รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครปฐม ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.นครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6495377375ทำแล้ว 17/06/255356180166166166
2. เทศบาลนครนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7289286285ทำแล้ว 22/06/25533792807978
3. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม (สามพราน)ทำแล้ว7183289210ทำแล้ว 16/07/2553128212119
4. เทศบาลเมืองนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7267267267ทำแล้ว 14/05/255310122656563
5. เทศบาลเมืองไร่ขิง (สามพราน)ทำแล้ว6170198268ทำแล้ว 29/06/255341156847878
6. เทศบาลเมืองสามความเผือก (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6243243243ทำแล้ว 10/05/2553121252424
7. เทศบาลเมืองสามพราน (สามพราน)ทำแล้ว5374040ทำแล้ว 2561262626
8. เทศบาลตำบลกำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว61415454ทำแล้ว 29/06/25538370101010
9. เทศบาลตำบลขุนแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว61129595ทำแล้ว 16/06/255343373433
10. เทศบาลตำบลคลองโยง (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6153164144ทำแล้ว 30/06/25536297262120
11. เทศบาลตำบลดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว4877064ทำแล้ว 29/06/255318151515
12. เทศบาลตำบลตาก้อง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7138175187ทำแล้ว 10/06/25531374747473
13. เทศบาลตำบลธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5236240240ทำแล้ว 30/06/25537137484848
14. เทศบาลตำบลนครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว686111114ทำแล้ว 28/06/25531159494949
15. เทศบาลตำบลบ่อพลับ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5155831ทำแล้ว 26/08/255412000
16. เทศบาลตำบลบางกระทึก (สามพราน)ทำแล้ว61784635ทำแล้ว 18/06/2553105969692
17. เทศบาลตำบลบางเลน (บางเลน)ทำแล้ว6217226226ทำแล้ว 29/06/255351543
18. เทศบาลตำบลบางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว6895858ทำแล้ว 30/06/25531472545353
19. เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5104134ทำแล้ว 28/06/255310101010
20. เทศบาลตำบลมาบแค (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5649391ทำแล้ว 22/06/255352353534
21. เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม (บางเลน)ทำแล้ว6159131132ทำแล้ว 29/06/2553580686767
22. เทศบาลตำบลลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว51229994ทำแล้ว 29/11/255324212120
23. เทศบาลตำบลศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6258201194ทำแล้ว 28/06/255362313130
24. เทศบาลตำบลสามง่าม (ดอนตูม)ทำแล้ว524216398ทำแล้ว 30/06/2553498878786
25. เทศบาลตำบลห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว698115115ทำแล้ว 29/06/2553161464644
26. เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ (สามพราน)ทำแล้ว619510386ทำแล้ว 25/06/255356454443
27. อบต.กระตีบ (กำแพงแสน)ทำแล้ว6315316319ทำแล้ว 29/06/255333231919
28. อบต.กำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว61747373ทำแล้ว 27/05/25531742300
29. อบต.คลองจินดา (สามพราน)ทำแล้ว6847571ทำแล้ว 30/06/255435303028
30. อบต.คลองนกกระทุง (บางเลน)ทำแล้ว7141136133ทำแล้ว 07/06/255352393939
31. อบต.คลองใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว612011487ทำแล้ว 08/06/255334262217
32. อบต.โคกพระเจดีย์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว61397570ทำแล้ว 21/06/255341262626
33. อบต.งิ้วราย (นครชัยศรี)ทำแล้ว6140139141ทำแล้ว 28/06/255354545454
34. อบต.ดอนข่อย (กำแพงแสน)ทำแล้ว5209124124ทำแล้ว 29/06/2553348464646
35. อบต.ดอนตูม (บางเลน)ทำแล้ว6290288288ทำแล้ว 07/06/25533383737373
