รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุพรรณบุรี ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.สุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6321353266ทำแล้ว 24/06/2553294818180
2. เทศบาลเมืองสองพี่น้อง (สองพี่น้อง)ทำแล้ว61489977ทำแล้ว 30/06/2553240111
3. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว3126111107ทำแล้ว 28/06/2553570464644
4. เทศบาลตำบลกระจัน (อู่ทอง)ทำแล้ว610012180ทำแล้ว 04/08/255356353533
5. เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง (อู่ทอง)ทำแล้ว8141129148ทำแล้ว 30/06/2553245282827
6. เทศบาลตำบลเขาดิน (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5713535ทำแล้ว 03/05/2553575525252
7. เทศบาลตำบลเขาพระ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว51586250ทำแล้ว 29/06/2553751596
8. เทศบาลตำบลโคกคราม (บางปลาม้า)ทำแล้ว579119122ทำแล้ว 31/05/255343666
9. เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน (อู่ทอง)ทำแล้ว668178179ทำแล้ว 11/06/255341403939
10. เทศบาลตำบลเจดีย์ (อู่ทอง)ทำแล้ว5132132132ทำแล้ว 28/05/2553645353534
11. เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว61119695ทำแล้ว 29/06/2553857575757
12. เทศบาลตำบลด่านช้าง (ด่านช้าง)ทำแล้ว84894100ทำแล้ว 26/10/2553736261412
13. เทศบาลตำบลเดิมบาง (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6858585ทำแล้ว 29/06/2553638171615
14. เทศบาลตำบลต้นคราม (บางปลาม้า)ทำแล้ว6745555ทำแล้ว 04/06/255340666
15. เทศบาลตำบลตะค่า (บางปลาม้า)ทำแล้ว61278970ทำแล้ว 03/08/255314756262525
16. เทศบาลตำบลท่าระหัด (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6101140139ทำแล้ว 25/06/25531052333332
17. เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง (อู่ทอง)ทำแล้ว6798784ทำแล้ว 26/06/2553603511
18. เทศบาลตำบลท่าเสด็จ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6280268211ทำแล้ว 28/06/255388868686
19. เทศบาลตำบลทุ่งคลี (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว61767640ทำแล้ว 14/06/255341404040
20. เทศบาลตำบลทุ่งคอก (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7209184184ทำแล้ว 21/06/25534204145145137
21. เทศบาลตำบลนางบวช (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6211177138ทำแล้ว 29/06/25536443
22. เทศบาลตำบลบ่อกรุ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว10326308301ทำแล้ว 30/06/25532211
23. เทศบาลตำบลบางกุ้ง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว2813437ทำแล้ว 27/04/2553459343434
24. เทศบาลตำบลบางปลาม้า (บางปลาม้า)ทำแล้ว51288361ทำแล้ว 24/06/255328444
25. เทศบาลตำบลบ้านกร่าง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5104109108ทำแล้ว 15/06/2553229252525
26. เทศบาลตำบลบ้านโข้ง (อู่ทอง)ทำแล้ว4103103103ทำแล้ว 07/04/255427222221
27. เทศบาลตำบลบ้านดอน (อู่ทอง)ทำแล้ว6383838ทำแล้ว 21/06/255338171717
28. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6118118118ทำแล้ว 28/06/2553851515147
29. เทศบาลตำบลบ้านแหลม (บางปลาม้า)ทำแล้ว5124106109ทำแล้ว 05/04/255458393938
30. เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา (บางปลาม้า)ทำแล้ว6199201200ทำแล้ว 09/12/2553680434342
31. เทศบาลตำบลปลายนา (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5987272ทำแล้ว 17/06/255318777
32. เทศบาลตำบลปากน้ำ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6143169169ทำแล้ว 29/06/255347111111
33. เทศบาลตำบลไผ่กองดิน (บางปลาม้า)ทำแล้ว5167160161ทำแล้ว 30/06/255335191918
34. เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว3153160160ทำแล้ว 30/06/2553453322521
35. เทศบาลตำบลวังน้ำซับ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว61466564ทำแล้ว 10/06/2554821212017
36. เทศบาลตำบลวังยาง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6182160157ทำแล้ว 25/06/255385726970
37. เทศบาลตำบลวังหว้า (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5686868ทำแล้ว 01/06/255322222222
38. เทศบาลตำบลศรีประจันต์ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว595109112ทำแล้ว 23/02/25533195544
39. เทศบาลตำบลสระกระโจม (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว7269270270ทำแล้ว 11/02/255497676767
40. เทศบาลตำบลสระยายโสม (อู่ทอง)ทำแล้ว7233233233ทำแล้ว 28/06/255311111111
