รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กำแพงเพชร ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.กำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9368271271ทำแล้ว 28/06/2553284292928
2. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว8352166111ทำแล้ว 24/06/25538119666
3. เทศบาลเมืองปางมะค่า (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว91204032ทำแล้ว 29/06/255388797979
4. เทศบาลเมืองหนองปลิง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9124526432ทำแล้ว 28/04/255433333333
5. เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว916519543ทำแล้ว 25/05/255356434242
6. เทศบาลตำบลเขาคีรีส (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9200141149ทำแล้ว 25/06/2553114626258
7. เทศบาลตำบลคลองขลุง (คลองขลุง)ทำแล้ว916510393ทำแล้ว 28/06/2553367674545
8. เทศบาลตำบลคลองพิไกร (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9149147176ทำแล้ว 29/06/25532115111
9. เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว915512798ทำแล้ว 29/06/2553454171615
10. เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา (คลองลาน)ทำแล้ว9232160143ทำแล้ว 28/06/255361272725
11. เทศบาลตำบลช่องลม (ลานกระบือ)ทำแล้ว9198197197ทำแล้ว 11/06/255315111
12. เทศบาลตำบลท่าพุทรา (คลองขลุง)ทำแล้ว911511791ทำแล้ว 30/06/2553452343434
13. เทศบาลตำบลท่ามะเขือ (คลองขลุง)ทำแล้ว9138ทำแล้ว 28/06/255343281313
14. เทศบาลตำบลทุ่งทราย (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว914454ทำแล้ว 24/06/255371174422
15. เทศบาลตำบลเทพนคร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว93292114ทำแล้ว 02/06/255322111
16. เทศบาลตำบลไทรงาม (ไทรงาม)ทำแล้ว812611780ทำแล้ว 30/06/25534886484747
17. เทศบาลตำบลนครชุม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9264180176ทำแล้ว 28/06/255352000
18. เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว8192153154ทำแล้ว 30/06/2553156393930
19. เทศบาลตำบลบ้านพราน (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9177774466ทำแล้ว 08/06/255316411
20. เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (ลานกระบือ)ทำแล้ว9243246247ทำแล้ว 15/06/25532812011
21. เทศบาลตำบลปากดง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9133142122ทำแล้ว 02/06/255311114636357
22. เทศบาลตำบลพรานกระต่าย (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9111137138ทำแล้ว 28/06/25531592747372
23. เทศบาลตำบลระหาน (บึงสามัคคี)ทำแล้ว81991010ทำแล้ว 24/06/25534000
24. เทศบาลตำบลลานกระบือ (ลานกระบือ)ทำแล้ว9162167122ทำแล้ว 28/06/255329156878786
25. เทศบาลตำบลวังยาง (คลองขลุง)ทำแล้ว95422ทำแล้ว 08/06/25532983675858
26. เทศบาลตำบลสลกบาตร (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7111174116ทำแล้ว 24/06/25531888181515
27. อบต.เกาะตาล (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9648253ทำแล้ว 29/06/2553631262320
28. อบต.โกสัมพี (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว9292398410ทำแล้ว 21/06/2553105198412827
29. อบต.คณฑี (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว92364415ทำแล้ว 11/03/25531535611
30. อบต.คลองขลุง (คลองขลุง)ทำแล้ว6112107111ทำแล้ว 02/06/2553152362929
31. อบต.คลองน้ำไหล (คลองลาน)ทำแล้ว9154158158ทำแล้ว 29/06/25532103999696
32. อบต.คลองแม่ลาย (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9248233259ทำแล้ว 01/06/255315141313
33. อบต.คลองสมบูรณ์ (คลองขลุง)ทำแล้ว9169169138ทำแล้ว 18/06/2553169383837
34. อบต.คุยบ้านโอง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9626262ทำแล้ว 18/06/255458545445
35. อบต.โค้งไผ่ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9130116117ทำแล้ว 14/06/255363343434
36. อบต.จันทิมา (ลานกระบือ)ทำแล้ว918310272 ยังไม่อนุมัติ
37. อบต.ดอนแตง (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว10969883ทำแล้ว 14/06/2553349313122
38. อบต.ไตรตรึงษ์ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว91ทำแล้ว 25/06/255312292807978
39. อบต.ถาวรวัฒนา (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว9217ทำแล้ว 29/06/2552549363434
40. อบต.ถ้ำกระต่ายทอง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว995146162ทำแล้ว 17/06/2553343111
41. อบต.ทรงธรรม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9198152156ทำแล้ว 15/06/25532693231916
42. อบต.ท่าขุนราม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9213293212ทำแล้ว 08/09/255319716312474
43. อบต.ท่าพุทรา (คลองขลุง)ทำแล้ว911411665ทำแล้ว 28/06/2553169595956
