รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุโขทัย ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.สุโขทัย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว4229168122ทำแล้ว 30/06/255350208169153152
2. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว4178178178ทำแล้ว 29/06/2553653343430
3. เทศบาลเมืองสวรรคโลก (สวรรคโลก)ทำแล้ว7440379357ทำแล้ว 04/06/25539384121210
4. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8317307264ทำแล้ว 29/06/2553361991327372
5. เทศบาลตำบลกงไกรลาศ (กงไกรลาศ)ทำแล้ว611911089ทำแล้ว 25/06/25531353474747
6. เทศบาลตำบลกลางดง (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว9104155153ทำแล้ว 12/05/2553164272524
7. เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว8349307291ทำแล้ว 15/02/255466303030
8. เทศบาลตำบลคลองยาง (สวรรคโลก)ทำแล้ว8149131117ทำแล้ว 14/06/255361121210
9. เทศบาลตำบลตลิ่งชัน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว8100129427ทำแล้ว 30/06/255360515147
10. เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว8156157157ทำแล้ว 24/06/255355412113
11. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว8116283145ทำแล้ว 30/06/255368184626262
12. เทศบาลตำบลในเมือง (สวรรคโลก)ทำแล้ว71217866ทำแล้ว 28/06/2553144111111
13. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว76511ทำแล้ว 11/10/2553163433826
14. เทศบาลตำบลบ้านโตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว7159208133ทำแล้ว 21/07/25532613138
15. เทศบาลตำบลบ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7298302302ทำแล้ว 42776
16. เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ (สวรรคโลก)ทำแล้ว685220103ทำแล้ว 16/06/255364464643
17. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8208208208ทำแล้ว 18/06/2553378252120
18. เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง (สวรรคโลก)ทำแล้ว5196366287ทำแล้ว 12/05/255481484847
19. เทศบาลตำบลลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว5166230197ทำแล้ว 22/06/25532198737373
20. เทศบาลตำบลศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว815811499ทำแล้ว 29/06/255375363634
21. เทศบาลตำบลศรีสำโรง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5154134132ทำแล้ว 30/06/25538103806655
22. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6296296296ทำแล้ว 28/06/255353111111
23. อบต.กกแรต (กงไกรลาศ)ทำแล้ว61128365ทำแล้ว 29/12/255376151514
24. อบต.กง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว815410541ทำแล้ว 30/04/255364494948
25. อบต.เกาะตาเลี้ยง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว916610492ทำแล้ว 14/05/2553243151414
26. อบต.ไกรกลาง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว81272922ทำแล้ว 17/06/2553279686767
27. อบต.ไกรนอก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว81915945ทำแล้ว 29/06/25538120765041
28. อบต.ไกรใน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7140128114ทำแล้ว 29/06/2553114161514
29. อบต.คลองกระจง (สวรรคโลก)ทำแล้ว8208156146ทำแล้ว 30/06/2553133106106105
30. อบต.คลองมะพลับ (ศรีนคร)ทำแล้ว8121118106ทำแล้ว 15/06/255338232320
31. อบต.ดงคู่ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว887122115ทำแล้ว 24/06/255335282828
32. อบต.ดงเดือย (กงไกรลาศ)ทำแล้ว73229696ทำแล้ว 14/06/255325212119
33. อบต.ตาลเตี้ย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8155143124ทำแล้ว 30/06/2553365565452
34. อบต.โตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว562175128ทำแล้ว 24/09/2553733131313
35. อบต.ทับผึ้ง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7896671ทำแล้ว 15/06/255333262118
36. อบต.ท่าฉนวน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว71375941ทำแล้ว 25/06/2553521088
37. อบต.ท่าทอง (สวรรคโลก)ทำแล้ว6823177ทำแล้ว 28/06/255346353535
38. อบต.ทุ่งยางเมือง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5557880ทำแล้ว 21/06/2553144393231
39. อบต.ทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว4174245198ทำแล้ว 30/06/25532581141414
40. อบต.ไทยชนะศึก (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว91192323ทำแล้ว 15/06/255320181817
41. อบต.นครเดิฐ (ศรีนคร)ทำแล้ว7134134134ทำแล้ว 22/09/255345171717
42. อบต.นาขุนไกร (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8827564ทำแล้ว 10/06/255341151514
43. อบต.นาเชิงคีรี (คีรีมาศ)ทำแล้ว8862243ทำแล้ว 30/06/25536691165
44. อบต.นาทุ่ง (สวรรคโลก)ทำแล้ว9999894ทำแล้ว 14/06/2553262444038
45. อบต.น้ำขุม (ศรีนคร)ทำแล้ว688110149ทำแล้ว 14/06/255352282727
46. อบต.บ้านแก่ง (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6158240144ทำแล้ว 13/10/25532112807975