41. เทศบาลตำบลสวนแตง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6134134134ทำแล้ว 22/06/2553711011
42. เทศบาลตำบลสามชุก (สามชุก)ทำแล้ว1197142227ทำแล้ว 29/06/25536128124124123
43. เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว579111123ทำแล้ว 23/06/2553251424128
44. เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5687263ทำแล้ว 23/06/2553666393932
45. เทศบาลตำบลห้วยวังทอง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6117136132ทำแล้ว 13/10/2553165232317
46. เทศบาลตำบลอู่ทอง (อู่ทอง)ทำแล้ว5132135134ทำแล้ว 30/06/255347373737
47. อบต.กระเสียว (สามชุก)ทำแล้ว76512699ทำแล้ว 01/06/255323171716
48. อบต.กฤษณา (บางปลาม้า)ทำแล้ว5154120101ทำแล้ว 07/06/255352222222
49. อบต.เขาพระ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5252525ทำแล้ว 27777
50. อบต.โคกโคเฒ่า (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว69611094ทำแล้ว 26/05/255432202019
51. อบต.โคกช้าง (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว51027474ทำแล้ว 29/06/255348424242
52. อบต.จรเข้ใหญ่ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6175175175ทำแล้ว 31/01/255436161614
53. อบต.แจงงาม (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว536379ทำแล้ว 30/06/2553537222
54. อบต.ดอนกำยาน (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5146114128ทำแล้ว 26/05/25531853393939
55. อบต.ดอนคา (อู่ทอง)ทำแล้ว8175175175ทำแล้ว 22/09/255368171717
56. อบต.ดอนเจดีย์ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6734439ทำแล้ว 01/06/2553868303029
57. อบต.ดอนตาล (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว51031918ทำแล้ว 10/05/2553459222121
58. อบต.ดอนปรู (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5119119119ทำแล้ว 30/06/255352414140
59. อบต.ดอนโพธิ์ทอง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว3707070ทำแล้ว 22/06/255339151111
60. อบต.ดอนมะเกลือ (อู่ทอง)ทำแล้ว5133133133ทำแล้ว 28/06/255338222020
61. อบต.ดอนมะนาว (สองพี่น้อง)ทำแล้ว616310594ทำแล้ว 21/06/2553381855
62. อบต.ดอนมะสังข์ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว51006764ทำแล้ว 17/05/2553240373635
63. อบต.ด่านช้าง (ด่านช้าง)ทำแล้ว52838338ทำแล้ว 23/06/2553214101010
64. อบต.ต้นตาล (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6848380ทำแล้ว 29/06/255348201916
65. อบต.ตลิ่งชัน (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว78688ทำแล้ว 04/06/255386666666
66. อบต.ทะเลบก (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6663421ทำแล้ว 08/06/2553153353535
67. อบต.ทับตีเหล็ก (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6165168169ทำแล้ว 11/06/2553561303030
68. อบต.ทัพหลวง (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว6151162149ทำแล้ว 01/10/255332202019
69. อบต.ทุ่งคอก (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5244195132ทำแล้ว 28/06/255350177145145145
70. อบต.นางบวช (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6686562ทำแล้ว 01/06/255342222222
71. อบต.นิคมกระเสียว (ด่านช้าง)ทำแล้ว6414427427ทำแล้ว 22111
72. อบต.เนินพระปรางค์ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5898786ทำแล้ว 10/06/2553144313026
73. อบต.บ่อกรุ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6626262ทำแล้ว 15/06/25545444
74. อบต.บ่อสุพรรณ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว4717171ทำแล้ว 12/07/25532174545352
75. อบต.บางงาม (ศรีประจันต์)ทำแล้ว510034ทำแล้ว 15/06/2553501333
76. อบต.บางตะเคียน (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5149141132ทำแล้ว 17/05/255324222222
77. อบต.บางตาเถร (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6237226156ทำแล้ว 30/06/2553663424141
78. อบต.บางปลาม้า (บางปลาม้า)ทำแล้ว7606060ทำแล้ว 15/06/255325181818
79. อบต.บางพลับ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7168151151ทำแล้ว 15/06/255356242222
80. อบต.บางเลน (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5206216216ทำแล้ว 19/04/255324101010
81. อบต.บางใหญ่ (บางปลาม้า)ทำแล้ว5148153153ทำแล้ว 27/06/255319222
82. อบต.บ้านกุ่ม (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7148144144ทำแล้ว 29/06/2553465424036
83. อบต.บ้านช้าง (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5433434ทำแล้ว 28/06/255324776
