รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำปาง ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ลำปาง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว52,0532,0612,046ทำแล้ว 29/06/2553277959595
2. เทศบาลนครลำปาง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว6222337280ทำแล้ว 30/06/255317161134134134
3. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5371109104ทำแล้ว 29/06/255321321189595
4. เทศบาลเมืองพิชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว6202117ทำแล้ว 07/06/2553114857272
5. เทศบาลเมืองล้อมแรด (เถิน)ทำแล้ว5415221103ทำแล้ว 30/06/25532686626245
6. เทศบาลตำบลเกาะคา (เกาะคา)ทำแล้ว5158160155ทำแล้ว 29/06/2553128561412
7. เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว (เกาะคา)ทำแล้ว72433ทำแล้ว 14/12/2553626252524
8. เทศบาลตำบลแจ้ห่ม (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5113113113ทำแล้ว 23/06/25531841141312
9. เทศบาลตำบลต้นธงชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5179166165ทำแล้ว 07/07/255448000
10. เทศบาลตำบลเถินบุรี (เถิน)ทำแล้ว51076947ทำแล้ว 14/06/2553137141413
11. เทศบาลตำบลท่าผา (เกาะคา)ทำแล้ว8235212188ทำแล้ว 29/06/2553110106106106
12. เทศบาลตำบลทุ่งงาม (เสริมงาม)ทำแล้ว5121121121ทำแล้ว 30/06/2553241700
13. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5215216214ทำแล้ว 60212020
14. เทศบาลตำบลนาแก้ว (เกาะคา)ทำแล้ว5130121102ทำแล้ว 30/06/25532118888883
15. เทศบาลตำบลนาครัว (แม่ทะ)ทำแล้ว6113ทำแล้ว 27/06/25541000
16. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ (แม่ทะ)ทำแล้ว52361210ทำแล้ว 16/06/255342102707070
17. เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5121217203ทำแล้ว 29/06/25531119636363
18. เทศบาลตำบลบ้านสา (แจ้ห่ม)ทำแล้ว51666245ทำแล้ว 18/06/2553889636361
19. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (วังเหนือ)ทำแล้ว4150ทำแล้ว 29/06/25532279403939
20. เทศบาลตำบลปงยางคก (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5241242242ทำแล้ว 25/06/255395000
21. เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว (แม่ทะ)ทำแล้ว5485333268ทำแล้ว 28/06/255315821777
22. เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง (แม่พริก)ทำแล้ว5144627651ทำแล้ว 28/06/25531015214400
23. เทศบาลตำบลเมืองปาน (เมืองปาน)ทำแล้ว51549888ทำแล้ว 22/06/2553170373733
24. เทศบาลตำบลเมืองยาว (ห้างฉัตร)ทำแล้ว89510299ทำแล้ว 30/06/255320202020
25. เทศบาลตำบลแม่ทะ (แม่ทะ)ทำแล้ว5152148133ทำแล้ว 23/06/2553254191817
26. เทศบาลตำบลแม่ปุ (แม่พริก)ทำแล้ว531814385ทำแล้ว 01/10/2553135606060
27. เทศบาลตำบลแม่พริก (แม่พริก)ทำแล้ว6175133114ทำแล้ว 29/06/25533111616161
28. เทศบาลตำบลแม่มอก (เถิน)ทำแล้ว5345198188ทำแล้ว 11/06/255327664
29. เทศบาลตำบลแม่เมาะ (แม่เมาะ)ทำแล้ว52051212ทำแล้ว 25/06/255311631009693
30. เทศบาลตำบลลำปางหลวง (เกาะคา)ทำแล้ว6158237206ทำแล้ว 28/06/25533517314012688
