รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด มุกดาหาร ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.มุกดาหาร (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6333331331ทำแล้ว 30/06/2553201239225210210
2. เทศบาลเมืองมุกดาหาร (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว5491387377ทำแล้ว 25/06/2553633131313
3. เทศบาลตำบลกกตูม (ดงหลวง)ทำแล้ว101286516ทำแล้ว 91363636
4. เทศบาลตำบลคำชะอี (คำชะอี)ทำแล้ว9239226223ทำแล้ว 07/06/255347111
5. เทศบาลตำบลคำป่าหลาย (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว7299307307ทำแล้ว 30/06/255323222222
6. เทศบาลตำบลคำอาฮวน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว547191178ทำแล้ว 25/06/255331282828
7. เทศบาลตำบลชะโนด (หว้านใหญ่)ทำแล้ว7122122122ทำแล้ว 19/06/25534442
8. เทศบาลตำบลดงมอน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว9122124108ทำแล้ว 25/06/255331141413
9. เทศบาลตำบลดงเย็น (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว5279173167ทำแล้ว 30/06/2553129121212
10. เทศบาลตำบลดงหลวง (ดงหลวง)ทำแล้ว9115115115ทำแล้ว 25/06/25535175484847
11. เทศบาลตำบลดอนตาล (ดอนตาล)ทำแล้ว91139978ทำแล้ว 28/06/25531054464646
12. เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก (ดอนตาล)ทำแล้ว76355ทำแล้ว 10/06/25535333
13. เทศบาลตำบลนาสีนวน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว8232323ทำแล้ว 30/06/255323755
14. เทศบาลตำบลนาโสก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6235235235ทำแล้ว 28/04/255359242221
15. เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว5215223209ทำแล้ว 29/06/255313333
16. เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว8155155155ทำแล้ว 22/06/255335533
17. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ดอนตาล)ทำแล้ว7848585ทำแล้ว 29/06/2553653454441
18. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (หนองสูง)ทำแล้ว9108106106ทำแล้ว 29/06/255361222
19. เทศบาลตำบลผึ่งแดด (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว7798283ทำแล้ว 28/06/255338323232
20. เทศบาลตำบลโพนทราย (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6878787ทำแล้ว 28/06/255323631322
21. เทศบาลตำบลภูวง (หนองสูง)ทำแล้ว9866664ทำแล้ว 28/06/2553164535347
22. เทศบาลตำบลมุก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว4821818ทำแล้ว 24/09/255542222
23. เทศบาลตำบลร่มเกล้า (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว51501213ทำแล้ว 37202020
24. เทศบาลตำบลหนองแคน (ดงหลวง)ทำแล้ว5113122122ทำแล้ว 15/06/255346156202020
25. เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ (หนองสูง)ทำแล้ว9883946ทำแล้ว 24/06/25532183525243
26. เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ (หว้านใหญ่)ทำแล้ว9237212200ทำแล้ว 30/06/255347114292626
27. อบต.กกแดง (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7185191191ทำแล้ว 18/06/255373494948
28. อบต.กุดแข้ (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6292929ทำแล้ว 29/06/25538221
29. อบต.คำชะอี (คำชะอี)ทำแล้ว8448286356ทำแล้ว 30/06/255352414141
30. อบต.คำบก (คำชะอี)ทำแล้ว91621414ทำแล้ว 18/06/255311101010
31. อบต.ชะโนดน้อย (ดงหลวง)ทำแล้ว7146139139ทำแล้ว 25/06/25531228222014
32. อบต.โชคชัย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว6226163163ทำแล้ว 29/06/255339722
33. อบต.นากอก (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว6555555ทำแล้ว 24/06/2553532311
34. อบต.นาละเม็ง (ดอนตาล)ทำแล้ว9432827ทำแล้ว 16/07/25531331299
35. อบต.นาอุดม (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว9193158157ทำแล้ว 16/06/255353181817
36. อบต.น้ำเที่ยง (คำชะอี)ทำแล้ว8108158ทำแล้ว 12/09/25545067626262
37. อบต.นิคมคำสร้อย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว5838383ทำแล้ว 22/06/2553158503636
38. อบต.โนนยาง (หนองสูง)ทำแล้ว553182ทำแล้ว 30/06/255353535353
39. อบต.บางทรายน้อย (หว้านใหญ่)ทำแล้ว91832819ทำแล้ว 11/06/2553171999
40. อบต.บ้านค้อ (คำชะอี)ทำแล้ว9253253137ทำแล้ว 12/07/255411111111
41. อบต.บ้านโคก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว8103102102ทำแล้ว 22/06/2554103103102100
42. อบต.บ้านซ่ง (คำชะอี)ทำแล้ว81305353ทำแล้ว 28/06/255348373737
43. อบต.บ้านบาก (ดอนตาล)ทำแล้ว9897675ทำแล้ว 18/06/255387606058
44. อบต.บ้านเหล่า (คำชะอี)ทำแล้ว9111110107ทำแล้ว 21/06/255323333
45. อบต.ป่งขามดงหมู (หว้านใหญ่)ทำแล้ว9200167187ทำแล้ว 24/09/255511111
46. อบต.ป่าไร่ (ดอนตาล)ทำแล้ว79010820ทำแล้ว 17/06/255375757575
47. อบต.พังแดง (ดงหลวง)ทำแล้ว16134139139ทำแล้ว 22/06/25531341454
48. อบต.โพธิ์ไทร (ดอนตาล)ทำแล้ว9120118118ทำแล้ว 14/06/25532158282827
49. อบต.โพนงาม (คำชะอี)ทำแล้ว6415427478ทำแล้ว 11/06/25531128272726
50. อบต.หนองบัว (ดงหลวง)ทำแล้ว91114622ทำแล้ว 29/06/2553861373737
51. อบต.หนองแวง (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7148148148ทำแล้ว 29/06/2553171717171
52. อบต.หนองสูงใต้ (หนองสูง)ทำแล้ว8129122108ทำแล้ว 16/07/2553341161616
53. อบต.หนองเอี่ยน (คำชะอี)ทำแล้ว99612556ทำแล้ว 03/05/255341001796
54. อบต.เหล่าสร้างถ่อ (คำชะอี)ทำแล้ว8421717ทำแล้ว 25/06/2553244353434
55. อบต.เหล่าหมี (ดอนตาล)ทำแล้ว9698864ทำแล้ว 03/06/255423202020
รวม 55 อปท.554198,2476,9166,547555333,0601,6721,5711,529
ข้อมูล ณ 13/09/2563