รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุทัยธานี ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.อุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว52537168ทำแล้ว 29/06/255367206864241
2. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5261260260ทำแล้ว 30/06/255319121474645
3. เทศบาลตำบลเขาบางแกรก (หนองฉาง)ทำแล้ว597128103ทำแล้ว 23/02/255419777
4. เทศบาลตำบลตลุกดู่ (ทัพทัน)ทำแล้ว5281216176ทำแล้ว 15/06/2553137373737
5. เทศบาลตำบลทัพทัน (ทัพทัน)ทำแล้ว5202156143ทำแล้ว 29/06/255311108585655
6. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (บ้านไร่)ทำแล้ว5848484ทำแล้ว 10/06/2553330212121
7. เทศบาลตำบลพลวงสองนาง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5955353ทำแล้ว 16/08/2553536232323
8. เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว51569684ทำแล้ว 28/06/255365282825
9. เทศบาลตำบลลานสัก (ลานสัก)ทำแล้ว5181158158ทำแล้ว 25/06/255355353433
10. เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว51558167ทำแล้ว 02/05/2554869251919
11. เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5929595ทำแล้ว 30/06/255368373635
12. เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว51707473ทำแล้ว 05/08/2553125242424
13. เทศบาลตำบลหนองฉาง (หนองฉาง)ทำแล้ว579181168ทำแล้ว 25/02/255462232322
14. เทศบาลตำบลหนองสระ (ทัพทัน)ทำแล้ว7939393ทำแล้ว 30/06/255310999
15. เทศบาลตำบลหาดทนง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5858585ทำแล้ว 18/06/255319111
16. อบต.เกาะเทโพ (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว518ทำแล้ว 25/08/25531010109
17. อบต.เขากวางทอง (หนองฉาง)ทำแล้ว5281281281ทำแล้ว 28/06/25539888
18. อบต.คอกควาย (บ้านไร่)ทำแล้ว5234234234ทำแล้ว 30/06/255358404040
19. อบต.โคกหม้อ (ทัพทัน)ทำแล้ว5818787ทำแล้ว 08/06/255316998
20. อบต.เจ้าวัด (บ้านไร่)ทำแล้ว5531310ทำแล้ว 25/06/255324141414
21. อบต.ดงขวาง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5105105105ทำแล้ว 24/06/25536222
22. อบต.ดอนขวาง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว57033ทำแล้ว 10/06/255334121212
23. อบต.ทองหลาง (ห้วยคต)ทำแล้ว5655550ทำแล้ว 22/06/255346272727
24. อบต.ทัพหลวง (บ้านไร่)ทำแล้ว565118147ทำแล้ว 15/06/2553362545351
25. อบต.ท่าซุง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5444949ทำแล้ว 08/06/255322222
26. อบต.ท่าโพ (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5118116112ทำแล้ว 21/06/255344151515
27. อบต.ทุ่งนางาม (ลานสัก)ทำแล้ว5105117111ทำแล้ว 11/06/2554428644
28. อบต.ทุ่งพง (หนองฉาง)ทำแล้ว5966059ทำแล้ว 30/06/255332222
29. อบต.ทุ่งโพ (หนองฉาง)ทำแล้ว41457777ทำแล้ว 14/07/2553119444
30. อบต.น้ำซึม (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว556183185ทำแล้ว 04/06/255344444444
31. อบต.น้ำรอบ (ลานสัก)ทำแล้ว5153153153ทำแล้ว 30/06/255333441
32. อบต.เนินแจง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5696969ทำแล้ว 14/05/255326262626
33. อบต.บ่อยาง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว521144ทำแล้ว 08/06/255322181615
34. อบต.บ้านบึง (บ้านไร่)ทำแล้ว512112798ทำแล้ว 26/06/255316161615
35. อบต.บ้านไร่ (บ้านไร่)ทำแล้ว51097865ทำแล้ว 29/06/255357333333
36. อบต.บ้านใหม่คลองเคียน (บ้านไร่)ทำแล้ว5837670ทำแล้ว 19/06/255352242121
37. อบต.ประดู่ยืน (ลานสัก)ทำแล้ว5223317296ทำแล้ว 03/06/255329321
38. อบต.ป่าอ้อ (ลานสัก)ทำแล้ว5559476ทำแล้ว 22/06/255351393938
39. อบต.ไผ่เขียว (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5132103130ทำแล้ว 30/06/2553129282828
40. อบต.เมืองการุ้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว5514137ทำแล้ว 22/06/255337373737
41. อบต.ระบำ (ลานสัก)ทำแล้ว51029493ทำแล้ว 25/06/255336313131
42. อบต.ลานสัก (ลานสัก)ทำแล้ว51088496ทำแล้ว 07/06/2553157444
43. อบต.วังหิน (บ้านไร่)ทำแล้ว5150152151ทำแล้ว 11/06/255324212121
44. อบต.สะแกกรัง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5168152148ทำแล้ว 09/06/25535163292929
45. อบต.สุขฤทัย (ห้วยคต)ทำแล้ว51249294ทำแล้ว 21/06/2553270404038
46. อบต.หนองกระทุ่ม (ทัพทัน)ทำแล้ว59675135ทำแล้ว 30/06/255333202020
47. อบต.หนองกลางดง (ทัพทัน)ทำแล้ว5148160143ทำแล้ว 08/06/255363393933
48. อบต.หนองแก (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5149157167ทำแล้ว 25/02/255464191918
49. อบต.หนองขาหย่าง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว51199054ทำแล้ว 17/09/255335171717
50. อบต.หนองจอก (บ้านไร่)ทำแล้ว513533ทำแล้ว 28/06/25536333
51. อบต.หนองฉาง (หนองฉาง)ทำแล้ว51086664ทำแล้ว 21/06/2553341844
52. อบต.หนองนางนวล (หนองฉาง)ทำแล้ว57979118ทำแล้ว 22/06/255343333
53. อบต.หนองบ่มกล้วย (บ้านไร่)ทำแล้ว6883718ทำแล้ว 26/05/255315222
54. อบต.หนองไผ่ (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว58411188ทำแล้ว 23/06/255338363634
55. อบต.หนองไผ่แบน (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว570139114ทำแล้ว 01/06/25531031232323
56. อบต.หนองยาง (หนองฉาง)ทำแล้ว5846453ทำแล้ว 02/06/2553465454338
57. อบต.หนองยายดา (ทัพทัน)ทำแล้ว5209209209ทำแล้ว 03/03/255413987
58. อบต.หนองสรวง (หนองฉาง)ทำแล้ว51289593ทำแล้ว 15/07/255350505050
59. อบต.หนองหลวง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5262626ทำแล้ว 30/06/2553214999
60. อบต.หลุมเข้า (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5688483ทำแล้ว 11/06/255323444
61. อบต.ห้วยคต (ห้วยคต)ทำแล้ว5235290291ทำแล้ว 30/06/2553862011
62. อบต.ห้วยแห้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว5646443ทำแล้ว 28/06/255315443
63. อบต.หูช้าง (บ้านไร่)ทำแล้ว5858682ทำแล้ว 30/06/2553950444137
64. อบต.อุทัยเก่า (หนองฉาง)ทำแล้ว587134125ทำแล้ว 29/06/255322665
รวม 64 อปท.643227,7416,9346,709642042,6761,4341,3311,288
ข้อมูล ณ 13/09/2563