รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงราย ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.เชียงราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6261276213ทำแล้ว 25/06/2553121289197134131
2. เทศบาลนครเชียงราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6171197180ทำแล้ว 29/06/255314137132121118
3. เทศบาลตำบลครึ่ง (เชียงของ)ทำแล้ว71218783ทำแล้ว 28/06/255357505050
4. เทศบาลตำบลงิ้ว (เทิง)ทำแล้ว71067272ทำแล้ว 23/02/255475321312
5. เทศบาลตำบลจันจว้า (แม่จัน)ทำแล้ว7309286286ทำแล้ว 29/06/2553110231111
6. เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง (แม่สรวย)ทำแล้ว6183183183ทำแล้ว 17/06/255393686867
7. เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน (เทิง)ทำแล้ว7322158153ทำแล้ว 18/05/255414119989898
8. เทศบาลตำบลดงมะดะ (แม่ลาว)ทำแล้ว568269213ทำแล้ว 30/07/255339272727
9. เทศบาลตำบลดอนศิลา (เวียงชัย)ทำแล้ว8445446445ทำแล้ว 15/06/255385636362
10. เทศบาลตำบลดอยลาน (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5200199199ทำแล้ว 30/06/255378777776
11. เทศบาลตำบลดอยฮาง (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5949494ทำแล้ว 30/06/255353101010
12. เทศบาลตำบลท่าข้าม (เวียงแก่น)ทำแล้ว6158158158ทำแล้ว 30/06/2553190111
13. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก (แม่จัน)ทำแล้ว7178227236ทำแล้ว 30/06/255336632
14. เทศบาลตำบลท่าสาย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว8949494ทำแล้ว 18/04/25544321
15. เทศบาลตำบลท่าสุด (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7162193130ทำแล้ว 29/06/255318106898178
16. เทศบาลตำบลนางแล (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7276185185ทำแล้ว 25/06/2553162143140139
17. เทศบาลตำบลบ้านแซว (เชียงแสน)ทำแล้ว8218216216ทำแล้ว 28/06/255313111
18. เทศบาลตำบลบ้านดู่ (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5227290221ทำแล้ว 30/06/2553201168833
19. เทศบาลตำบลบ้านต้า (ขุนตาล)ทำแล้ว6784035ทำแล้ว 14/07/25549121222
20. เทศบาลตำบลบ้านปล้อง (เทิง)ทำแล้ว6856558ทำแล้ว 25/06/25531870525252
21. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว815515284ทำแล้ว 29/06/2553125999595
22. เทศบาลตำบลบุญเรือง (เชียงของ)ทำแล้ว7252252252ทำแล้ว 12/05/255430000
23. เทศบาลตำบลป่าก่อดำ (แม่ลาว)ทำแล้ว6178147138ทำแล้ว 29/06/255319000
24. เทศบาลตำบลป่างิ้ว (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6999999ทำแล้ว 24/06/255346111010
25. เทศบาลตำบลป่าแงะ (ป่าแดด)ทำแล้ว6162165165ทำแล้ว 24/06/2553158000
26. เทศบาลตำบลป่าซาง (แม่จัน)ทำแล้ว7236236236ทำแล้ว 30/06/255380391210
27. เทศบาลตำบลป่าแดด (ป่าแดด)ทำแล้ว7157159159ทำแล้ว 15/06/2553896044
28. เทศบาลตำบลป่าตาล (ขุนตาล)ทำแล้ว6244397319ทำแล้ว 24/06/255321941600
29. เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5456665ทำแล้ว 29/06/255341333
30. เทศบาลตำบลพญาเม็งราย (พญาเม็งราย)ทำแล้ว7896666ทำแล้ว 30/06/255334101010
31. เทศบาลตำบลม่วงยาย (เวียงแก่น)ทำแล้ว4907573ทำแล้ว 05/01/255437373737
32. เทศบาลตำบลเม็งราย (พญาเม็งราย)ทำแล้ว11205181181ทำแล้ว 30/06/255381515147
33. เทศบาลตำบลเมืองชุม (เวียงชัย)ทำแล้ว41226357ทำแล้ว 16/06/255371500
