รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 6 1,017 100 95 ทำแล้ว 22/10/2553 537 537 537 537
2. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 7 263 686 219 ทำแล้ว 30/06/2553 179 155 154 154
3. เทศบาลตำบลกกกุง (เมืองสรวง) ทำแล้ว 6 92 60 73 ทำแล้ว 09/06/2553 57 51 48 48
4. เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 6 224 86 69 ทำแล้ว 29/06/2553 68 51 41 41
5. เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 6 240 148 123 ทำแล้ว 30/06/2553 69 62 62 59
6. เทศบาลตำบลเกาะแก้ว (เสลภูมิ) ทำแล้ว 6 160 169 44 ทำแล้ว 30/06/2554 51 39 0 0
7. เทศบาลตำบลขวาว (เสลภูมิ) ทำแล้ว 6 96 144 91 ทำแล้ว 30/06/2553 53 7 6 6
8. เทศบาลตำบลคำพอุง (โพธิ์ชัย) ทำแล้ว 9 354 354 354 ทำแล้ว 24/06/2553 66 17 2 2
9. เทศบาลตำบลคูเมือง (เมืองสรวง) ทำแล้ว 8 277 518 276 ทำแล้ว 22/06/2553 109 74 74 70
10. เทศบาลตำบลโคกกกม่วง (โพนทอง) ทำแล้ว 6 175 345 179 ทำแล้ว 25/06/2553 70 55 55 55
11. เทศบาลตำบลโคกล่าม (จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 7 72 72 72 ทำแล้ว 01/06/2553 83 83 83 83
12. เทศบาลตำบลโคกสูง (โพนทอง) ทำแล้ว 6 180 180 180 ทำแล้ว 30/06/2553 48 42 1 1
13. เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน (จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 8 271 214 171 ทำแล้ว 15/06/2553 80 46 46 46
14. เทศบาลตำบลจังหาร (จังหาร) ทำแล้ว 6 178 85 76 ทำแล้ว  82 47 43 43
15. เทศบาลตำบลจำปาขัน (สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 7 184 230 230 ทำแล้ว 30/06/2553 61 2 0 0
16. เทศบาลตำบลชมสะอาด (เมยวดี) ทำแล้ว 6 154 408 162 ทำแล้ว 25/06/2553 154 23 23 23
17. เทศบาลตำบลชัยวารี (โพธิ์ชัย) ทำแล้ว 6 135 119 112 ทำแล้ว 29/06/2553 86 55 44 43
18. เทศบาลตำบลชุมพร (เมยวดี) ทำแล้ว 6 279 258 230 ทำแล้ว 28/06/2553 60 60 60 60
19. เทศบาลตำบลเชียงขวัญ (เชียงขวัญ) ทำแล้ว 6 242 242 241 ทำแล้ว 14/05/2553 36 9 9 9
20. เทศบาลตำบลเชียงใหม่ (โพธิ์ชัย) ทำแล้ว 5 255 179 182 ทำแล้ว 28/06/2553 137 94 94 94
21. เทศบาลตำบลดงแดง (จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 6 369 369 369 ทำแล้ว 30/06/2553 30 23 23 23
22. เทศบาลตำบลดงสิงห์ (จังหาร) ทำแล้ว 7 204 225 195 ทำแล้ว 25/06/2553 80 69 69 69
23. เทศบาลตำบลดินดำ (จังหาร) ทำแล้ว 6 88 67 191 ทำแล้ว 29/06/2553 13 2 2 2
24. เทศบาลตำบลท่าม่วง (เสลภูมิ) ทำแล้ว 6 147 147 147 ทำแล้ว 25/06/2553 43 36 36 36
25. เทศบาลตำบลท่าสีดา (หนองพอก) ทำแล้ว 4 123 285 141 ทำแล้ว 30/06/2553 66 49 2 2
26. เทศบาลตำบลทุ่งกุลา (สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 7 374 228 3 ทำแล้ว 02/06/2553 45 25 24 24
27. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 7 77 513 99 ทำแล้ว  42 33 33 31
28. เทศบาลตำบลธงธานี (ธวัชบุรี) ทำแล้ว 6 367 311 142 ทำแล้ว 29/06/2553 75 2 2 2
29. เทศบาลตำบลนาแซง (เสลภูมิ) ทำแล้ว 7 142 222 140 ทำแล้ว 03/08/2554 12 5 0 0
