รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สกลนคร ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.สกลนคร (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว3496663506ทำแล้ว 30/07/2553186232166166165
2. เทศบาลนครสกลนคร (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5162453292ทำแล้ว 29/06/255342184175154149
3. เทศบาลตำบลกุดบาก (กุดบาก)ทำแล้ว57911080ทำแล้ว 30/06/25531235222
4. เทศบาลตำบลกุดเรือคำ (วานรนิวาส)ทำแล้ว597113111ทำแล้ว 30/06/255321432
5. เทศบาลตำบลกุดไห (กุดบาก)ทำแล้ว7876459ทำแล้ว 30/06/2553242343427
6. เทศบาลตำบลกุดแฮด (กุดบาก)ทำแล้ว5504541ทำแล้ว 18/05/25532222
7. เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว4487469ทำแล้ว 30/06/2553223222222
8. เทศบาลตำบลคำตากล้า (คำตากล้า)ทำแล้ว6182155108ทำแล้ว 31/08/25535222
9. เทศบาลตำบลคำบ่อ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว4813333ทำแล้ว 28/06/255381727266
10. เทศบาลตำบลคูสะคาม (วานรนิวาส)ทำแล้ว3403636ทำแล้ว 15/06/25533241222
11. เทศบาลตำบลโคกภู (ภูพาน)ทำแล้ว5717676ทำแล้ว 07/06/255469202020
12. เทศบาลตำบลโคกสี (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว15153169160ทำแล้ว 30/06/2553503833
13. เทศบาลตำบลงิ้วด่อน (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4168161155ทำแล้ว 29/06/2553171555547
14. เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4849574ทำแล้ว 29/06/2553143128120118120
15. เทศบาลตำบลเชียงเครือ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5847061ทำแล้ว 30/06/2553844122
16. เทศบาลตำบลเชียงสือ (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว41902626ทำแล้ว 30/06/25536982551412
17. เทศบาลตำบลดงมะไฟ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4113112109ทำแล้ว 28/06/255322863933
18. เทศบาลตำบลดอนเขือง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4116174128ทำแล้ว 16/06/2553491411
19. เทศบาลตำบลตองโขบ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว4166136124ทำแล้ว 30/06/255312861287
20. เทศบาลตำบลท่าก้อน (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5118887ทำแล้ว 15/06/2553422133
21. เทศบาลตำบลท่าแร่ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว3125126127ทำแล้ว 21/06/2553851611
22. เทศบาลตำบลท่าศิลา (ส่องดาว)ทำแล้ว5191918ทำแล้ว 17/05/25532111
23. เทศบาลตำบลธาตุนาเวง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4406153ทำแล้ว 18/05/25533111
24. เทศบาลตำบลนาแก้ว (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว4899183ทำแล้ว 28/06/255337262626
25. เทศบาลตำบลนาซอ (วานรนิวาส)ทำแล้ว4807370ทำแล้ว 16/06/255336212121
26. เทศบาลตำบลนาใน (พรรณานิคม)ทำแล้ว4180200143ทำแล้ว 20/06/255347432755
27. เทศบาลตำบลนาม่อง (กุดบาก)ทำแล้ว6504241ทำแล้ว 09/03/25532945222
28. เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ (พรรณานิคม)ทำแล้ว6176176182ทำแล้ว 16/06/255319104949494
29. เทศบาลตำบลบงใต้ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว8535454ทำแล้ว 28/06/2553649303030
30. เทศบาลตำบลบะหว้า (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4114101105ทำแล้ว 31/08/255364784822
31. เทศบาลตำบลบัวสว่าง (พรรณานิคม)ทำแล้ว46522ทำแล้ว 24/05/25533457111
32. เทศบาลตำบลบ้านต้าย (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว7181192191ทำแล้ว 30/07/2553111923711