31. เทศบาลตำบลวังพร้าว (เกาะคา)ทำแล้ว5761919ทำแล้ว 30/06/255363474740
32. เทศบาลตำบลวังเหนือ (วังเหนือ)ทำแล้ว51074343ทำแล้ว 30/06/255475343434
33. เทศบาลตำบลเวียงตาล (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5200141134ทำแล้ว 28/06/2553694848483
34. เทศบาลตำบลเวียงมอก (เถิน)ทำแล้ว5208362278ทำแล้ว 10/06/2553497878786
35. เทศบาลตำบลศาลา (เกาะคา)ทำแล้ว7248247246ทำแล้ว 25/06/255378696969
36. เทศบาลตำบลสบปราบ (สบปราบ)ทำแล้ว5151130132ทำแล้ว 25/06/255396616160
37. เทศบาลตำบลสิริราช (แม่ทะ)ทำแล้ว5375377376ทำแล้ว 03/02/2554101575656
38. เทศบาลตำบลเสริมงาม (เสริมงาม)ทำแล้ว6575852ทำแล้ว 28/06/255337272527
39. เทศบาลตำบลเสริมซ้าย (เสริมงาม)ทำแล้ว6989493ทำแล้ว 21/06/2553349404040
40. เทศบาลตำบลหลวงใต้ (งาว)ทำแล้ว5290ทำแล้ว 23/06/2554265444444
41. เทศบาลตำบลหลวงเหนือ (งาว)ทำแล้ว581ทำแล้ว 21/06/255340303030
42. เทศบาลตำบลห้างฉัตร (ห้างฉัตร)ทำแล้ว51012167ทำแล้ว 04/11/255351323230
43. เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5644564488ทำแล้ว 28/06/25531293838382
44. เทศบาลตำบลไหล่หิน (เกาะคา)ทำแล้ว5876159ทำแล้ว 25/08/255313111111
45. อบต.จางเหนือ (แม่เมาะ)ทำแล้ว5142137134ทำแล้ว 14/06/255362424241
46. อบต.แจ้ซ้อน (เมืองปาน)ทำแล้ว5164130101ทำแล้ว 29/06/255362505050
47. อบต.แจ้ห่ม (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5134ทำแล้ว 30/06/2553167444443
48. อบต.ดอนไฟ (แม่ทะ)ทำแล้ว5562525ทำแล้ว 15/06/255330212121
49. อบต.ทุ่งกว๋าว (เมืองปาน)ทำแล้ว5170202149ทำแล้ว 29/06/255386656561
50. อบต.ทุ่งฝาย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5198212203ทำแล้ว 14/06/25532854484848
51. อบต.ทุ่งฮั้ว (วังเหนือ)ทำแล้ว5111115115ทำแล้ว 14/06/255458585858
52. อบต.นาแก (งาว)ทำแล้ว5175146147ทำแล้ว 11/06/25531373635654
53. อบต.นาโป่ง (เถิน)ทำแล้ว519788ทำแล้ว 30/06/2553779313131
54. อบต.นายาง (สบปราบ)ทำแล้ว8829995ทำแล้ว 16/06/255356414141
55. อบต.นาสัก (แม่เมาะ)ทำแล้ว510710766ทำแล้ว 29/06/2553259363432
56. อบต.นาแส่ง (เกาะคา)ทำแล้ว8103109108ทำแล้ว 29/06/255338600
57. อบต.นิคมพัฒนา (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5686868ทำแล้ว 10/06/255325888
58. อบต.บ่อแฮ้ว (เมืองลำปาง)ทำแล้ว61926925ทำแล้ว 14/06/2553139383837
59. อบต.บ้านกิ่ว (แม่ทะ)ทำแล้ว521723988ทำแล้ว 25/06/255365887
60. อบต.บ้านขอ (เมืองปาน)ทำแล้ว512512495ทำแล้ว 15/06/25531290767567
61. อบต.บ้านค่า (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5103416164ทำแล้ว 10/06/255313111111
62. อบต.บ้านดง (แม่เมาะ)ทำแล้ว5199149141ทำแล้ว 21/06/255332252421
63. อบต.บ้านบอม (แม่ทะ)ทำแล้ว5112109101ทำแล้ว 30/06/2553968474747
64. อบต.บ้านเป้า (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5168157151ทำแล้ว 29/06/2553443200
65. อบต.บ้านโป่ง (งาว)ทำแล้ว7176151115ทำแล้ว 21/06/255347999
66. อบต.บ้านร้อง (งาว)ทำแล้ว5162132260ทำแล้ว 28/12/2553664434343
67. อบต.บ้านแลง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5142142142ทำแล้ว 18/06/255343212121
