รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงใหม่ ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.เชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7382295268ทำแล้ว 21/06/2553107265686766
2. เทศบาลนครเชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว4396382335ทำแล้ว 28/07/255319253191126121
3. เทศบาลเมืองต้นเปา (สันกำแพง)ทำแล้ว7322ทำแล้ว 30/06/25537881232323
4. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (แม่แตง)ทำแล้ว7290291291ทำแล้ว 16/06/25532145252525
5. เทศบาลเมืองแม่โจ้ (สันทราย)ทำแล้ว7421426426ทำแล้ว 08/06/2553914141414
6. เทศบาลเมืองแม่เหียะ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7589589589ทำแล้ว 28/06/2553114827676
7. เทศบาลตำบลขัวมุง (สารภี)ทำแล้ว7322234210ทำแล้ว 30/05/255344332
8. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (แม่ริม)ทำแล้ว7168401365ทำแล้ว 28/06/2553121797979
9. เทศบาลตำบลจอมแจ้ง (แม่แตง)ทำแล้ว7161153129ทำแล้ว 11/06/2553757494949
10. เทศบาลตำบลจอมทอง (จอมทอง)ทำแล้ว6178154135ทำแล้ว 11/06/2553380424242
11. เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว (สันทราย)ทำแล้ว7152106101ทำแล้ว 30/06/255393535352
12. เทศบาลตำบลชมภู (สารภี)ทำแล้ว9392393392ทำแล้ว 23/06/2553145111
13. เทศบาลตำบลช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6162179181ทำแล้ว 15/06/2553687808080
14. เทศบาลตำบลเชิงดอย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว716010192ทำแล้ว 24/06/2553102575757
15. เทศบาลตำบลเชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว7139222179ทำแล้ว 28/06/2553132121212
16. เทศบาลตำบลไชยปราการ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7483347334ทำแล้ว 24/06/2553110676767
17. เทศบาลตำบลไชยสถาน (สารภี)ทำแล้ว7188203255ทำแล้ว 30/06/25531691818180
18. เทศบาลตำบลดอนแก้ว (สารภี)ทำแล้ว7157197190ทำแล้ว 21/06/255332554
19. เทศบาลตำบลดอยแก้ว (จอมทอง)ทำแล้ว7886969ทำแล้ว 25/06/255321111
20. เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7184164172ทำแล้ว 24/05/25532121959594
21. เทศบาลตำบลตลาดขวัญ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว6223221220ทำแล้ว 15/06/25535555
22. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว6626576ทำแล้ว 30/06/255318171616
23. เทศบาลตำบลท่ากว้าง (สารภี)ทำแล้ว7175158165ทำแล้ว 28/06/2553861222020
24. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ฮอด)ทำแล้ว7217118202ทำแล้ว 30/06/2553131131313
25. เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา (ดอยเต่า)ทำแล้ว71618043ทำแล้ว 22/06/255378515151
26. เทศบาลตำบลท่าผา (แม่แจ่ม)ทำแล้ว1014699ทำแล้ว 27/05/255420333
27. เทศบาลตำบลท่าวังตาล (สารภี)ทำแล้ว7375300418ทำแล้ว 29/06/2553137666
28. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7182167164ทำแล้ว 08/06/25531099695698
29. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (เชียงดาว)ทำแล้ว5761515ทำแล้ว 14/06/255375505050
30. เทศบาลตำบลทุ่งต้อม (สันป่าตอง)ทำแล้ว6228196200ทำแล้ว 30/06/2553694404040
31. เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก (สันป่าตอง)ทำแล้ว5186188187ทำแล้ว 22/06/255363141212