30. เทศบาลตำบลนาเมือง (เสลภูมิ) ทำแล้ว 7 265 265 265 ทำแล้ว 29/06/2553 86 86 86 86
31. เทศบาลตำบลนิเวศน์ (ธวัชบุรี) ทำแล้ว 8 132 132 132 ทำแล้ว 08/06/2553 52 42 42 42
32. เทศบาลตำบลโนนชัยศรี (โพนทอง) ทำแล้ว 7 84 84 68 ทำแล้ว 23/06/2553 23 21 21 21
33. เทศบาลตำบลโนนตาล (เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 6 193 199 199 ทำแล้ว 25/05/2553 131 33 28 16
34. เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ (ปทุมรัตต์) ทำแล้ว 4 111 118 110 ทำแล้ว 15/06/2553 88 71 69 63
35. เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ (ธวัชบุรี) ทำแล้ว 6 160 113 97 ทำแล้ว 27/05/2553 64 43 41 41
36. เทศบาลตำบลบ้านบาก (ศรีสมเด็จ) ทำแล้ว 6 275 275 56 ทำแล้ว 02/06/2553 47 23 16 16
37. เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (เมยวดี) ทำแล้ว 5 224 233 233 ทำแล้ว 25/06/2553 76 63 63 63
38. เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ (ปทุมรัตต์) ทำแล้ว 11 185 175 159  ยังไม่อนุมัติ     
39. เทศบาลตำบลปอภาร (เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 8 224 258 39 ทำแล้ว 07/06/2554    
40. เทศบาลตำบลผักแว่น (จังหาร) ทำแล้ว 7 402 414 393 ทำแล้ว 30/06/2553 137 62 59 59
41. เทศบาลตำบลพนมไพร (พนมไพร) ทำแล้ว 8 270 196 172 ทำแล้ว 24/06/2553 77 4 4 4
42. เทศบาลตำบลพรสวรรค์ (เสลภูมิ) ทำแล้ว 9 121 125 114 ทำแล้ว 30/06/2553 46 38 38 38
43. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (พนมไพร) ทำแล้ว 6 161 6  ทำแล้ว 28/07/2553 161 0 0 0
44. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพนทอง) ทำแล้ว 5 723 484 148 ทำแล้ว 09/06/2553 80 34 34 34
45. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (ศรีสมเด็จ) ทำแล้ว 5 64 139 64 ทำแล้ว 10/06/2553 32 23 22 22
46. เทศบาลตำบลโพนทราย (โพนทราย) ทำแล้ว 9 283 137 53 ทำแล้ว 30/06/2554 53 25 24 21
47. เทศบาลตำบลโพนทอง (โพนทอง) ทำแล้ว 6 315 230 206 ทำแล้ว 30/06/2553 54 24 24 24
48. เทศบาลตำบลโพนเมือง (อาจสามารถ) ทำแล้ว 7 187 198 34 ทำแล้ว 14/09/2553 24 12 0 0
49. เทศบาลตำบลโพนสูง (ปทุมรัตต์) ทำแล้ว 5 133 121 120 ทำแล้ว 10/06/2553 115 103 103 98
50. เทศบาลตำบลมะอึ (ธวัชบุรี) ทำแล้ว 6 105 110 109 ทำแล้ว 28/06/2553 103 55 54 53
51. เทศบาลตำบลเมยวดี (เมยวดี) ทำแล้ว 6 323 290 272 ทำแล้ว 29/06/2553 12 0 0 0
52. เทศบาลตำบลเมืองบัว (เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 7 225 86 77 ทำแล้ว 25/06/2553 140 36 33 28
53. เทศบาลตำบลเมืองไพร (เสลภูมิ) ทำแล้ว 5 250 250 250 ทำแล้ว 29/06/2554 97 66 63 40
54. เทศบาลตำบลเมืองสรวง (เมืองสรวง) ทำแล้ว 5 165 117 108 ทำแล้ว 30/06/2553 131 117 117 114
55. เทศบาลตำบลเมืองหงส์ (จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 6 57 8 8 ทำแล้ว 27/06/2554 19 19 19 16
56. เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า (จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 6 369 369 78 ทำแล้ว 30/06/2553 30 25 20 19