44. อบต.ท่ามะเขือ (คลองขลุง)ทำแล้ว911910684ทำแล้ว 29/06/255368108108107107
45. อบต.ท่าไม้ (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9214201274ทำแล้ว 24/09/255355484847
46. อบต.ทุ่งทอง (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว924115027ทำแล้ว 07/04/25539136929292
47. อบต.เทพนิมิต (บึงสามัคคี)ทำแล้ว9383130129ทำแล้ว 29/06/255357333
48. อบต.ไทรงาม (ไทรงาม)ทำแล้ว9105105105ทำแล้ว 22/06/25541000
49. อบต.ธำรงค์ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว815215993ทำแล้ว 20/05/255315138118118118
50. อบต.นครชุม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9207233253ทำแล้ว 29/06/2553177146146145
51. อบต.นาบ่อคำ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9320329314ทำแล้ว 15/06/25531161911
52. อบต.โนนพลวง (ลานกระบือ)ทำแล้ว9319338236ทำแล้ว 14/06/25538093827676
53. อบต.บ่อถ้ำ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9256256256ทำแล้ว 30/06/2553442822
54. อบต.บึงทับแรต (ลานกระบือ)ทำแล้ว9170123123ทำแล้ว 23/06/255310146949491
55. อบต.บึงสามัคคี (บึงสามัคคี)ทำแล้ว8109101140ทำแล้ว 11/06/2553563211
56. อบต.ปางตาไว (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว9136129127ทำแล้ว 15/06/2553102898987
57. อบต.ป่าพุทรา (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว93310029ทำแล้ว 15/06/255315131312
58. อบต.โป่งน้ำร้อน (คลองลาน)ทำแล้ว97732ทำแล้ว 18/06/255313131313
59. อบต.พานทอง (ไทรงาม)ทำแล้ว810110384ทำแล้ว 23/06/25542550424038
60. อบต.เพชรชมภู (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว98312138ทำแล้ว 30/06/255317555
61. อบต.โพธิ์ทอง (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว9231491452ทำแล้ว 07/06/255393585857
62. อบต.มหาชัย (ไทรงาม)ทำแล้ว912624274ทำแล้ว 30/06/255341301111
63. อบต.แม่ลาด (คลองขลุง)ทำแล้ว9196212171ทำแล้ว 29/06/25533102707051
64. อบต.ยางสูง (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว98424794ทำแล้ว 15/06/255351515151
65. อบต.ลานกระบือ (ลานกระบือ)ทำแล้ว9396396394ทำแล้ว 28/07/2010396414141
66. อบต.ลานดอกไม้ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9106123134ทำแล้ว 23/06/255324311
67. อบต.ลานดอกไม้ตก (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว9647771ทำแล้ว 15/06/2553641363636
68. อบต.วังแขม (คลองขลุง)ทำแล้ว914915058ทำแล้ว 16/06/25531463352222
69. อบต.วังควง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9142ทำแล้ว 29/06/2553501311
70. อบต.วังชะพลู (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9257124108ทำแล้ว 30/06/25533333
71. อบต.วังชะโอน (บึงสามัคคี)ทำแล้ว919715482ทำแล้ว 30/06/25538164504440
72. อบต.วังตะแบก (พรานกระต่าย)ทำแล้ว959128110ทำแล้ว 18/06/2553256766
73. อบต.วังทอง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9334334333ทำแล้ว 07/06/255380525151
74. อบต.วังไทร (คลองขลุง)ทำแล้ว9165116128ทำแล้ว 29/06/2553763282828
75. อบต.วังบัว (คลองขลุง)ทำแล้ว9116126121ทำแล้ว 27/05/2553376504848
76. อบต.วังหามแห (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว987205111ทำแล้ว 09/06/25531594807776
77. อบต.สระแก้ว (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9904441ทำแล้ว 21/06/255330111
78. อบต.สลกบาตร (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9923536ทำแล้ว 29/06/2553747999
79. อบต.สักงาม (คลองลาน)ทำแล้ว9230214205ทำแล้ว 07/06/25531185171713
80. อบต.แสนตอ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9986663ทำแล้ว 15/06/255327212120
81. อบต.หนองคล้า (ไทรงาม)ทำแล้ว91138594ทำแล้ว 28/06/255325101010
82. อบต.หนองทอง (ไทรงาม)ทำแล้ว9854646ทำแล้ว 24/06/2553573656551
83. อบต.หนองแม่แตง (ไทรงาม)ทำแล้ว9153154155ทำแล้ว 05/05/2554514600
84. อบต.หนองไม้กอง (ไทรงาม)ทำแล้ว9192152136ทำแล้ว 24/06/2553602111
85. อบต.หนองหลวง (ลานกระบือ)ทำแล้ว9345535325ทำแล้ว 04/06/25533042557171
86. อบต.หนองหัววัว (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9170165167ทำแล้ว 10/06/2553844100
87. อบต.ห้วยยั้ง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9556566566ทำแล้ว 13131313
88. อบต.หัวถนน (คลองขลุง)ทำแล้ว9177172172ทำแล้ว 01/06/25531058343434
89. อบต.หินดาต (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว9183262247ทำแล้ว 23/06/2553278606059
90. อบต.อ่างทอง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9269175145ทำแล้ว 22/06/2553518012310575
รวม 90 อปท.9079915,79715,12612,709897727,2893,8693,2313,041
ข้อมูล ณ 13/09/2563