รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แพร่ ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.แพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว11493494494ทำแล้ว 26/06/255225243111111111
2. เทศบาลเมืองแพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว917665232ทำแล้ว 03/10/255445454544
3. เทศบาลตำบลช่อแฮ (เมืองแพร่)ทำแล้ว8222167114ทำแล้ว 29/06/2553192747473
4. เทศบาลตำบลเด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว10197427366ทำแล้ว 16/06/2553756414141
5. เทศบาลตำบลทุ่งกวาว (เมืองแพร่)ทำแล้ว7201171132ทำแล้ว 14/06/25531082717171
6. เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เมืองแพร่)ทำแล้ว91898685ทำแล้ว 30/06/25535111
7. เทศบาลตำบลบ้านถิ่น (เมืองแพร่)ทำแล้ว6153460481ทำแล้ว 30/06/255358212119
8. เทศบาลตำบลบ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว41176654ทำแล้ว 29/06/2553267505050
9. เทศบาลตำบลบ้านเวียง (ร้องกวาง)ทำแล้ว992168138ทำแล้ว 25/06/255360999
10. เทศบาลตำบลปงป่าหวาย (เด่นชัย)ทำแล้ว72687968ทำแล้ว 23/06/255355272726
11. เทศบาลตำบลปากกาง (ลอง)ทำแล้ว612822ทำแล้ว 15/06/2553360373737
12. เทศบาลตำบลป่าแมต (เมืองแพร่)ทำแล้ว9705649687ทำแล้ว 24/06/255411131505050
13. เทศบาลตำบลแม่คำมี (เมืองแพร่)ทำแล้ว7158194142ทำแล้ว 24/06/2553181262626
14. เทศบาลตำบลแม่จั๊ว (เด่นชัย)ทำแล้ว886ทำแล้ว 30/06/255330877
15. เทศบาลตำบลแม่ปาน (ลอง)ทำแล้ว7167139138ทำแล้ว 03/06/255426252525
16. เทศบาลตำบลแม่ลานนา (ลอง)ทำแล้ว14117163109ทำแล้ว 01/10/255443404039
17. เทศบาลตำบลแม่หล่าย (เมืองแพร่)ทำแล้ว510411799ทำแล้ว 30/06/255367424242
18. เทศบาลตำบลร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว717715498ทำแล้ว 28/06/25539998
19. เทศบาลตำบลวังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว516311084ทำแล้ว 22/06/2553100262626
20. เทศบาลตำบลวังหงส์ (เมืองแพร่)ทำแล้ว913110890ทำแล้ว 04/06/2554467585757
21. เทศบาลตำบลเวียงต้า (ลอง)ทำแล้ว7377420289ทำแล้ว 28/06/25548888
22. เทศบาลตำบลสวนเขื่อน (เมืองแพร่)ทำแล้ว8239265202ทำแล้ว 11/06/255359383838
23. เทศบาลตำบลสอง (สอง)ทำแล้ว9299256238ทำแล้ว 25/06/2553240189189189
24. เทศบาลตำบลสูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว6259206172ทำแล้ว 30/06/255371111111
25. เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7190262244ทำแล้ว 29/06/25534104515150
26. เทศบาลตำบลห้วยหม้าย (สอง)ทำแล้ว51205552ทำแล้ว 22/06/255342222
27. เทศบาลตำบลห้วยอ้อ (ลอง)ทำแล้ว7444162161ทำแล้ว 3111
28. อบต.กาญจนา (เมืองแพร่)ทำแล้ว61576567ทำแล้ว 25/06/255372595857
29. อบต.ดอนมูล (สูงเม่น)ทำแล้ว8452130129ทำแล้ว 09/06/255320981787876
30. อบต.เด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว1021510067ทำแล้ว 28/06/2553453443838
31. อบต.แดนชุมพล (สอง)ทำแล้ว12136223209ทำแล้ว 25/06/2553662494949
32. อบต.ต้าผามอก (ลอง)ทำแล้ว8123119119ทำแล้ว 15/06/255357565656
33. อบต.ตำหนักธรรม (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว91359092ทำแล้ว 13/02/25541693545352
34. อบต.เตาปูน (สอง)ทำแล้ว6140ทำแล้ว 30/06/2553976616160
35. อบต.ท่าข้าม (เมืองแพร่)ทำแล้ว5129136131ทำแล้ว 28/06/255347202020
36. อบต.ทุ่งแค้ว (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7855620ทำแล้ว 28/06/2553272686868
37. อบต.ทุ่งน้าว (สอง)ทำแล้ว825ทำแล้ว 30/06/2553222055
38. อบต.ทุ่งแล้ง (ลอง)ทำแล้ว9584141ทำแล้ว 26/05/255348424241
39. อบต.ไทรย้อย (เด่นชัย)ทำแล้ว10113137146ทำแล้ว 24/06/255375494948
40. อบต.นาจักร (เมืองแพร่)ทำแล้ว8721722723ทำแล้ว 25/06/25536568222222
41. อบต.นาพูน (วังชิ้น)ทำแล้ว5292525ทำแล้ว 22/06/25532111