57. เทศบาลตำบลวังหลวง (เสลภูมิ) ทำแล้ว 6 307 310 273 ทำแล้ว 27/07/2554 12 7 5 4
58. เทศบาลตำบลแวง (โพนทอง) ทำแล้ว 6 101 187 91 ทำแล้ว 30/06/2553 99 31 25 22
59. เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (ศรีสมเด็จ) ทำแล้ว 6 273 233 204 ทำแล้ว 14/06/2553 84 54 1 1
60. เทศบาลตำบลสามขา (โพนทราย) ทำแล้ว 6 161 1  ทำแล้ว 21/06/2553 29 0 0 0
61. เทศบาลตำบลสีแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 7 234 234 234 ทำแล้ว 04/01/2554 44 40 3 2
62. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ (สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 6 176 136 136 ทำแล้ว 11/08/2553 88 9 9 9
63. เทศบาลตำบลเสลภูมิ (เสลภูมิ) ทำแล้ว 6 163 181 30  ยังไม่อนุมัติ  113 103 100 98
64. เทศบาลตำบลหนองผือ (จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 7 239 143 94 ทำแล้ว 05/08/2554 47 38 38 38
65. เทศบาลตำบลหนองพอก (หนองพอก) ทำแล้ว 6 146 317 146 ทำแล้ว 22/06/2553 45 45 44 43
66. เทศบาลตำบลหนองหลวง (เสลภูมิ) ทำแล้ว 7 140 145 145 ทำแล้ว 29/06/2553 55 24 24 24
67. เทศบาลตำบลหนองหิน (เมืองสรวง) ทำแล้ว 5 103 104 88 ทำแล้ว 30/06/2553 67 52 52 52
68. เทศบาลตำบลหนองฮี (หนองฮี) ทำแล้ว 6 155 164 138 ทำแล้ว 30/06/2553 25 19 19 19
69. เทศบาลตำบลหัวช้าง (จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 8 205 178 175 ทำแล้ว 25/06/2553 65 45 45 45
70. เทศบาลตำบลหินกอง (สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 6 148 83 83 ทำแล้ว 19/11/2553 123 16 2 2
71. เทศบาลตำบลอัคคะคำ (โพธิ์ชัย) ทำแล้ว 6 147 43 28 ทำแล้ว 28/06/2553 147 44 44 43
72. เทศบาลตำบลอาจสามารถ (อาจสามารถ) ทำแล้ว 8 480 474 474 ทำแล้ว 29/06/2553 53 3 1 1
73. เทศบาลตำบลอุ่มเม้า (ธวัชบุรี) ทำแล้ว 7 168 264 166 ทำแล้ว 08/06/2553 53 28 21 16
74. อบต.กกโพธิ์ (หนองพอก) ทำแล้ว 7 338 341 340 ทำแล้ว 18/06/2553 68 34 2 2
75. อบต.กำแพง (เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 7 255 263 263 ทำแล้ว 30/06/2553 33 20 1 1
76. อบต.กุดน้ำใส (พนมไพร) ทำแล้ว 6 103 170  ทำแล้ว 30/06/2552 85 67 67 66
77. อบต.กู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 10 75 178 135 ทำแล้ว 14/06/2553 53 9 2 2
78. อบต.เกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 9 175 256 254 ทำแล้ว 28/07/2554 80 67 67 67
79. อบต.ขอนแก่น (เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 7 131 66 66 ทำแล้ว 21/06/2553 45 45 45 42
80. อบต.ขามเปี้ย (โพธิ์ชัย) ทำแล้ว 7 190 122 116 ทำแล้ว 29/06/2553 116 56 56 56
81. อบต.ขี้เหล็ก (อาจสามารถ) ทำแล้ว 6 128 261 128 ทำแล้ว 25/06/2553 70 61 61 60
82. อบต.ขี้เหล็ก (ปทุมรัตต์) ทำแล้ว 6 198 202 175 ทำแล้ว 29/06/2553 51 12 1 1
83. อบต.เขวาทุ่ง (ธวัชบุรี) ทำแล้ว 6 298 305 305 ทำแล้ว 25/06/2553 34 34 34 34
