รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พิจิตร ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.พิจิตร (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว4212240114ทำแล้ว 29/06/2553212152139136
2. เทศบาลเมืองตะพานหิน (ตะพานหิน)ทำแล้ว7404199173ทำแล้ว 30/06/2553146138135133
3. เทศบาลเมืองบางมูลนาก (บางมูลนาก)ทำแล้ว3234119115ทำแล้ว 01/06/2553484442524
4. เทศบาลเมืองพิจิตร (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว9182413274ทำแล้ว 30/06/255332165313131
5. เทศบาลตำบลกำแพงดิน (สามง่าม)ทำแล้ว4307307306ทำแล้ว 25/04/25531161176
6. เทศบาลตำบลเขาทราย (ทับคล้อ)ทำแล้ว4147163139ทำแล้ว 22/06/25531142242424
7. เทศบาลตำบลดงป่าคำ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว4244144142ทำแล้ว 07/06/2553198787877
8. เทศบาลตำบลทับคล้อ (ทับคล้อ)ทำแล้ว417ทำแล้ว 29/06/255383100535353
9. เทศบาลตำบลท่าเสา (โพทะเล)ทำแล้ว4375347348ทำแล้ว 23/06/2553103706967
10. เทศบาลตำบลท่าฬ่อ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว4241206169ทำแล้ว 25/06/255373111
11. เทศบาลตำบลทุ่งน้อย (โพทะเล)ทำแล้ว41935039ทำแล้ว 30/06/255367606055
12. เทศบาลตำบลเนินปอ (สามง่าม)ทำแล้ว4472468467ทำแล้ว 11/05/255325129887472
13. เทศบาลตำบลเนินมะกอก (บางมูลนาก)ทำแล้ว4136127126ทำแล้ว 24/06/255312046404038
14. เทศบาลตำบลบางคลาน (โพทะเล)ทำแล้ว4151151151ทำแล้ว 24/06/255344212120
15. เทศบาลตำบลบางไผ่ (บางมูลนาก)ทำแล้ว3219219219ทำแล้ว 28/06/2553165414141
16. เทศบาลตำบลไผ่รอบ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว41552828ทำแล้ว 28/06/25537667555555
17. เทศบาลตำบลโพทะเล (โพทะเล)ทำแล้ว4189139131ทำแล้ว 30/06/2553156141312
18. เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5194271142ทำแล้ว 30/06/255318183722
19. เทศบาลตำบลวังกรด (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6209210210ทำแล้ว 23/06/2553209181817
20. เทศบาลตำบลวังตะกู (บางมูลนาก)ทำแล้ว5151151150ทำแล้ว 10/01/2554294626262
21. เทศบาลตำบลวังทรายพูน (วังทรายพูน)ทำแล้ว4121119114ทำแล้ว 17/06/255361131313
22. เทศบาลตำบลวังบงค์ (ดงเจริญ)ทำแล้ว41804949ทำแล้ว 30/06/2553320444
23. เทศบาลตำบลสากเหล็ก (สากเหล็ก)ทำแล้ว4125123108ทำแล้ว 24/06/25532357111
24. เทศบาลตำบลสามง่าม (สามง่าม)ทำแล้ว4258256255ทำแล้ว 07/06/255311102737370
25. เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร (ดงเจริญ)ทำแล้ว7907575ทำแล้ว 20/06/255390131312
26. เทศบาลตำบลหนองปล้อง (วังทรายพูน)ทำแล้ว9108108108ทำแล้ว 17/05/255384777776
27. เทศบาลตำบลหนองพยอม (ตะพานหิน)ทำแล้ว4437348282ทำแล้ว 11/06/2553199757575
28. เทศบาลตำบลหอไกร (บางมูลนาก)ทำแล้ว4923317ทำแล้ว 14/06/255350505050
29. เทศบาลตำบลหัวดง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว41151046ทำแล้ว 10/06/255377333333
30. อบต.กำแพงดิน (สามง่าม)ทำแล้ว4171102101ทำแล้ว 28/06/255320191676767
31. อบต.เขาเจ็ดลูก (ทับคล้อ)ทำแล้ว10592ทำแล้ว 01/10/2553141237175174164
32. อบต.เขาทราย (ทับคล้อ)ทำแล้ว780ทำแล้ว 09/04/255357333331
