รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสาคร ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6141178178ทำแล้ว 30/07/25531106866855
2. เทศบาลนครสมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว5689490422ทำแล้ว 29/06/25533227154154154
3. เทศบาลนครอ้อมน้อย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6280341316ทำแล้ว 29/07/2553141302828
4. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว8221226177ทำแล้ว 23/06/25531137333333
5. เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว7131130116ทำแล้ว 30/06/255397887
6. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว7160117175ทำแล้ว 30/06/25532112463622
7. เทศบาลตำบลแคราย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว5548850ทำแล้ว 24/06/255344353529
8. เทศบาลตำบลดอนไก่ดี (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว817914398ทำแล้ว 20/06/2554487151514
9. เทศบาลตำบลท่าจีน (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว7125136109ทำแล้ว 30/06/2553354877
10. เทศบาลตำบลนาดี (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6239158119ทำแล้ว 29/06/2553120010410490
11. เทศบาลตำบลบางปลา (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว62675627ทำแล้ว 30/06/255380253208208208
12. เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว9142187131ทำแล้ว 30/06/2553100767673
13. เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว4112160126ทำแล้ว 29/06/2553589636363
14. เทศบาลตำบลสวนหลวง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว617510154ทำแล้ว 15/07/255365150122112102
15. เทศบาลตำบลหลักห้า (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว7350222189ทำแล้ว 15/06/25531290674544
16. อบต.กาหลง (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6531416ทำแล้ว 24/06/25531516222
17. อบต.คลองตัน (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว6989999ทำแล้ว 30/06/255322106106102102
18. อบต.คอกกระบือ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6379325325ทำแล้ว 21/06/2553861484737
19. อบต.โคกขาม (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว8554124ทำแล้ว 28/06/25531461443
20. อบต.เจ็ดริ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว9187146ทำแล้ว 28/06/255328171716
21. อบต.ชัยมงคล (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว81848080ทำแล้ว 10/06/25533413139
22. อบต.ท่าทราย (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6160191147ทำแล้ว 30/08/2553422222
23. อบต.ท่าไม้ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6194129106ทำแล้ว 26/05/255371131211
24. อบต.ท่าเสา (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6102121121ทำแล้ว 30/06/255349161512
25. อบต.นาโคก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6726260ทำแล้ว 29/06/2553858353434
26. อบต.บางกระเจ้า (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว61129763ทำแล้ว 25/06/255341372221
27. อบต.บางโทรัด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6380381381ทำแล้ว 18/06/255356231111
28. อบต.บางน้ำจืด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว7150114101ทำแล้ว 30/07/2553390444241
29. อบต.บางยาง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว68581115ทำแล้ว 17/05/255328232217
30. อบต.บ้านเกาะ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว9221141118ทำแล้ว 16/06/2553231144
31. อบต.บ้านบ่อ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว9916766ทำแล้ว 25/06/25532172321110
32. อบต.บ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว7154175149ทำแล้ว 30/06/25531091133
33. อบต.พันท้ายนรสิงห์ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว616710184ทำแล้ว 28/06/255382828072
34. อบต.สวนส้ม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8127163126ทำแล้ว 31/05/255496403837
35. อบต.หนองนกไข่ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว4918685ทำแล้ว 01/07/255391444
36. อบต.หลักสอง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8200155147ทำแล้ว 25/06/2553144161413
37. อบต.หลักสาม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว71249895ทำแล้ว 18/05/255377696969
38. อบต.อำแพง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว6187187187ทำแล้ว 29/06/255370101010
รวม 38 อปท.382536,8385,6554,988382703,1571,7231,5701,469
ข้อมูล ณ 13/09/2563