รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครสวรรค์ ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.นครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7479402314ทำแล้ว 30/06/255329394354353343
2. เทศบาลนครนครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6182251160ทำแล้ว 30/06/255319169787676
3. เทศบาลเมืองชุมแสง (ชุมแสง)ทำแล้ว413810283ทำแล้ว 29/06/2553585222222
4. เทศบาลเมืองตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว5345345345ทำแล้ว 28/06/25535156998584
5. เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว514410597ทำแล้ว 28/06/25531499222
6. เทศบาลตำบลโกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว61288573ทำแล้ว 30/06/2553459303030
7. เทศบาลตำบลช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว5826867ทำแล้ว 23/06/2553174585858
8. เทศบาลตำบลตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว5236144101ทำแล้ว 29/03/25545161411312
9. เทศบาลตำบลทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว5884444ทำแล้ว 30/06/255369595959
10. เทศบาลตำบลท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว5224226226ทำแล้ว 17/06/25531477505050
11. เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6156156156ทำแล้ว 28/06/255333125171715
12. เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว690154126ทำแล้ว 28/06/255368444
13. เทศบาลตำบลบางประมุง (โกรกพระ)ทำแล้ว51239271ทำแล้ว 23/06/255310999
14. เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (โกรกพระ)ทำแล้ว61241414ทำแล้ว 25/06/25531310109
15. เทศบาลตำบลบ้านแดน (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5613838ทำแล้ว 28/06/255361532321
16. เทศบาลตำบลพยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว4767676ทำแล้ว 31/05/255360434242
17. เทศบาลตำบลไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว51116666ทำแล้ว 28/06/255362454544
18. เทศบาลตำบลลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว6125163134ทำแล้ว 10/06/2553476363522
19. เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว61556252ทำแล้ว 30/06/25531104404038
20. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว5379450484ทำแล้ว 26/01/255491534847
21. เทศบาลตำบลหนองเบน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว51445050ทำแล้ว 25/06/2553155222222
22. เทศบาลตำบลอุดมธัญญา (ตากฟ้า)ทำแล้ว52554438ทำแล้ว 30/06/2553104472929
23. อบต.กลางแดด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว558159116ทำแล้ว 25/06/255341212020
24. อบต.เกยไชย (ชุมแสง)ทำแล้ว579129ทำแล้ว 954272727
25. อบต.เกรียงไกร (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6626262ทำแล้ว 28/06/2553358999
26. อบต.โกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว5754329ทำแล้ว 15/06/2553330232323
27. อบต.เขากะลา (พยุหะคีรี)ทำแล้ว666651ทำแล้ว 01/10/255316888
28. อบต.เขาชนกัน (แม่วงก์)ทำแล้ว5737452ทำแล้ว 30/06/25535656999
29. อบต.เขาชายธง (ตากฟ้า)ทำแล้ว61172828ทำแล้ว 15/06/255389323232
30. อบต.เขาดิน (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว582273115ทำแล้ว 28/06/255367119131313
31. อบต.เขาทอง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว670417ทำแล้ว 28/06/255322998