68. อบต.บ้านเสด็จ (เมืองลำปาง)ทำแล้ว6715764ทำแล้ว 21/06/2553153282828
69. อบต.บ้านหวด (งาว)ทำแล้ว5188191190ทำแล้ว 15/06/255352383534
70. อบต.บ้านแหง (งาว)ทำแล้ว51095945ทำแล้ว 22/09/25531061606059
71. อบต.บ้านอ้อน (งาว)ทำแล้ว5170110129ทำแล้ว 24/06/255329171717
72. อบต.บ้านเอื้อม (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5294147145ทำแล้ว 15/06/255366393939
73. อบต.บุญนาคพัฒนา (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5180166155ทำแล้ว 14/06/255350333333
74. อบต.ปงดอน (แจ้ห่ม)ทำแล้ว52396363ทำแล้ว 14/06/255366575654
75. อบต.ปงเตา (งาว)ทำแล้ว51492222ทำแล้ว 28/06/255374747373
76. อบต.พิชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5747468ทำแล้ว 14/06/255316151515
77. อบต.เมืองมาย (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5285234184ทำแล้ว 29/06/2553137212121
78. อบต.แม่กัวะ (สบปราบ)ทำแล้ว510412282ทำแล้ว 29/06/2553431262626
79. อบต.แม่ตีบ (งาว)ทำแล้ว517787ทำแล้ว 29/06/255335000
80. อบต.แม่ถอด (เถิน)ทำแล้ว59412873ทำแล้ว 24/05/2553189757575
81. อบต.แม่ปะ (เถิน)ทำแล้ว5939879ทำแล้ว 22/06/255353535250
82. อบต.แม่พริก (แม่พริก)ทำแล้ว812486104ทำแล้ว 16/06/255317115868382
83. อบต.แม่วะ (เถิน)ทำแล้ว611641ทำแล้ว 14/05/255380191818
84. อบต.แม่สัน (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5288243220ทำแล้ว 29/06/255368444442
85. อบต.แม่สุก (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5264266266ทำแล้ว 21/06/255355363635
86. อบต.ร่องเคาะ (วังเหนือ)ทำแล้ว5135ทำแล้ว 24/06/255489999
87. อบต.วอแก้ว (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5192151118ทำแล้ว 17/06/2553980767673
88. อบต.วังแก้ว (วังเหนือ)ทำแล้ว5555555ทำแล้ว 10/06/255355525050
89. อบต.วังเงิน (แม่ทะ)ทำแล้ว5158135123ทำแล้ว 29/06/255341262525
90. อบต.วังซ้าย (วังเหนือ)ทำแล้ว5575757ทำแล้ว 22/06/255345424242
91. อบต.วังใต้ (วังเหนือ)ทำแล้ว5685851ทำแล้ว 07/06/2553150484848
92. อบต.วังทรายคำ (วังเหนือ)ทำแล้ว576ทำแล้ว 15/06/255350000
93. อบต.วังทอง (วังเหนือ)ทำแล้ว568ทำแล้ว 30/06/2553216111
94. อบต.วิเชตนคร (แจ้ห่ม)ทำแล้ว517610455ทำแล้ว 29/06/255361515050
95. อบต.สบปราบ (สบปราบ)ทำแล้ว775103137ทำแล้ว 24/06/255359505050
96. อบต.สบป้าด (แม่เมาะ)ทำแล้ว618926138ทำแล้ว 21/02/2555
97. อบต.สมัย (สบปราบ)ทำแล้ว7787877ทำแล้ว 14/06/255361616161
98. อบต.เสริมกลาง (เสริมงาม)ทำแล้ว5203205205ทำแล้ว 29/06/255341323231
99. อบต.เสริมขวา (เสริมงาม)ทำแล้ว5412015ทำแล้ว 29/06/255323202020
100. อบต.หนองหล่ม (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5121121120ทำแล้ว 24/06/255339242421
101. อบต.หัวเมือง (เมืองปาน)ทำแล้ว5221165152ทำแล้ว 28/06/255384464544
102. อบต.หัวเสือ (แม่ทะ)ทำแล้ว5123115110ทำแล้ว 08/06/255351323231
103. อบต.ใหม่พัฒนา (เกาะคา)ทำแล้ว576ทำแล้ว 30/06/2553428272626
รวม 103 อปท.10355018,96015,31313,7301033686,9434,5224,1834,053
ข้อมูล ณ 13/09/2563