84. อบต.ค้อใหญ่ (พนมไพร) ทำแล้ว 7 71 73 68 ทำแล้ว 17/06/2553 45 42 0 0
85. อบต.คำนาดี (โพนทอง) ทำแล้ว 7 149 115 114 ทำแล้ว 18/06/2553 34 31 29 28
86. อบต.คำไฮ (พนมไพร) ทำแล้ว 6 153 97 96 ทำแล้ว 15/06/2553 100 51 50 50
87. อบต.แคนใหญ่ (เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 7 213 395 213  ยังไม่อนุมัติ     
88. อบต.โคกสว่าง (พนมไพร) ทำแล้ว 5 205 197 159 ทำแล้ว 10/06/2553 55 54 53 52
89. อบต.โคกสว่าง (หนองพอก) ทำแล้ว 8 115 117 107 ทำแล้ว 13/09/2554 36 14 14 14
90. อบต.ช้างเผือก (สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 6 189 289 159 ทำแล้ว 17/05/2553 76 74 74 72
91. อบต.ชานุวรรณ (พนมไพร) ทำแล้ว 6 86 91 93 ทำแล้ว 18/06/2553 57 57 2 2
92. อบต.ดงกลาง (จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 8 269 169 144 ทำแล้ว 24/06/2553 68 54 53 53
93. อบต.ดงครั่งน้อย (เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 7 116 1,120 116 ทำแล้ว 30/06/2553 32 7 7 7
94. อบต.ดงครั่งใหญ่ (เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 7 374 374 374 ทำแล้ว 30/06/2553 39 39 39 39
95. อบต.ดงลาน (เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 6 92 90 90 ทำแล้ว 17/05/2553 30 28 28 28
96. อบต.ดอกไม้ (สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 5 28 122 122  ยังไม่อนุมัติ     
97. อบต.ดอกล้ำ (ปทุมรัตต์) ทำแล้ว 3 80 30 28 ทำแล้ว 21/06/2553 65 57 57 55
98. อบต.ดอนโอง (โพธิ์ชัย) ทำแล้ว 5 108 49 41 ทำแล้ว 28/06/2553 45 33 33 33
99. อบต.ดูกอึ่ง (หนองฮี) ทำแล้ว 7 104 102 101 ทำแล้ว 25/05/2553 64 40 40 40
100. อบต.ดู่น้อย (จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 7 229 320 139 ทำแล้ว 01/06/2553 86 72 72 69
101. อบต.เด่นราษฎร์ (หนองฮี) ทำแล้ว 7 176 85 85 ทำแล้ว 29/06/2553 50 0 0 0
102. อบต.ท่าหาดยาว (โพนทราย) ทำแล้ว 6 827 826 826 ทำแล้ว  87 0 0 0
103. อบต.ทุ่งเขาหลวง (ทุ่งเขาหลวง) ทำแล้ว 6 83 172 14 ทำแล้ว 12/05/2553 73 53 53 52
104. อบต.ทุ่งทอง (เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 6 315 311 311 ทำแล้ว 09/06/2553 54 43 43 43
105. อบต.ทุ่งศรีเมือง (สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 8 120 201 196 ทำแล้ว 24/06/2553 96 84 63 77
106. อบต.เทอดไทย (ทุ่งเขาหลวง) ทำแล้ว 5 112 30 39 ทำแล้ว 30/06/2553 39 30 11 10
107. อบต.ธวัชบุรี (ธวัชบุรี) ทำแล้ว 6 211 211 106 ทำแล้ว 24/09/2553 31 29 2 2
108. อบต.นางาม (เสลภูมิ) ทำแล้ว 7 127 127 127 ทำแล้ว 11/06/2553 52 40 39 38
109. อบต.นานวล (พนมไพร) ทำแล้ว 6 104 103 113 ทำแล้ว 30/06/2553 49 10 0 0
110. อบต.นาโพธิ์ (เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 6 89 94 17  ยังไม่อนุมัติ     
111. อบต.นาเลิง (เสลภูมิ) ทำแล้ว 7 122 107 117 ทำแล้ว 29/08/2554 69 36 36 36
112. อบต.นาใหญ่ (สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 6 1 4  ทำแล้ว 28/06/2553 73 53 53 52
