รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด น่าน ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.น่าน (เมืองน่าน)ทำแล้ว81501 ยังไม่อนุมัติ 445000
2. เทศบาลเมืองน่าน (เมืองน่าน)ทำแล้ว61086162ทำแล้ว 17/05/2553108818181
3. เทศบาลตำบลกลางเวียง (เวียงสา)ทำแล้ว6972839ทำแล้ว 15151515
4. เทศบาลตำบลกองควาย (เมืองน่าน)ทำแล้ว61172323ทำแล้ว 04/06/255357131010
5. เทศบาลตำบลขึ่ง (เวียงสา)ทำแล้ว6109103101ทำแล้ว 14/06/255330151310
6. เทศบาลตำบลงอบ (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6263268268ทำแล้ว 07/06/25539166433
7. เทศบาลตำบลเชียงกลาง (เชียงกลาง)ทำแล้ว5801,544816ทำแล้ว 30/06/25532692757575
8. เทศบาลตำบลดู่ใต้ (เมืองน่าน)ทำแล้ว6106139120ทำแล้ว 30/06/255371585656
9. เทศบาลตำบลท่าวังผา (ท่าวังผา)ทำแล้ว61019465ทำแล้ว 28/06/2553190717171
10. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6161183177ทำแล้ว 24/06/2553178636363
11. เทศบาลตำบลนาน้อย (นาน้อย)ทำแล้ว5100168129ทำแล้ว 25/06/2553366444343
12. เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ (บ่อเกลือ)ทำแล้ว7983176ทำแล้ว 29/06/255366575757
13. เทศบาลตำบลบ่อแก้ว (นาหมื่น)ทำแล้ว6260195183ทำแล้ว 29/06/255360444444
14. เทศบาลตำบลปัว (ปัว)ทำแล้ว71278451ทำแล้ว 07/10/2553955505046
15. เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน (เชียงกลาง)ทำแล้ว64218082ทำแล้ว 11/06/255398595958
16. เทศบาลตำบลยอด (สองแคว)ทำแล้ว6248266181ทำแล้ว 29/06/255388999
17. เทศบาลตำบลเวียงสา (เวียงสา)ทำแล้ว61135655ทำแล้ว 25/06/255342262626
18. เทศบาลตำบลศรีษะเกษ (นาน้อย)ทำแล้ว57310993ทำแล้ว 16/06/255363414141
19. เทศบาลตำบลศิลาแลง (ปัว)ทำแล้ว6615850ทำแล้ว 29/06/255356565333
20. เทศบาลตำบลหนองแดง (แม่จริม)ทำแล้ว5249249249ทำแล้ว 16/06/25531115696767
21. อบต.ขุนน่าน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว61808482ทำแล้ว 25/06/2553102828282
22. อบต.แงง (ปัว)ทำแล้ว5144117133ทำแล้ว 21/06/25531098989898
23. อบต.จอมจันทร์ (เวียงสา)ทำแล้ว75812079ทำแล้ว 28/06/255358222
24. อบต.จอมพระ (ท่าวังผา)ทำแล้ว613717ทำแล้ว 30/06/255314444
25. อบต.เจดีย์ชัย (ปัว)ทำแล้ว6393391389ทำแล้ว 28/06/25533086666
26. อบต.ชนแดน (สองแคว)ทำแล้ว6473475475ทำแล้ว 29/06/255360561515
27. อบต.เชียงกลางพญาแก้ว (เชียงกลาง)ทำแล้ว6331330330ทำแล้ว 10/06/25538101212121
28. อบต.เชียงของ (นาน้อย)ทำแล้ว5966646ทำแล้ว 22/06/2553349353535
29. อบต.ไชยวัฒนา (ปัว)ทำแล้ว6430241241ทำแล้ว 23/06/2553176606056
30. อบต.ไชยสถาน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6166134133ทำแล้ว 30/06/255472484848
