รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พะเยา ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.พะเยา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5399543460ทำแล้ว 29/06/2553180141141138
2. เทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5211291196ทำแล้ว 30/06/25533770363635
3. เทศบาลเมืองพะเยา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5270233196ทำแล้ว 28/06/2553513699
4. เทศบาลตำบลงิม (ปง)ทำแล้ว7969090ทำแล้ว 16/06/255355112515151
5. เทศบาลตำบลจุน (จุน)ทำแล้ว5176189182ทำแล้ว 29/06/255357444444
6. เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ (แม่ใจ)ทำแล้ว5236236236ทำแล้ว 28/06/255370232120
7. เทศบาลตำบลเชียงคำ (เชียงคำ)ทำแล้ว5116115136ทำแล้ว 15/06/25531494828282
8. เทศบาลตำบลเชียงม่วน (เชียงม่วน)ทำแล้ว5245244244ทำแล้ว 30/06/255358585757
9. เทศบาลตำบลดงเจน (ภูกามยาว)ทำแล้ว5141142141ทำแล้ว 12/04/25541067411
10. เทศบาลตำบลท่าจำปี (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5110115115ทำแล้ว 29/06/255339212120
11. เทศบาลตำบลท่าวังทอง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5168168168ทำแล้ว 28/06/255362353533
12. เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง (จุน)ทำแล้ว5196196196ทำแล้ว 14/06/25531120105105102
13. เทศบาลตำบลบ้านต๋อม (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5113110104ทำแล้ว 18/06/255362625240
14. เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว52302119ทำแล้ว 08/11/255318171717
15. เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5400118118ทำแล้ว 30/06/255368545454
16. เทศบาลตำบลบ้านสาง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5156135134ทำแล้ว 17/06/255337191714
17. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (แม่ใจ)ทำแล้ว5339339339ทำแล้ว 28/06/255341282622
18. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว511711098ทำแล้ว 25/06/255336242424
19. เทศบาลตำบลปง (ปง)ทำแล้ว5220220220ทำแล้ว 06/08/255375595959
20. เทศบาลตำบลป่าแฝก (แม่ใจ)ทำแล้ว5166172172ทำแล้ว 30/06/255382585757
21. เทศบาลตำบลฝายกวาง (เชียงคำ)ทำแล้ว511510297ทำแล้ว 15/06/2553451074
22. เทศบาลตำบลแม่กา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5130131131ทำแล้ว 29/06/2553278000
23. เทศบาลตำบลแม่ใจ (แม่ใจ)ทำแล้ว51081010ทำแล้ว 28/06/255385535352
24. เทศบาลตำบลแม่ปืม (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5153135ทำแล้ว 14/06/255496888887
25. เทศบาลตำบลแม่ยม (ปง)ทำแล้ว5119123123ทำแล้ว 16/06/2553296555553
26. เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา (แม่ใจ)ทำแล้ว5989584ทำแล้ว 20/05/255355373736
27. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงคำ)ทำแล้ว51612523ทำแล้ว 07/10/255396515151
28. เทศบาลตำบลเวียงลอ (จุน)ทำแล้ว5210210210ทำแล้ว 24/06/255363373737
29. เทศบาลตำบลศรีถ้อย (แม่ใจ)ทำแล้ว5101101101ทำแล้ว 20/09/255355181818
30. เทศบาลตำบลสบบง (ภูซาง)ทำแล้ว57677ทำแล้ว 28/06/2553278585754
31. เทศบาลตำบลสันป่าม่วง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5210217217ทำแล้ว 22/06/2553107212020
32. เทศบาลตำบลหงส์หิน (จุน)ทำแล้ว5134111106ทำแล้ว 23/06/255367313131
