รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครพนม ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.นครพนม (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5149140127ทำแล้ว
2. เทศบาลเมืองนครพนม (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6209123108ทำแล้ว 30/06/255372454541
3. เทศบาลตำบลท่าเรือ (นาหว้า)ทำแล้ว6206ทำแล้ว 30/06/255359000
4. เทศบาลตำบลท่าอุเทน (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5191118118ทำแล้ว 29/07/255374211
5. เทศบาลตำบลธาตุพนม (ธาตุพนม)ทำแล้ว5207170155ทำแล้ว 29/06/255372343433
6. เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ (ธาตุพนม)ทำแล้ว7798081ทำแล้ว 24/06/25533267353432
7. เทศบาลตำบลนาแก (นาแก)ทำแล้ว5198201201ทำแล้ว 14/06/255377272727
8. เทศบาลตำบลนาคำ (ศรีสงคราม)ทำแล้ว8655959ทำแล้ว 26/06/2553581622
9. เทศบาลตำบลนาหนาด (ธาตุพนม)ทำแล้ว7193161144ทำแล้ว 29/06/255343434343
10. เทศบาลตำบลนาหว้า (นาหว้า)ทำแล้ว4248161119ทำแล้ว 29/06/2553450464444
11. เทศบาลตำบลน้ำก่ำ (ธาตุพนม)ทำแล้ว6596969ทำแล้ว 29/06/2553659414130
12. เทศบาลตำบลบ้านข่า (ศรีสงคราม)ทำแล้ว8226127148ทำแล้ว 29/06/255392351477776
13. เทศบาลตำบลบ้านแพง (บ้านแพง)ทำแล้ว6234143140ทำแล้ว 06/08/255344353533
14. เทศบาลตำบลปลาปาก (ปลาปาก)ทำแล้ว717110799ทำแล้ว 29/06/2553181535353
15. เทศบาลตำบลฝั่งแดง (ธาตุพนม)ทำแล้ว6122126122ทำแล้ว 30/06/25531942404040
16. เทศบาลตำบลพระซอง (นาแก)ทำแล้ว7893906890ทำแล้ว 15/06/255330123332826
17. เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว6107 ยังไม่อนุมัติ
18. เทศบาลตำบลเรณูนคร (เรณูนคร)ทำแล้ว6218218218ทำแล้ว 30/06/255395313130
19. เทศบาลตำบลเวินพระบาท (ท่าอุเทน)ทำแล้ว68277ทำแล้ว 30/06/2553991717066
20. เทศบาลตำบลศรีสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6140140140ทำแล้ว 16/06/255352192123123123
21. เทศบาลตำบลสามผง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว5938883ทำแล้ว 21/06/2553248464645
22. เทศบาลตำบลหนองญาติ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว9304305305ทำแล้ว 28/06/255384676464
23. เทศบาลตำบลหาดแพง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว41165454ทำแล้ว 74555555
24. อบต.ก้านเหลือง (นาแก)ทำแล้ว5279274266ทำแล้ว 25/06/25531725111
25. อบต.กุดฉิม (ธาตุพนม)ทำแล้ว615410394ทำแล้ว 22/06/255353393937
26. อบต.กุตาไก้ (ปลาปาก)ทำแล้ว8184144125ทำแล้ว 30/03/255350443532
27. อบต.กุรุคุ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5737373ทำแล้ว 11/06/255365474747
28. อบต.ขามเฒ่า (เมืองนครพนม)ทำแล้ว7114114114ทำแล้ว 07/06/255376313129
29. อบต.คำเตย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8235237240ทำแล้ว 29/06/2553123312828
30. อบต.คำพี้ (นาแก)ทำแล้ว5126108122ทำแล้ว 09/06/2553745644
31. อบต.โคกสว่าง (ปลาปาก)ทำแล้ว5109114113ทำแล้ว 13/06/255337111111
32. อบต.โคกสี (วังยาง)ทำแล้ว7383838ทำแล้ว 07/06/2553240404037
33. อบต.โคกสูง (ปลาปาก)ทำแล้ว4868686ทำแล้ว 10/06/255358524949
