รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุตรดิตถ์ ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.อุตรดิตถ์ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6174258ทำแล้ว 30/06/255331761231110
2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5332172140ทำแล้ว 29/06/255380413736
3. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8291292292ทำแล้ว 29/06/2554291222
4. เทศบาลตำบลงิ้วงาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6129272187ทำแล้ว 29/10/25531292711
5. เทศบาลตำบลจริม (ท่าปลา)ทำแล้ว6826971ทำแล้ว 28/06/2553147444343
6. เทศบาลตำบลตรอน (ตรอน)ทำแล้ว5161162162ทำแล้ว 14/02/255460251310
7. เทศบาลตำบลทองแสนขัน (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6198102101ทำแล้ว 28/06/25534221
8. เทศบาลตำบลท่าปลา (ท่าปลา)ทำแล้ว787243108ทำแล้ว 04/06/25531582505050
9. เทศบาลตำบลท่าสัก (พิชัย)ทำแล้ว4121174174ทำแล้ว 25/06/255373353029
10. เทศบาลตำบลท่าเสา (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว615512798ทำแล้ว 22/06/2553672515151
11. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (ลับแล)ทำแล้ว5200154138ทำแล้ว 09/03/255486454037
12. เทศบาลตำบลน้ำปาด (น้ำปาด)ทำแล้ว6914344ทำแล้ว 03/06/25536111
13. เทศบาลตำบลน้ำริด (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว11188168133ทำแล้ว 29/06/2553176222
14. เทศบาลตำบลในเมือง (พิชัย)ทำแล้ว6127115117ทำแล้ว 30/06/255369111111
15. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6301218201ทำแล้ว 09/06/255310998
16. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง (ตรอน)ทำแล้ว6879229ทำแล้ว 28/06/255351282828
17. เทศบาลตำบลบ้านโคก (บ้านโคก)ทำแล้ว4180143144ทำแล้ว 28/06/2553443022
18. เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8151143127ทำแล้ว 25/06/2553121212121
19. เทศบาลตำบลป่าเซ่า (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8236241240ทำแล้ว 18/05/25535111
20. เทศบาลตำบลผาจุก (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8676767ทำแล้ว 21/02/255413361313131
21. เทศบาลตำบลพระเสด็จ (ลับแล)ทำแล้ว5209209209ทำแล้ว 11/05/2553768332929
22. เทศบาลตำบลฟากท่า (ฟากท่า)ทำแล้ว6141143143ทำแล้ว 30/06/255325252525
23. เทศบาลตำบลร่วมจิต (ท่าปลา)ทำแล้ว81167283ทำแล้ว 25/06/255352131312
24. เทศบาลตำบลวังกะพี้ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว7818280239ทำแล้ว 08/06/25531084343434
25. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ (ลับแล)ทำแล้ว8120129132ทำแล้ว 28/06/2553172222
26. เทศบาลตำบลหัวดง (ลับแล)ทำแล้ว8298298298ทำแล้ว 22/07/25532424232222
27. เทศบาลตำบลหาดกรวด (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว81458278ทำแล้ว 29/06/2554155555
28. อบต.ข่อยสูง (ตรอน)ทำแล้ว926255ทำแล้ว 30/06/2553320202020
29. อบต.ขุนฝาง (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว9347349349ทำแล้ว 30/06/2553165363636
30. อบต.คอรุม (พิชัย)ทำแล้ว7155156156ทำแล้ว 14/06/25533211
31. อบต.ชัยจุมพล (ลับแล)ทำแล้ว51179888ทำแล้ว 25/06/25531266262626
32. อบต.ด่านแม่คำมัน (ลับแล)ทำแล้ว7892516ทำแล้ว 18/06/255343977
33. อบต.เด่นเหล็ก (น้ำปาด)ทำแล้ว6144145145ทำแล้ว 29/06/255350303029
34. อบต.ถ้ำฉลอง (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว13891212ทำแล้ว 30/06/2553135251515
35. อบต.ท่าปลา (ท่าปลา)ทำแล้ว7180187187ทำแล้ว 29181815
36. อบต.ท่าแฝก (น้ำปาด)ทำแล้ว7221295295ทำแล้ว 21/06/2553612488