33. เทศบาลตำบลบ้านโพน (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว495136112ทำแล้ว 15/06/2553492262
34. เทศบาลตำบลบ้านม่วง (บ้านม่วง)ทำแล้ว4383636ทำแล้ว 31/05/25533222
35. เทศบาลตำบลปทุมวาปี (ส่องดาว)ทำแล้ว5232221ทำแล้ว 26/04/2553331111
36. เทศบาลตำบลปลาโหล (วาริชภูมิ)ทำแล้ว4639595ทำแล้ว 11/06/2553157424239
37. เทศบาลตำบลพรรณานคร (พรรณานิคม)ทำแล้ว4109ทำแล้ว 16/06/255368606055
38. เทศบาลตำบลพรรณานิคม (พรรณานิคม)ทำแล้ว4133128128ทำแล้ว 15/06/255448111
39. เทศบาลตำบลพอกน้อย (พรรณานิคม)ทำแล้ว4362020ทำแล้ว 01/10/2553541111
40. เทศบาลตำบลพังโคน (พังโคน)ทำแล้ว57622ทำแล้ว 30/06/2554273111
41. เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา (พังโคน)ทำแล้ว4119ทำแล้ว 18/06/255373464642
42. เทศบาลตำบลพันนา (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5218218218ทำแล้ว 29/06/2553982711
43. เทศบาลตำบลแพด (คำตากล้า)ทำแล้ว6153138138ทำแล้ว 28/06/255371515151
44. เทศบาลตำบลโพนแพง (อากาศอำนวย)ทำแล้ว482204181ทำแล้ว 29/06/255333101010
45. เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4245247247ทำแล้ว 22/06/255351363634
46. เทศบาลตำบลแร่ (พังโคน)ทำแล้ว498130124ทำแล้ว 29/06/255357111
47. เทศบาลตำบลไร่ (พรรณานิคม)ทำแล้ว41043535ทำแล้ว 29/06/255486211
48. เทศบาลตำบลวังยาง (พรรณานิคม)ทำแล้ว121652012ทำแล้ว 30/06/25541563636357
49. เทศบาลตำบลวัฒนา (ส่องดาว)ทำแล้ว4848484ทำแล้ว 28/06/25532222
50. เทศบาลตำบลวานรนิวาส (วานรนิวาส)ทำแล้ว41611716ทำแล้ว 14/05/2553101423029
51. เทศบาลตำบลวาริชภูมิ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว3329356323ทำแล้ว 28/06/2553540232322
52. เทศบาลตำบลวาใหญ่ (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4908174ทำแล้ว 04/05/255341272422
53. เทศบาลตำบลสร้างค้อ (ภูพาน)ทำแล้ว4767880ทำแล้ว 26/05/2553272222
54. เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว659184115ทำแล้ว 08/05/2553329333
55. เทศบาลตำบลส่องดาว (ส่องดาว)ทำแล้ว5335333332ทำแล้ว 07/06/2553332422
56. เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง (ส่องดาว)ทำแล้ว5100101101ทำแล้ว 18/06/255354913109
57. เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4152142135ทำแล้ว 28/06/255357111
58. เทศบาลตำบลหนองลาด (วาริชภูมิ)ทำแล้ว4868787ทำแล้ว 17/06/2553643111
59. เทศบาลตำบลหนองลาด (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว6146109ทำแล้ว 25/06/2553523322
60. เทศบาลตำบลหนองแวง (วานรนิวาส)ทำแล้ว4249249249ทำแล้ว 15/06/25532222
61. เทศบาลตำบลหนองสนม (วานรนิวาส)ทำแล้ว4343533ทำแล้ว 17/05/255333491711
62. เทศบาลตำบลหนองหลวง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว3113106102ทำแล้ว 09/06/2553359494341
63. เทศบาลตำบลห้วยหลัว (บ้านม่วง)ทำแล้ว4156120120ทำแล้ว 31/05/25531196626262
64. เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว7252222ทำแล้ว 26/05/2553162111
65. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย (อากาศอำนวย)ทำแล้ว6484848ทำแล้ว 30/06/2553141333332
66. เทศบาลตำบลฮางโฮง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว7973938ทำแล้ว 07/06/2553659272725
67. เทศบาลตำบลไฮหย่อง (พังโคน)ทำแล้ว4463939ทำแล้ว 15/06/255346181818
68. อบต.กกปลาซิว (ภูพาน)ทำแล้ว7435247ทำแล้ว 21/06/25532222
69. อบต.กุสุมาลย์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว4115101102ทำแล้ว 15/06/255352424242
