รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แม่ฮ่องสอน ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.แม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7412316316ทำแล้ว 30/07/25534119383838
2. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว815111295ทำแล้ว 29/06/255381242424
3. เทศบาลตำบลขุนยวม (ขุนยวม)ทำแล้ว8148147147ทำแล้ว 21/06/25531189565655
4. เทศบาลตำบลปาย (ปาย)ทำแล้ว7148124115ทำแล้ว 17/06/255376222121
5. เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว711710597ทำแล้ว 11/08/2553318171717
6. เทศบาลตำบลแม่ยวม (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7909090ทำแล้ว 30/06/2553561474746
7. เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว6209207209ทำแล้ว 28/06/25534689606060
8. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง (แม่สะเรียง)ทำแล้ว6291228215ทำแล้ว 30/06/2553317914814895
9. อบต.กองก๋อย (สบเมย)ทำแล้ว6757373ทำแล้ว 14/05/255371595858
10. อบต.ขุนแม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว71015942ทำแล้ว 25/06/255329888
11. อบต.ขุนยวม (ขุนยวม)ทำแล้ว71198167ทำแล้ว 11/06/2553152323230
12. อบต.ถ้ำลอด (ปางมะผ้า)ทำแล้ว5117119119ทำแล้ว 22/06/255349323231
13. อบต.ท่าผาปุ้ม (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว61086550ทำแล้ว 22/06/255342302926
14. อบต.ทุ่งยาว (ปาย)ทำแล้ว8201201201ทำแล้ว 30/06/2553112696969
15. อบต.นาปู่ป้อม (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7115115115ทำแล้ว 14/06/255374202019
16. อบต.บ้านกาศ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว6393266197ทำแล้ว 30/06/255314228188188183
17. อบต.ปางมะผ้า (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7186188188ทำแล้ว 23/06/2553358585655
18. อบต.ปางหมู (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7929691ทำแล้ว 15/06/255332212121
19. อบต.ป่าแป๋ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว8795146ทำแล้ว 22/06/255337282828
20. อบต.ป่าโปง (สบเมย)ทำแล้ว6546362ทำแล้ว 12/05/255346232321
21. อบต.โป่งสา (ปาย)ทำแล้ว5212222ทำแล้ว 30/06/255319131313
22. อบต.ผาบ่อง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7999393ทำแล้ว 08/06/255363323131
23. อบต.เมืองปอน (ขุนยวม)ทำแล้ว7119119119ทำแล้ว 25/06/255378616161
24. อบต.เมืองแปง (ปาย)ทำแล้ว719821392ทำแล้ว 29/06/2553621388
25. อบต.แม่กิ๊ (ขุนยวม)ทำแล้ว7106106106ทำแล้ว 17/06/2553253404039
26. อบต.แม่คง (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7847465ทำแล้ว 13/09/2553164393937
27. อบต.แม่คะตวน (สบเมย)ทำแล้ว85299ทำแล้ว 29/03/255331272725
28. อบต.แม่เงา (ขุนยวม)ทำแล้ว7196203203ทำแล้ว 14/06/255382666666
29. อบต.แม่โถ (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว88197189ทำแล้ว 15/06/25531279777771
30. อบต.แม่นาจาง (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว9715788ทำแล้ว 15/06/2553360544729
31. อบต.แม่นาเติง (ปาย)ทำแล้ว710310295ทำแล้ว 29/06/2553199797979
32. อบต.แม่ยวมน้อย (ขุนยวม)ทำแล้ว7155125122ทำแล้ว 08/06/255351515150
33. อบต.แม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว718110663ทำแล้ว 15/06/255363181717
34. อบต.แม่ลาหลวง (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว1188134119ทำแล้ว 18/06/2553276626262
35. อบต.แม่สวด (สบเมย)ทำแล้ว7707874ทำแล้ว 15/06/255331242424
36. อบต.แม่สามแลบ (สบเมย)ทำแล้ว7888888ทำแล้ว 23/06/255341232321
37. อบต.แม่เหาะ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7929191ทำแล้ว 22/06/2553341198
38. อบต.แม่อูคอ (ขุนยวม)ทำแล้ว7143143142ทำแล้ว 25/06/2553158393838
39. อบต.แม่ฮี้ (ปาย)ทำแล้ว68186ทำแล้ว 29/06/2553563575757
40. อบต.เวียงใต้ (ปาย)ทำแล้ว61098962ทำแล้ว 13/05/255345433
41. อบต.เวียงเหนือ (ปาย)ทำแล้ว699121118ทำแล้ว 28/06/2553299898481
42. อบต.สบป่อง (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7757878ทำแล้ว 14/06/2553217998
43. อบต.สบเมย (สบเมย)ทำแล้ว6807675ทำแล้ว 14/05/255341414141
44. อบต.สันติคีรี (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7109104104ทำแล้ว 28/06/255340363434
45. อบต.เสาหิน (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7847773ทำแล้ว 11/06/2553134333333
46. อบต.หมอกจำแป่ (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7342342342ทำแล้ว 27/12/255314141414
47. อบต.ห้วยปูลิง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7101111ทำแล้ว 30/11/25538413765
48. อบต.ห้วยโป่ง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7209209209ทำแล้ว 18/06/255351111111
49. อบต.ห้วยผา (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7139139139ทำแล้ว 15/06/255342292929
50. อบต.ห้วยห้อม (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว810233ทำแล้ว 23/06/255369525252
รวม 50 อปท.503496,5925,8235,535502063,1142,0912,0601,952
ข้อมูล ณ 13/09/2563