32. อบต.แควใหญ่ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5777878ทำแล้ว 29/06/25531467656563
33. อบต.โคกเดื่อ (ไพศาลี)ทำแล้ว5472018ทำแล้ว 18/06/255347121212
34. อบต.โคกหม้อ (ชุมแสง)ทำแล้ว6307310309ทำแล้ว 30/06/255322444
35. อบต.ฆะมัง (ชุมแสง)ทำแล้ว6133134134ทำแล้ว 11/06/255325151514
36. อบต.จันเสน (ตาคลี)ทำแล้ว5146146146ทำแล้ว 24/06/255326262525
37. อบต.เจริญผล (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5116128113ทำแล้ว 30/06/255335655
38. อบต.ช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว5838868ทำแล้ว 19/05/2553268525149
39. อบต.ชุมตาบง (ชุมตาบง)ทำแล้ว5787878ทำแล้ว 16/06/25538587303029
40. อบต.ดอนคา (ท่าตะโก)ทำแล้ว5176107108ทำแล้ว 21/05/25531075181312
41. อบต.ด่านช้าง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5548270ทำแล้ว 18/06/2553657555253
42. อบต.ตะคร้อ (ไพศาลี)ทำแล้ว52146666ทำแล้ว 30/06/255367362927
43. อบต.ตะเคียนเลื่อน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5929285ทำแล้ว 25/06/255338171111
44. อบต.ตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว5126125125ทำแล้ว 30/06/255352111110
45. อบต.ตาขีด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว57286ทำแล้ว 29/06/255367606060
46. อบต.ตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว61769282ทำแล้ว 30/06/255348123797979
47. อบต.ตาสัง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว55586ทำแล้ว 14/06/255329555
48. อบต.ทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว589141116ทำแล้ว 30/06/255367181818
49. อบต.ทับกฤชใต้ (ชุมแสง)ทำแล้ว5154138133ทำแล้ว 22/06/2553163424239
50. อบต.ท่างิ้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6174122128ทำแล้ว 30/06/25533222
51. อบต.ท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว61139278ทำแล้ว 21/06/255351303030
52. อบต.ท่าไม้ (ชุมแสง)ทำแล้ว5112155153ทำแล้ว 16/06/255362444439
53. อบต.ทำนบ (ท่าตะโก)ทำแล้ว699130133ทำแล้ว 08/04/2554326191615
54. อบต.ทุ่งทอง (หนองบัว)ทำแล้ว5695614ทำแล้ว 08/04/255369494848
55. อบต.ธารทหาร (หนองบัว)ทำแล้ว5709773ทำแล้ว 20/05/255312544
56. อบต.นครสวรรค์ตก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5644141ทำแล้ว 23/06/2553154131312
57. อบต.นครสวรรค์ออก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว61694949ทำแล้ว 29/06/255352202020
58. อบต.นากลาง (โกรกพระ)ทำแล้ว511410782ทำแล้ว 14/06/255359595959
59. อบต.นาขอม (ไพศาลี)ทำแล้ว5188187187ทำแล้ว 29/06/255333844
60. อบต.น้ำทรง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว573137ทำแล้ว 24/05/255342272726
61. อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว5129139140ทำแล้ว 28/06/2553345454242
62. อบต.เนินกว้าว (โกรกพระ)ทำแล้ว6156136128ทำแล้ว 08/06/255334303030
63. อบต.เนินขี้เหล็ก (ลาดยาว)ทำแล้ว51199794ทำแล้ว 29/06/2553479626262
64. อบต.เนินมะกอก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว5220218218ทำแล้ว 29/06/255332222222
65. อบต.เนินศาลา (โกรกพระ)ทำแล้ว6291417ทำแล้ว 29/06/25539111
66. อบต.บางแก้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5906463ทำแล้ว 28/06/255367474747
67. อบต.บางเคียน (ชุมแสง)ทำแล้ว54755ทำแล้ว 14/05/255324121212
