รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ราชบุรี ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ราชบุรี (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5447401238ทำแล้ว 28/06/2553121396259231226
2. เทศบาลเมืองท่าผา (บ้านโป่ง)ทำแล้ว657368226ทำแล้ว 21/06/255348484545
3. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว830124121ทำแล้ว 10/05/25531531017069
4. เทศบาลเมืองโพธาราม (โพธาราม)ทำแล้ว6208184170ทำแล้ว 23/06/25532132868383
5. เทศบาลเมืองราชบุรี (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6251171153ทำแล้ว 30/06/2553116474742
6. เทศบาลตำบลกระจับ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5192111101ทำแล้ว 31/08/2553179515151
7. เทศบาลตำบลกรับใหญ่ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7302173161ทำแล้ว 29/06/255366454545
8. เทศบาลตำบลเขาขวาง (โพธาราม)ทำแล้ว512293100ทำแล้ว 30/06/255331000
9. เทศบาลตำบลเขางู (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว8155139136ทำแล้ว 18/06/255377514646
10. เทศบาลตำบลคลองตาคต (โพธาราม)ทำแล้ว7213216218ทำแล้ว 28/06/2553382414141
11. เทศบาลตำบลจอมบึง (จอมบึง)ทำแล้ว51059578ทำแล้ว 01/06/255382551313
12. เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน (โพธาราม)ทำแล้ว5919172ทำแล้ว 30/06/255362000
13. เทศบาลตำบลดอนทราย (โพธาราม)ทำแล้ว6191163135ทำแล้ว 21/06/255362464646
14. เทศบาลตำบลด่านทับตะโก (จอมบึง)ทำแล้ว41029483ทำแล้ว 28/06/2553543100
15. เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว5195195195ทำแล้ว 30/06/255355212121
16. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (ปากท่อ)ทำแล้ว5218145121ทำแล้ว 21/06/25534628272727
17. เทศบาลตำบลบัวงาม (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6168149154ทำแล้ว 29/06/2553287666666
18. เทศบาลตำบลบางแพ (บางแพ)ทำแล้ว6186173249ทำแล้ว 29/06/25533105383838
19. เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง (โพธาราม)ทำแล้ว6137126131ทำแล้ว 29/06/255394545444
20. เทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว7184218ทำแล้ว 29/06/2553113000
21. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6309310310ทำแล้ว 04/08/2553782677
22. เทศบาลตำบลบ้านเลือก (โพธาราม)ทำแล้ว6332175157ทำแล้ว 26/05/2553547644
23. เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (โพธาราม)ทำแล้ว7 ยังไม่อนุมัติ
24. เทศบาลตำบลเบิกไพร (บ้านโป่ง)ทำแล้ว75213539ทำแล้ว 28/06/255333262626
25. เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6132133134ทำแล้ว 30/06/255350353433
26. เทศบาลตำบลปากท่อ (ปากท่อ)ทำแล้ว5959386ทำแล้ว 28/06/255356434343
27. เทศบาลตำบลโพหัก (บางแพ)ทำแล้ว516713283ทำแล้ว 06/09/255374535353
28. เทศบาลตำบลวัดเพลง (วัดเพลง)ทำแล้ว6113113113ทำแล้ว 23/06/255371000
29. เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6181181180ทำแล้ว 21/06/255361333333
30. เทศบาลตำบลสวนผึ้ง (สวนผึ้ง)ทำแล้ว51279985ทำแล้ว 28/06/255349000
31. เทศบาลตำบลหนองโพ (โพธาราม)ทำแล้ว6238214211ทำแล้ว 24/06/2554190555554
32. เทศบาลตำบลหลักเมือง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5303303303ทำแล้ว 30/06/2553194343434
33. เทศบาลตำบลหลุมดิน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6161161125ทำแล้ว 30/06/25531075494949
34. เทศบาลตำบลห้วยกระบอก (บ้านโป่ง)ทำแล้ว674102131ทำแล้ว 15/06/255330232323
35. เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว81516231ทำแล้ว 29/06/2553827272525