31. อบต.ดงพญา (บ่อเกลือ)ทำแล้ว6151153153ทำแล้ว 24/02/255477505050
32. อบต.ดู่พงษ์ (สันติสุข)ทำแล้ว6121160180ทำแล้ว 11/06/2553298706260
33. อบต.ตาลชุม (เวียงสา)ทำแล้ว7985373ทำแล้ว 14/06/255372616156
34. อบต.ตาลชุม (ท่าวังผา)ทำแล้ว6176176112ทำแล้ว 14/06/255386412929
35. อบต.ถืมตอง (เมืองน่าน)ทำแล้ว6220199169ทำแล้ว 10/06/2553132181717
36. อบต.ท่าน้าว (ภูเพียง)ทำแล้ว5207207207ทำแล้ว 09/06/25531116838383
37. อบต.ทุ่งช้าง (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6156156156ทำแล้ว 21/06/255364342424
38. อบต.ทุ่งศรีทอง (เวียงสา)ทำแล้ว5953720ทำแล้ว 21/06/2553442811
39. อบต.นาซาว (เมืองน่าน)ทำแล้ว613510281ทำแล้ว 22/06/255375757272
40. อบต.นาทะนุง (นาหมื่น)ทำแล้ว690167141ทำแล้ว 30/06/255351515151
41. อบต.นาน้อย (นาน้อย)ทำแล้ว6113115114ทำแล้ว 24/06/255351303030
42. อบต.นาปัง (ภูเพียง)ทำแล้ว6404191190ทำแล้ว 17/05/255348303028
43. อบต.นาไร่หลวง (สองแคว)ทำแล้ว6832323ทำแล้ว 18/06/2553257363636
44. อบต.นาเหลือง (เวียงสา)ทำแล้ว6716766ทำแล้ว 16/06/255313999
45. อบต.น้ำเกี๋ยน (ภูเพียง)ทำแล้ว6949090ทำแล้ว 22/06/255345454545
46. อบต.น้ำแก่น (ภูเพียง)ทำแล้ว5218250201ทำแล้ว 14/06/2553155433938
47. อบต.น้ำตก (นาน้อย)ทำแล้ว7337337337ทำแล้ว 29/06/255322222121
48. อบต.น้ำปั้ว (เวียงสา)ทำแล้ว6753131ทำแล้ว 17/06/2553934141414
49. อบต.น้ำพาง (แม่จริม)ทำแล้ว5771414ทำแล้ว 15/06/255377585852
50. อบต.น้ำมวบ (เวียงสา)ทำแล้ว61566666ทำแล้ว 14/05/255339888
51. อบต.บ่อ (เมืองน่าน)ทำแล้ว6474859ทำแล้ว 08/06/255336323232
52. อบต.บ่อเกลือเหนือ (บ่อเกลือ)ทำแล้ว6758081ทำแล้ว 28/06/255340161616
53. อบต.บ่อสวก (เมืองน่าน)ทำแล้ว61096162ทำแล้ว 24/06/255348373734
54. อบต.บัวใหญ่ (นาน้อย)ทำแล้ว6738784ทำแล้ว 29/06/255343424241
55. อบต.บ้านพี้ (บ้านหลวง)ทำแล้ว6172172172ทำแล้ว 05/07/255412121212
56. อบต.บ้านฟ้า (บ้านหลวง)ทำแล้ว68212286ทำแล้ว 25/05/255375676767
57. อบต.ปอน (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6136127124ทำแล้ว 15/06/255388201919
58. อบต.ป่ากลาง (ปัว)ทำแล้ว6215712ทำแล้ว 21/06/2553110444444
59. อบต.ป่าคา (ท่าวังผา)ทำแล้ว61928990ทำแล้ว 24/06/255313713711358
60. อบต.ป่าคาหลวง (บ้านหลวง)ทำแล้ว6135135135ทำแล้ว 15/06/2553749393938
61. อบต.ป่าแลวหลวง (สันติสุข)ทำแล้ว6111189ทำแล้ว 24/05/255390600
62. อบต.ปิงหลวง (นาหมื่น)ทำแล้ว611210095ทำแล้ว 30/06/25533333
63. อบต.เปือ (เชียงกลาง)ทำแล้ว618810384ทำแล้ว 11/06/255395949493
64. อบต.ผาตอ (ท่าวังผา)ทำแล้ว7116116116ทำแล้ว 25/06/255356505049
65. อบต.ผาทอง (ท่าวังผา)ทำแล้ว7139139139ทำแล้ว 15/06/255354100
66. อบต.ผาสิงห์ (เมืองน่าน)ทำแล้ว63553030ทำแล้ว 29/06/255310455555555