34. เทศบาลตำบลเมืองพาน (พาน)ทำแล้ว7228216184ทำแล้ว 16/10/2555
35. เทศบาลตำบลแม่ขะจาน (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว5997171ทำแล้ว 17/06/255363262625
36. เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่จัน)ทำแล้ว61863739ทำแล้ว 25/06/255377595858
37. เทศบาลตำบลแม่เงิน (เชียงแสน)ทำแล้ว6153154154ทำแล้ว 21/06/255347393939
38. เทศบาลตำบลแม่จัน (แม่จัน)ทำแล้ว7116116103ทำแล้ว 29/06/255329102535353
39. เทศบาลตำบลแม่ยาว (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว816415292ทำแล้ว 25/06/2553118107107106
40. เทศบาลตำบลแม่ไร่ (แม่จัน)ทำแล้ว999106104ทำแล้ว 09/06/255361616161
41. เทศบาลตำบลแม่ลาว (แม่ลาว)ทำแล้ว51317665ทำแล้ว 28/06/255371383333
42. เทศบาลตำบลแม่สรวย (แม่สรวย)ทำแล้ว7186146136ทำแล้ว 30/06/255354262626
43. เทศบาลตำบลแม่สาย (แม่สาย)ทำแล้ว6193140139ทำแล้ว 28/06/2553193115115112
44. เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (แม่สาย)ทำแล้ว5159223192ทำแล้ว 03/09/255373343434
45. เทศบาลตำบลไม้ยา (พญาเม็งราย)ทำแล้ว71625656ทำแล้ว 28/06/255340666
46. เทศบาลตำบลยางฮอม (ขุนตาล)ทำแล้ว7347227204ทำแล้ว 11/06/255318187159158157
47. เทศบาลตำบลโยนก (เชียงแสน)ทำแล้ว6928179ทำแล้ว 11/05/255341121212
48. เทศบาลตำบลโรงช้าง (ป่าแดด)ทำแล้ว81227668ทำแล้ว 29/06/25532431388
49. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงของ)ทำแล้ว91778892ทำแล้ว 01/07/255386000
50. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงแสน)ทำแล้ว6266268268ทำแล้ว 17/05/255324232018
51. เทศบาลตำบลเวียงกาหลง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว78055ทำแล้ว 30/09/2553942353430
52. เทศบาลตำบลเวียงชัย (เวียงชัย)ทำแล้ว6243135121ทำแล้ว 24/06/25531674686767
53. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ (เชียงของ)ทำแล้ว9345344344ทำแล้ว 30/07/25536118958383
54. เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (เชียงแสน)ทำแล้ว7191132127ทำแล้ว 28/06/255366352928
55. เทศบาลตำบลเวียงเทิง (เทิง)ทำแล้ว6224ทำแล้ว 29/06/2553136111
56. เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว612412482ทำแล้ว 29/06/255352282828
57. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ (แม่สาย)ทำแล้ว6376385382ทำแล้ว 29/06/255344243220200220
58. เทศบาลตำบลเวียงสรวย (แม่สรวย)ทำแล้ว7827676ทำแล้ว 18/08/2553359373737
59. เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (เวียงชัย)ทำแล้ว8248315241ทำแล้ว 29/06/255362584342
60. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย (เชียงของ)ทำแล้ว5498498185ทำแล้ว 25/06/25539333
61. เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (ป่าแดด)ทำแล้ว7976691ทำแล้ว 14/06/255381222222
62. เทศบาลตำบลสถาน (เชียงของ)ทำแล้ว51179798ทำแล้ว 29/06/25531376515049
63. เทศบาลตำบลสันทราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว71,0731,0711,071ทำแล้ว 17/06/2553180180173173
64. เทศบาลตำบลสันทราย (แม่จัน)ทำแล้ว7169129117ทำแล้ว 28/06/25533118949393
65. เทศบาลตำบลสันทรายงาม (เทิง)ทำแล้ว61208176ทำแล้ว 28/06/255348633
66. เทศบาลตำบลสันมะค่า (ป่าแดด)ทำแล้ว8238154160ทำแล้ว 30/06/25534444
67. เทศบาลตำบลสันมะเค็ด (พาน)ทำแล้ว614165ทำแล้ว 11/06/25532222
