รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เพชรบูรณ์ ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.เพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว52469574ทำแล้ว 30/06/255322371032113
2. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว12260267267ทำแล้ว 25/06/25533184242424
3. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6113113113ทำแล้ว 21/06/25532111585857
4. เทศบาลเมืองหล่มสัก (หล่มสัก)ทำแล้ว81194730ทำแล้ว 18/06/2553103453535
5. เทศบาลตำบลแคมป์สน (เขาค้อ)ทำแล้ว5351235224ทำแล้ว 28/06/255360232322
6. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (ศรีเทพ)ทำแล้ว6245201201ทำแล้ว 28/06/2553
7. เทศบาลตำบลเฉลียงทอง (หนองไผ่)ทำแล้ว7163228142ทำแล้ว 27/05/255314173282828
8. เทศบาลตำบลชนแดน (ชนแดน)ทำแล้ว6490104118ทำแล้ว 25/06/25531
9. เทศบาลตำบลซับสมอทอด (บึงสามพัน)ทำแล้ว5211211211ทำแล้ว 07/09/255465303030
10. เทศบาลตำบลดงขุย (ชนแดน)ทำแล้ว6706763ทำแล้ว 23/06/2553657333333
11. เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว (หล่มสัก)ทำแล้ว54489102ทำแล้ว 25/06/255319121211
12. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ชนแดน)ทำแล้ว5656463ทำแล้ว 28/06/255332272727
13. เทศบาลตำบลท่าพล (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว8137128108ทำแล้ว 30/06/255322191917
14. เทศบาลตำบลท้ายดง (วังโป่ง)ทำแล้ว61109794ทำแล้ว 03/05/255360434343
15. เทศบาลตำบลนางั่ว (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว888162166ทำแล้ว 25/06/255354404038
16. เทศบาลตำบลนาเฉลียง (หนองไผ่)ทำแล้ว8147134114ทำแล้ว 29/06/255364333130
17. เทศบาลตำบลบ่อไทย (หนองไผ่)ทำแล้ว8225303230ทำแล้ว 25/06/255315000
18. เทศบาลตำบลบัววัฒนา (หนองไผ่)ทำแล้ว6348230162ทำแล้ว 23/06/2553197686868
19. เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ (หนองไผ่)ทำแล้ว5144247193ทำแล้ว 15/06/25533476727272
20. เทศบาลตำบลพุเตย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6189166144ทำแล้ว 25/06/2553182656564
21. เทศบาลตำบลวังชมภู (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6102129124ทำแล้ว 25/06/255372433131
22. เทศบาลตำบลวังโป่ง (วังโป่ง)ทำแล้ว5796468ทำแล้ว 25/06/255346000
23. เทศบาลตำบลศาลาลาย (ชนแดน)ทำแล้ว795102104ทำแล้ว 09/06/2553147221918
24. เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา (ศรีเทพ)ทำแล้ว7134144144ทำแล้ว 28/06/255353343433
25. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (หนองไผ่)ทำแล้ว81129693ทำแล้ว 28/06/255367505050
26. เทศบาลตำบลหล่มเก่า (หล่มเก่า)ทำแล้ว6349347349ทำแล้ว 30/06/2553859342424
27. อบต.กองทูล (หนองไผ่)ทำแล้ว7914545ทำแล้ว 01/06/255391484040
28. อบต.กันจุ (บึงสามพัน)ทำแล้ว9202261259ทำแล้ว 23/06/255365000
29. อบต.เข็กน้อย (เขาค้อ)ทำแล้ว9145130128ทำแล้ว 19/04/255456505050
30. อบต.เขาค้อ (เขาค้อ)ทำแล้ว998272245ทำแล้ว 29/06/25534544411
31. อบต.คลองกระจัง (ศรีเทพ)ทำแล้ว793238421ทำแล้ว 24/06/2553333312827
32. อบต.โคกปรง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว81896565ทำแล้ว 29/06/255386555552
33. อบต.โคกมน (น้ำหนาว)ทำแล้ว7111126166ทำแล้ว 11/06/25535591707070
34. อบต.ชนแดน (ชนแดน)ทำแล้ว895206219ทำแล้ว 29/06/255311900
35. อบต.ชอนไพร (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว581124264ทำแล้ว 14/06/2553356525252
36. อบต.ช้างตะลูด (หล่มสัก)ทำแล้ว727910363ทำแล้ว 30/06/25533581646464
37. อบต.ซับน้อย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว692ทำแล้ว 14/06/255353444242
38. อบต.ซับเปิบ (วังโป่ง)ทำแล้ว59913795ทำแล้ว 24/06/255372727272
39. อบต.ซับพุทรา (ชนแดน)ทำแล้ว722112933ทำแล้ว 20/05/255357000
40. อบต.ซับไม้แดง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8284316316ทำแล้ว 29/06/2553493646464