36. อบต.เกาะพลับพลา (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว8122140126ทำแล้ว 25/02/2553271077
37. อบต.เกาะศาลพระ (วัดเพลง)ทำแล้ว5322929ทำแล้ว 19/05/2553251700
38. อบต.แก้มอ้น (จอมบึง)ทำแล้ว6896769ทำแล้ว 29/06/255342262626
39. อบต.ขุนพิทักษ์ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว711222ทำแล้ว 28/06/2553482595858
40. อบต.เขาขลุง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6391199130ทำแล้ว 29/06/255391525250
41. อบต.เขาชะงุ้ม (โพธาราม)ทำแล้ว61694033ทำแล้ว
42. อบต.เขาแร้ง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5284284284ทำแล้ว 25/06/255358373737
43. อบต.คลองข่อย (โพธาราม)ทำแล้ว61589441ทำแล้ว 08/06/255353212121
44. อบต.คุ้งกระถิน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5109140122ทำแล้ว 23/06/25533488818181
45. อบต.คุ้งน้ำวน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว67180105ทำแล้ว 14/06/25533262626262
46. อบต.คุ้งพยอม (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6371366419 ยังไม่อนุมัติ
47. อบต.คูบัว (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว51067975ทำแล้ว 28/06/25531591727272
48. อบต.จอมบึง (จอมบึง)ทำแล้ว5122129135ทำแล้ว 21/06/25533089222222
49. อบต.จอมประทัด (วัดเพลง)ทำแล้ว5817874ทำแล้ว 21/06/25531866616059
50. อบต.เจดีย์หัก (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว7232209207ทำแล้ว 29/06/255354333
51. อบต.ชำแระ (โพธาราม)ทำแล้ว6727256ทำแล้ว 10/06/2553837343434
52. อบต.ดอนกรวย (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว615110272ทำแล้ว 17/05/2553653000
53. อบต.ดอนกระเบื้อง (โพธาราม)ทำแล้ว5979383ทำแล้ว 18/06/2553189696969
54. อบต.ดอนกระเบื้อง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว743321ทำแล้ว 28/06/2553340343434
55. อบต.ดอนคลัง (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6615656ทำแล้ว 30/06/2553326000
56. อบต.ดอนคา (บางแพ)ทำแล้ว586191179ทำแล้ว 30/06/255351888
57. อบต.ดอนตะโก (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว7103105106ทำแล้ว 23/02/2554224171717
58. อบต.ดอนทราย (ปากท่อ)ทำแล้ว6802124ทำแล้ว 14/05/255345833
59. อบต.ดอนไผ่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว7892524 ยังไม่อนุมัติ
60. อบต.ดอนแร่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว610610067ทำแล้ว 29/07/2553157464646
61. อบต.ดอนใหญ่ (บางแพ)ทำแล้ว6124118109ทำแล้ว 28/06/255317000
62. อบต.ด่านทับตะโก (จอมบึง)ทำแล้ว6 ยังไม่อนุมัติ
63. อบต.ตะนาวศรี (สวนผึ้ง)ทำแล้ว5182251172ทำแล้ว 31/08/25538100817979
64. อบต.ตาหลวง (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว5110109109ทำแล้ว 21/06/255399999999
65. อบต.เตาปูน (โพธาราม)ทำแล้ว5187188188ทำแล้ว 16/08/255345181151151151
66. อบต.ท่าเคย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6113117107ทำแล้ว 11/06/2553448000
67. อบต.ท่าชุมพล (โพธาราม)ทำแล้ว6697256ทำแล้ว 14/06/25531962616161
68. อบต.ท่านัด (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว7210209211ทำแล้ว 29/06/255366373737
69. อบต.ท่าราบ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว7216176186ทำแล้ว 15/06/2553512999
70. อบต.ธรรมเสน (โพธาราม)ทำแล้ว613276108ทำแล้ว 164525252
71. อบต.นครชุมน์ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6506565ทำแล้ว 28/06/255339272113
72. อบต.น้ำพุ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว617210744ทำแล้ว 30/06/25531068585858
73. อบต.บ่อกระดาน (ปากท่อ)ทำแล้ว69339ทำแล้ว 15/05/2553176444