34. อบต.โคกหินแฮ่ (เรณูนคร)ทำแล้ว6996251ทำแล้ว 10/06/25532286808076
35. อบต.ไชยบุรี (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6162135136ทำแล้ว 16/06/2553968353535
36. อบต.ดงขวาง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5179147146ทำแล้ว 14/06/255331272626
37. อบต.ดอนเตย (นาทม)ทำแล้ว710774110ทำแล้ว 14/06/25531430252525
38. อบต.ดอนนางหงส์ (ธาตุพนม)ทำแล้ว6277277277ทำแล้ว 30/06/255347424240
39. อบต.ท่าค้อ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว61094940ทำแล้ว 18/06/2553191797978
40. อบต.ท่าจำปา (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6198153143ทำแล้ว 28/06/255351111
41. อบต.ท่าบ่อสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6162269268ทำแล้ว 17/06/2553681177
42. อบต.ท่าลาด (เรณูนคร)ทำแล้ว6616161ทำแล้ว 12/07/2553656474747
43. อบต.นาแก (นาแก)ทำแล้ว8231164164ทำแล้ว 07/06/255333111
44. อบต.นาขมิ้น (โพนสวรรค์)ทำแล้ว7765757ทำแล้ว 25/06/255374666665
45. อบต.นาขาม (เรณูนคร)ทำแล้ว7989997ทำแล้ว 28/06/2553160343434
46. อบต.นาเข (บ้านแพง)ทำแล้ว5811813ทำแล้ว 18/06/255343353533
47. อบต.นาคู่ (นาแก)ทำแล้ว6ทำแล้ว 15/06/25532214411
48. อบต.นาคูณใหญ่ (นาหว้า)ทำแล้ว690137125ทำแล้ว 11/06/255348151515
49. อบต.นางัว (บ้านแพง)ทำแล้ว51014545 ยังไม่อนุมัติ
50. อบต.นางัว (นาหว้า)ทำแล้ว541120120 ยังไม่อนุมัติ
51. อบต.นางาม (เรณูนคร)ทำแล้ว4892424ทำแล้ว 25/06/2553173737373
52. อบต.นาเดื่อ (ศรีสงคราม)ทำแล้ว5947425ทำแล้ว 07/06/2553604111
53. อบต.นาถ่อน (ธาตุพนม)ทำแล้ว8184184184ทำแล้ว 15/06/255335555
54. อบต.นาทม (นาทม)ทำแล้ว5238238238ทำแล้ว 01/10/2553105343272119
55. อบต.นาทราย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8767878ทำแล้ว 18/06/2553221212017
56. อบต.นาใน (โพนสวรรค์)ทำแล้ว5552626ทำแล้ว 30/06/255324212020
57. อบต.นามะเขือ (ปลาปาก)ทำแล้ว9154136137ทำแล้ว 21/06/2553132100100100
58. อบต.นาราชควาย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5142139137ทำแล้ว 29/06/25532276624037
59. อบต.นาเลียง (นาแก)ทำแล้ว6746869ทำแล้ว 29/06/2553579161313
60. อบต.นาหว้า (นาหว้า)ทำแล้ว6145123102ทำแล้ว 26/05/2553498838383
61. อบต.นาหัวบ่อ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว5878261ทำแล้ว 30/06/255381696969
62. อบต.โนนตาล (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5210217211ทำแล้ว 30/06/25531070301816
63. อบต.บ้านกลาง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว7512222ทำแล้ว 19/05/255351474747
64. อบต.บ้านแก้ง (นาแก)ทำแล้ว5186135135ทำแล้ว 25/05/255353434342
65. อบต.บ้านค้อ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว51191313ทำแล้ว 25/06/2553177585049
66. อบต.บ้านผึ้ง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว9184158141ทำแล้ว 18/06/255387635855
67. อบต.บ้านเสียว (นาหว้า)ทำแล้ว8371370370ทำแล้ว 29/06/2553833383
68. อบต.บ้านเอื้อง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6126125125ทำแล้ว 30/06/25541270515150
