รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ร้อยเอ็ด (อ.เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 6 1,017 100 95 ทำแล้ว 537 537 537 537
2. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (อ.เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 7 263 686 219 ทำแล้ว 179 155 154 154
3. เทศบาลตำบลกกกุง (อ.เมืองสรวง) ทำแล้ว 6 92 60 73 ทำแล้ว 57 51 48 48
4. เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ (อ.เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 6 224 86 69 ทำแล้ว 68 51 41 41
5. เทศบาลตำบลขวาว (อ.เสลภูมิ) ทำแล้ว 6 96 144 91 ทำแล้ว 53 7 6 6
6. เทศบาลตำบลคำพอุง (อ.โพธิ์ชัย) ทำแล้ว 9 354 354 354 ทำแล้ว 66 17 2 2
7. เทศบาลตำบลคูเมือง (อ.เมืองสรวง) ทำแล้ว 8 277 518 276 ทำแล้ว 109 74 74 70
8. เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน (อ.จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 8 271 214 171 ทำแล้ว 80 46 46 46
9. เทศบาลตำบลจังหาร (อ.จังหาร) ทำแล้ว 6 178 85 76 ทำแล้ว 82 47 43 43
10. เทศบาลตำบลจำปาขัน (อ.สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 7 184 230 230 ทำแล้ว 61 2 0 0
11. เทศบาลตำบลชมสะอาด (อ.เมยวดี) ทำแล้ว 6 154 408 162 ทำแล้ว 154 23 23 23
12. เทศบาลตำบลชัยวารี (อ.โพธิ์ชัย) ทำแล้ว 6 135 119 112 ทำแล้ว 86 55 44 43
13. เทศบาลตำบลชุมพร (อ.เมยวดี) ทำแล้ว 6 279 258 230 ทำแล้ว 60 60 60 60
14. เทศบาลตำบลดงสิงห์ (อ.จังหาร) ทำแล้ว 7 204 225 195 ทำแล้ว 80 69 69 69
15. เทศบาลตำบลดงแดง (อ.จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 6 369 369 369 ทำแล้ว 30 23 23 23
16. เทศบาลตำบลดินดำ (อ.จังหาร) ทำแล้ว 6 88 67 191 ทำแล้ว 13 2 2 2
17. เทศบาลตำบลทุ่งกุลา (อ.สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 7 374 228 3 ทำแล้ว 45 25 24 24
18. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (อ.สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 7 77 513 99 ทำแล้ว 42 33 33 31
19. เทศบาลตำบลท่าม่วง (อ.เสลภูมิ) ทำแล้ว 6 147 147 147 ทำแล้ว 43 36 36 36
20. เทศบาลตำบลท่าสีดา (อ.หนองพอก) ทำแล้ว 4 123 285 141 ทำแล้ว 66 49 2 2
21. เทศบาลตำบลธงธานี (อ.ธวัชบุรี) ทำแล้ว 6 367 311 142 ทำแล้ว 75 2 2 2
22. เทศบาลตำบลนาเมือง (อ.เสลภูมิ) ทำแล้ว 7 265 265 265 ทำแล้ว 86 86 86 86
23. เทศบาลตำบลนาแซง (อ.เสลภูมิ) ทำแล้ว 7 142 222 140 ทำแล้ว 12 5 0 0
24. เทศบาลตำบลนิเวศน์ (อ.ธวัชบุรี) ทำแล้ว 8 132 132 132 ทำแล้ว 52 42 42 42
25. เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (อ.เมยวดี) ทำแล้ว 5 224 233 233 ทำแล้ว 76 63 63 63
26. เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ (อ.ธวัชบุรี) ทำแล้ว 6 160 113 97 ทำแล้ว 64 43 41 41