113. อบต.นาอุดม (โพนทอง) ทำแล้ว 5 427 422 360 ทำแล้ว 18/06/2553 57 46 18 18
114. อบต.น้ำคำ (สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 6 133 64 63 ทำแล้ว 16/06/2553 119 39 4 4
115. อบต.น้ำใส (จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 6 50 55 49 ทำแล้ว 18/06/2553 19 19 19 19
116. อบต.น้ำอ้อม (เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 6 211 206 195 ทำแล้ว 18/06/2553 27 22 22 22
117. อบต.โนนรัง (เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 7 110 94 92 ทำแล้ว 29/03/2555    
118. อบต.โนนสง่า (ปทุมรัตต์) ทำแล้ว 5 326 283 135 ทำแล้ว 19/06/2552 103 64 64 64
119. อบต.โนนสว่าง (เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 6 99 55 47 ทำแล้ว 09/06/2553 80 71 71 71
120. อบต.บ่อพันขัน (สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 7 389 374 79 ทำแล้ว 29/06/2553 63 31 31 30
121. อบต.บัวคำ (โพธิ์ชัย) ทำแล้ว 6 370 374 374 ทำแล้ว 30/06/2553 54 44 1 1
122. อบต.บัวแดง (ปทุมรัตต์) ทำแล้ว 5 62 112 92 ทำแล้ว 30/06/2553 52 42 42 42
123. อบต.บ้านเขือง (เชียงขวัญ) ทำแล้ว 7 213 193 173 ทำแล้ว 02/08/2553 42 39 37 37
124. อบต.บ้านแจ้ง (อาจสามารถ) ทำแล้ว 6 149 131  ทำแล้ว 30/06/2553    
125. อบต.บ้านดู่ (อาจสามารถ) ทำแล้ว 6 165 162 161 ทำแล้ว 30/06/2553 35 20 20 20
126. อบต.บ้านฝาง (เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 6 294 293 289 ทำแล้ว 16/06/2553 79 68 6 6
127. อบต.บึงเกลือ (เสลภูมิ) ทำแล้ว 8 133 177 145 ทำแล้ว 22/06/2553 77 43 43 43
128. อบต.บึงงาม (หนองพอก) ทำแล้ว 7 198 166 168 ทำแล้ว 04/06/2553 52 28 28 28
129. อบต.บึงงาม (ทุ่งเขาหลวง) ทำแล้ว 5 392 392  ทำแล้ว 15/06/2554    
130. อบต.บึงนคร (ธวัชบุรี) ทำแล้ว 5 131 128 128 ทำแล้ว 25/05/2553 29 24 19 19
131. อบต.ปาฝา (จังหาร) ทำแล้ว 5 131 133 133 ทำแล้ว 31/05/2553 37 34 33 33
132. อบต.ป่าสังข์ (จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 6 141 144 146 ทำแล้ว 30/06/2553 43 26 26 25
133. อบต.ผาน้ำย้อย (หนองพอก) ทำแล้ว 5 92 123 49 ทำแล้ว 25/06/2553 70 9 9 8
134. อบต.พนมไพร (พนมไพร) ทำแล้ว 6 162 155 149 ทำแล้ว 29/06/2553 46 0 0 0
135. อบต.พรมสวรรค์ (โพนทอง) ทำแล้ว 6 236 477 9 ทำแล้ว 23/06/2552 195 38 6 6
136. อบต.พระเจ้า (เชียงขวัญ) ทำแล้ว 6 149 176 141 ทำแล้ว 07/06/2553 5 5 5 5
137. อบต.พระธาตุ (เชียงขวัญ) ทำแล้ว 6 126 126 126 ทำแล้ว 15/06/2553 28 22 1 1
138. อบต.พลับพลา (เชียงขวัญ) ทำแล้ว 7 47 47 39 ทำแล้ว 21/06/2553 47 45 45 44
139. อบต.โพธิ์ทอง (เสลภูมิ) ทำแล้ว 6 163 370 163 ทำแล้ว 30/06/2553 56 34 32 28
140. อบต.โพธิ์ศรี (โพธิ์ชัย) ทำแล้ว 8 136 137 137 ทำแล้ว 30/06/2553 59 59 59 58
141. อบต.โพธิ์ศรีสว่าง (โพนทอง) ทำแล้ว 5 282 452 452 ทำแล้ว 01/07/2553 77 75 75 75
142. อบต.โพธิ์สัย (ศรีสมเด็จ) ทำแล้ว 6 134 98 97 ทำแล้ว 14/06/2553 55 20 20 20
143. อบต.โพธิ์ใหญ่ (พนมไพร) ทำแล้ว 6 172 184 97 ทำแล้ว 30/06/2553 128 110 110 107