41. อบต.ซับสมบูรณ์ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว637 ยังไม่อนุมัติ
42. อบต.ซับสมอทอด (บึงสามพัน)ทำแล้ว610293110ทำแล้ว 02/06/25531882606053
43. อบต.ดงขุย (ชนแดน)ทำแล้ว2141358351ทำแล้ว 14/06/255328282828
44. อบต.ดงมูลเหล็ก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6813322ทำแล้ว 26/07/255481555551
45. อบต.ตะกุดไร (ชนแดน)ทำแล้ว614111ทำแล้ว 15/06/255319000
46. อบต.ตะเบาะ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5167167167ทำแล้ว 29/06/25531259444444
47. อบต.ตาดกลอย (หล่มเก่า)ทำแล้ว6444343ทำแล้ว 28/06/25531111
48. อบต.ท่าข้าม (ชนแดน)ทำแล้ว6138262259ทำแล้ว 11/06/2553769232323
49. อบต.ท่าด้วง (หนองไผ่)ทำแล้ว89765ทำแล้ว 30/06/255357494949
50. อบต.ท่าแดง (หนองไผ่)ทำแล้ว5180219198ทำแล้ว 23/06/255365615250
51. อบต.ท่าพล (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว828937498ทำแล้ว 28/06/25535555
52. อบต.ท้ายดง (วังโป่ง)ทำแล้ว7258206158ทำแล้ว 21/06/255352484746
53. อบต.ท่าโรง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5194199197ทำแล้ว 29/06/25532996303030
54. อบต.ท่าอิบุญ (หล่มสัก)ทำแล้ว6766562ทำแล้ว 29/06/255340111
55. อบต.ทุ่งสมอ (เขาค้อ)ทำแล้ว5158220166ทำแล้ว 15/06/25533165392828
56. อบต.นาเกาะ (หล่มเก่า)ทำแล้ว61649281ทำแล้ว 29/06/255327131212
57. อบต.นาซำ (หล่มเก่า)ทำแล้ว61033333ทำแล้ว 14/06/25531031411
58. อบต.นาแซง (หล่มเก่า)ทำแล้ว8786565ทำแล้ว 11/06/255317776
59. อบต.นาป่า (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว62477169ทำแล้ว 28/06/2553105282827
60. อบต.นายม (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6235192114ทำแล้ว 07/07/255430242318
61. อบต.นาสนุ่น (ศรีเทพ)ทำแล้ว9141148184ทำแล้ว 28/06/2553
62. อบต.น้ำก้อ (หล่มสัก)ทำแล้ว6182195171ทำแล้ว 30/06/255386787776
63. อบต.น้ำชุน (หล่มสัก)ทำแล้ว7288288288ทำแล้ว 15/07/25533137105102102
64. อบต.น้ำร้อน (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว9975860ทำแล้ว 28/06/2553294434342
65. อบต.น้ำร้อน (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7817978ทำแล้ว 27/06/2554182666
66. อบต.น้ำหนาว (น้ำหนาว)ทำแล้ว6696969ทำแล้ว 30/06/255314874
67. อบต.บ่อรัง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว41278888ทำแล้ว 30/06/2553215866
68. อบต.บ้านกล้วย (ชนแดน)ทำแล้ว7562837ทำแล้ว 25/06/255346424242
69. อบต.บ้านกลาง (หล่มสัก)ทำแล้ว5129154151ทำแล้ว 01/07/255353111111
70. อบต.บ้านโคก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว77855102ทำแล้ว 17/05/255342191919
71. อบต.บ้านติ้ว (หล่มสัก)ทำแล้ว9153154154ทำแล้ว 11/06/255370454540
72. อบต.บ้านโตก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7745856ทำแล้ว 04/06/255374202019
73. อบต.บ้านเนิน (หล่มเก่า)ทำแล้ว6148182142ทำแล้ว 17/06/255373511
74. อบต.บ้านไร่ (หล่มสัก)ทำแล้ว69493107ทำแล้ว 09/04/25531139231312
75. อบต.บ้านโสก (หล่มสัก)ทำแล้ว8909191ทำแล้ว 25/06/25535000
76. อบต.บ้านหวาย (หล่มสัก)ทำแล้ว8126175181ทำแล้ว 25/06/255395747473
77. อบต.บึงกระจับ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว10113122111ทำแล้ว 25/06/2553265606059
78. อบต.บึงสามพัน (บึงสามพัน)ทำแล้ว8163154154ทำแล้ว 24/06/255370202020
79. อบต.บุ่งคล้า (หล่มสัก)ทำแล้ว612198100ทำแล้ว 29/06/255343333333
80. อบต.บุ่งน้ำเต้า (หล่มสัก)ทำแล้ว6658580ทำแล้ว 28/06/255357383838
81. อบต.ประดู่งาม (ศรีเทพ)ทำแล้ว12253168141ทำแล้ว 10/10/25544433
82. อบต.ปากช่อง (หล่มสัก)ทำแล้ว58010090ทำแล้ว 21/05/2553378623030
83. อบต.ปากดุก (หล่มสัก)ทำแล้ว8764820ทำแล้ว 29/06/2553750373635
84. อบต.ป่าเลา (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6149235218ทำแล้ว 29/06/255368595959
85. อบต.ฝายนาแซง (หล่มสัก)ทำแล้ว598112110ทำแล้ว 22/06/2553343000