68. อบต.บางตาหงาย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5795956ทำแล้ว 18/05/2553143363635
69. อบต.บางพระหลวง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6848483ทำแล้ว 14/06/255313461487
70. อบต.บางม่วง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว61071916ทำแล้ว 28/06/25531034303030
71. อบต.บ้านแก่ง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5746363ทำแล้ว 20/05/2553137332823
72. อบต.บ้านมะเกลือ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6688194ทำแล้ว 30/06/255333272726
73. อบต.บ้านไร่ (ลาดยาว)ทำแล้ว5470470470ทำแล้ว 02/08/255310101010
74. อบต.บึงปลาทู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5848078ทำแล้ว 28/06/255333232222
75. อบต.บึงเสนาท (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว510684102ทำแล้ว 21/06/255375393937
76. อบต.ปางสวรรค์ (ชุมตาบง)ทำแล้ว6968382ทำแล้ว 30/06/255338111
77. อบต.ไผ่สิงห์ (ชุมแสง)ทำแล้ว6414446ทำแล้ว 25/06/255335333332
78. อบต.พนมรอก (ท่าตะโก)ทำแล้ว6116137144ทำแล้ว 28/06/255349383838
79. อบต.พนมเศษ (ท่าตะโก)ทำแล้ว6492619ทำแล้ว 29/06/2553233212121
80. อบต.พยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6673535ทำแล้ว 14/05/255355313130
81. อบต.พรหมนิมิต (ตาคลี)ทำแล้ว6627576ทำแล้ว 25/06/255359525252
82. อบต.พระนอน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6130113132ทำแล้ว 28/06/2553852353535
83. อบต.พันลาน (ชุมแสง)ทำแล้ว514126ทำแล้ว 19/05/25538444
84. อบต.พิกุล (ชุมแสง)ทำแล้ว6868884ทำแล้ว 10/06/255357444441
85. อบต.พุนกยูง (ตากฟ้า)ทำแล้ว6422424ทำแล้ว 29/06/25531251515049
86. อบต.โพธิ์ประสาท (ไพศาลี)ทำแล้ว6213214214ทำแล้ว 18/06/255338373737
87. อบต.ไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว5168206192ทำแล้ว 28/06/255336138555551
88. อบต.มหาโพธิ (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว5976144ทำแล้ว 24/06/255341313130
89. อบต.มาบแก (ลาดยาว)ทำแล้ว5141141141ทำแล้ว 07/06/25532666292423
90. อบต.แม่เปิน (แม่เปิน)ทำแล้ว51161818ทำแล้ว 14/06/255327115817460
91. อบต.แม่เล่ย์ (แม่วงก์)ทำแล้ว5100101100ทำแล้ว 21/06/255330251511
92. อบต.แม่วงก์ (แม่วงก์)ทำแล้ว597123126ทำแล้ว 07/06/255376737373
93. อบต.ยางขาว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว5847163ทำแล้ว 23/06/2553337161212
94. อบต.ยางตาล (โกรกพระ)ทำแล้ว56510550ทำแล้ว 29/06/2553753524645
95. อบต.ย่านมัทรี (พยุหะคีรี)ทำแล้ว5878787ทำแล้ว 21/05/255333313131
96. อบต.ลาดทิพรส (ตาคลี)ทำแล้ว688160135ทำแล้ว 27/05/25536666
97. อบต.ลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว51046738ทำแล้ว 21/06/25531061484839
98. อบต.ลำพยนต์ (ตากฟ้า)ทำแล้ว5140140140ทำแล้ว 28/06/255336181818
99. อบต.วังข่อย (ไพศาลี)ทำแล้ว592129152ทำแล้ว 15/06/255355424242
100. อบต.วังซ่าน (แม่วงก์)ทำแล้ว6303030ทำแล้ว 07/05/255330292727
101. อบต.วังน้ำลัด (ไพศาลี)ทำแล้ว5948784ทำแล้ว 22/06/2553192807878
102. อบต.วังบ่อ (หนองบัว)ทำแล้ว596112112ทำแล้ว 28/06/2553159414039
103. อบต.วังมหากร (ท่าตะโก)ทำแล้ว5643636ทำแล้ว 18/06/2553365464646
104. อบต.วังม้า (ลาดยาว)ทำแล้ว5201201201ทำแล้ว 05/07/255346252523
105. อบต.วังเมือง (ลาดยาว)ทำแล้ว6543735ทำแล้ว 29/06/2553381598
106. อบต.วังใหญ่ (ท่าตะโก)ทำแล้ว5142143143ทำแล้ว 30/06/255336202020
