รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.สมุทรสงคราม (อ.เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 3 168 215 189 ทำแล้ว 56 31 28 28
2. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (อ.เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 8 271 279 148 ทำแล้ว 93 46 46 45
3. เทศบาลตำบลกระดังงา (อ.บางคนที) ทำแล้ว 5 92 57 48 ทำแล้ว 36 20 20 20
4. เทศบาลตำบลบางกระบือ (อ.บางคนที) ทำแล้ว 6 75 63 56 ทำแล้ว 41 33 33 33
5. เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง (อ.เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 6 113 431 110 ทำแล้ว 103 96 95 95
6. เทศบาลตำบลบางนกแขวก (อ.บางคนที) ทำแล้ว 3 103 6 7 ทำแล้ว 48 30 30 30
7. เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ (อ.บางคนที) ทำแล้ว 8 81 81 38 ทำแล้ว 67 14 14 14
8. เทศบาลตำบลสวนหลวง (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 7 125 104 98 ทำแล้ว 58 12 4 2
9. เทศบาลตำบลอัมพวา (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 5 296 276 275 ทำแล้ว 102 11 5 5
10. เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 8 90 88 102 ทำแล้ว 73 46 46 46
11. อบต.กระดังงา (อ.บางคนที) ทำแล้ว 7 74 69 61 ทำแล้ว 56 51 45 45
12. อบต.คลองเขิน (อ.เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 7 56 41 42 ทำแล้ว 43 28 27 25
13. อบต.คลองโคน (อ.เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 6 65 213 61 ทำแล้ว 11 3 3 2
14. อบต.จอมปลวก (อ.บางคนที) ทำแล้ว 6 135 87 79 ทำแล้ว 90 72 65 64
15. อบต.ดอนมะโนรา (อ.บางคนที) ทำแล้ว 6 108 70 69 ทำแล้ว 47 38 38 38
16. อบต.ท่าคา (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 8 103 115 111 ทำแล้ว 85 80 80 80
17. อบต.ท้ายหาด (อ.เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 7 145 121 118 ทำแล้ว 9 7 7 7
18. อบต.นางตะเคียน (อ.เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 3 58 56 58 ทำแล้ว 55 51 51 50
19. อบต.บางขันแตก (อ.เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 6 93 94 86 ทำแล้ว 12 3 3 1
20. อบต.บางคนที (อ.บางคนที) ทำแล้ว 7 85 59 80 ทำแล้ว 50 39 33 33
21. อบต.บางช้าง (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 3 60 121 113 ทำแล้ว 35 27 26 26
22. อบต.บางนางลี่ (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 3 84 84 84 ทำแล้ว 34 23 23 23
23. อบต.บางพรม (อ.บางคนที) ทำแล้ว 6 79 79 79 ทำแล้ว 71 55 47 46
24. อบต.บางสะแก (อ.บางคนที) ทำแล้ว 8 90 97 97 ทำแล้ว 56 31 17 13
25. อบต.บางแก้ว (อ.เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 5 165 164 151 ทำแล้ว 65 9 9 9
26. อบต.บางแค (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 8 91 91 91 ทำแล้ว 19 12 12 9
27. อบต.บ้านปรก (อ.เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 3 45 44 44 ทำแล้ว 26 9 9 9
28. อบต.ปลายโพงพาง (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 8 87 87 87 ทำแล้ว 14 4 4 4
29. อบต.ยี่สาร (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 8 94 94 94 ทำแล้ว 94 42 40 38
30. อบต.ลาดใหญ่ (อ.เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 7 189 189 189 ทำแล้ว 34 26 26 22
31. อบต.วัดประดู่ (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 6 110 230 111 ทำแล้ว 42 31 31 31
32. อบต.เหมืองใหม่ (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 7 47 52 33 ทำแล้ว 18 18 18 18
33. อบต.แควอ้อม (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 9 62 63 34 ทำแล้ว 20 13 12 11
34. อบต.แพรกหนามแดง (อ.อัมพวา) ทำแล้ว 7 102 102 102 ทำแล้ว 52 39 39 38
35. อบต.แหลมใหญ่ (อ.เมืองสมุทรสงคราม) ทำแล้ว 3 51 51 51 ทำแล้ว 29 18 9 8
36. อบต.โรงหีบ (อ.บางคนที) ทำแล้ว 5 101 139 131 ทำแล้ว 85 36 28 17
รวม 36 อปท. 36 218 3,793 4,212 3,327 36 1,829 1,104 1,023 985
ข้อมูล ณ 26/06/2559