37. อบต.ท่ามะเฟือง (พิชัย)ทำแล้ว5110101140ทำแล้ว 31/05/255318733222
38. อบต.ท่าสัก (พิชัย)ทำแล้ว7517517517ทำแล้ว 30/07/25531380242323
39. อบต.นาขุม (บ้านโคก)ทำแล้ว5606969ทำแล้ว 29/06/255344333
40. อบต.นางพญา (ท่าปลา)ทำแล้ว8198291220ทำแล้ว 30/06/255327191919
41. อบต.นานกกก (ลับแล)ทำแล้ว91035438ทำแล้ว 04/06/2553215655
42. อบต.นายาง (พิชัย)ทำแล้ว6157179181ทำแล้ว 36887
43. อบต.นาอิน (พิชัย)ทำแล้ว727411078ทำแล้ว 30/06/255492171717
44. อบต.น้ำไคร้ (น้ำปาด)ทำแล้ว82343844ทำแล้ว 11/06/2553870585858
45. อบต.น้ำไผ่ (น้ำปาด)ทำแล้ว5146172155ทำแล้ว 14/06/255352322
46. อบต.น้ำพี้ (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6422128137ทำแล้ว 12/02/2553422211
47. อบต.น้ำหมัน (ท่าปลา)ทำแล้ว5933ทำแล้ว 08/06/25533774011
48. อบต.น้ำอ่าง (ตรอน)ทำแล้ว91828383ทำแล้ว 30/06/255367553
49. อบต.ในเมือง (พิชัย)ทำแล้ว625090ทำแล้ว 21/06/25539222
50. อบต.บ่อทอง (ทองแสนขัน)ทำแล้ว415212194ทำแล้ว 15/06/2553100292925
51. อบต.บ่อเบี้ย (บ้านโคก)ทำแล้ว6207207207ทำแล้ว 30/06/2553207232323
52. อบต.บ้านแก่ง (ตรอน)ทำแล้ว5153160167ทำแล้ว 14/06/255359171717
53. อบต.บ้านโคน (พิชัย)ทำแล้ว715410777ทำแล้ว 25/05/255360535352
54. อบต.บ้านด่าน (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6140158143ทำแล้ว 21/06/255346393939
55. อบต.บ้านด่านนาขาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว81882121ทำแล้ว 08/06/255334262523
56. อบต.บ้านดารา (พิชัย)ทำแล้ว6685154ทำแล้ว 10/05/255467414038
57. อบต.บ้านฝาย (น้ำปาด)ทำแล้ว5221183177ทำแล้ว 04/06/255368454343
58. อบต.บ้านเสี้ยว (ฟากท่า)ทำแล้ว8267172129ทำแล้ว 14/07/25534111
59. อบต.บ้านหม้อ (พิชัย)ทำแล้ว7257258258ทำแล้ว 10/06/2553525191919
60. อบต.ป่าคาย (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6166134187ทำแล้ว 27/05/255317111111
61. อบต.ผักขวง (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6122268245ทำแล้ว 23/05/255463292625
62. อบต.ผาเลือด (ท่าปลา)ทำแล้ว615566ทำแล้ว 24/05/25532221
63. อบต.ไผ่ล้อม (ลับแล)ทำแล้ว62023937ทำแล้ว 10/06/255331222017
64. อบต.ฝายหลวง (ลับแล)ทำแล้ว5248207182ทำแล้ว 11/05/255366181818
65. อบต.พญาแมน (พิชัย)ทำแล้ว81341534ทำแล้ว 01/06/255342644
66. อบต.ฟากท่า (ฟากท่า)ทำแล้ว3131313ทำแล้ว 09/06/255313111
67. อบต.ม่วงเจ็ดต้น (บ้านโคก)ทำแล้ว512310943ทำแล้ว 22/06/2553362711
68. อบต.แม่พูล (ลับแล)ทำแล้ว7108112131ทำแล้ว 29/06/255351333
69. อบต.ร่วมจิต (ท่าปลา)ทำแล้ว5646968ทำแล้ว 10/06/255424101010
70. อบต.ไร่อ้อย (พิชัย)ทำแล้ว7151147147ทำแล้ว 25/06/25536222
71. อบต.วังดิน (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5220173159ทำแล้ว 16/06/2553539181818
72. อบต.วังแดง (ตรอน)ทำแล้ว83084138ทำแล้ว 14/09/25531295959595
73. อบต.สองคอน (ฟากท่า)ทำแล้ว9195176175ทำแล้ว 30/06/255334161515
74. อบต.สองห้อง (ฟากท่า)ทำแล้ว8707176ทำแล้ว 01/10/25532645721
75. อบต.แสนตอ (น้ำปาด)ทำแล้ว5181107104ทำแล้ว 29/06/2553175656362
76. อบต.แสนตอ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8926357ทำแล้ว 07/06/255370524444
77. อบต.ห้วยมุ่น (น้ำปาด)ทำแล้ว7126125125ทำแล้ว 21/06/255353404040
78. อบต.หาดงิ้ว (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว51086161ทำแล้ว 26/05/255344292929
79. อบต.หาดล้า (ท่าปลา)ทำแล้ว78682ทำแล้ว 30/06/25538511
80. อบต.หาดสองแคว (ตรอน)ทำแล้ว6878888ทำแล้ว 06/05/25531097969696
รวม 80 อปท.8052714,32110,68610,406803154,7892,0201,6131,578
ข้อมูล ณ 13/09/2563