32. เทศบาลตำบลน้ำแพร่ (พร้าว)ทำแล้ว71ทำแล้ว 28/06/25532727332
33. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา (หางดง)ทำแล้ว7144135134ทำแล้ว 21/06/25533103727070
34. เทศบาลตำบลบวกค้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว6468466466ทำแล้ว 19/06/255326444
35. เทศบาลตำบลบ่อหลวง (ฮอด)ทำแล้ว5228167131ทำแล้ว 29/06/255319104908984
36. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7513536536ทำแล้ว 28/06/255374191918
37. เทศบาลตำบลบ้านตาล (ฮอด)ทำแล้ว6312142115ทำแล้ว 15/06/255369202020
38. เทศบาลตำบลบ้านปง (หางดง)ทำแล้ว8306123121ทำแล้ว 29/06/2553117626056
39. เทศบาลตำบลบ้านแปะ (จอมทอง)ทำแล้ว6219263217ทำแล้ว 20/07/2553139322318
40. เทศบาลตำบลบ้านโป่ง (พร้าว)ทำแล้ว7229160148ทำแล้ว 28/06/255373444
41. เทศบาลตำบลบ้านแม (สันป่าตอง)ทำแล้ว4115102102ทำแล้ว 10/06/255497767676
42. เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว7777973ทำแล้ว 58474747
43. เทศบาลตำบลบ้านหลวง (จอมทอง)ทำแล้ว613544ทำแล้ว 25/06/255347911
44. เทศบาลตำบลบ้านแหวน (หางดง)ทำแล้ว510141115ทำแล้ว 21/06/255364474747
45. เทศบาลตำบลป่าแดด (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7210144114ทำแล้ว 25/06/255381524642
46. เทศบาลตำบลป่าตุ้ม (พร้าว)ทำแล้ว7348292270ทำแล้ว 30/06/2553175707070
47. เทศบาลตำบลป่าบง (สารภี)ทำแล้ว1011ทำแล้ว 30/06/25539998111
48. เทศบาลตำบลป่าป้อง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7137125125ทำแล้ว 25/06/2553284535352
49. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (สันทราย)ทำแล้ว7774545ทำแล้ว 30/06/2554380777
50. เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7145153112ทำแล้ว 29/06/255369111
51. เทศบาลตำบลป่าไหน่ (พร้าว)ทำแล้ว7199174169ทำแล้ว 28/06/2553141122121103
52. เทศบาลตำบลปิงโค้ง (เชียงดาว)ทำแล้ว7312546546ทำแล้ว 15/06/2553108959591
53. เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ (เชียงดาว)ทำแล้ว7249261221ทำแล้ว 22/06/2553242414140
54. เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7955756ทำแล้ว 28/06/255314671666
55. เทศบาลตำบลเมืองงาย (เชียงดาว)ทำแล้ว5241300237ทำแล้ว 17/06/2553271717169
56. เทศบาลตำบลเมืองนะ (เชียงดาว)ทำแล้ว81189390ทำแล้ว 03/06/25534655444
57. เทศบาลตำบลเมืองเล็น (สันทราย)ทำแล้ว7153206152ทำแล้ว 30/06/255397231818
58. เทศบาลตำบลแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว5295301307ทำแล้ว 14/06/2553679151514
59. เทศบาลตำบลแม่คือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว1515873ทำแล้ว 25/06/255366484848
60. เทศบาลตำบลแม่แจ่ม (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7368296285ทำแล้ว 29/06/2553108333
61. เทศบาลตำบลแม่แตง (แม่แตง)ทำแล้ว7121120120ทำแล้ว 17/05/255376595757
62. เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง (หางดง)ทำแล้ว9116116116ทำแล้ว 16/06/255327202020
63. เทศบาลตำบลแม่นะ (เชียงดาว)ทำแล้ว71135751ทำแล้ว 28/06/255389141312
64. เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง (พร้าว)ทำแล้ว8624947ทำแล้ว 30/06/25531139444
65. เทศบาลตำบลแม่ปูคา (สันกำแพง)ทำแล้ว6289289289ทำแล้ว 15/06/2553143151414