47. อบต.บ้านซ่าน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8715745ทำแล้ว 28/06/255329222019
48. อบต.บ้านด่าน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว7230230230ทำแล้ว 08/02/255420171717
49. อบต.บ้านตึก (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว8959595ทำแล้ว 14/06/255352121212
50. อบต.บ้านนา (ศรีสำโรง)ทำแล้ว51008279ทำแล้ว 21/06/2553231171717
51. อบต.บ้านน้ำพุ (คีรีมาศ)ทำแล้ว1015919966ทำแล้ว 22/06/255371454542
52. อบต.บ้านป้อม (คีรีมาศ)ทำแล้ว8141141141ทำแล้ว 22/06/2553141141414
53. อบต.บ้านไร่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8108124140ทำแล้ว 21/06/255370616154
54. อบต.บ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว81881514ทำแล้ว 06/10/2553188232222
55. อบต.บ้านหลุม (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว6210256158ทำแล้ว 07/06/255375313130
56. อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว7307307307ทำแล้ว 11/06/2553288606056
57. อบต.บ้านใหม่สุขเกษม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว81539292ทำแล้ว 24/06/255355303030
58. อบต.ปากแคว (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8362364364ทำแล้ว 20/04/255480161616
59. อบต.ปากน้ำ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6276280280ทำแล้ว 14/06/255339242424
60. อบต.ปากพระ (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8999797ทำแล้ว 29/06/255367584242
61. อบต.ป่างิ้ว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว599154153ทำแล้ว 30/06/255352414141
62. อบต.ป่าแฝก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7134117115ทำแล้ว 24/06/255383656564
63. อบต.เมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8640173174ทำแล้ว 15/02/25544551171717
64. อบต.เมืองบางยม (สวรรคโลก)ทำแล้ว8849497ทำแล้ว 31/01/255443111111
65. อบต.แม่สำ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว910810884ทำแล้ว 11/06/25531486848484
66. อบต.แม่สิน (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว5252158157ทำแล้ว 21/06/25531058351717
67. อบต.ยางซ้าย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7178178178ทำแล้ว 16/08/255326888
68. อบต.ย่านยาว (สวรรคโลก)ทำแล้ว3187187187ทำแล้ว 03/02/2554101818180
69. อบต.ราวต้นจันทร์ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7626262ทำแล้ว 28/06/255338303029
70. อบต.ลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว8928377ทำแล้ว 16/06/2553450434336
71. อบต.วังตะคร้อ (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว7424343ทำแล้ว 28/06/2553112666
72. อบต.วังทอง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7272270269ทำแล้ว 09/06/255340666
73. อบต.วังทองแดง (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7199200201ทำแล้ว 29/06/2553295505046
74. อบต.วังน้ำขาว (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว792348178ทำแล้ว 25/06/255380595959
75. อบต.วังไม้ขอน (สวรรคโลก)ทำแล้ว78611487ทำแล้ว 42222221
76. อบต.วังลึก (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว8231233233ทำแล้ว 09/06/255356564747
77. อบต.วังลึก (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7969595ทำแล้ว 28/06/255349353434
78. อบต.วังใหญ่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8644545ทำแล้ว 16/06/2553146393939
79. อบต.วัดเกาะ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7133146145ทำแล้ว 14/06/255354434343
80. อบต.ศรีคีรีมาศ (คีรีมาศ)ทำแล้ว8396171167ทำแล้ว 01/04/201051141414
81. อบต.ศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว814812687ทำแล้ว 22/06/2553175555554
82. อบต.สามพวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5595959ทำแล้ว 28/06/255359323232
83. อบต.สามเรือน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว9155171154ทำแล้ว 25/06/255345313130
84. อบต.สารจิตร (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว9244244244ทำแล้ว 29/06/255354262625
85. อบต.หนองกระดิ่ง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5759577ทำแล้ว 24/06/255347353534
86. อบต.หนองกลับ (สวรรคโลก)ทำแล้ว7223223223ทำแล้ว 19/05/2553736303030
87. อบต.หนองจิก (คีรีมาศ)ทำแล้ว71266335ทำแล้ว 29/06/255336202020
88. อบต.หนองตูม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7221222222ทำแล้ว 11/06/2553105313131
89. อบต.หนองบัว (ศรีนคร)ทำแล้ว8625556ทำแล้ว 14/06/255340323232
90. อบต.หนองหญ้าปล้อง (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว8162163162ทำแล้ว 17/05/255325161616
91. อบต.หนองอ้อ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว818011474ทำแล้ว 11/06/255317130128128128
รวม 91 อปท.9164714,91213,81312,584914656,0673,4443,2213,094
ข้อมูล ณ 13/09/2563