33. อบต.คลองคะเชนทร์ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว8130382345ทำแล้ว 14/06/2553651242215
34. อบต.คลองคูณ (ตะพานหิน)ทำแล้ว7156156156ทำแล้ว 11/06/255381252424
35. อบต.คลองทราย (สากเหล็ก)ทำแล้ว4115165102ทำแล้ว 23/06/25531080333029
36. อบต.ฆะมัง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว410497136ทำแล้ว 28/06/255326242423
37. อบต.งิ้วราย (ตะพานหิน)ทำแล้ว4116136260ทำแล้ว 14/06/255370707070
38. อบต.ดงกลาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5401818ทำแล้ว 10/06/2553215977
39. อบต.ดงตะขบ (ตะพานหิน)ทำแล้ว4390348348ทำแล้ว 08/06/2553117111
40. อบต.ดงเสือเหลือง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว6247192128ทำแล้ว 18/06/25532075595958
41. อบต.ทะนง (โพทะเล)ทำแล้ว6222176113ทำแล้ว 24/05/255313111
42. อบต.ทับคล้อ (ทับคล้อ)ทำแล้ว4332289312ทำแล้ว 12/05/25532891696765
43. อบต.ทับหมัน (ตะพานหิน)ทำแล้ว61501918ทำแล้ว 14/05/2553241342911
44. อบต.ท่าขมิ้น (โพทะเล)ทำแล้ว4235ทำแล้ว 20/09/255326222
45. อบต.ท่านั่ง (โพทะเล)ทำแล้ว4100100100ทำแล้ว 25/06/255350353535
46. อบต.ท่าบัว (โพทะเล)ทำแล้ว41136662ทำแล้ว 30/06/2553415755
47. อบต.ท้ายทุ่ง (ทับคล้อ)ทำแล้ว4202160160ทำแล้ว 22/06/255358292928
48. อบต.ท้ายน้ำ (โพทะเล)ทำแล้ว4411414414ทำแล้ว 29/06/255335212121
49. อบต.ท่าเยี่ยม (สากเหล็ก)ทำแล้ว4982120ทำแล้ว 90454544
50. อบต.ท่าเสา (โพทะเล)ทำแล้ว43222ทำแล้ว 01/10/255320202020
51. อบต.ท่าหลวง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว8229229229ทำแล้ว 29/06/255368511
52. อบต.ท่าฬ่อ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว8525252ทำแล้ว 30/06/25531045444
53. อบต.ทุ่งโพธิ์ (ตะพานหิน)ทำแล้ว5161161161ทำแล้ว 15/06/2553143181111
54. อบต.ทุ่งใหญ่ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว7206100102ทำแล้ว 18/06/255335111
55. อบต.เนินสว่าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว6111132ทำแล้ว 25/06/2553778707070
56. อบต.บางไผ่ (บางมูลนาก)ทำแล้ว412610176ทำแล้ว 17/05/2553672545453
57. อบต.บางลาย (บึงนาราง)ทำแล้ว5389391391ทำแล้ว 29/06/25538555
58. อบต.บ้านน้อย (โพทะเล)ทำแล้ว4404404404ทำแล้ว 24/05/25547333
59. อบต.บ้านนา (วชิรบารมี)ทำแล้ว514222ทำแล้ว 30/06/255354333
60. อบต.บ้านบุ่ง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว8766ทำแล้ว 23/06/25536371274
61. อบต.บึงนาราง (บึงนาราง)ทำแล้ว4918281ทำแล้ว 29/06/2553155555454
62. อบต.บึงบัว (วชิรบารมี)ทำแล้ว4236250249ทำแล้ว 01/07/255323113625047
63. อบต.ปากทาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว47611993ทำแล้ว 17/06/2553643232323
64. อบต.ป่ามะคาบ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6116116116ทำแล้ว 04/05/255314126101100100
65. อบต.ไผ่ขวาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว7983934ทำแล้ว 22/06/2553664595555
66. อบต.ไผ่ท่าโพ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว514291121ทำแล้ว 23/06/2553922222