144. อบต.ไพศาล (ธวัชบุรี) ทำแล้ว 6 178 179 179 ทำแล้ว 21/06/2553 29 0 0 0
145. อบต.ภูเขาทอง (หนองพอก) ทำแล้ว 6 77 24 19 ทำแล้ว 14/05/2553 27 10 10 10
146. อบต.ภูเงิน (เสลภูมิ) ทำแล้ว 8 257 257 256 ทำแล้ว 21/06/2553 66 24 8 8
147. อบต.ม่วงลาด (จังหาร) ทำแล้ว 6 182 106 88 ทำแล้ว 10/06/2553 101 83 82 72
148. อบต.มะบ้า (ทุ่งเขาหลวง) ทำแล้ว 9 109 81 48 ทำแล้ว  30 5 5 5
149. อบต.เมืองทอง (เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 6 104 101 101 ทำแล้ว 14/06/2553 101 93 93 93
150. อบต.เมืองทุ่ง (สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 6 127 122 112 ทำแล้ว 25/06/2553 57 57 54 54
151. อบต.เมืองน้อย (ธวัชบุรี) ทำแล้ว 6 252 254 254 ทำแล้ว 25/06/2553 43 35 34 33
152. อบต.เมืองเปลือย (ศรีสมเด็จ) ทำแล้ว 6 132 271 27 ทำแล้ว 25/06/2553 32 6 6 6
153. อบต.ยางคำ (โพนทราย) ทำแล้ว 7 408 727 389 ทำแล้ว 21/06/2553 34 0 0 0
154. อบต.ยางใหญ่ (จังหาร) ทำแล้ว 5 93 335 247 ทำแล้ว 20/05/2553 41 12 12 10
155. อบต.รอบเมือง (หนองพอก) ทำแล้ว 4 128 143 135 ทำแล้ว 29/06/2553 43 36 36 35
156. อบต.รอบเมือง (เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 6 80 75 75 ทำแล้ว 09/08/2553 80 39 39 5
157. อบต.ราชธานี (ธวัชบุรี) ทำแล้ว 5 179 96 96 ทำแล้ว 16/06/2553 49 16 16 16
158. อบต.วังสามัคคี (โพนทอง) ทำแล้ว 8 213 213 213 ทำแล้ว 18/05/2553 215 49 49 49
159. อบต.วารีสวัสดิ์ (พนมไพร) ทำแล้ว 6 128 130 150 ทำแล้ว 15/06/2553 49 38 37 37
160. อบต.ศรีโคตร (จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 6 125 139  ทำแล้ว 29/06/2553 26 25 25 25
161. อบต.ศรีวิลัย (เสลภูมิ) ทำแล้ว 6 220 221 221 ทำแล้ว 09/06/2553 47 28 28 28
162. อบต.ศรีสว่าง (โพนทราย) ทำแล้ว 6 364 192 132 ทำแล้ว  69 11 11 11
163. อบต.สระแก้ว (พนมไพร) ทำแล้ว 6 174 125 134 ทำแล้ว 29/06/2553 31 0 0 0
164. อบต.สระคู (สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 7 269 310 14 ทำแล้ว 28/06/2553 57 57 57 57
165. อบต.สระนกแก้ว (โพนทอง) ทำแล้ว 6 240 254 69 ทำแล้ว 11/06/2553 96 69 10 9
166. อบต.สระบัว (ปทุมรัตต์) ทำแล้ว 4 222 221 220 ทำแล้ว 29/06/2553 90 47 47 46
167. อบต.สวนจิก (ศรีสมเด็จ) ทำแล้ว 5 190 190 190 ทำแล้ว 15/06/2553 46 16 2 2
168. อบต.สว่าง (โพนทอง) ทำแล้ว 6 202 202 202 ทำแล้ว 15/06/2553 34 32 32 31
169. อบต.สะอาด (โพธิ์ชัย) ทำแล้ว 6 144 67 62 ทำแล้ว 09/06/2553 16 4 0 0
170. อบต.สะอาดสมบูรณ์ (เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 6 110 99  ทำแล้ว 31/05/2554 87 47 47 47
171. อบต.สาวแห (หนองฮี) ทำแล้ว 6 78 94 90 ทำแล้ว 21/06/2553 72 55 27 26
172. อบต.สิงห์โคก (เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 7 141 437 145 ทำแล้ว 17/06/2553 49 30 6 6
173. อบต.แสนชาติ (จังหาร) ทำแล้ว 5 206 207 207 ทำแล้ว 01/06/2554 56 39 1 1
174. อบต.แสนสุข (พนมไพร) ทำแล้ว 7 111 124 158 ทำแล้ว 30/06/2553 58 42 42 42