70. อบต.ขมิ้น (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว9959595ทำแล้ว 09/02/2553164292928
71. อบต.ขัวก่าย (วานรนิวาส)ทำแล้ว41019499ทำแล้ว 17/05/255332292929
72. อบต.ค้อเขียว (วาริชภูมิ)ทำแล้ว46610689ทำแล้ว 16/06/2553148181818
73. อบต.ค้อใต้ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4108117102ทำแล้ว 23/06/2553173717171
74. อบต.คอนสวรรค์ (วานรนิวาส)ทำแล้ว3124124124ทำแล้ว 15/06/255371484848
75. อบต.คำตากล้า (คำตากล้า)ทำแล้ว765335ทำแล้ว 10/05/25532111
76. อบต.คำสะอาด (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว51062727ทำแล้ว 21/07/255377565151
77. อบต.โคกก่อง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว473145ทำแล้ว 17/06/25534111
78. อบต.โคกศิลา (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4879673ทำแล้ว 04/06/2553443111
79. อบต.จันทร์เพ็ญ (เต่างอย)ทำแล้ว4268248248ทำแล้ว 15/06/255371303030
80. อบต.เจริญศิลป์ (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4140132128ทำแล้ว 01/06/25531957111
81. อบต.ช้างมิ่ง (พรรณานิคม)ทำแล้ว4939696ทำแล้ว 14/05/2553792656563
82. อบต.เชิงชุม (พรรณานิคม)ทำแล้ว4215200199ทำแล้ว 15/06/2553282737368
83. อบต.ดงชน (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4724949ทำแล้ว 23/06/2553428141414
84. อบต.ดงมะไฟ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว6441111ทำแล้ว 11/05/25532222
85. อบต.ดงหม้อทอง (บ้านม่วง)ทำแล้ว4575865ทำแล้ว 23/06/255347111
86. อบต.ดงหม้อทองใต้ (บ้านม่วง)ทำแล้ว5424542ทำแล้ว 25/05/255392222
87. อบต.ดงเหนือ (บ้านม่วง)ทำแล้ว4814337ทำแล้ว 16/06/255336333333
88. อบต.ด่านม่วงคำ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว7843434ทำแล้ว 28/06/255361525250
89. อบต.เดื่อศรีคันไชย (วานรนิวาส)ทำแล้ว4111111111ทำแล้ว 18/06/2553653022
90. อบต.ต้นผึ้ง (พังโคน)ทำแล้ว3508987ทำแล้ว 03/06/255345383838
91. อบต.ตาลโกน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4238201190ทำแล้ว 13/05/255322222
92. อบต.ตาลเนิ้ง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5575964ทำแล้ว 29/03/255446434343
93. อบต.เต่างอย (เต่างอย)ทำแล้ว4898989ทำแล้ว 30/06/2554123211
94. อบต.ทรายมูล (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว46111ทำแล้ว 28/06/2553153505041
95. อบต.ทุ่งแก (เจริญศิลป์)ทำแล้ว61091612ทำแล้ว 10/06/25533112393939
96. อบต.ธาตุ (วานรนิวาส)ทำแล้ว417811ทำแล้ว 17/05/25532180414141
97. อบต.ธาตุทอง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4877574ทำแล้ว 28/06/255327161616
98. อบต.นาคำ (วานรนิวาส)ทำแล้ว4933434ทำแล้ว 28/06/255349363631
99. อบต.นาตงวัฒนา (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว4723939ทำแล้ว 21/06/255332302624
100. อบต.นาตาล (เต่างอย)ทำแล้ว4542924ทำแล้ว 25/06/25532413888
101. อบต.นาแต้ (คำตากล้า)ทำแล้ว61048378ทำแล้ว 19/05/25532222
102. อบต.นาเพียง (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5110110110ทำแล้ว 29/06/255381686668
103. อบต.นาโพธิ์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว41105038ทำแล้ว 15/06/2553560424138
104. อบต.นาฮี (อากาศอำนวย)ทำแล้ว6878888ทำแล้ว 30/06/255321222
105. อบต.นิคมน้ำอูน (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว48410090ทำแล้ว 28/06/25531074646464
