รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กาฬสินธุ์ ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.กาฬสินธุ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5456322280ทำแล้ว 30/06/255352162155143138
2. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว9465465464ทำแล้ว 30/06/2553147565656
3. เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7163146126ทำแล้ว 29/06/255376494943
4. เทศบาลตำบลกมลาไสย (กมลาไสย)ทำแล้ว7855847ทำแล้ว 01/06/2553254161616
5. เทศบาลตำบลกลางหมื่น (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5190190190ทำแล้ว 18/06/255340323232
6. เทศบาลตำบลกุงเก่า (ท่าคันโท)ทำแล้ว5112111100ทำแล้ว 20/06/2554565494949
7. เทศบาลตำบลกุดจิก (ท่าคันโท)ทำแล้ว5115155134ทำแล้ว 30/06/255340181818
8. เทศบาลตำบลกุดสิม (เขาวง)ทำแล้ว4162162162ทำแล้ว 25/06/25531163111
9. เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ (เขาวง)ทำแล้ว6222222222ทำแล้ว 24/06/2553114101010
10. เทศบาลตำบลกุดหว้า (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว9191172185ทำแล้ว 04/05/2553750343434
11. เทศบาลตำบลขมิ้น (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5110110110ทำแล้ว 25/06/255346222
12. เทศบาลตำบลเขาพระนอน (ยางตลาด)ทำแล้ว5203182135ทำแล้ว 29/06/255327666
13. เทศบาลตำบลคำก้าว (หนองกุงศรี)ทำแล้ว5136135135ทำแล้ว 29/06/255359575757
14. เทศบาลตำบลคำบง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว5256256256ทำแล้ว 25/06/25532391252525
15. เทศบาลตำบลคำม่วง (คำม่วง)ทำแล้ว6125110107ทำแล้ว 28/06/2553661744
16. เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว61107820ทำแล้ว 30/06/255368676767
17. เทศบาลตำบลคำใหญ่ (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6272273273ทำแล้ว 21/05/255354313131
18. เทศบาลตำบลโคกศรี (ยางตลาด)ทำแล้ว3161135134ทำแล้ว 29/06/255389777776
19. เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา (ฆ้องชัย)ทำแล้ว6827576ทำแล้ว 28/09/255365711
20. เทศบาลตำบลจุมจัง (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8228182155ทำแล้ว 30/09/255440121212
21. เทศบาลตำบลเชียงเครือ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5847049ทำแล้ว 29/08/255416161616
22. เทศบาลตำบลแซงบาดาล (สมเด็จ)ทำแล้ว71422626ทำแล้ว 30/06/25534444
23. เทศบาลตำบลดงมูล (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6471471471ทำแล้ว 07/06/25547333
24. เทศบาลตำบลดงลิง (กมลาไสย)ทำแล้ว8187179155ทำแล้ว 03/06/255344333
25. เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ (ท่าคันโท)ทำแล้ว1ทำแล้ว 28/07/2554
26. เทศบาลตำบลดอนจาน (ดอนจาน)ทำแล้ว61201717ทำแล้ว 25/06/255314222
27. เทศบาลตำบลท่าคันโท (ท่าคันโท)ทำแล้ว4567568568ทำแล้ว 28/06/2553628252521
28. เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว8717171ทำแล้ว 25/05/25541281666
29. เทศบาลตำบลธัญญา (กมลาไสย)ทำแล้ว9216191191ทำแล้ว 25/06/2553140999
30. เทศบาลตำบลนาขาม (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8394278272ทำแล้ว 28/12/25535111
31. เทศบาลตำบลนาคู (นาคู)ทำแล้ว4122152138ทำแล้ว 29/06/255360111
32. เทศบาลตำบลนาจารย์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว4147124143ทำแล้ว 30/06/255378474747
33. เทศบาลตำบลนาตาล (ท่าคันโท)ทำแล้ว6828282ทำแล้ว 51101010
34. เทศบาลตำบลนาทัน (คำม่วง)ทำแล้ว5167173173ทำแล้ว 04/01/255423666
35. เทศบาลตำบลนามน (นามน)ทำแล้ว10858585ทำแล้ว 30/06/25531297351616