107. อบต.วัดไทรย์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5148149149ทำแล้ว 30/12/2553137222222
108. อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว5183114109ทำแล้ว 15/07/255339383838
109. อบต.ศาลาแดง (โกรกพระ)ทำแล้ว55396ทำแล้ว 24/06/255344111111
110. อบต.สร้อยทอง (ตาคลี)ทำแล้ว511813998ทำแล้ว 30/06/255365444338
111. อบต.สร้อยละคร (ลาดยาว)ทำแล้ว6505051ทำแล้ว 23/06/25536666
112. อบต.สระแก้ว (ลาดยาว)ทำแล้ว51529690ทำแล้ว 14/07/255367611
113. อบต.สระทะเล (พยุหะคีรี)ทำแล้ว5103115124ทำแล้ว 21/06/255331161616
114. อบต.สายลำโพง (ท่าตะโก)ทำแล้ว66355ทำแล้ว 09/06/25536345272727
115. อบต.สำโรงชัย (ไพศาลี)ทำแล้ว51488787ทำแล้ว 24/06/2553286818177
116. อบต.สุขสำราญ (ตากฟ้า)ทำแล้ว5756559ทำแล้ว 16/06/2553860444444
117. อบต.หนองกรด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5118138ทำแล้ว 29/06/255342121212
118. อบต.หนองกรด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5148134132ทำแล้ว 22/06/255311910110195
119. อบต.หนองกระเจา (ชุมแสง)ทำแล้ว58210049ทำแล้ว 25/06/2553938777
120. อบต.หนองกระโดน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว55654ทำแล้ว 15/06/255324151515
121. อบต.หนองกลับ (หนองบัว)ทำแล้ว6416416416ทำแล้ว 15/06/2553355303030
122. อบต.หนองตางู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6918569ทำแล้ว 14/05/255332443
123. อบต.หนองเต่า (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว5144226200ทำแล้ว 02/06/25533111
124. อบต.หนองนมวัว (ลาดยาว)ทำแล้ว51114140ทำแล้ว 28/06/255358965
125. อบต.หนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว5201202195ทำแล้ว 15/06/2553130848383
126. อบต.หนองปลิง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6258180165ทำแล้ว 22/06/25531142744
127. อบต.หนองพิกุล (ตากฟ้า)ทำแล้ว5211210210ทำแล้ว 31/05/255463292929
128. อบต.หนองโพ (ตาคลี)ทำแล้ว5616161ทำแล้ว 25/06/2553431044
129. อบต.หนองยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว510312275ทำแล้ว 30/06/255340323131
130. อบต.หนองหม้อ (ตาคลี)ทำแล้ว5828686ทำแล้ว 01/06/2553282514949
131. อบต.หนองหลวง (ท่าตะโก)ทำแล้ว693141120ทำแล้ว 10/06/255324121212
132. อบต.ห้วยถั่วใต้ (หนองบัว)ทำแล้ว561100100ทำแล้ว 14/06/255338363434
133. อบต.ห้วยถั่วเหนือ (หนองบัว)ทำแล้ว5141141140ทำแล้ว 18/06/25536666
134. อบต.ห้วยน้ำหอม (ลาดยาว)ทำแล้ว5828988ทำแล้ว 21/06/255358414141
135. อบต.ห้วยร่วม (หนองบัว)ทำแล้ว5147278212ทำแล้ว 29/06/25531577491010
136. อบต.ห้วยหอม (ตาคลี)ทำแล้ว5645050ทำแล้ว 25/06/255354121212
137. อบต.ห้วยใหญ่ (หนองบัว)ทำแล้ว5655357ทำแล้ว 10/06/255328181818
138. อบต.หัวดง (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว5145131104ทำแล้ว 28/06/2553487787878
139. อบต.หัวถนน (ท่าตะโก)ทำแล้ว61123636ทำแล้ว 07/06/2553683088
140. อบต.หัวหวาย (ตาคลี)ทำแล้ว51255856ทำแล้ว 29/06/2553102676457
141. อบต.หาดสูง (โกรกพระ)ทำแล้ว5103102102ทำแล้ว 05/04/255333111
142. อบต.หูกวาง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6254254254ทำแล้ว 30/06/255340393838
143. อบต.อ่างทอง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5613030ทำแล้ว 26/05/2553844323231
รวม 143 อปท.14375917,43315,42014,2831437268,3064,8194,5174,383
ข้อมูล ณ 13/09/2563