74. อบต.บางโตนด (โพธาราม)ทำแล้ว53586966ทำแล้ว 15/06/255315553366
75. อบต.บางป่า (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6127127184ทำแล้ว 24/06/255335202019
76. อบต.บ้านคา (บ้านคา)ทำแล้ว5142140140ทำแล้ว 29/06/255347383836
77. อบต.บ้านบึง (บ้านคา)ทำแล้ว6130115103ทำแล้ว 01/06/25537106756975
78. อบต.บ้านม่วง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6106114114ทำแล้ว 08/07/255435313131
79. อบต.บ้านไร่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว614712083ทำแล้ว 26/10/255347444444
80. อบต.เบิกไพร (จอมบึง)ทำแล้ว71069586ทำแล้ว 14/06/2553259363636
81. อบต.ปากช่อง (จอมบึง)ทำแล้ว513610288ทำแล้ว 13/07/255343323128
82. อบต.ปากท่อ (ปากท่อ)ทำแล้ว68511384ทำแล้ว 01/06/255364383837
83. อบต.ปากแรต (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5192151145ทำแล้ว 29/06/2553152163105105105
84. อบต.ป่าไก่ (ปากท่อ)ทำแล้ว6160232226ทำแล้ว 07/06/2553482797979
85. อบต.ป่าหวาย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว5118114102ทำแล้ว 11/06/25531078403636
86. อบต.พิกุลทอง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6275151151ทำแล้ว 14/06/2553198787877
87. อบต.แพงพวย (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว7211131109ทำแล้ว 30/06/255322198156149156
88. อบต.ยางหัก (ปากท่อ)ทำแล้ว77066ทำแล้ว 24/06/255369616060
89. อบต.รางบัว (จอมบึง)ทำแล้ว5177107113ทำแล้ว 14/03/255456232323
90. อบต.ลาดบัวขาว (บ้านโป่ง)ทำแล้ว71067676ทำแล้ว 751700
91. อบต.วังมะนาว (ปากท่อ)ทำแล้ว5196130128ทำแล้ว 17/05/25532365575757
92. อบต.วัดแก้ว (บางแพ)ทำแล้ว7496652ทำแล้ว 07/06/255339281614
93. อบต.วัดเพลง (วัดเพลง)ทำแล้ว6635136ทำแล้ว 14/06/2553761535353
94. อบต.วัดยางงาม (ปากท่อ)ทำแล้ว51101919ทำแล้ว 30/06/2553659454545
95. อบต.สร้อยฟ้า (โพธาราม)ทำแล้ว9136109106ทำแล้ว 01/06/25532048313131
96. อบต.สวนกล้วย (บ้านโป่ง)ทำแล้ว715114380ทำแล้ว 10/01/25545000
97. อบต.สวนผึ้ง (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6158149154ทำแล้ว 17/05/25532253515151
98. อบต.สามเรือน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6937170ทำแล้ว 30/06/255358363535
99. อบต.สี่หมื่น (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว61021717ทำแล้ว 09/06/25532913107
100. อบต.หนองกบ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6786868ทำแล้ว 29/06/2554781300
101. อบต.หนองกระทุ่ม (ปากท่อ)ทำแล้ว710811279ทำแล้ว 01/06/255371595958
102. อบต.หนองกลางนา (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6148148148ทำแล้ว 10/05/2553838201818
103. อบต.หนองกวาง (โพธาราม)ทำแล้ว557118103ทำแล้ว 16/06/25531143303030
104. อบต.หนองปลาหมอ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5357047 ยังไม่อนุมัติ
105. อบต.หนองพันจันทร์ (บ้านคา)ทำแล้ว621149ทำแล้ว 30/08/255414000
106. อบต.หนองโพ (โพธาราม)ทำแล้ว56498101ทำแล้ว 14/06/2553344292828
107. อบต.หนองอ้อ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว66628 ยังไม่อนุมัติ 28000
108. อบต.ห้วยไผ่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว61379782ทำแล้ว 18/11/255334343434
109. อบต.ห้วยยางโทน (ปากท่อ)ทำแล้ว6110110129ทำแล้ว 10/06/25531650161615
110. อบต.หัวโพ (บางแพ)ทำแล้ว89883104ทำแล้ว 28/06/255317000
111. อบต.หินกอง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว512013591ทำแล้ว 25/06/2553334242422
112. อบต.อ่างหิน (ปากท่อ)ทำแล้ว6277238232ทำแล้ว 30/06/255351333333
รวม 112 อปท.11266816,27813,57412,5021068086,9744,2633,9763,938
ข้อมูล ณ 20/03/2562