27. เทศบาลตำบลบ้านบาก (อ.ศรีสมเด็จ) ทำแล้ว 6 275 275 56 ทำแล้ว 47 23 16 16
28. เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ (อ.ปทุมรัตต์) ทำแล้ว 11 185 175 159  ยังไม่อนุมัติ     
29. เทศบาลตำบลปอภาร (อ.เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 8 224 258 39 ทำแล้ว    
30. เทศบาลตำบลผักแว่น (อ.จังหาร) ทำแล้ว 7 402 414 393 ทำแล้ว 137 62 59 59
31. เทศบาลตำบลพนมไพร (อ.พนมไพร) ทำแล้ว 8 270 196 172 ทำแล้ว 77 4 4 4
32. เทศบาลตำบลพรสวรรค์ (อ.เสลภูมิ) ทำแล้ว 9 121 125 114 ทำแล้ว 46 38 38 38
33. เทศบาลตำบลมะอึ (อ.ธวัชบุรี) ทำแล้ว 6 105 110 109 ทำแล้ว 103 55 54 53
34. เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า (อ.จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 6 369 369 78 ทำแล้ว 30 25 20 19
35. เทศบาลตำบลวังหลวง (อ.เสลภูมิ) ทำแล้ว 6 307 310 273 ทำแล้ว 12 7 5 4
36. เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (อ.ศรีสมเด็จ) ทำแล้ว 6 273 233 204 ทำแล้ว 84 54 1 1
37. เทศบาลตำบลสามขา (อ.โพนทราย) ทำแล้ว 6 161 1  ทำแล้ว 29 0 0 0
38. เทศบาลตำบลสีแก้ว (อ.เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 7 234 234 234 ทำแล้ว 44 40 3 2
39. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ (อ.สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 6 176 136 136 ทำแล้ว 88 9 9 9
40. เทศบาลตำบลหนองผือ (อ.จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 7 239 143 94 ทำแล้ว 47 38 38 38
41. เทศบาลตำบลหนองพอก (อ.หนองพอก) ทำแล้ว 6 146 317 146 ทำแล้ว 45 45 44 43
42. เทศบาลตำบลหนองหลวง (อ.เสลภูมิ) ทำแล้ว 7 140 145 145 ทำแล้ว 55 24 24 24
43. เทศบาลตำบลหนองหิน (อ.เมืองสรวง) ทำแล้ว 5 103 104 88 ทำแล้ว 67 52 52 52
44. เทศบาลตำบลหนองฮี (อ.หนองฮี) ทำแล้ว 6 155 164 138 ทำแล้ว 25 19 19 19
45. เทศบาลตำบลหัวช้าง (อ.จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 8 205 178 175 ทำแล้ว 65 45 45 45
46. เทศบาลตำบลหินกอง (อ.สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 6 148 83 83 ทำแล้ว 123 16 2 2
47. เทศบาลตำบลอัคคะคำ (อ.โพธิ์ชัย) ทำแล้ว 6 147 43 28 ทำแล้ว 147 44 44 43
48. เทศบาลตำบลอาจสามารถ (อ.อาจสามารถ) ทำแล้ว 8 480 474 474 ทำแล้ว 53 3 1 1
49. เทศบาลตำบลอุ่มเม้า (อ.ธวัชบุรี) ทำแล้ว 7 168 264 166 ทำแล้ว 53 28 21 16
50. เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย (อ.เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 6 240 148 123 ทำแล้ว 69 62 62 59
51. เทศบาลตำบลเกาะแก้ว (อ.เสลภูมิ) ทำแล้ว 6 160 169 44 ทำแล้ว 51 39 0 0
52. เทศบาลตำบลเชียงขวัญ (อ.เชียงขวัญ) ทำแล้ว 6 242 242 241 ทำแล้ว 36 9 9 9
53. เทศบาลตำบลเชียงใหม่ (อ.โพธิ์ชัย) ทำแล้ว 5 255 179 182 ทำแล้ว 137 94 94 94
