รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พิษณุโลก ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.พิษณุโลก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8853853853ทำแล้ว 29/06/2553450482323
2. เทศบาลนครพิษณุโลก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6260260260ทำแล้ว 30/06/25531152695554
3. เทศบาลเมืองอรัญญิก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8314141316ทำแล้ว 30/06/255319144114112108
4. เทศบาลตำบลท่าทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6135266172ทำแล้ว 29/06/25531667535150
5. เทศบาลตำบลไทรย้อย (เนินมะปราง)ทำแล้ว5226295190ทำแล้ว 24/02/255463515150
6. เทศบาลตำบลนครไทย (นครไทย)ทำแล้ว8350350350ทำแล้ว 29/06/2553294706969
7. เทศบาลตำบลเนินกุ่ม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8170177209ทำแล้ว 23/06/255331110818180
8. เทศบาลตำบลเนินมะปราง (เนินมะปราง)ทำแล้ว7554647ทำแล้ว 28/06/255350877
9. เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว71488698ทำแล้ว 25/06/255334222217
10. เทศบาลตำบลบางระกำ (บางระกำ)ทำแล้ว7131141114ทำแล้ว 28/06/255379322
11. เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ (บางระกำ)ทำแล้ว894152139ทำแล้ว 28/06/255364202020
12. เทศบาลตำบลบ้านคลอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8189189189ทำแล้ว 28/06/255396686561
13. เทศบาลตำบลบ้านมุง (เนินมะปราง)ทำแล้ว7168168168ทำแล้ว 14/06/25533456494947
14. เทศบาลตำบลบ้านแยง (นครไทย)ทำแล้ว5265132144ทำแล้ว 02/08/2554476262424
15. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8167130105ทำแล้ว 28/06/255333292929
16. เทศบาลตำบลบึงระมาณ (บางระกำ)ทำแล้ว865ทำแล้ว 29/06/255359393935
17. เทศบาลตำบลปลักแรด (บางระกำ)ทำแล้ว5709784ทำแล้ว 24/06/25531167221918
18. เทศบาลตำบลป่าแดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว8137118116ทำแล้ว 21/06/25531083584740
19. เทศบาลตำบลพรหมพิราม (พรหมพิราม)ทำแล้ว5102102102ทำแล้ว 25/06/2553253171716
20. เทศบาลตำบลพลายชุมพล (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7187188188ทำแล้ว 23/06/25533286696961
21. เทศบาลตำบลพันเสา (บางระกำ)ทำแล้ว7158164164ทำแล้ว 25/06/2553103878785
22. เทศบาลตำบลวงฆ้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว61574341ทำแล้ว 30/06/255350363333
23. เทศบาลตำบลวังทอง (วังทอง)ทำแล้ว7174192156ทำแล้ว 07/06/255382454240
24. เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8154208178ทำแล้ว 29/06/255327112867372
25. เทศบาลตำบลสนามคลี (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8186305190ทำแล้ว 25/06/25532611229109
26. เทศบาลตำบลห้วยแก้ว (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว82855320ทำแล้ว 02/06/255313131313
27. เทศบาลตำบลหัวรอ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8310208207ทำแล้ว 14/06/25531684055
28. อบต.แก่งโสภา (วังทอง)ทำแล้ว812214481ทำแล้ว 29/06/2553565535048
29. อบต.คันโช้ง (วัดโบสถ์)ทำแล้ว81461313ทำแล้ว 22/06/255311111111
30. อบต.คุยม่วง (บางระกำ)ทำแล้ว948ทำแล้ว 29/06/2552101010108
31. อบต.โคกสลุด (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว88311576ทำแล้ว 18/06/255324111110