106. อบต.โนนสะอาด (บ้านม่วง)ทำแล้ว5444545ทำแล้ว 15/06/25532222
107. อบต.โนนหอม (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4787878ทำแล้ว 31/08/255329222
108. อบต.บงเหนือ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5586075ทำแล้ว 24/06/255348201919
109. อบต.บ่อแก้ว (บ้านม่วง)ทำแล้ว4353331ทำแล้ว 16/03/25531247222
110. อบต.บะฮี (พรรณานิคม)ทำแล้ว4963232ทำแล้ว 16/06/255355464644
111. อบต.บ้านถ่อน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4271411ทำแล้ว 19/05/25532111
112. อบต.บ้านแป้น (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว41059593ทำแล้ว 22/06/2553132222
113. อบต.บ้านเหล่า (เจริญศิลป์)ทำแล้ว1126ทำแล้ว 04/06/255326111
114. อบต.บึงทวาย (เต่างอย)ทำแล้ว4222ทำแล้ว 21/07/255221111
115. อบต.พังขว้าง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4115119116ทำแล้ว 24/03/2554221141
116. อบต.โพธิไพศาล (กุสุมาลย์)ทำแล้ว4165140140ทำแล้ว 23/06/2553641622
117. อบต.โพนงาม (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4148149149ทำแล้ว 14/05/25532222
118. อบต.โพนสูง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว9969696ทำแล้ว 01/10/255323202020
119. อบต.ม่วง (บ้านม่วง)ทำแล้ว7875249ทำแล้ว 15/06/25534222
120. อบต.ม่วงไข่ (พังโคน)ทำแล้ว4133136135ทำแล้ว 08/06/25533135110110110
121. อบต.ม่วงลาย (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว459125100ทำแล้ว 14/06/255348434343
122. อบต.มาย (บ้านม่วง)ทำแล้ว41183030ทำแล้ว 15/06/255361535353
123. อบต.แมดนาท่ม (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว41095151ทำแล้ว 10/06/255385111
124. อบต.วานรนิวาส (วานรนิวาส)ทำแล้ว5384241ทำแล้ว 30/06/255326211822
125. อบต.วาริชภูมิ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว411610818ทำแล้ว 21/06/255311222
126. อบต.แวง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4381514ทำแล้ว 30/06/2553230222221
127. อบต.ศรีวิชัย (วานรนิวาส)ทำแล้ว471121126ทำแล้ว 22/04/25532222
128. อบต.สว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5808181ทำแล้ว 30/09/255447946111
129. อบต.สุวรรณคาม (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว4757777ทำแล้ว 23/06/255358515149
130. อบต.หนองกวั่ง (บ้านม่วง)ทำแล้ว5636363ทำแล้ว 20/05/25532222
131. อบต.หนองบัว (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว4887574ทำแล้ว 15/06/255338252525
132. อบต.หนองบัวสิม (คำตากล้า)ทำแล้ว8858483ทำแล้ว 28/06/25533111
133. อบต.หนองปลิง (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว4139180180ทำแล้ว 23/06/255317333
134. อบต.หนองแปน (เจริญศิลป์)ทำแล้ว620133ทำแล้ว 16/06/255459111
135. อบต.หนองแวงใต้ (วานรนิวาส)ทำแล้ว4454647ทำแล้ว 12/04/25532222
136. อบต.หลุบเลา (ภูพาน)ทำแล้ว5536061ทำแล้ว 08/08/255335121212
137. อบต.ห้วยยาง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4319299291ทำแล้ว 25/06/255314111
138. อบต.เหล่าโพนค้อ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว4138138138ทำแล้ว 17/06/25541048111
139. อบต.อากาศ (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4403737ทำแล้ว 24/05/25537222
140. อบต.อินทร์แปลง (วานรนิวาส)ทำแล้ว8393327ทำแล้ว 14/06/25531111
141. อบต.อุ่มจาน (กุสุมาลย์)ทำแล้ว41019892ทำแล้ว 30/06/2553445404038
รวม 141 อปท.14167614,90313,31912,1931411,0966,8233,6423,0082,908
ข้อมูล ณ 13/09/2563