66. เทศบาลตำบลแม่โป่ง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7771212ทำแล้ว 30/06/2553113222
67. เทศบาลตำบลแม่แฝก (สันทราย)ทำแล้ว766136304ทำแล้ว 30/06/2553158515151
68. เทศบาลตำบลแม่ริม (แม่ริม)ทำแล้ว5210150146ทำแล้ว 29/07/2553175575753
69. เทศบาลตำบลแม่แรม (แม่ริม)ทำแล้ว7168120124ทำแล้ว 07/06/255367595851
70. เทศบาลตำบลแม่วาง (แม่วาง)ทำแล้ว9153154142ทำแล้ว 27/06/25531130833635
71. เทศบาลตำบลแม่สอย (จอมทอง)ทำแล้ว71573434ทำแล้ว 28/07/255327433
72. เทศบาลตำบลแม่หอพระ (แม่แตง)ทำแล้ว7998780ทำแล้ว 30/06/2553175494648
73. เทศบาลตำบลแม่อาย (แม่อาย)ทำแล้ว7492499499ทำแล้ว 30/06/255358204159156155
74. เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7185151136ทำแล้ว 30/06/255368232323
75. เทศบาลตำบลยางคราม (ดอยหล่อ)ทำแล้ว6230235235ทำแล้ว 30/06/255352474747
76. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง (สารภี)ทำแล้ว7167163146ทำแล้ว 25/06/255376474746
77. เทศบาลตำบลยุหว่า (สันป่าตอง)ทำแล้ว7156305341ทำแล้ว 22/06/255477747271
78. เทศบาลตำบลริมเหนือ (แม่ริม)ทำแล้ว6103108108ทำแล้ว 28/06/2553103323232
79. เทศบาลตำบลลวงเหนือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7225205204ทำแล้ว 25/06/255369626261
80. เทศบาลตำบลเวียงฝาง (ฝาง)ทำแล้ว7159483238ทำแล้ว 21/06/2553764282828
81. เทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พร้าว)ทำแล้ว51056971ทำแล้ว 28/06/25531920141311
82. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว4220220220ทำแล้ว 30/06/255364524443
83. เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ (จอมทอง)ทำแล้ว51759457ทำแล้ว 16/06/255393271414
84. เทศบาลตำบลสองแคว (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7145113113ทำแล้ว 29/06/255329242121
85. เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ (สะเมิง)ทำแล้ว72674ทำแล้ว 28/06/255336111
86. เทศบาลตำบลสันกลาง (สันกำแพง)ทำแล้ว7158159159ทำแล้ว 24/05/255337323232
87. เทศบาลตำบลสันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว7334274275ทำแล้ว 23/06/255373171717
88. เทศบาลตำบลสันติสุข (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7142138134ทำแล้ว 28/06/255335211
89. เทศบาลตำบลสันทราย (ฝาง)ทำแล้ว7159143145ทำแล้ว 29/06/255315109897673
90. เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ (สารภี)ทำแล้ว7221207298ทำแล้ว 25/06/25538777
91. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง (สันทราย)ทำแล้ว5194106103ทำแล้ว 30/06/25531656311
92. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง (สันทราย)ทำแล้ว7138138138ทำแล้ว 09/06/255456494847
93. เทศบาลตำบลสันป่าตอง (สันป่าตอง)ทำแล้ว593115136ทำแล้ว 18/06/255342887
94. เทศบาลตำบลสันป่าเปา (สันทราย)ทำแล้ว7123112111ทำแล้ว 03/03/2554192828282
95. เทศบาลตำบลสันปูเลย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว8306269253ทำแล้ว 10/06/255397979797
96. เทศบาลตำบลสันโป่ง (แม่ริม)ทำแล้ว7180144152ทำแล้ว 18/06/255367353535
97. เทศบาลตำบลสันผักหวาน (หางดง)ทำแล้ว7230156156ทำแล้ว 24/06/2554230181181178
98. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7218232182ทำแล้ว 23/06/255321112671918