32. อบต.งิ้วงาม (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8338338338ทำแล้ว 25/05/255312944
33. อบต.จอมทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7546948ทำแล้ว 14/06/2553120151515
34. อบต.ชมพู (เนินมะปราง)ทำแล้ว8153204287ทำแล้ว 01/06/255376464343
35. อบต.ชัยนาม (วังทอง)ทำแล้ว7185338151ทำแล้ว 21/05/25531717111111
36. อบต.ชาติตระการ (ชาติตระการ)ทำแล้ว8617974ทำแล้ว 29/06/255353403636
37. อบต.ชุมแสงสงคราม (บางระกำ)ทำแล้ว81868282ทำแล้ว 14/06/255386373737
38. อบต.ดงประคำ (พรหมพิราม)ทำแล้ว53338190ทำแล้ว 25/02/255436292826
39. อบต.ดอนทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว849ทำแล้ว 30/06/255349252514
40. อบต.ดินทอง (วังทอง)ทำแล้ว71035860ทำแล้ว 14/06/255340321310
41. อบต.ตลุกเทียม (พรหมพิราม)ทำแล้ว7165153141ทำแล้ว 22/03/255430555
42. อบต.ทองแท้ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว7186ทำแล้ว 10/11/25534190515150
43. อบต.ทับยายเชียง (พรหมพิราม)ทำแล้ว926612112ทำแล้ว 25/02/25541267272727
44. อบต.ท่างาม (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8216104103ทำแล้ว 23/06/2553554525151
45. อบต.ท่าช้าง (พรหมพิราม)ทำแล้ว99ทำแล้ว 14/06/25534350111111
46. อบต.ท่าตาล (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว61338474ทำแล้ว 24/06/255348434339
47. อบต.ท่านางงาม (บางระกำ)ทำแล้ว9213195195ทำแล้ว 30/06/255321877
48. อบต.ท่าโพธิ์ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8766154ทำแล้ว 29/06/2553119119352221
49. อบต.ท่าสะแก (ชาติตระการ)ทำแล้ว8363636ทำแล้ว 17/06/25536138232321
50. อบต.ท่าหมื่นราม (วังทอง)ทำแล้ว8241276241ทำแล้ว 29/06/2553564565656
51. อบต.นครชุม (นครไทย)ทำแล้ว7228180180ทำแล้ว 04/05/255360424040
52. อบต.นครป่าหมาก (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8722525ทำแล้ว 15/06/255369403130
53. อบต.นาบัว (นครไทย)ทำแล้ว713313527ทำแล้ว 29/06/255337211
54. อบต.น้ำกุ่ม (นครไทย)ทำแล้ว61094141ทำแล้ว 22/06/255318121212
55. อบต.นิคมพัฒนา (บางระกำ)ทำแล้ว8344318300ทำแล้ว 30/03/2553240302726
56. อบต.เนินเพิ่ม (นครไทย)ทำแล้ว81056024ทำแล้ว 11/02/25541298848180
57. อบต.เนินมะปราง (เนินมะปราง)ทำแล้ว8751818ทำแล้ว 11/06/255364565656
58. อบต.บ่อทอง (บางระกำ)ทำแล้ว8126302167ทำแล้ว 23/06/2553156565655
59. อบต.บ่อโพธิ์ (นครไทย)ทำแล้ว817410789ทำแล้ว 18/06/255355515150
60. อบต.บ่อภาค (ชาติตระการ)ทำแล้ว7173163162ทำแล้ว 11/06/2553241383836
61. อบต.บ้านกร่าง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7202216232ทำแล้ว 16/06/255353333231
62. อบต.บ้านกลาง (วังทอง)ทำแล้ว8803544604ทำแล้ว 29/06/25533397686261
63. อบต.บ้านดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว6117116116ทำแล้ว 17/02/255474775
64. อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (เนินมะปราง)ทำแล้ว8708571ทำแล้ว 30/06/25535544
65. อบต.บ้านป่า (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว9416969ทำแล้ว 21/06/2553344403936
66. อบต.บ้านพร้าว (นครไทย)ทำแล้ว497116229ทำแล้ว 30/06/25531256474545
67. อบต.บ้านยาง (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8143172179ทำแล้ว 28/07/2553145134999898
68. อบต.บ้านไร่ (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7162179195ทำแล้ว 15/06/255319179757574