42. อบต.น้ำชำ (สูงเม่น)ทำแล้ว9173335304ทำแล้ว 05/10/255479787877
43. อบต.น้ำรัด (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว71356258ทำแล้ว 25/06/255354424241
44. อบต.น้ำเลา (ร้องกวาง)ทำแล้ว6216167104ทำแล้ว 28/06/255373545350
45. อบต.บ่อเหล็กลอง (ลอง)ทำแล้ว12999898ทำแล้ว 07/06/255379444
46. อบต.บ้านกลาง (สอง)ทำแล้ว71097338ทำแล้ว 16/06/2553964312626
47. อบต.บ้านกวาง (สูงเม่น)ทำแล้ว8242121ทำแล้ว 24/05/2553242122
48. อบต.บ้านกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว1011010594ทำแล้ว 30/06/255356464646
49. อบต.บ้านปง (สูงเม่น)ทำแล้ว10867680ทำแล้ว 30/06/255360393932
50. อบต.บ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว15154154154ทำแล้ว 18/06/255361555
51. อบต.บ้านหนุน (สอง)ทำแล้ว4270ทำแล้ว 14/06/255391505048
52. อบต.บ้านเหล่า (สูงเม่น)ทำแล้ว1113513991ทำแล้ว 29/06/255326666
53. อบต.ป่าแดง (เมืองแพร่)ทำแล้ว51698584ทำแล้ว 30/06/255345555
54. อบต.ป่าสัก (วังชิ้น)ทำแล้ว8105100100ทำแล้ว 30/06/2554105411
55. อบต.ไผ่โทน (ร้องกวาง)ทำแล้ว10211211210ทำแล้ว 15/06/255312101010
56. อบต.พระหลวง (สูงเม่น)ทำแล้ว683ทำแล้ว 01/06/255314601174
57. อบต.แม่เกิ๋ง (วังชิ้น)ทำแล้ว8146191191ทำแล้ว 05/11/2553621188
58. อบต.แม่คำมี (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7816762ทำแล้ว 28/06/2553152383837
59. อบต.แม่จั๊วะ (เด่นชัย)ทำแล้ว10171169151ทำแล้ว 28/06/2553630292826
60. อบต.แม่ทราย (ร้องกวาง)ทำแล้ว1578276189ทำแล้ว 28/06/2553771161615
61. อบต.แม่ป้าก (วังชิ้น)ทำแล้ว6346353352ทำแล้ว 30/06/2553212111111
62. อบต.แม่พุง (วังชิ้น)ทำแล้ว9169125125ทำแล้ว 28/06/2553336221919
63. อบต.แม่ยม (เมืองแพร่)ทำแล้ว7407271174ทำแล้ว 30/06/2553196464644
64. อบต.แม่ยางตาล (ร้องกวาง)ทำแล้ว103523029ทำแล้ว 14/06/2553172616161
65. อบต.แม่ยางร้อง (ร้องกวาง)ทำแล้ว1512013838ทำแล้ว 29/06/2553952323232
66. อบต.แม่ยางฮ่อ (ร้องกวาง)ทำแล้ว12115116116ทำแล้ว 14/06/2553286636362
67. อบต.ร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว101192ทำแล้ว 11/06/255311919199
68. อบต.ร่องกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว6222175ทำแล้ว 25/06/2553222515138
69. อบต.ร่องฟอง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6173105100ทำแล้ว 29/06/255359353535
70. อบต.วังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว625112950ทำแล้ว 30/07/2553115665
71. อบต.วังธง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6194166142ทำแล้ว 29/06/2553642382725
72. อบต.วังหลวง (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว714411390ทำแล้ว 08/04/2553544292929
73. อบต.เวียงทอง (สูงเม่น)ทำแล้ว8249223223ทำแล้ว 16/11/25545322
74. อบต.สบสาย (สูงเม่น)ทำแล้ว8213143139ทำแล้ว 17/06/25532375737371
75. อบต.สรอย (วังชิ้น)ทำแล้ว6446ทำแล้ว 30/06/25536333
76. อบต.สะเอียบ (สอง)ทำแล้ว6161202192ทำแล้ว 16/06/2553232191918
77. อบต.สูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว66295ทำแล้ว 19/05/2553948413434
78. อบต.ห้วยม้า (เมืองแพร่)ทำแล้ว6339338338ทำแล้ว 25/05/25532051202020
79. อบต.ห้วยโรง (ร้องกวาง)ทำแล้ว15372199186ทำแล้ว 24/06/255354191716
80. อบต.ห้วยไร่ (เด่นชัย)ทำแล้ว978ทำแล้ว 28/06/25531587424242
81. อบต.หัวทุ่ง (ลอง)ทำแล้ว5181182182ทำแล้ว 01/06/255358505050
82. อบต.หัวฝาย (สูงเม่น)ทำแล้ว685140151ทำแล้ว 30/06/255363555549
83. อบต.หัวเมือง (สอง)ทำแล้ว7174244157ทำแล้ว 14/06/2553114666
84. อบต.เหมืองหม้อ (เมืองแพร่)ทำแล้ว797ทำแล้ว 22/09/2553378727069
รวม 84 อปท.8467416,11412,86311,563845165,5623,0102,9232,847
ข้อมูล ณ 13/09/2563