99. เทศบาลตำบลสันพระเนตร (สันทราย)ทำแล้ว779158133ทำแล้ว 25/05/2554169222
100. เทศบาลตำบลสันมหาพน (แม่แตง)ทำแล้ว7137154133ทำแล้ว 25/06/2553481746765
101. เทศบาลตำบลสารภี (สารภี)ทำแล้ว71367381ทำแล้ว 19/04/2554481655
102. เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7303252241ทำแล้ว 24/06/255378272727
103. เทศบาลตำบลสุเทพ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7141138138ทำแล้ว 14/07/255382605958
104. เทศบาลตำบลแสนไห (เวียงแหง)ทำแล้ว9909090ทำแล้ว 09/06/2553182292929
105. เทศบาลตำบลหนองแก๋ว (หางดง)ทำแล้ว710510564ทำแล้ว 10/06/2553576494940
106. เทศบาลตำบลหนองควาย (หางดง)ทำแล้ว7208140138ทำแล้ว 30/06/255318766
107. เทศบาลตำบลหนองจ๊อม (สันทราย)ทำแล้ว6128165138ทำแล้ว 29/06/255358112817867
108. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา (หางดง)ทำแล้ว6138147133ทำแล้ว 22/06/25541111
109. เทศบาลตำบลหนองบัว (ไชยปราการ)ทำแล้ว7175175175ทำแล้ว 25/06/255368575656
110. เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7218170168ทำแล้ว 09/07/2553122108108108
111. เทศบาลตำบลหนองผึ้ง (สารภี)ทำแล้ว8790825797ทำแล้ว 28/06/2553270642624
112. เทศบาลตำบลหนองแฝก (สารภี)ทำแล้ว7132139120ทำแล้ว 29/06/2553179727271
113. เทศบาลตำบลหนองหอย (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7183183183ทำแล้ว 24/06/255385787777
114. เทศบาลตำบลหนองหาร (สันทราย)ทำแล้ว793116111ทำแล้ว 30/06/255347323232
115. เทศบาลตำบลหนองแหย่ง (สันทราย)ทำแล้ว71177ทำแล้ว 11/06/25534650493216
116. เทศบาลตำบลห้วยทราย (สันกำแพง)ทำแล้ว7484747ทำแล้ว 28/06/25535333
117. เทศบาลตำบลหางดง (หางดง)ทำแล้ว71376564ทำแล้ว 30/06/25532116535352
118. เทศบาลตำบลหารแก้ว (หางดง)ทำแล้ว6181101125ทำแล้ว 29/06/2553182646262
119. เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว8226230230ทำแล้ว 30/06/255323665
120. เทศบาลตำบลอมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว7110118118ทำแล้ว 25/06/255389898989
121. เทศบาลตำบลออนใต้ (สันกำแพง)ทำแล้ว71068382ทำแล้ว 28/06/255375111
122. เทศบาลตำบลอินทขิล (แม่แตง)ทำแล้ว7149150150ทำแล้ว 28/06/255354494949
123. อบต.กองแขก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7152100100ทำแล้ว 29/06/255387636363
124. อบต.กื๊ดช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว7147147147ทำแล้ว 29/06/255344363636
125. อบต.ข่วงเปา (จอมทอง)ทำแล้ว7177183155ทำแล้ว 30/09/255314732332
126. อบต.ขุนคง (หางดง)ทำแล้ว5397383383ทำแล้ว 30/09/255363191919
127. อบต.เขื่อนผาก (พร้าว)ทำแล้ว7228189186ทำแล้ว 30/06/255341151515
128. อบต.แจ่มหลวง (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว8255259259ทำแล้ว 29/06/2553724202020
129. อบต.ช่างเคิ่ง (แม่แจ่ม)ทำแล้ว786116118ทำแล้ว 11/06/2553691244
130. อบต.ช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7112111111ทำแล้ว 28/06/2553146343232
131. อบต.เชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว6135132129ทำแล้ว 30/06/255394242020
132. อบต.แช่ช้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว7148143140ทำแล้ว 30/06/25533111
133. อบต.ดอนแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว8164176223ทำแล้ว 30/06/2553126787878