36. อบต.ดอนแฝก (นครชัยศรี)ทำแล้ว65775115ทำแล้ว 29/06/255347262624
37. อบต.ดอนพุทรา (ดอนตูม)ทำแล้ว698136136ทำแล้ว 29/06/2553378474746
38. อบต.ดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6110125125ทำแล้ว 07/06/255349494949
39. อบต.ดอนรวก (ดอนตูม)ทำแล้ว6253252251ทำแล้ว 16/06/255380232323
40. อบต.ตลาดจินดา (สามพราน)ทำแล้ว6116112111ทำแล้ว 11/06/25532634233
41. อบต.ถนนขาด (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว8877766ทำแล้ว 30/08/255354222
42. อบต.ทรงคนอง (สามพราน)ทำแล้ว617ทำแล้ว 20/09/25536477706464
43. อบต.ทัพหลวง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5818787ทำแล้ว 18/05/255361585857
44. อบต.ท่ากระชับ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6111124125ทำแล้ว 11111111
45. อบต.ท่าข้าม (สามพราน)ทำแล้ว611910487ทำแล้ว 16/06/2553136167145145143
46. อบต.ท่าตลาด (สามพราน)ทำแล้ว4147148147ทำแล้ว 30/06/255384545453
47. อบต.ท่าตำหนัก (นครชัยศรี)ทำแล้ว6798989ทำแล้ว 12/04/255431191919
48. อบต.ท่าพระยา (นครชัยศรี)ทำแล้ว6777777ทำแล้ว 30/06/255327272727
49. อบต.ทุ่งกระพังโหม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6823331ทำแล้ว 28/06/2553123161615
50. อบต.ทุ่งขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว61017977ทำแล้ว 15/06/2553756313131
51. อบต.ทุ่งน้อย (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6575757ทำแล้ว 18/06/2553145262626
52. อบต.ทุ่งบัว (กำแพงแสน)ทำแล้ว6909090ทำแล้ว 30/05/255336191919
53. อบต.ทุ่งลูกนก (กำแพงแสน)ทำแล้ว61399086ทำแล้ว 30/06/255374212020
54. อบต.ไทยยาวาส (นครชัยศรี)ทำแล้ว71323328ทำแล้ว 30/06/2553256565656
55. อบต.ไทรงาม (บางเลน)ทำแล้ว61286969ทำแล้ว 29/06/255370292929
56. อบต.ธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว4924848ทำแล้ว 14/06/25531257414137
57. อบต.นครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว6514342ทำแล้ว 28/06/25536000
58. อบต.นราภิรมย์ (บางเลน)ทำแล้ว6901612ทำแล้ว 10/05/255314131313
59. อบต.นิลเพชร (บางเลน)ทำแล้ว6124124124ทำแล้ว 01/09/25533127112111108
60. อบต.บัวปากท่า (บางเลน)ทำแล้ว6270268268ทำแล้ว 03/05/255459252525
61. อบต.บางแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว5988686ทำแล้ว 29/06/255325171717
62. อบต.บางแก้วฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว6698785ทำแล้ว 14/06/255345212121
63. อบต.บางแขม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6127102101ทำแล้ว 29/06/255319611
64. อบต.บางช้าง (สามพราน)ทำแล้ว7170197173ทำแล้ว 14/06/255327151010
65. อบต.บางเตย (สามพราน)ทำแล้ว51618888ทำแล้ว 19/07/2554118797979
66. อบต.บางไทรป่า (บางเลน)ทำแล้ว54522ทำแล้ว 10/06/2553737222222
67. อบต.บางปลา (บางเลน)ทำแล้ว6158140125ทำแล้ว 25/06/2553421000
68. อบต.บางพระ (นครชัยศรี)ทำแล้ว711411597ทำแล้ว 28/06/2553234343434
69. อบต.บางภาษี (บางเลน)ทำแล้ว614211ทำแล้ว 14/06/255455000
70. อบต.บางระกำ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6127123103ทำแล้ว 15/06/2553675464645
71. อบต.บางระกำ (บางเลน)ทำแล้ว6200194194ทำแล้ว 31/05/255353663
72. อบต.บางเลน (บางเลน)ทำแล้ว6108105105ทำแล้ว 14/06/255333121212
73. อบต.บางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว623110894ทำแล้ว 28/06/2553
74. อบต.บ้านยาง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61036962ทำแล้ว 21/06/255363333333
75. อบต.บ้านหลวง (ดอนตูม)ทำแล้ว6282278276ทำแล้ว 06/07/2553652354
76. อบต.บ้านใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว743115ทำแล้ว 16/09/25543780797978
77. อบต.ไผ่หูช้าง (บางเลน)ทำแล้ว6263204174ทำแล้ว 17/05/2553685747474
78. อบต.พระประโทน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6798785ทำแล้ว 10/05/255343393834