54. เทศบาลตำบลเมยวดี (อ.เมยวดี) ทำแล้ว 6 323 290 272 ทำแล้ว 12 0 0 0
55. เทศบาลตำบลเมืองบัว (อ.เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 7 225 86 77 ทำแล้ว 140 36 33 28
56. เทศบาลตำบลเมืองสรวง (อ.เมืองสรวง) ทำแล้ว 5 165 117 108 ทำแล้ว 131 117 117 114
57. เทศบาลตำบลเมืองหงส์ (อ.จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 6 57 8 8 ทำแล้ว 19 19 19 16
58. เทศบาลตำบลเมืองไพร (อ.เสลภูมิ) ทำแล้ว 5 250 250 250 ทำแล้ว 97 66 63 40
59. เทศบาลตำบลเสลภูมิ (อ.เสลภูมิ) ทำแล้ว 6 163 181 30  ยังไม่อนุมัติ  113 103 100 98
60. เทศบาลตำบลแวง (อ.โพนทอง) ทำแล้ว 6 101 187 91 ทำแล้ว 99 31 25 22
61. เทศบาลตำบลโคกกกม่วง (อ.โพนทอง) ทำแล้ว 6 175 345 179 ทำแล้ว 70 55 55 55
62. เทศบาลตำบลโคกล่าม (อ.จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 7 72 72 72 ทำแล้ว 83 83 83 83
63. เทศบาลตำบลโคกสูง (อ.โพนทอง) ทำแล้ว 6 180 180 180 ทำแล้ว 48 42 1 1
64. เทศบาลตำบลโนนชัยศรี (อ.โพนทอง) ทำแล้ว 7 84 84 68 ทำแล้ว 23 21 21 21
65. เทศบาลตำบลโนนตาล (อ.เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 6 193 199 199 ทำแล้ว 131 33 28 16
66. เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ (อ.ปทุมรัตต์) ทำแล้ว 4 111 118 110 ทำแล้ว 88 71 69 63
67. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (อ.พนมไพร) ทำแล้ว 6 161 6  ทำแล้ว 161 0 0 0
68. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (อ.ศรีสมเด็จ) ทำแล้ว 5 64 139 64 ทำแล้ว 32 23 22 22
69. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (อ.โพนทอง) ทำแล้ว 5 723 484 148 ทำแล้ว 80 34 34 34
70. เทศบาลตำบลโพนทราย (อ.โพนทราย) ทำแล้ว 9 283 137 53 ทำแล้ว 53 25 24 21
71. เทศบาลตำบลโพนทอง (อ.โพนทอง) ทำแล้ว 6 315 230 206 ทำแล้ว 54 24 24 24
72. เทศบาลตำบลโพนสูง (อ.ปทุมรัตต์) ทำแล้ว 5 133 121 120 ทำแล้ว 115 103 103 98
73. เทศบาลตำบลโพนเมือง (อ.อาจสามารถ) ทำแล้ว 7 187 198 34 ทำแล้ว 24 12 0 0
74. อบต.กกโพธิ์ (อ.หนองพอก) ทำแล้ว 7 338 341 340 ทำแล้ว 68 34 2 2
75. อบต.กำแพง (อ.เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 7 255 263 263 ทำแล้ว 33 20 1 1
76. อบต.กุดน้ำใส (อ.พนมไพร) ทำแล้ว 6 103 170  ทำแล้ว 85 67 67 66
77. อบต.กู่กาสิงห์ (อ.เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 10 75 178 135 ทำแล้ว 53 9 2 2
78. อบต.ขอนแก่น (อ.เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 7 131 66 66 ทำแล้ว 45 45 45 42
79. อบต.ขามเปี้ย (อ.โพธิ์ชัย) ทำแล้ว 7 190 122 116 ทำแล้ว 116 56 56 56
80. อบต.ขี้เหล็ก (อ.อาจสามารถ) ทำแล้ว 6 128 261 128 ทำแล้ว 70 61 61 60
81. อบต.ขี้เหล็ก (อ.ปทุมรัตต์) ทำแล้ว 6 198 202 175 ทำแล้ว 51 12 1 1