175. อบต.หนองแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 7 141 141 141 ทำแล้ว 28/06/2553 45 0 0 0
176. อบต.หนองขาม (อาจสามารถ) ทำแล้ว 6 103 98   ยังไม่อนุมัติ     
177. อบต.หนองขุ่นใหญ่ (หนองพอก) ทำแล้ว 6 224 189 85 ทำแล้ว 29/06/2553 86 86 86 82
178. อบต.หนองแคน (ปทุมรัตต์) ทำแล้ว 5 211 193 171 ทำแล้ว 29/06/2553 91 15 14 14
179. อบต.หนองตาไก้ (โพธิ์ชัย) ทำแล้ว 6 112 84 68 ทำแล้ว 16/06/2553 65 19 8 8
180. อบต.หนองทัพไทย (พนมไพร) ทำแล้ว 6 192 367 192 ทำแล้ว 17/06/2553 104 40 40 40
181. อบต.หนองบัว (อาจสามารถ) ทำแล้ว 6 65 185 65 ทำแล้ว 30/06/2553 17 17 17 17
182. อบต.หนองไผ่ (ธวัชบุรี) ทำแล้ว 6 134 126 130  ยังไม่อนุมัติ     
183. อบต.หนองพอก (หนองพอก) ทำแล้ว 5 62 100 92 ทำแล้ว 27/06/2554 57 50 50 50
184. อบต.หนองพอก (ธวัชบุรี) ทำแล้ว 6 62 46 45 ทำแล้ว 11/05/2553 55 52 0 0
185. อบต.หนองแวง (เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 8 165 93 92 ทำแล้ว 11/06/2553 196 150 149 146
186. อบต.หนองแวง (เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 2 364 364 20  ยังไม่อนุมัติ     
187. อบต.หนองแวงควง (ศรีสมเด็จ) ทำแล้ว 6 342 666 342 ทำแล้ว 30/09/2553 34 18 18 18
188. อบต.หนองหมื่นถ่าน (อาจสามารถ) ทำแล้ว 6 228 354 236 ทำแล้ว 16/06/2553 51 42 42 42
189. อบต.หนองใหญ่ (โพนทอง) ทำแล้ว 6 76 176 45 ทำแล้ว 14/06/2553 49 42 42 38
190. อบต.หนองใหญ่ (ศรีสมเด็จ) ทำแล้ว 6 94 71 45 ทำแล้ว 30/06/2553 13 9 7 6
191. อบต.หน่อม (อาจสามารถ) ทำแล้ว 7 198 31 33 ทำแล้ว 25/05/2553 122 88 87 80
192. อบต.หมูม้น (เชียงขวัญ) ทำแล้ว 6 71 156  ทำแล้ว 21/06/2553    
193. อบต.ห้วยหินลาด (สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 6 96 96 41 ทำแล้ว 30/06/2554    
194. อบต.หัวช้าง (สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 6 150 80 27 ทำแล้ว 30/06/2553 68 17 1 1
195. อบต.หัวโทน (สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 6 183 184 184 ทำแล้ว 30/06/2553 34 22 22 22
196. อบต.เหนือเมือง (เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 6 290 251 242 ทำแล้ว 17/05/2553 59 15 14 14
197. อบต.เหล่า (ทุ่งเขาหลวง) ทำแล้ว 5 89 88 59 ทำแล้ว 22/06/2553 24 0 0 0
198. อบต.เหล่าน้อย (เสลภูมิ) ทำแล้ว 5 94 78 20 ทำแล้ว 22/06/2553 6 6 6 6
199. อบต.เหล่าหลวง (เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 8 181 2 2 ทำแล้ว 10/06/2553 97 89 88 82
200. อบต.โหรา (อาจสามารถ) ทำแล้ว 6 126 153 157 ทำแล้ว 30/06/2553 78 68 68 61
201. อบต.อาจสามารถ (อาจสามารถ) ทำแล้ว 6 151 89 76  ยังไม่อนุมัติ  45 0 0 0
202. อบต.อีง่อง (จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 6 256 256 256 ทำแล้ว 21/06/2553 52 23 23 23
203. อบต.อุ่มเม่า (โพนทอง) ทำแล้ว 5 419 329 225 ทำแล้ว 03/06/2553 29 2 1 1
รวม 203 อปท. 203 1,271 38,995 40,823 28,184 194 12,701 7,724 6,618 6,432
ข้อมูล ณ 29/03/2560