36. เทศบาลตำบลนามะเขือ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6188144134ทำแล้ว 30/06/255351515151
37. เทศบาลตำบลนิคม (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6277275276ทำแล้ว 28/06/2553666575653
38. เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง (สหัสขันธ์)ทำแล้ว616712292ทำแล้ว 23/06/25532260444444
39. เทศบาลตำบลโนนบุรี (สหัสขันธ์)ทำแล้ว57211984ทำแล้ว 15/07/2554332044
40. เทศบาลตำบลโนนศิลา (สหัสขันธ์)ทำแล้ว7216217217ทำแล้ว 18/08/255417171711
41. เทศบาลตำบลโนนสูง (ยางตลาด)ทำแล้ว62013737ทำแล้ว 30/06/255391515151
42. เทศบาลตำบลบัวบาน (ยางตลาด)ทำแล้ว7595959ทำแล้ว 30/06/255318333
43. เทศบาลตำบลบึงวิชัย (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6104104101ทำแล้ว 30/06/255329222
44. เทศบาลตำบลผาเสวย (สมเด็จ)ทำแล้ว8231818ทำแล้ว 30/06/25537555
45. เทศบาลตำบลไผ่ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว8484145ทำแล้ว 30/06/25536271066
46. เทศบาลตำบลโพน (คำม่วง)ทำแล้ว51219893ทำแล้ว 28/07/2553404033
47. เทศบาลตำบลโพนทอง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว611790103ทำแล้ว 21/06/2553134201313
48. เทศบาลตำบลภูดิน (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6797468ทำแล้ว 15/06/2553350454542
49. เทศบาลตำบลภูปอ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5158150144ทำแล้ว 28/09/25531241198
50. เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง (นาคู)ทำแล้ว612010288ทำแล้ว 29/06/25543322
51. เทศบาลตำบลภูสิงห์ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว7161161161ทำแล้ว 28/06/2553448111
52. เทศบาลตำบลม่วงนา (ดอนจาน)ทำแล้ว4986147ทำแล้ว 28/06/255312555
53. เทศบาลตำบลมหาไชย (สมเด็จ)ทำแล้ว5988887ทำแล้ว 29/06/255370462727
54. เทศบาลตำบลยางตลาด (ยางตลาด)ทำแล้ว7938787ทำแล้ว 30/06/255312444
55. เทศบาลตำบลร่องคำ (ร่องคำ)ทำแล้ว716211686ทำแล้ว 25/06/2553349554
56. เทศบาลตำบลลำคลอง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว12114114114ทำแล้ว 18/06/255319151515
57. เทศบาลตำบลลำพาน (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5153140129ทำแล้ว 29/06/25531188717171
58. เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว (สมเด็จ)ทำแล้ว6201140ทำแล้ว 29/06/255349131312
59. เทศบาลตำบลสงเปลือย (นามน)ทำแล้ว5171171171ทำแล้ว 28/06/2553110555
60. เทศบาลตำบลสงเปลือย (เขาวง)ทำแล้ว5477489489ทำแล้ว 23/08/255310111
61. เทศบาลตำบลสมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว5828282ทำแล้ว 29/06/2553860515147
62. เทศบาลตำบลสระพังทอง (เขาวง)ทำแล้ว7325338233ทำแล้ว 29/06/255350424141
63. เทศบาลตำบลหนองกุงศรี (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6600399337ทำแล้ว 30/06/25531641217565
64. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6125126126ทำแล้ว 30/06/2553184707069
65. เทศบาลตำบลหนองแปน (กมลาไสย)ทำแล้ว6758662ทำแล้ว 25/06/2553712111
66. เทศบาลตำบลหนองสรวง (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6747780ทำแล้ว 08/06/25541021555
67. เทศบาลตำบลหนองสอ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5184103101ทำแล้ว 29/06/255318111
68. เทศบาลตำบลหนองหิน (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6230196147ทำแล้ว 30/06/25533464333333
69. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6929595ทำแล้ว 06/09/2553201175
70. เทศบาลตำบลหนองอีบุตร (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว6203203203ทำแล้ว 24/03/255410213282827
71. เทศบาลตำบลหลักเมือง (กมลาไสย)ทำแล้ว4105104104ทำแล้ว 15/06/255448121211