86. อบต.พญาวัง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8210211212ทำแล้ว 05/08/255434666
87. อบต.พุขาม (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว522410558ทำแล้ว 29/06/2553154808080
88. อบต.พุเตย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5986429ทำแล้ว 14/06/255361272727
89. อบต.พุทธบาท (ชนแดน)ทำแล้ว81707768ทำแล้ว 26/05/25532201266
90. อบต.เพชรละคร (หนองไผ่)ทำแล้ว7137135133ทำแล้ว 28/06/255319444
91. อบต.ภูน้ำหยด (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว71764423ทำแล้ว 29/06/255357232323
92. อบต.ยางงาม (หนองไผ่)ทำแล้ว71801515ทำแล้ว 19/05/255323212121
93. อบต.ยางสาว (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7121121121ทำแล้ว 30/06/2553153555
94. อบต.ระวิง (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว687122126ทำแล้ว 28/06/2553971604443
95. อบต.ลาดแค (ชนแดน)ทำแล้ว5123182251ทำแล้ว 25/06/2553493644
96. อบต.ลานป่า (หล่มสัก)ทำแล้ว6109262219ทำแล้ว 15/06/2553451414140
97. อบต.วังกวาง (น้ำหนาว)ทำแล้ว738167144ทำแล้ว 14/07/25533222
98. อบต.วังชมภู (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว61457942ทำแล้ว 30/06/25531883656565
99. อบต.วังท่าดี (หนองไผ่)ทำแล้ว7544515 ยังไม่อนุมัติ
100. อบต.วังบาล (หล่มเก่า)ทำแล้ว7238165166ทำแล้ว 18/06/255353535353
101. อบต.วังโบสถ์ (หนองไผ่)ทำแล้ว66210177ทำแล้ว 05/01/2554191954
102. อบต.วังโป่ง (วังโป่ง)ทำแล้ว7423433ทำแล้ว 28/06/255324242424
103. อบต.วังพิกุล (บึงสามพัน)ทำแล้ว8244244244ทำแล้ว 25/06/2553611591
104. อบต.วังศาล (วังโป่ง)ทำแล้ว8706665ทำแล้ว 29/06/25531972512711
105. อบต.วังหิน (วังโป่ง)ทำแล้ว61027777ทำแล้ว 19/06/255380646362
106. อบต.วังใหญ่ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5909090ทำแล้ว 15/06/255347373737
107. อบต.วัดป่า (หล่มสัก)ทำแล้ว526 ยังไม่อนุมัติ 26211111
108. อบต.ศรีเทพ (ศรีเทพ)ทำแล้ว8297297297ทำแล้ว 30/06/255331310000
109. อบต.ศรีมงคล (บึงสามพัน)ทำแล้ว810522ทำแล้ว 17/06/25539754
110. อบต.ศิลา (หล่มเก่า)ทำแล้ว71319191ทำแล้ว 28/06/255322128127127126
111. อบต.สระกรวด (ศรีเทพ)ทำแล้ว6120102102ทำแล้ว 27/06/255453000
112. อบต.สระแก้ว (บึงสามพัน)ทำแล้ว8949595ทำแล้ว 30/09/25531860000
113. อบต.สระประดู่ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว572105131ทำแล้ว 28/06/255372241414
114. อบต.สะเดียง (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว83295858ทำแล้ว 15/06/255396787876
115. อบต.สักหลง (หล่มสัก)ทำแล้ว611627173ทำแล้ว 14/06/255384707070
116. อบต.สามแยก (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5127127127ทำแล้ว 29/07/255327000
117. อบต.หนองไขว่ (หล่มสัก)ทำแล้ว512711589ทำแล้ว 01/07/255483727271
118. อบต.หนองแจง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8226126124ทำแล้ว 29/06/25532060201919
119. อบต.หนองไผ่ (หนองไผ่)ทำแล้ว67811ทำแล้ว 15/06/2553381252020
120. อบต.หนองแม่นา (เขาค้อ)ทำแล้ว8196184154ทำแล้ว 14/06/25531739292929
121. อบต.หนองย่างทอย (ศรีเทพ)ทำแล้ว8194373ทำแล้ว 25/06/2553878399
122. อบต.หล่มเก่า (หล่มเก่า)ทำแล้ว6184148140ทำแล้ว 23/06/25531197808075
123. อบต.หลักด่าน (น้ำหนาว)ทำแล้ว5311515ทำแล้ว 30/06/255422211
124. อบต.ห้วยโป่ง (หนองไผ่)ทำแล้ว7406ทำแล้ว 28/10/255424222221
125. อบต.ห้วยไร่ (หล่มสัก)ทำแล้ว10158160160ทำแล้ว 12/07/255319191919
126. อบต.ห้วยสะแก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว73111ทำแล้ว 28/06/255319666
127. อบต.ห้วยใหญ่ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว612310998ทำแล้ว 29/06/25534444
128. อบต.หินฮาว (หล่มเก่า)ทำแล้ว6252234220ทำแล้ว 21/06/255346454444
รวม 128 อปท.12885418,84016,64115,4011257907,2294,2483,7403,642
ข้อมูล ณ 13/09/2563