รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตาก ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ตาก (เมืองตาก)ทำแล้ว9250313240ทำแล้ว 25/06/2553106312149142139
2. เทศบาลนครแม่สอด (แม่สอด)ทำแล้ว4283224221ทำแล้ว 04/10/255421382854
3. เทศบาลเมืองตาก (เมืองตาก)ทำแล้ว710319049ทำแล้ว 23/07/255347671486
4. เทศบาลตำบลท่าสายลวด (แม่สอด)ทำแล้ว7395345339ทำแล้ว 27/05/255355313128
5. เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (บ้านตาก)ทำแล้ว8241208150ทำแล้ว 10/08/255348444444
6. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (แม่ระมาด)ทำแล้ว5163163163ทำแล้ว 09/06/255324161615
7. เทศบาลตำบลบ้านตาก (บ้านตาก)ทำแล้ว8200199368ทำแล้ว 28/05/255329121212
8. เทศบาลตำบลพบพระ (พบพระ)ทำแล้ว710010198ทำแล้ว 18/05/255359575757
9. เทศบาลตำบลแม่กลอง (อุ้มผาง)ทำแล้ว9696969ทำแล้ว 15/06/25533442122
10. เทศบาลตำบลแม่กุ (แม่สอด)ทำแล้ว4172175224ทำแล้ว 23/06/25532462515151
11. เทศบาลตำบลแม่จะเรา (แม่ระมาด)ทำแล้ว6395416407ทำแล้ว 25/06/255371515151
12. เทศบาลตำบลแม่จัน (อุ้มผาง)ทำแล้ว7135137137ทำแล้ว 29/06/2553139151514
13. เทศบาลตำบลแม่ต้าน (ท่าสองยาง)ทำแล้ว8163322218ทำแล้ว 28/06/255352302117
14. เทศบาลตำบลแม่ตาว (แม่สอด)ทำแล้ว610612947ทำแล้ว 28/06/2553130303030
15. เทศบาลตำบลแม่ระมาด (แม่ระมาด)ทำแล้ว6224242124ทำแล้ว 29/07/25536555
16. เทศบาลตำบลไม้งาม (เมืองตาก)ทำแล้ว7556384403ทำแล้ว 29/06/255367373737
17. เทศบาลตำบลวังเจ้า (วังเจ้า)ทำแล้ว71337468ทำแล้ว 25/06/255338511
18. เทศบาลตำบลสามเงา (สามเงา)ทำแล้ว6949689ทำแล้ว 30/06/255390442013
19. เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ (เมืองตาก)ทำแล้ว7127336229ทำแล้ว 30/06/255382635959
20. เทศบาลตำบลอุ้มผาง (อุ้มผาง)ทำแล้ว71046362ทำแล้ว 22/06/25531669201919
21. อบต.เกาะตะเภา (บ้านตาก)ทำแล้ว8157156150ทำแล้ว 30/06/2553163626262
22. อบต.ขะเนจื้อ (แม่ระมาด)ทำแล้ว8223185131ทำแล้ว 23/06/255360131313
23. อบต.คีรีราษฎร์ (พบพระ)ทำแล้ว615412589ทำแล้ว 28/06/255381625958
24. อบต.ช่องแคบ (พบพระ)ทำแล้ว714610184ทำแล้ว 11/06/2553258232323
25. อบต.เชียงทอง (วังเจ้า)ทำแล้ว7136142136ทำแล้ว 18/06/255386595548
26. อบต.ด่านแม่ละเมา (แม่สอด)ทำแล้ว51427253ทำแล้ว 13/06/255377525250
27. อบต.ตลุกกลางทุ่ง (เมืองตาก)ทำแล้ว6194196196ทำแล้ว 29/06/2553146292929
28. อบต.ตากตก (บ้านตาก)ทำแล้ว8184140104ทำแล้ว 18/06/255337343330
29. อบต.ตากออก (บ้านตาก)ทำแล้ว8201233146ทำแล้ว 15/06/255337171717
30. อบต.ท้องฟ้า (บ้านตาก)ทำแล้ว8220282235ทำแล้ว 03/03/2554747373736
31. อบต.ท่าสองยาง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว8787879ทำแล้ว 01/04/255454191919
32. อบต.ท่าสายลวด (แม่สอด)ทำแล้ว7327262231ทำแล้ว 08/06/2553370443028
33. อบต.นาโบสถ์ (วังเจ้า)ทำแล้ว770151ทำแล้ว 28/06/2553163525248