72. เทศบาลตำบลหลุบ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว7923837ทำแล้ว 25/06/25535222
73. เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว5151151151ทำแล้ว 11/05/2553301088
74. เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6176167104ทำแล้ว 30/06/25533611108
75. เทศบาลตำบลห้วยเม็ก (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5183198136ทำแล้ว 22/06/255364302929
76. เทศบาลตำบลหัวนาคำ (ยางตลาด)ทำแล้ว51048785ทำแล้ว 19/07/255431000
77. เทศบาลตำบลเหนือ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6183164153ทำแล้ว 15/07/255329777
78. เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8229206206ทำแล้ว 17/06/2553614655
79. เทศบาลตำบลอิตื้อ (ยางตลาด)ทำแล้ว6180181181ทำแล้ว 30/06/25536532
80. เทศบาลตำบลอุ่มเม่า (ยางตลาด)ทำแล้ว6134129128ทำแล้ว 30/06/255335121211
81. อบต.กมลาไสย (กมลาไสย)ทำแล้ว5284283283ทำแล้ว 21/05/255360282323
82. อบต.กุดค้าว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว32565757ทำแล้ว 18/06/2554125232323
83. อบต.กุดโดน (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว8158130128ทำแล้ว 06/07/255336303030
84. อบต.คลองขาม (ยางตลาด)ทำแล้ว6101113114 ยังไม่อนุมัติ
85. อบต.คำสร้างเที่ยง (สามชัย)ทำแล้ว7261214183ทำแล้ว 15/06/255341313131
86. อบต.คำใหญ่ (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว41487067ทำแล้ว 14/05/25532282797979
87. อบต.คุ้มเก่า (เขาวง)ทำแล้ว71218989ทำแล้ว 30/09/25532453111
88. อบต.โคกเครือ (หนองกุงศรี)ทำแล้ว81561515ทำแล้ว 24/05/25534162181818
89. อบต.โคกสมบูรณ์ (กมลาไสย)ทำแล้ว6151146146ทำแล้ว 14/06/255374262318
90. อบต.โคกสะอาด (ฆ้องชัย)ทำแล้ว4118118118ทำแล้ว 25/06/255326666
91. อบต.ไค้นุ่น (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว621716296ทำแล้ว 28/06/2553436444
92. อบต.เจ้าท่า (กมลาไสย)ทำแล้ว6279281357ทำแล้ว 12/05/255348222
93. อบต.แจนแลน (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5249194180ทำแล้ว 16/06/255330111
94. อบต.ดงพยุง (ดอนจาน)ทำแล้ว6677070ทำแล้ว 29/06/25531067616160
95. อบต.ดอนสมบูรณ์ (ยางตลาด)ทำแล้ว71668878ทำแล้ว 30/06/255394000
96. อบต.ดินจี่ (คำม่วง)ทำแล้ว8187172169ทำแล้ว 30/06/255337111
97. อบต.ทรายทอง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว51229293ทำแล้ว 14/06/2553760211815
98. อบต.ทุ่งคลอง (คำม่วง)ทำแล้ว6164160160ทำแล้ว 28/07/255311222
99. อบต.ธัญญา (กมลาไสย)ทำแล้ว7198177147ทำแล้ว 22/06/2553154474545
100. อบต.นาโก (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5336336336ทำแล้ว 30/06/2553270555548
101. อบต.นาคู (นาคู)ทำแล้ว6151120114ทำแล้ว 28/06/2553241166
102. อบต.นาไคร้ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว71009595ทำแล้ว 01/10/25541002122
103. อบต.นาจำปา (ดอนจาน)ทำแล้ว7363636ทำแล้ว 20/07/255316101010
104. อบต.นาเชือก (ยางตลาด)ทำแล้ว5707070ทำแล้ว 30/06/25534000
105. อบต.นาดี (ยางตลาด)ทำแล้ว6350337255ทำแล้ว 25/06/255389706967
106. อบต.นาบอน (คำม่วง)ทำแล้ว6263175141ทำแล้ว 30/06/25531111
107. อบต.นามน (นามน)ทำแล้ว7575757ทำแล้ว 24/06/255311321202016
108. อบต.นิคมห้วยผึ้ง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว5454545ทำแล้ว 17/06/2553841222
109. อบต.เนินยาง (คำม่วง)ทำแล้ว711810788ทำแล้ว 30/07/255339000
110. อบต.โนนนาจาน (นาคู)ทำแล้ว51479762ทำแล้ว 07/06/255367525252
111. อบต.โนนศิลาเลิง (ฆ้องชัย)ทำแล้ว6264265265ทำแล้ว 21/06/255311111111