68. เทศบาลตำบลสายน้ำคำ (แม่จัน)ทำแล้ว6239187103ทำแล้ว 26/08/25541000
69. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (เวียงชัย)ทำแล้ว71309489ทำแล้ว 30/06/2553190555554
70. เทศบาลตำบลหงาว (เทิง)ทำแล้ว6635545ทำแล้ว 30/06/2553430262626
71. เทศบาลตำบลหล่ายงาว (เวียงแก่น)ทำแล้ว61594341ทำแล้ว 25/06/25531063585858
72. เทศบาลตำบลห้วยไคร้ (แม่สาย)ทำแล้ว71119762ทำแล้ว 18/06/2553892646161
73. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ (เชียงของ)ทำแล้ว6158158158ทำแล้ว 07/06/255353323232
74. เทศบาลตำบลห้วยสัก (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5389393393ทำแล้ว 28/06/255323212121
75. อบต.เกาะช้าง (แม่สาย)ทำแล้ว7258231205ทำแล้ว 14/06/255349988
76. อบต.จอมสวรรค์ (แม่จัน)ทำแล้ว51487297ทำแล้ว 29/06/255368534241
77. อบต.จอมหมอกแก้ว (แม่ลาว)ทำแล้ว7141150150ทำแล้ว 25/06/255358141313
78. อบต.เจดีย์หลวง (แม่สรวย)ทำแล้ว51288476ทำแล้ว 16/06/2553605411
79. อบต.เจริญเมือง (พาน)ทำแล้ว7131135139ทำแล้ว 25/06/2553136282727
80. อบต.โชคชัย (ดอยหลวง)ทำแล้ว693118114ทำแล้ว 14/06/25532669191919
81. อบต.ดงมหาวัน (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว5259259259ทำแล้ว 28/06/2553106800
82. อบต.ดอยงาม (พาน)ทำแล้ว71543622ทำแล้ว 15/06/2553984727272
83. อบต.ตับเต่า (เทิง)ทำแล้ว7173172171ทำแล้ว 29/06/255374343332
84. อบต.ต้า (ขุนตาล)ทำแล้ว6797975ทำแล้ว 22/06/255343373530
85. อบต.ตาดควัน (พญาเม็งราย)ทำแล้ว610010996ทำแล้ว 25/06/255389666666
86. อบต.ทรายขาว (พาน)ทำแล้ว6125264268ทำแล้ว 30/06/2553185393332
87. อบต.ท่าก๊อ (แม่สรวย)ทำแล้ว8200153153ทำแล้ว 24/06/25532183855555
88. อบต.ทานตะวัน (พาน)ทำแล้ว5202024ทำแล้ว 10/06/2553
89. อบต.ทุ่งก่อ (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว7172102102ทำแล้ว 24/09/25531464312826
90. อบต.เทอดไทย (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว61648366ทำแล้ว 07/06/255341111111
91. อบต.ธารทอง (พาน)ทำแล้ว6993337ทำแล้ว 21/06/2553412200
92. อบต.บัวสลี (แม่ลาว)ทำแล้ว8936253ทำแล้ว 23/06/255334555
93. อบต.บ้านด้าย (แม่สาย)ทำแล้ว8168127124ทำแล้ว 15/06/2553571101010
94. อบต.บ้านโป่ง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว613911477ทำแล้ว 04/06/255363555555
95. อบต.ปงน้อย (ดอยหลวง)ทำแล้ว7233248207ทำแล้ว 21/06/255339100
96. อบต.ปล้อง (เทิง)ทำแล้ว71521010ทำแล้ว 22/06/255365373434
97. อบต.ปอ (เวียงแก่น)ทำแล้ว61325756ทำแล้ว 21/06/255371484242
98. อบต.ป่าก่อดำ (แม่ลาว)ทำแล้ว71346260ทำแล้ว 29/06/255318400
99. อบต.ป่าซาง (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว6178179179ทำแล้ว 29/06/255339141414
100. อบต.ป่าแดด (แม่สรวย)ทำแล้ว528712840ทำแล้ว 17/06/2553144242424
101. อบต.ป่าตึง (แม่จัน)ทำแล้ว71095227ทำแล้ว 18/06/255358211616
102. อบต.ป่าสัก (เชียงแสน)ทำแล้ว6141148140ทำแล้ว 24/06/2553
103. อบต.ป่าหุ่ง (พาน)ทำแล้ว7175142139ทำแล้ว 15/06/255368222
104. อบต.โป่งงาม (แม่สาย)ทำแล้ว41009297ทำแล้ว 160100
105. อบต.โป่งผา (แม่สาย)ทำแล้ว6196167198ทำแล้ว 30/06/255320102737272
106. อบต.โป่งแพร่ (แม่ลาว)ทำแล้ว61ทำแล้ว 22/06/2553
107. อบต.ผางาม (เวียงชัย)ทำแล้ว82082727ทำแล้ว 25/06/255331999
108. อบต.ม่วงคำ (พาน)ทำแล้ว784185128ทำแล้ว 18/06/25532280717171
