รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำพูน ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8321184179ทำแล้ว 30/06/255391751459483
2. เทศบาลเมืองลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6755755755ทำแล้ว 28/06/2553166666666
3. เทศบาลตำบลก้อ (ลี้)ทำแล้ว7202183173ทำแล้ว 11/05/255343434141
4. เทศบาลตำบลดงดำ (ลี้)ทำแล้ว8134150127ทำแล้ว 28/06/2553467676767
5. เทศบาลตำบลต้นธง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7509510503ทำแล้ว 18/04/255472165165165165
6. เทศบาลตำบลทากาศ (แม่ทา)ทำแล้ว7133214192ทำแล้ว 25/06/2553100100100100
7. เทศบาลตำบลทากาศเหนือ (แม่ทา)ทำแล้ว8233233233ทำแล้ว 17/12/25531041049999
8. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน (แม่ทา)ทำแล้ว7104147320ทำแล้ว 25/06/2553165595959
9. เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7147147146ทำแล้ว 17/06/255351515151
10. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง (แม่ทา)ทำแล้ว7114118123ทำแล้ว 30/06/2553865656565
11. เทศบาลตำบลทาปลาดุก (แม่ทา)ทำแล้ว7117118118ทำแล้ว 30/06/255313109109109109
12. เทศบาลตำบลทาสบชัย (แม่ทา)ทำแล้ว8276276276ทำแล้ว 30/06/255366666666
13. เทศบาลตำบลทาสบเส้า (แม่ทา)ทำแล้ว8266206203ทำแล้ว 28/06/2553197197197197
14. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7193193193ทำแล้ว 24/06/2553143434343
15. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว71414041ทำแล้ว 25/06/255341158158158158
16. เทศบาลตำบลบ้านธิ (บ้านธิ)ทำแล้ว7794242ทำแล้ว 30/06/255376383838
17. เทศบาลตำบลบ้านแป้น (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5180161150ทำแล้ว 30/06/255327262525
18. เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8133104104ทำแล้ว 28/03/2554109626262
19. เทศบาลตำบลประตูป่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8307307307ทำแล้ว 29/06/255354545454
20. เทศบาลตำบลป่าซาง (ป่าซาง)ทำแล้ว7221186209ทำแล้ว 03/05/2553249494949
21. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (ลี้)ทำแล้ว8238213203ทำแล้ว 10/06/25531971717171
22. เทศบาลตำบลป่าสัก (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6177151149ทำแล้ว 12/05/2553131131131131
23. เทศบาลตำบลม่วงน้อย (ป่าซาง)ทำแล้ว6231194184ทำแล้ว 23/06/2553593939393
24. เทศบาลตำบลมะกอก (ป่าซาง)ทำแล้ว7159113105ทำแล้ว 29/06/2553773737373
25. เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8155156156ทำแล้ว 30/06/255380545047
26. เทศบาลตำบลแม่ตืน (ลี้)ทำแล้ว7179241166ทำแล้ว 27/05/2553137373737
27. เทศบาลตำบลแม่แรง (ป่าซาง)ทำแล้ว6246248248ทำแล้ว 29/06/25531255555555
28. เทศบาลตำบลริมปิง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7500506506ทำแล้ว 25/06/2553401101009996
29. เทศบาลตำบลลี้ (ลี้)ทำแล้ว71367153ทำแล้ว 29/07/2553965606060
30. เทศบาลตำบลวังดิน (ลี้)ทำแล้ว72184342ทำแล้ว 15/09/2553152525252
31. เทศบาลตำบลวังผาง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว6169166155ทำแล้ว 29/06/255343272727
32. เทศบาลตำบลเวียงยอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7274273273ทำแล้ว 29/06/255328282828
33. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว771599ทำแล้ว 18/06/255348484848
34. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8164176169ทำแล้ว 11/06/255346444
35. เทศบาลตำบลศรีวิชัย (ลี้)ทำแล้ว7188190190ทำแล้ว 24/06/255386868686
36. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว61036752ทำแล้ว 28/06/2553451515151
37. เทศบาลตำบลหนองยวง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว7188144199ทำแล้ว 30/06/25531171717171
38. เทศบาลตำบลหนองล่อง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว993120118ทำแล้ว 22/06/25531977777474
39. เทศบาลตำบลเหมืองง่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว4153181119ทำแล้ว 30/06/25532769696969
40. เทศบาลตำบลเหมืองจี้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8154188145ทำแล้ว 09/06/25533639212121
41. เทศบาลตำบลอุโมงค์ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7408407407ทำแล้ว 30/06/2553115616161
42. อบต.ตะเคียนปม (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว8387296250ทำแล้ว 22/06/2553136343434
43. อบต.ท่าตุ้ม (ป่าซาง)ทำแล้ว7163163163ทำแล้ว 14/06/255346131122122122
44. อบต.ทาแม่ลอบ (แม่ทา)ทำแล้ว7100106106ทำแล้ว 16/06/255351515151
45. อบต.ทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7181299ทำแล้ว 23/06/2554173737373
46. อบต.นครเจดีย์ (ป่าซาง)ทำแล้ว716911299ทำแล้ว 480808080
47. อบต.นาทราย (ลี้)ทำแล้ว8112125125ทำแล้ว 01/06/2553173737373
48. อบต.น้ำดิบ (ป่าซาง)ทำแล้ว7167229268ทำแล้ว 29/06/25531178787875
49. อบต.บ้านปวง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว71399251ทำแล้ว 09/06/25532952525252
50. อบต.บ้านเรือน (ป่าซาง)ทำแล้ว6200194189ทำแล้ว 28/06/25531063272727
51. อบต.ป่าพลู (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8214214214ทำแล้ว 08/06/2553162626261
52. อบต.แม่ลาน (ลี้)ทำแล้ว7191205173ทำแล้ว 15/06/255357444444
53. อบต.เวียงกานต์ (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว81009696ทำแล้ว 22/06/255358585858
54. อบต.เวียงแก้ว (ลี้)ทำแล้ว7781612ทำแล้ว 25/06/2553147474747
55. อบต.หนองปลาสะวาย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว77611ทำแล้ว 15/06/255347111
56. อบต.หนองหนาม (เมืองลำพูน)ทำแล้ว712112083ทำแล้ว 20/05/255364646464
57. อบต.ห้วยยาบ (บ้านธิ)ทำแล้ว8233189254ทำแล้ว 29/06/255336303030
58. อบต.เหล่ายาว (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8333226179ทำแล้ว 30/06/2553162493938
รวม 58 อปท.5841311,73310,59410,314584494,2993,8813,8043,782
ข้อมูล ณ 13/09/2563