112. อบต.โนนสะอาด (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5142142142ทำแล้ว 14/05/255344444341
113. อบต.โนนแหลมทอง (สหัสขันธ์)ทำแล้ว5103153111ทำแล้ว 29/06/25531248322
114. อบต.บ่อแก้ว (นาคู)ทำแล้ว613794110ทำแล้ว 05/07/255332111
115. อบต.บัวขาว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6142143130ทำแล้ว 25/06/255310101010
116. อบต.บึงนาเรียง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว8127122121ทำแล้ว 11/06/25535444
117. อบต.พิมูล (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6109114114ทำแล้ว 14/06/2553959000
118. อบต.โพน (คำม่วง)ทำแล้ว6111112106ทำแล้ว 29/06/255336444
119. อบต.โพนงาม (กมลาไสย)ทำแล้ว7133109103ทำแล้ว 23/06/255342282828
120. อบต.ยอดแกง (นามน)ทำแล้ว7185172168ทำแล้ว 14/06/255395424240
121. อบต.ยางตลาด (ยางตลาด)ทำแล้ว7574141ทำแล้ว 29/06/255357700
122. อบต.ยางอู้ม (ท่าคันโท)ทำแล้ว7188184183ทำแล้ว 22/06/255319191919
123. อบต.ลำชี (ฆ้องชัย)ทำแล้ว6229169144ทำแล้ว 30/06/255326232323
124. อบต.เว่อ (ยางตลาด)ทำแล้ว6122122122ทำแล้ว 28/06/255385545454
125. อบต.ศรีสมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว6221230228ทำแล้ว 15/06/255382922
126. อบต.สมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว6787979ทำแล้ว 16/06/25533356111111
127. อบต.สมสะอาด (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7717373ทำแล้ว 11/06/255325866
128. อบต.สหัสขันธ์ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว7108108108ทำแล้ว 16/06/255324161616
129. อบต.สะอาดไชยศรี (ดอนจาน)ทำแล้ว65533ทำแล้ว 23/06/25531415888
130. อบต.สามขา (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว51363938ทำแล้ว 22/06/255331171616
131. อบต.สามัคคี (ร่องคำ)ทำแล้ว4878987ทำแล้ว 11/05/255384444444
132. อบต.สายนาวัง (นาคู)ทำแล้ว7299300301ทำแล้ว 01/06/255333111
133. อบต.สำราญ (สามชัย)ทำแล้ว6909696ทำแล้ว 14/06/255350222
134. อบต.สำราญใต้ (สามชัย)ทำแล้ว6202020ทำแล้ว 31/08/2553266111
135. อบต.เสาเล้า (หนองกุงศรี)ทำแล้ว4634947ทำแล้ว 29/06/25533333
136. อบต.หนองกุง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว8535252ทำแล้ว 27/05/255323232323
137. อบต.หนองช้าง (สามชัย)ทำแล้ว7119115121ทำแล้ว 21/05/255322666
138. อบต.หนองตอกแป้น (ยางตลาด)ทำแล้ว9949494ทำแล้ว 30/06/25521
139. อบต.หนองบัว (นามน)ทำแล้ว6162139141ทำแล้ว 26/05/255326666
140. อบต.หนองผือ (เขาวง)ทำแล้ว8219219219ทำแล้ว 01/11/25531111
141. อบต.หนองแวง (สมเด็จ)ทำแล้ว3125125125ทำแล้ว 31/05/25531727262626
142. อบต.หนองห้าง (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5202202202ทำแล้ว 25/06/2553113919187
143. อบต.หนองหิน (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6424343ทำแล้ว 11/06/2553432262626
144. อบต.หนองอิเฒ่า (ยางตลาด)ทำแล้ว7194192192ทำแล้ว 29/06/255341000
145. อบต.หมูม่น (สมเด็จ)ทำแล้ว5293135135ทำแล้ว 24/06/255330262525
146. อบต.หลักเหลี่ยม (นามน)ทำแล้ว6674434ทำแล้ว 01/12/25539999
147. อบต.หัวงัว (ยางตลาด)ทำแล้ว6202202202ทำแล้ว 24/06/2553119000
148. อบต.หัวหิน (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6151153148ทำแล้ว 01/06/255326111110
149. อบต.เหล่ากลาง (ฆ้องชัย)ทำแล้ว5988080ทำแล้ว 26/05/255316420131313
150. อบต.เหล่าอ้อย (ร่องคำ)ทำแล้ว7737373ทำแล้ว 07/06/255332611
151. อบต.เหล่าไฮงาม (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว10846563ทำแล้ว 30/06/25532018121111
รวม 151 อปท.15191724,43521,30020,2861507776,9113,1912,8662,787
ข้อมูล ณ 13/09/2563