84. อบต.บ้านสระ (สามชุก)ทำแล้ว6131120119ทำแล้ว 03/06/255336292927
85. อบต.ป่าสะแก (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6767667ทำแล้ว 18/06/08341038383837
86. อบต.ไผ่กองดิน (บางปลาม้า)ทำแล้ว5668887ทำแล้ว 17/05/255354666
87. อบต.ไผ่ขวาง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว51003434ทำแล้ว 28/01/255416776
88. อบต.พลับพลาไชย (อู่ทอง)ทำแล้ว5777372ทำแล้ว 21/06/2553537262626
89. อบต.พิหารแดง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6675921ทำแล้ว 18/06/255349323232
90. อบต.มดแดง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5474747ทำแล้ว 14/05/255347202020
91. อบต.มะขามล้ม (บางปลาม้า)ทำแล้ว3717064ทำแล้ว 31/05/255355393736
92. อบต.ยางนอน (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว7818686ทำแล้ว 01/06/255381393735
93. อบต.ย่านยาว (สามชุก)ทำแล้ว6805446ทำแล้ว 21/06/255336252524
94. อบต.ยุ้งทะลาย (อู่ทอง)ทำแล้ว5537273ทำแล้ว 17/06/25542455444443
95. อบต.รั้วใหญ่ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6153220172ทำแล้ว 14/06/2553763616161
96. อบต.ไร่รถ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว5188202155ทำแล้ว 25/03/255456232323
97. อบต.วังคัน (ด่านช้าง)ทำแล้ว612384101ทำแล้ว 29/06/2553153313130
98. อบต.วังน้ำเย็น (บางปลาม้า)ทำแล้ว5113131102ทำแล้ว 31/05/25533111
99. อบต.วังยาว (ด่านช้าง)ทำแล้ว61324040ทำแล้ว 14/06/25535555
100. อบต.วังลึก (สามชุก)ทำแล้ว5146138138ทำแล้ว 26/05/255368272725
101. อบต.วัดดาว (บางปลาม้า)ทำแล้ว6120120119ทำแล้ว 24/06/255357171111
102. อบต.วัดโบสถ์ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6896060ทำแล้ว 14/06/255371534643
103. อบต.ศรีประจันต์ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6676469ทำแล้ว 18/06/255330292929
104. อบต.ศรีสำราญ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว61417070ทำแล้ว 15/06/255394282827
105. อบต.ศาลาขาว (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว59510591ทำแล้ว 14/05/25531581977
106. อบต.สนามคลี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5404406405ทำแล้ว 15/06/25531184838382
107. อบต.สนามชัย (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว589201217ทำแล้ว 21/06/25532375535352
108. อบต.สระกระโจม (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว58210496ทำแล้ว 09/06/2553642262624
109. อบต.สระพังลาน (อู่ทอง)ทำแล้ว8923131ทำแล้ว 24/06/255348292624
110. อบต.สวนแตง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5114114114ทำแล้ว 14/09/255367434342
111. อบต.สาลี (บางปลาม้า)ทำแล้ว62364240ทำแล้ว 24/06/255357414140
112. อบต.หนองขาม (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว595229190ทำแล้ว 22/02/25545185171717
113. อบต.หนองบ่อ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว8405407407ทำแล้ว 25/02/25541675444444
114. อบต.หนองผักนาก (สามชุก)ทำแล้ว71099994ทำแล้ว 24/05/255335292929
115. อบต.หนองโพธิ์ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5193321292ทำแล้ว 30/06/255345242423
116. อบต.หนองมะค่าโมง (ด่านช้าง)ทำแล้ว5201129124ทำแล้ว 09/06/25537115444444
117. อบต.หนองราชวัตร (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว61038983ทำแล้ว 25/06/255331101010
118. อบต.หนองสะเดา (สามชุก)ทำแล้ว53177ทำแล้ว 02/06/2553922131313
119. อบต.หนองสาหร่าย (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6545454ทำแล้ว 28/06/255322222013
120. อบต.หนองหญ้าไซ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว6655185ทำแล้ว 30/09/2552768262625
121. อบต.หนองโอ่ง (อู่ทอง)ทำแล้ว64722ทำแล้ว 14/05/255345444444
122. อบต.ห้วยขมิ้น (ด่านช้าง)ทำแล้ว6154149149ทำแล้ว 29/06/2553741121010
123. อบต.หัวเขา (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5364747ทำแล้ว 04/10/2553125242424
124. อบต.หัวนา (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5635656ทำแล้ว 29/06/25534977636362
125. อบต.หัวโพธิ์ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6936868ทำแล้ว 21/06/25534776574853
126. อบต.องค์พระ (ด่านช้าง)ทำแล้ว5137109146ทำแล้ว 28/06/25534710910
127. อบต.องครักษ์ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6494949ทำแล้ว 30/06/255327272121
รวม 127 อปท.12771016,19214,84614,1421276936,5153,9183,7493,636
ข้อมูล ณ 13/09/2563