67. อบต.ฝายแก้ว (ภูเพียง)ทำแล้ว8349166166ทำแล้ว 14/06/255367565656
68. อบต.พงษ์ (สันติสุข)ทำแล้ว613411496ทำแล้ว 29/06/25531463464646
69. อบต.พระธาตุ (เชียงกลาง)ทำแล้ว6142205140ทำแล้ว 29/06/2553275151514
70. อบต.ภูคา (ปัว)ทำแล้ว6183179155ทำแล้ว 28/06/2553168464545
71. อบต.ภูฟ้า (บ่อเกลือ)ทำแล้ว6929393ทำแล้ว 30/06/255339343332
72. อบต.ม่วงตึ๊ด (ภูเพียง)ทำแล้ว6148130129ทำแล้ว 30/06/25535111
73. อบต.เมืองจัง (ภูเพียง)ทำแล้ว81116969ทำแล้ว 01/04/255311101109587
74. อบต.เมืองลี (นาหมื่น)ทำแล้ว6160181202ทำแล้ว 28/06/255363000
75. อบต.แม่ขะนิง (เวียงสา)ทำแล้ว6262251203ทำแล้ว 23/02/2554151343434
76. อบต.แม่จริม (แม่จริม)ทำแล้ว91968454ทำแล้ว 31/05/255370464644
77. อบต.แม่สา (เวียงสา)ทำแล้ว91166767ทำแล้ว 04/07/255444161515
78. อบต.แม่สาคร (เวียงสา)ทำแล้ว61009150ทำแล้ว 15/06/255362555553
79. อบต.ยม (ท่าวังผา)ทำแล้ว6133175165ทำแล้ว 29/06/2553355363636
80. อบต.ยาบหัวนา (เวียงสา)ทำแล้ว611997114ทำแล้ว 28/06/255351515151
81. อบต.ริม (ท่าวังผา)ทำแล้ว581159167ทำแล้ว 21/06/2553359454338
82. อบต.เรือง (เมืองน่าน)ทำแล้ว6110104100ทำแล้ว 18/06/2553158351611
83. อบต.และ (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6380380380ทำแล้ว 16/06/255362383627
84. อบต.วรนคร (ปัว)ทำแล้ว611855ทำแล้ว 17/05/255340232323
85. อบต.ศรีภูมิ (ท่าวังผา)ทำแล้ว7105116114ทำแล้ว 21/06/2553774636361
86. อบต.ศิลาเพชร (ปัว)ทำแล้ว5165154156ทำแล้ว 28/06/2553131110110110
87. อบต.สกาด (ปัว)ทำแล้ว6231235235ทำแล้ว 30/05/255422444
88. อบต.สถาน (ปัว)ทำแล้ว565440ทำแล้ว 16/06/255328242423
89. อบต.สถาน (นาน้อย)ทำแล้ว51457965ทำแล้ว 15/06/2553178717070
90. อบต.สวด (บ้านหลวง)ทำแล้ว5165165165ทำแล้ว 14/06/255347472111
91. อบต.สะเนียน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6197132103ทำแล้ว 14/06/255359212121
92. อบต.สันทะ (นาน้อย)ทำแล้ว71126365ทำแล้ว 29/06/2553694919191
93. อบต.ส้าน (เวียงสา)ทำแล้ว6177103ทำแล้ว 25/06/255365626261
94. อบต.แสนทอง (ท่าวังผา)ทำแล้ว8218135121ทำแล้ว 23/06/255381656565
95. อบต.หนองแดง (แม่จริม)ทำแล้ว613611189ทำแล้ว 21/06/2553184707070
96. อบต.หมอเมือง (แม่จริม)ทำแล้ว4183196180ทำแล้ว 15/06/255372322019
97. อบต.ห้วยโก๋น (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6767676ทำแล้ว 30/06/255328282828
98. อบต.ไหล่น่าน (เวียงสา)ทำแล้ว61051111ทำแล้ว 21/06/255322171717
99. อบต.อวน (ปัว)ทำแล้ว6174181181ทำแล้ว 14/06/25531623232323
100. อบต.อ่ายนาไลย (เวียงสา)ทำแล้ว71099041ทำแล้ว 15/06/255362545454
รวม 100 อปท.10060716,08114,02512,637995686,2564,1923,9593,801
ข้อมูล ณ 13/09/2563