33. เทศบาลตำบลหนองหล่ม (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5185185185ทำแล้ว 17/06/2553185635953
34. เทศบาลตำบลหย่วน (เชียงคำ)ทำแล้ว51136064ทำแล้ว 28/06/2553147202017
35. เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ (จุน)ทำแล้ว5102128106ทำแล้ว 30/06/255362434343
36. เทศบาลตำบลห้วยลาน (ดอกคำใต้)ทำแล้ว51611414ทำแล้ว 30/06/2553120612018
37. อบต.ขุนควร (ปง)ทำแล้ว5209210210ทำแล้ว 18/06/255313131212
38. อบต.ควร (ปง)ทำแล้ว5944345ทำแล้ว 16/06/255386300
39. อบต.คือเวียง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5135108105ทำแล้ว 21/04/255469505047
40. อบต.งิม (ปง)ทำแล้ว5122122122ทำแล้ว 29/06/255338383836
41. อบต.จำป่าหวาย (เมืองพะเยา)ทำแล้ว510166ทำแล้ว 29/06/255361333331
42. อบต.เจดีย์คำ (เชียงคำ)ทำแล้ว51209789ทำแล้ว 16/06/25531174737371
43. อบต.เชียงบาน (เชียงคำ)ทำแล้ว5197128113ทำแล้ว 29/06/255398776563
44. อบต.เชียงแรง (ภูซาง)ทำแล้ว51166049ทำแล้ว 21/06/255341101797974
45. อบต.ดงเจน (ภูกามยาว)ทำแล้ว5126111101ทำแล้ว 09/06/255327171616
46. อบต.ดงสุวรรณ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5303302302ทำแล้ว 30/06/255365504746
47. อบต.ดอกคำใต้ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5237237237ทำแล้ว 29/06/255365363635
48. อบต.ดอนศรีชุม (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5757474ทำแล้ว 15/06/2553275997
49. อบต.ทุ่งกล้วย (ภูซาง)ทำแล้ว51452828ทำแล้ว 24/06/2553116858580
50. อบต.ทุ่งผาสุข (เชียงคำ)ทำแล้ว5183183183ทำแล้ว 28/06/2553141323232
51. อบต.นาปรัง (ปง)ทำแล้ว51536060ทำแล้ว 15/06/2553153414130
52. อบต.น้ำแวน (เชียงคำ)ทำแล้ว5787878ทำแล้ว 25/06/255339000
53. อบต.บ้านตุ่น (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5197200200ทำแล้ว 09/06/2553246383838
54. อบต.บ้านปิน (ดอกคำใต้)ทำแล้ว515911ทำแล้ว 16/06/255350313129
55. อบต.บ้านมาง (เชียงม่วน)ทำแล้ว5151138143ทำแล้ว 17/06/255379393939
56. อบต.ป่าซาง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5277277276ทำแล้ว 30/06/255375111
57. อบต.ป่าสัก (ภูซาง)ทำแล้ว5182176176ทำแล้ว 15/06/2553112858583
58. อบต.ผาช้างน้อย (ปง)ทำแล้ว51975137ทำแล้ว 01/10/255338130108
59. อบต.พระธาตุขิงแกง (จุน)ทำแล้ว5787675ทำแล้ว 29/06/255353434343
60. อบต.ภูซาง (ภูซาง)ทำแล้ว515210377ทำแล้ว 22/06/2553378715771
61. อบต.แม่นาเรือ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว58211154ทำแล้ว 23/06/2553469514949
62. อบต.แม่ลาว (เชียงคำ)ทำแล้ว51781ทำแล้ว 28/07/255439252525
63. อบต.แม่สุก (แม่ใจ)ทำแล้ว51336038ทำแล้ว 28/06/2553333303030
64. อบต.แม่ใส (เมืองพะเยา)ทำแล้ว51289929ทำแล้ว 21/06/255351424240
65. อบต.แม่อิง (ภูกามยาว)ทำแล้ว5172175175ทำแล้ว 18/06/2553159000
66. อบต.ร่มเย็น (เชียงคำ)ทำแล้ว5597070ทำแล้ว 18/06/255344414139
67. อบต.สระ (เชียงม่วน)ทำแล้ว57877ทำแล้ว 25/06/2553761333
68. อบต.สันโค้ง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว596163163ทำแล้ว 22/07/255365535352
69. อบต.ห้วยแก้ว (ภูกามยาว)ทำแล้ว5314229229ทำแล้ว 29/06/255342333327
70. อบต.ห้วยยางขาม (จุน)ทำแล้ว5150139140ทำแล้ว 28/06/2553966666
71. อบต.ออย (ปง)ทำแล้ว5183168168ทำแล้ว 29/06/255379666566
72. อบต.อ่างทอง (เชียงคำ)ทำแล้ว5138153153ทำแล้ว 22/06/2553150414139
รวม 72 อปท.7236211,7799,5639,060721865,1713,1082,8132,721
ข้อมูล ณ 13/09/2563