109. อบต.เมืองพาน (พาน)ทำแล้ว7218175166ทำแล้ว 29/06/25531150434343
110. อบต.แม่กรณ์ (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว52117182ทำแล้ว 30/06/25533333
111. อบต.แม่ข้าวต้ม (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว61667473ทำแล้ว 29/06/255345211167166165
112. อบต.แม่จัน (แม่จัน)ทำแล้ว6545454ทำแล้ว 01/02/25531767656254
113. อบต.แม่เจดีย์ (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว8116116116ทำแล้ว 24/06/2553533242424
114. อบต.แม่เจดีย์ใหม่ (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว71188776ทำแล้ว 20/05/25532560535249
115. อบต.แม่ต๋ำ (พญาเม็งราย)ทำแล้ว61349978ทำแล้ว 14/06/2553264555555
116. อบต.แม่เปา (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6341344344ทำแล้ว 17/01/255465181616
117. อบต.แม่พริก (แม่สรวย)ทำแล้ว711411287ทำแล้ว 29/06/255351302626
118. อบต.แม่ฟ้าหลวง (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว7234132109ทำแล้ว 17/06/2553106464442
119. อบต.แม่เย็น (พาน)ทำแล้ว7247247247ทำแล้ว 18/06/255340000
120. อบต.แม่ลอย (เทิง)ทำแล้ว7140144129ทำแล้ว 17/05/255362505050
121. อบต.แม่สลองนอก (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6133124110ทำแล้ว 18/06/255368231717
122. อบต.แม่สลองใน (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว7181108144ทำแล้ว 30/06/25531621887
123. อบต.แม่อ้อ (พาน)ทำแล้ว6203131245ทำแล้ว 23/06/255327114848483
124. อบต.รอบเวียง (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7145145139ทำแล้ว 21/06/2553110665
125. อบต.ริมกก (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว71078984ทำแล้ว 24/06/255357535351
126. อบต.ริมโขง (เชียงของ)ทำแล้ว81273339ทำแล้ว 09/03/25541
127. อบต.วาวี (แม่สรวย)ทำแล้ว9535269263ทำแล้ว 29/06/255319000
128. อบต.เวียง (เทิง)ทำแล้ว6331616ทำแล้ว 30/06/25532000
129. อบต.เวียง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6808080ทำแล้ว 21/06/255351622
130. อบต.เวียงห้าว (พาน)ทำแล้ว61462925ทำแล้ว 15/06/25536402811
131. อบต.ศรีค้ำ (แม่จัน)ทำแล้ว6237229230ทำแล้ว 11/06/2553469373734
132. อบต.ศรีดอนไชย (เทิง)ทำแล้ว612733ทำแล้ว 26/10/2553565535350
133. อบต.ศรีดอนมูล (เชียงแสน)ทำแล้ว8192170180ทำแล้ว 18/06/25534444
134. อบต.ศรีถ้อย (แม่สรวย)ทำแล้ว8159122128ทำแล้ว 25/06/2553212121212
135. อบต.ศรีเมืองชุม (แม่สาย)ทำแล้ว5104128139ทำแล้ว 30/06/2553
136. อบต.สันกลาง (พาน)ทำแล้ว689126137ทำแล้ว 23/06/2553376111
137. อบต.สันติสุข (พาน)ทำแล้ว6957852ทำแล้ว 11/06/255355525250
138. อบต.สันทราย (แม่จัน)ทำแล้ว66424ทำแล้ว 25/06/255343000
139. อบต.สันสลี (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7234234234ทำแล้ว 29/06/2553279141414
140. อบต.หนองป่าก่อ (ดอยหลวง)ทำแล้ว6127151128ทำแล้ว 11/06/2553173595858
141. อบต.หนองแรด (เทิง)ทำแล้ว6163188184ทำแล้ว 09/05/2554880787068
142. อบต.ห้วยไคร้ (แม่สาย)ทำแล้ว6119128131ทำแล้ว 14/05/2553456474747
143. อบต.ห้วยชมภู (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5279285284ทำแล้ว 30/06/255317000
144. อบต.หัวง้ม (พาน)ทำแล้ว8125136137ทำแล้ว 25/06/2553125131210
รวม 144 อปท.14493624,80721,24019,7831447109,3825,5584,9294,870
ข้อมูล ณ 13/09/2563