134. อบต.ดอนเปา (แม่วาง)ทำแล้ว52099385ทำแล้ว 29/06/255374444
135. อบต.ดอยเต่า (ดอยเต่า)ทำแล้ว6175175175ทำแล้ว 21/06/255345383837
136. อบต.ดอยลาง (แม่อาย)ทำแล้ว71017979ทำแล้ว 25/06/255370585858
137. อบต.ดอยหล่อ (ดอยหล่อ)ทำแล้ว737210098ทำแล้ว 16/06/255369474646
138. อบต.ท่าเดื่อ (ดอยเต่า)ทำแล้ว5139101101ทำแล้ว 30/06/2553201522
139. อบต.ท่าตอน (แม่อาย)ทำแล้ว7133117115ทำแล้ว 12/05/25532285737373
140. อบต.ท่าวังพร้าว (สันป่าตอง)ทำแล้ว78110064ทำแล้ว 28/06/255353313131
141. อบต.ทาเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว7177187187ทำแล้ว 27/05/255365444444
142. อบต.ทุ่งปี้ (แม่วาง)ทำแล้ว8116128163ทำแล้ว 29/06/25531756383633
143. อบต.ทุ่งรวงทอง (แม่วาง)ทำแล้ว7216215215ทำแล้ว 30/06/255382696969
144. อบต.เทพเสด็จ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว71628375ทำแล้ว 28/06/2553133161515
145. อบต.นาเกียน (อมก๋อย)ทำแล้ว6151122129ทำแล้ว 06/10/255413705300
146. อบต.นาคอเรือ (ฮอด)ทำแล้ว6978991ทำแล้ว 29/06/255311666
147. อบต.น้ำบ่อหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว73211ทำแล้ว 29/06/2553146149404040
148. อบต.บงตัน (ดอยเต่า)ทำแล้ว6756870ทำแล้ว 29/06/2553582344
149. อบต.บ่อแก้ว (สะเมิง)ทำแล้ว8239239238ทำแล้ว 29/06/255354494949
150. อบต.บ่อสลี (ฮอด)ทำแล้ว6235224225ทำแล้ว 01/06/25531586737372
151. อบต.บ้านกาด (แม่วาง)ทำแล้ว7165134127ทำแล้ว 07/06/255383535353
152. อบต.บ้านจันทร์ (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7131114103ทำแล้ว 28/06/25549555
153. อบต.บ้านช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว7104104104ทำแล้ว 28/06/255345777
154. อบต.บ้านทับ (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7795354ทำแล้ว 29/06/255372474747
155. อบต.บ้านเป้า (แม่แตง)ทำแล้ว6168264264ทำแล้ว 29/06/255390333
156. อบต.บ้านสหกรณ์ (แม่ออน)ทำแล้ว7158185174ทำแล้ว 25/06/255360444443
157. อบต.บ้านหลวง (แม่อาย)ทำแล้ว792197190ทำแล้ว 29/06/2553178575757
158. อบต.บ้านแอ่น (ดอยเต่า)ทำแล้ว81638578ทำแล้ว 17/06/255310777
159. อบต.ปางหินฝน (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7464647ทำแล้ว 25/06/25538522
160. อบต.ป่าแป๋ (แม่แตง)ทำแล้ว7168176171ทำแล้ว 25/05/255388545454
161. อบต.เปียงหลวง (เวียงแหง)ทำแล้ว820115853ทำแล้ว 08/06/25533182157157157
162. อบต.โปงทุ่ง (ดอยเต่า)ทำแล้ว7129158163ทำแล้ว 24/06/2554126707070
163. อบต.โป่งน้ำร้อน (ฝาง)ทำแล้ว81328573ทำแล้ว 15/06/2553172373632
164. อบต.โป่งแยง (แม่ริม)ทำแล้ว7197186186ทำแล้ว 28/06/2553299949494
165. อบต.ม่อนจอง (อมก๋อย)ทำแล้ว7191155155ทำแล้ว 29/06/255368534444
166. อบต.ม่อนปิ่น (ฝาง)ทำแล้ว7160149246ทำแล้ว 28/06/255330124302929
167. อบต.มะขามหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว516015451ทำแล้ว 28/06/255381112107107103
168. อบต.มะขุนหวาน (สันป่าตอง)ทำแล้ว7107253245ทำแล้ว 30/06/2553388737373
169. อบต.เมืองก๋าย (แม่แตง)ทำแล้ว6117118118ทำแล้ว 14/06/255312222
170. อบต.เมืองคอง (เชียงดาว)ทำแล้ว7821968ทำแล้ว 20/09/255382333333
171. อบต.เมืองแหง (เวียงแหง)ทำแล้ว6216207191ทำแล้ว 30/06/25536107929291