79. อบต.พะเนียด (นครชัยศรี)ทำแล้ว686ทำแล้ว 29/06/255317171515
80. อบต.โพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6127114101ทำแล้ว 10/09/255330262625
81. อบต.มหาสวัสดิ์ (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6173178178ทำแล้ว 28/06/255375535353
82. อบต.ยายชา (สามพราน)ทำแล้ว811110497ทำแล้ว 04/10/255357241514
83. อบต.รางพิกุล (กำแพงแสน)ทำแล้ว7123129107ทำแล้ว 11/06/2553470595958
84. อบต.ลานตากฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว6184184184ทำแล้ว 16/09/103464373735
85. อบต.ลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว6131133132ทำแล้ว 18/05/2553257383838
86. อบต.ลำพยา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6112112112ทำแล้ว 28/06/255355424240
87. อบต.ลำเหย (ดอนตูม)ทำแล้ว61166758ทำแล้ว 30/06/2553173494949
88. อบต.วังตะกู (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7101110147ทำแล้ว 15/06/2553152444344
89. อบต.วังน้ำเขียว (กำแพงแสน)ทำแล้ว696128105ทำแล้ว 14/06/2553769616161
90. อบต.วังเย็น (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6241 ยังไม่อนุมัติ
91. อบต.วัดแค (นครชัยศรี)ทำแล้ว71169388ทำแล้ว 14/05/255332202020
92. อบต.วัดละมุด (นครชัยศรี)ทำแล้ว7171153159ทำแล้ว 24/09/255344888
93. อบต.วัดสำโรง (นครชัยศรี)ทำแล้ว6837472ทำแล้ว 08/06/255313131313
94. อบต.ศรีมหาโพธิ์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6737373ทำแล้ว 25/06/255348434241
95. อบต.ศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6159158154ทำแล้ว 24/06/255378595955
96. อบต.ศีรษะทอง (นครชัยศรี)ทำแล้ว6773636ทำแล้ว 28/06/255372000
97. อบต.สนามจันทร์ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6593232ทำแล้ว 07/06/25534631865
98. อบต.สระกระเทียม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7162162162ทำแล้ว 30/07/25531736363633
99. อบต.สระพัฒนา (กำแพงแสน)ทำแล้ว6122113106ทำแล้ว 03/01/255445454545
100. อบต.สระสี่มุม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6138193137ทำแล้ว 30/04/255366575453
101. อบต.สวนป่าน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว9959595ทำแล้ว 31/05/255334342634
102. อบต.สัมปทวน (นครชัยศรี)ทำแล้ว4909393ทำแล้ว 24/08/2554493393939
103. อบต.สามพราน (สามพราน)ทำแล้ว7625781ทำแล้ว 15/06/2553357535151
104. อบต.หนองกระทุ่ม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6109110110ทำแล้ว 16/06/25537777
105. อบต.หนองงูเหลือม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว686105126ทำแล้ว 07/05/2553967666666
106. อบต.หนองดินแดง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6193189189ทำแล้ว 31/05/2553869404039
107. อบต.หนองปากโลง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว66032ทำแล้ว 24/06/2553144363636
108. อบต.ห้วยขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว7603332ทำแล้ว 25/06/255325232323
109. อบต.ห้วยจรเข้ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว62011ทำแล้ว 16/06/2553926262626
110. อบต.ห้วยด้วน (ดอนตูม)ทำแล้ว61578056ทำแล้ว 17/05/25532311011
111. อบต.ห้วยพระ (ดอนตูม)ทำแล้ว910590116ทำแล้ว 29/06/255364604851
112. อบต.ห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว6746475ทำแล้ว 06/05/2553750464646
113. อบต.ห้วยม่วง (กำแพงแสน)ทำแล้ว5137137131ทำแล้ว 29/06/255360484847
114. อบต.ห้วยหมอนทอง (กำแพงแสน)ทำแล้ว6737495ทำแล้ว 30/06/255349343434
115. อบต.หอมเกร็ด (สามพราน)ทำแล้ว6907671ทำแล้ว 04/06/255390373734
116. อบต.หินมูล (บางเลน)ทำแล้ว683131112ทำแล้ว 28/06/2553374565654
117. อบต.แหลมบัว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6305306306ทำแล้ว 30/06/2553352555
รวม 117 อปท.11770715,67913,52913,3321167846,8334,4014,2154,151
ข้อมูล ณ 13/09/2563