34. อบต.น้ำรึม (เมืองตาก)ทำแล้ว6179142136ทำแล้ว 29/06/2553554474743
35. อบต.บ้านนา (สามเงา)ทำแล้ว6102102102ทำแล้ว 17/10/255374353535
36. อบต.ประดาง (วังเจ้า)ทำแล้ว6263264264ทำแล้ว 07/06/2553246262120
37. อบต.ป่ามะม่วง (เมืองตาก)ทำแล้ว784131145ทำแล้ว 24/06/255344242424
38. อบต.โป่งแดง (เมืองตาก)ทำแล้ว7318343285ทำแล้ว 18/01/255423202020
39. อบต.พบพระ (พบพระ)ทำแล้ว7757878ทำแล้ว 07/06/255353383838
40. อบต.พระธาตุ (แม่ระมาด)ทำแล้ว6585755ทำแล้ว 30/06/2553143433737
41. อบต.พระธาตุผาแดง (แม่สอด)ทำแล้ว7296223211ทำแล้ว 14/06/25532798787878
42. อบต.พะวอ (แม่สอด)ทำแล้ว685ทำแล้ว 30/06/2553182606060
43. อบต.มหาวัน (แม่สอด)ทำแล้ว81711112ทำแล้ว 28/06/255349363332
44. อบต.แม่กาษา (แม่สอด)ทำแล้ว7209202198ทำแล้ว 29/06/255390858585
45. อบต.แม่กุ (แม่สอด)ทำแล้ว7727575ทำแล้ว 17/06/255372666
46. อบต.แม่ต้าน (ท่าสองยาง)ทำแล้ว8244251256ทำแล้ว 25/06/255370626262
47. อบต.แม่ตื่น (แม่ระมาด)ทำแล้ว8202200199ทำแล้ว 23/06/255311888
48. อบต.แม่ท้อ (เมืองตาก)ทำแล้ว8187165165ทำแล้ว 29/06/255362333127
49. อบต.แม่ปะ (แม่สอด)ทำแล้ว68538636ทำแล้ว 30/06/25539645866
50. อบต.แม่ระมาด (แม่ระมาด)ทำแล้ว71501515ทำแล้ว 29/06/255348434343
51. อบต.แม่วะหลวง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว8186185185ทำแล้ว 24/06/2553534343434
52. อบต.แม่สลิด (บ้านตาก)ทำแล้ว8694949ทำแล้ว 10/06/255329999
53. อบต.แม่สอง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว8293030ทำแล้ว 11/06/25535463636363
54. อบต.แม่หละ (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7171173173ทำแล้ว 21/06/255350161615
55. อบต.แม่อุสุ (ท่าสองยาง)ทำแล้ว8214212211ทำแล้ว 16/06/25531640404040
56. อบต.โมโกร (อุ้มผาง)ทำแล้ว7141132128ทำแล้ว 30/06/25538491187
57. อบต.ยกกระบัตร (สามเงา)ทำแล้ว610937100ทำแล้ว 16/06/255341262525
58. อบต.ย่านรี (สามเงา)ทำแล้ว8378388389ทำแล้ว 23/06/2554
59. อบต.รวมไทยพัฒนา (พบพระ)ทำแล้ว8143178177ทำแล้ว 28/06/25534934108
60. อบต.วังจันทร์ (สามเงา)ทำแล้ว79995111ทำแล้ว 15/06/2553574521
61. อบต.วังประจบ (เมืองตาก)ทำแล้ว8278148141ทำแล้ว 16/09/255367636363
62. อบต.วังหมัน (สามเงา)ทำแล้ว7130487181ทำแล้ว 04/01/255447454442
63. อบต.วังหิน (เมืองตาก)ทำแล้ว6959285ทำแล้ว 29/06/2553142313130
64. อบต.วาเล่ย์ (พบพระ)ทำแล้ว7218218218ทำแล้ว 30/06/255336363635
65. อบต.สมอโคน (บ้านตาก)ทำแล้ว918612489ทำแล้ว 17/06/255331666
66. อบต.สามเงา (สามเงา)ทำแล้ว659119ทำแล้ว 29/06/25532957535353
67. อบต.สามหมื่น (แม่ระมาด)ทำแล้ว7868787ทำแล้ว 30/06/25534444
68. อบต.หนองบัวเหนือ (เมืองตาก)ทำแล้ว61056226ทำแล้ว 14/06/25535277696665
69. อบต.อุ้มผาง (อุ้มผาง)ทำแล้ว8129129129ทำแล้ว 30/06/255338272726
รวม 69 อปท.6948411,85011,64110,140694283,9252,5402,2782,215
ข้อมูล ณ 13/09/2563