172. อบต.แม่ก๊า (สันป่าตอง)ทำแล้ว51196044ทำแล้ว 30/06/2553275322
173. อบต.แม่คะ (ฝาง)ทำแล้ว71118784ทำแล้ว 28/06/255357413533
174. อบต.แม่งอน (ฝาง)ทำแล้ว8160275243ทำแล้ว 29/06/25531582494948
175. อบต.แม่แดด (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว771578ทำแล้ว 25/06/255311111
176. อบต.แม่ตื่น (อมก๋อย)ทำแล้ว7157139140ทำแล้ว 23/06/255310222
177. อบต.แม่ทะลบ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7235218248ทำแล้ว 29/06/2553387646464
178. อบต.แม่ทา (แม่ออน)ทำแล้ว8157142136ทำแล้ว 29/06/255377454341
179. อบต.แม่นาจร (แม่แจ่ม)ทำแล้ว87655ทำแล้ว 01/06/255416111
180. อบต.แม่นาวาง (แม่อาย)ทำแล้ว7101128151ทำแล้ว 21/06/2553982696866
181. อบต.แม่วิน (แม่วาง)ทำแล้ว52158773ทำแล้ว 30/06/2553136211211
182. อบต.แม่แวน (พร้าว)ทำแล้ว7163159168ทำแล้ว 15/06/255316329189
183. อบต.แม่ศึก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7124124124ทำแล้ว 30/09/255335222
184. อบต.แม่สา (แม่ริม)ทำแล้ว7316319364ทำแล้ว 29/06/2553134333231
185. อบต.แม่สาบ (สะเมิง)ทำแล้ว71087556ทำแล้ว 28/06/255378755
186. อบต.แม่สาว (แม่อาย)ทำแล้ว71128585ทำแล้ว 08/06/255329381865
187. อบต.แม่สูน (ฝาง)ทำแล้ว72313939ทำแล้ว 84323130
188. อบต.ยั้งเมิน (สะเมิง)ทำแล้ว61303990ทำแล้ว 24/06/255343141313
189. อบต.ยางเปียง (อมก๋อย)ทำแล้ว5152136128ทำแล้ว 96736767
190. อบต.ร้องวัวแดง (สันกำแพง)ทำแล้ว590188ทำแล้ว 17/06/25535555
191. อบต.เวียง (ฝาง)ทำแล้ว7133113109ทำแล้ว 28/06/255316120626262
192. อบต.เวียงท่ากาน (สันป่าตอง)ทำแล้ว4243267226ทำแล้ว 23/06/255315121212
193. อบต.ศรีดงเย็น (ไชยปราการ)ทำแล้ว7471469468ทำแล้ว 28/06/255388292929
194. อบต.สบโขง (อมก๋อย)ทำแล้ว71069069ทำแล้ว 22/06/2553156262525
195. อบต.สบเปิง (แม่แตง)ทำแล้ว7909273ทำแล้ว 24/09/255360353535
196. อบต.สบแม่ข่า (หางดง)ทำแล้ว7532626ทำแล้ว 28/06/2553224191919
197. อบต.สะเมิงเหนือ (สะเมิง)ทำแล้ว5249251251ทำแล้ว 29/06/2553137201919
198. อบต.สะลวง (แม่ริม)ทำแล้ว71048787ทำแล้ว 23/06/2553237282828
199. อบต.สันกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7176176176ทำแล้ว 29/06/255387666
200. อบต.สันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว7158154155ทำแล้ว 21/06/255382656362
201. อบต.สันต้นหมื้อ (แม่อาย)ทำแล้ว7929696ทำแล้ว 30/06/255351252525
202. อบต.สันทราย (พร้าว)ทำแล้ว6245234232ทำแล้ว 29/06/25532993666665
203. อบต.สันป่ายาง (แม่แตง)ทำแล้ว7130134122ทำแล้ว 17/05/2553273535353
204. อบต.ห้วยแก้ว (แม่ออน)ทำแล้ว7123180167ทำแล้ว 14/05/2553106106106106
205. อบต.ห้วยทราย (แม่ริม)ทำแล้ว77412669ทำแล้ว 24/05/255374656360
206. อบต.หางดง (ฮอด)ทำแล้ว7188183184ทำแล้ว 21/06/255335151515
207. อบต.โหล่งขอด (พร้าว)ทำแล้ว13135116108ทำแล้ว 22/06/2553232312626
208. อบต.อมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว7277187187ทำแล้ว 11/06/2553121942
209. อบต.ออนกลาง (แม่ออน)ทำแล้ว7203206200ทำแล้ว 14/06/255385686868
210. อบต.ออนเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว71084444ทำแล้ว 09/06/2553274272626
211. อบต.ฮอด (ฮอด)ทำแล้ว6541818ทำแล้ว 29/06/25533331411
รวม 211 อปท.2111,44237,66634,06933,4092111,36414,9928,5207,9207,687
ข้อมูล ณ 13/09/2563