ว 28/06/2553118181818
36. อบต.แหลมใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว3515151ทำแล้ว 17/05/2553291898
รวม 36 อปท.362183,7933,4563,32736521,8291,1041,023985
ข้อมูล ณ 13/09/2563