69. อบต.บึงกอก (บางระกำ)ทำแล้ว8282828ทำแล้ว 29/06/255328722
70. อบต.บึงพระ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8153160158ทำแล้ว 18/06/25531390464339
71. อบต.ปากโทก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6721ทำแล้ว 28/06/255313888
72. อบต.ป่าแดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว611111897ทำแล้ว 24/06/255322212126
73. อบต.ไผ่ขอดอน (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8308266233ทำแล้ว 22/07/255319332
74. อบต.ไผ่ล้อม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7163140140ทำแล้ว 21/05/255335151512
75. อบต.พรหมพิราม (พรหมพิราม)ทำแล้ว7188146140ทำแล้ว 22/06/255352333
76. อบต.พันชาลี (วังทอง)ทำแล้ว790132113ทำแล้ว 31/05/25531080605857
77. อบต.มะขามสูง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8125126126ทำแล้ว 21/06/2553520191512
78. อบต.มะต้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว7298258216ทำแล้ว 21/05/255315151513
79. อบต.มะตูม (พรหมพิราม)ทำแล้ว81028188ทำแล้ว 28/06/2553159434037
80. อบต.แม่ระกา (วังทอง)ทำแล้ว8489489489ทำแล้ว 01/09/255327211
81. อบต.ยางโกลน (นครไทย)ทำแล้ว9102111133ทำแล้ว 08/06/25531086484847
82. อบต.วงฆ้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว81058585ทำแล้ว 28/06/2553148484747
83. อบต.วังทอง (วังทอง)ทำแล้ว9409422421ทำแล้ว 14/07/25534754764
84. อบต.วังนกแอ่น (วังทอง)ทำแล้ว5158147114ทำแล้ว 25/06/25531490442525
85. อบต.วังน้ำคู้ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7678678678ทำแล้ว 15/06/255346141313
86. อบต.วังพิกุล (วังทอง)ทำแล้ว8212223206ทำแล้ว 29/06/25533333
87. อบต.วังโพรง (เนินมะปราง)ทำแล้ว9458461461ทำแล้ว 04/03/255414131313
88. อบต.วังยาง (เนินมะปราง)ทำแล้ว71346464ทำแล้ว 16/06/255381151515
89. อบต.วังวน (พรหมพิราม)ทำแล้ว73573122ทำแล้ว 15/06/255375555553
90. อบต.วังอิทก (บางระกำ)ทำแล้ว91004120ทำแล้ว 30/06/2553352393938
91. อบต.วัดจันทร์ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7206146141ทำแล้ว 11/06/255334292726
92. อบต.วัดโบสถ์ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว9325204163ทำแล้ว 01/06/2553335161614
93. อบต.วัดพริก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6713528ทำแล้ว 02/07/0834148261918
94. อบต.ศรีภิรมย์ (พรหมพิราม)ทำแล้ว7298330150ทำแล้ว 08/06/255331201716
95. อบต.สมอแข (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8228252213ทำแล้ว 29/06/255313147132132131
96. อบต.สวนเมี่ยง (ชาติตระการ)ทำแล้ว8187186186ทำแล้ว 19/05/2553338221616
97. อบต.หนองกะท้าว (นครไทย)ทำแล้ว4182115116ทำแล้ว 29/06/2553121098
98. อบต.หนองกุลา (บางระกำ)ทำแล้ว8164164161ทำแล้ว 29/06/255345431
99. อบต.หนองแขม (พรหมพิราม)ทำแล้ว78822ทำแล้ว 14/06/255319261266
100. อบต.หนองพระ (วังทอง)ทำแล้ว6114145129ทำแล้ว 30/06/25533788646463
101. อบต.ห้วยเฮี้ย (นครไทย)ทำแล้ว4392392391ทำแล้ว 25/06/255311221
102. อบต.หอกลอง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8734747ทำแล้ว 10/06/255353403021
103. อบต.หินลาด (วัดโบสถ์)ทำแล้ว71073737ทำแล้ว 29/06/25531111
รวม 103 อปท.10375619,36116,72315,4811038596,2153,6143,2803,141
ข้อมูล ณ 13/09/2563