69. อบต.ปลาปาก (ปลาปาก)ทำแล้ว61135448ทำแล้ว 29/06/255479282826
70. อบต.ไผ่ล้อม (บ้านแพง)ทำแล้ว8197182167ทำแล้ว 17/06/2553460414141
71. อบต.พนอม (ท่าอุเทน)ทำแล้ว15197173173ทำแล้ว 28/06/255352000
72. อบต.พระกลางทุ่ง (ธาตุพนม)ทำแล้ว5299326283ทำแล้ว 17/06/2553146343431
73. อบต.พะทาย (ท่าอุเทน)ทำแล้ว12929292ทำแล้ว 15/06/2553723211
74. อบต.พิมาน (นาแก)ทำแล้ว7635959ทำแล้ว 29/06/25539664700
75. อบต.พุ่มแก (นาแก)ทำแล้ว75ทำแล้ว 30/06/2553194433
76. อบต.โพธิ์ตาก (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6324332332ทำแล้ว 30/06/25532480797979
77. อบต.โพนจาน (โพนสวรรค์)ทำแล้ว7180176138ทำแล้ว 29/06/25531879666564
78. อบต.โพนทอง (บ้านแพง)ทำแล้ว612111072ทำแล้ว 24/01/255429292929
79. อบต.โพนทอง (เรณูนคร)ทำแล้ว6120120120ทำแล้ว 22/06/2553118919187
80. อบต.โพนบก (โพนสวรรค์)ทำแล้ว7147142142ทำแล้ว 15/06/2553147133133133
81. อบต.โพนแพง (ธาตุพนม)ทำแล้ว5828383ทำแล้ว 18/06/2553668565656
82. อบต.โพนสวรรค์ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว511110690ทำแล้ว 23/06/25531989707070
83. อบต.โพนสว่าง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว41006258ทำแล้ว 29/06/2553122161414
84. อบต.มหาชัย (ปลาปาก)ทำแล้ว4 ยังไม่อนุมัติ
85. อบต.ยอดชาด (วังยาง)ทำแล้ว7692727ทำแล้ว 22/06/2554546434340
86. อบต.รามราช (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6150175180ทำแล้ว 20/06/255378655553
87. อบต.เรณู (เรณูนคร)ทำแล้ว4232143133ทำแล้ว 25/06/255362383534
88. อบต.เรณูใต้ (เรณูนคร)ทำแล้ว715510492ทำแล้ว 30/06/255398949492
89. อบต.วังตามัว (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8171171171ทำแล้ว 21/06/25531101967676
90. อบต.วังยาง (วังยาง)ทำแล้ว5104110115ทำแล้ว 15/09/2554371821
91. อบต.ศรีสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6826767ทำแล้ว 25/02/255473606060
92. อบต.สีชมพู (นาแก)ทำแล้ว1011822ทำแล้ว 17/06/255350474544
93. อบต.แสนพัน (ธาตุพนม)ทำแล้ว7944334ทำแล้ว 24/06/255319161614
94. อบต.หนองซน (นาทม)ทำแล้ว5261132106ทำแล้ว 30/06/255346464645
95. อบต.หนองเทา (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6737373ทำแล้ว 15/07/2553952311
96. อบต.หนองเทาใหญ่ (ปลาปาก)ทำแล้ว71188888ทำแล้ว 05/07/2553118272424
97. อบต.หนองบ่อ (นาแก)ทำแล้ว5949494ทำแล้ว 25/05/255370494949
98. อบต.หนองย่างชิ้น (เรณูนคร)ทำแล้ว6555252ทำแล้ว 11/06/25534395818079
99. อบต.หนองแวง (บ้านแพง)ทำแล้ว6167127117ทำแล้ว 30/09/255364121111
100. อบต.หนองสังข์ (นาแก)ทำแล้ว1595959ทำแล้ว 22/06/255359594746
101. อบต.หนองฮี (ปลาปาก)ทำแล้ว78679206ทำแล้ว 24/06/255324161616
102. อบต.เหล่าพัฒนา (นาหว้า)ทำแล้ว8334334334ทำแล้ว 18/06/255310134181818
103. อบต.อาจสามารถ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6130129125ทำแล้ว 25/06/255375606051
104. อบต.อุ่มเหม้า (ธาตุพนม)ทำแล้ว6313220213ทำแล้ว 30/06/25531052221515
รวม 104 อปท.10464715,57613,11912,7591005907,0364,2833,8293,725
ข้อมูล ณ 13/09/2563