67. อบต.ไผ่หลวง (ตะพานหิน)ทำแล้ว4198107107ทำแล้ว 21/06/25539555
68. อบต.โพทะเล (โพทะเล)ทำแล้ว459022ทำแล้ว 17/05/255341126105105105
69. อบต.โพธิ์ไทรงาม (บึงนาราง)ทำแล้ว4192191191ทำแล้ว 10/06/255369282828
70. อบต.โพธิ์ประทับช้าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว41136666ทำแล้ว 30/06/255363333
71. อบต.ภูมิ (บางมูลนาก)ทำแล้ว4423423423ทำแล้ว 14/06/25533641393939
72. อบต.เมืองเก่า (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว59792108ทำแล้ว 10/06/2553161282828
73. อบต.ย่านยาว (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว411126244ทำแล้ว 02/02/255335232323
74. อบต.รังนก (สามง่าม)ทำแล้ว41206361ทำแล้ว 29/06/2553980575755
75. อบต.โรงช้าง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5294394ทำแล้ว 20/06/2554256393939
76. อบต.ลำประดา (บางมูลนาก)ทำแล้ว43388572ทำแล้ว 10/06/255316111
77. อบต.วังกรด (บางมูลนาก)ทำแล้ว4230230230ทำแล้ว 23/06/25531111
78. อบต.วังงิ้ว (ดงเจริญ)ทำแล้ว412213271ทำแล้ว 13/09/2553188595957
79. อบต.วังงิ้วใต้ (ดงเจริญ)ทำแล้ว4976663ทำแล้ว 30/06/255365222
80. อบต.วังตะกู (บางมูลนาก)ทำแล้ว5140ทำแล้ว 25/06/2553246464645
81. อบต.วังทรายพูน (วังทรายพูน)ทำแล้ว4233297164ทำแล้ว 14/06/255372423939
82. อบต.วังทับไทร (สากเหล็ก)ทำแล้ว4207143138ทำแล้ว 11/06/255357216159159157
83. อบต.วังโมกข์ (วชิรบารมี)ทำแล้ว5204205205ทำแล้ว 29/06/2553192666562
84. อบต.วังสำโรง (บางมูลนาก)ทำแล้ว6229151105ทำแล้ว 04/06/255346343433
85. อบต.วังสำโรง (ตะพานหิน)ทำแล้ว4266193193ทำแล้ว 14/06/255379413131
86. อบต.วังหลุม (ตะพานหิน)ทำแล้ว4153194240ทำแล้ว 08/06/2553977272110
87. อบต.วังหว้า (ตะพานหิน)ทำแล้ว485ทำแล้ว 21/06/2553130111
88. อบต.วัดขวาง (โพทะเล)ทำแล้ว4164174183ทำแล้ว 09/06/25535104818077
89. อบต.สากเหล็ก (สากเหล็ก)ทำแล้ว490ทำแล้ว 17/06/255390311
90. อบต.สามง่าม (สามง่าม)ทำแล้ว4175150156ทำแล้ว 29/06/25531111
91. อบต.สายคำโห้ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว66110973ทำแล้ว 24/06/255361121212
92. อบต.หนองปลาไหล (วังทรายพูน)ทำแล้ว4167195219ทำแล้ว 29/06/2553169333
93. อบต.หนองพระ (วังทรายพูน)ทำแล้ว4218217217ทำแล้ว 29/06/2553955414141
94. อบต.หนองโสน (สามง่าม)ทำแล้ว4200197173ทำแล้ว 30/06/2553100555554
95. อบต.หนองหญ้าไทร (สากเหล็ก)ทำแล้ว9212230230ทำแล้ว 30/06/25531111
96. อบต.หนองหลุม (วชิรบารมี)ทำแล้ว4235236236ทำแล้ว 14/06/2553363111
97. อบต.ห้วยเกตุ (ตะพานหิน)ทำแล้ว81634221ทำแล้ว 22/06/255377312020
98. อบต.ห้วยแก้ว (บึงนาราง)ทำแล้ว6120116101ทำแล้ว 04/06/2553257494644
99. อบต.ห้วยพุก (ดงเจริญ)ทำแล้ว4103127106ทำแล้ว 18/06/2553711455
100. อบต.ห้วยร่วม (ดงเจริญ)ทำแล้ว412010793ทำแล้ว 14/05/25531363504646
101. อบต.หัวดง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6675958ทำแล้ว 28/06/2553620202020
102. อบต.แหลมรัง (บึงนาราง)ทำแล้ว4245255207ทำแล้ว 29/06/25531573533333
รวม 102 อปท.10249619,43115,32113,9251029717,2043,8433,6183,530
ข้อมูล ณ 13/09/2563