82. อบต.คำนาดี (อ.โพนทอง) ทำแล้ว 7 149 115 114 ทำแล้ว 34 31 29 28
83. อบต.คำไฮ (อ.พนมไพร) ทำแล้ว 6 153 97 96 ทำแล้ว 100 51 50 50
84. อบต.ค้อใหญ่ (อ.พนมไพร) ทำแล้ว 7 71 73 68 ทำแล้ว 45 42 0 0
85. อบต.ชานุวรรณ (อ.พนมไพร) ทำแล้ว 6 86 91 93 ทำแล้ว 57 57 2 2
86. อบต.ช้างเผือก (อ.สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 6 189 289 159 ทำแล้ว 76 74 74 72
87. อบต.ดงกลาง (อ.จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 8 269 169 144 ทำแล้ว 68 54 53 53
88. อบต.ดงครั่งน้อย (อ.เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 7 116 1,120 116 ทำแล้ว 32 7 7 7
89. อบต.ดงครั่งใหญ่ (อ.เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 7 374 374 374 ทำแล้ว 39 39 39 39
90. อบต.ดงลาน (อ.เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 6 92 90 90 ทำแล้ว 30 28 28 28
91. อบต.ดอกล้ำ (อ.ปทุมรัตต์) ทำแล้ว 3 80 30 28 ทำแล้ว 65 57 57 55
92. อบต.ดอกไม้ (อ.สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 5 28 122 122  ยังไม่อนุมัติ     
93. อบต.ดอนโอง (อ.โพธิ์ชัย) ทำแล้ว 5 108 49 41 ทำแล้ว 45 33 33 33
94. อบต.ดูกอึ่ง (อ.หนองฮี) ทำแล้ว 7 104 102 101 ทำแล้ว 64 40 40 40
95. อบต.ดู่น้อย (อ.จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 7 229 320 139 ทำแล้ว 86 72 72 69
96. อบต.ทุ่งทอง (อ.เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 6 315 311 311 ทำแล้ว 54 43 43 43
97. อบต.ทุ่งศรีเมือง (อ.สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 8 120 201 196 ทำแล้ว 96 84 63 77
98. อบต.ทุ่งเขาหลวง (อ.ทุ่งเขาหลวง) ทำแล้ว 6 83 172 14 ทำแล้ว 73 53 53 52
99. อบต.ท่าหาดยาว (อ.โพนทราย) ทำแล้ว 6 827 826 826 ทำแล้ว 87 0 0 0
100. อบต.ธวัชบุรี (อ.ธวัชบุรี) ทำแล้ว 6 211 211 106 ทำแล้ว 31 29 2 2
101. อบต.นางาม (อ.เสลภูมิ) ทำแล้ว 7 127 127 127 ทำแล้ว 52 40 39 38
102. อบต.นานวล (อ.พนมไพร) ทำแล้ว 6 104 103 113 ทำแล้ว 49 10 0 0
103. อบต.นาอุดม (อ.โพนทอง) ทำแล้ว 5 427 422 360 ทำแล้ว 57 46 18 18
104. อบต.นาเลิง (อ.เสลภูมิ) ทำแล้ว 7 122 107 117 ทำแล้ว 69 36 36 36
105. อบต.นาโพธิ์ (อ.เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 6 89 94 17  ยังไม่อนุมัติ     
106. อบต.นาใหญ่ (อ.สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 6 1 4  ทำแล้ว 73 53 53 52
107. อบต.น้ำคำ (อ.สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 6 133 64 63 ทำแล้ว 119 39 4 4
108. อบต.น้ำอ้อม (อ.เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 6 211 206 195 ทำแล้ว 27 22 22 22
109. อบต.น้ำใส (อ.จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 6 50 55 49 ทำแล้ว 19 19 19 19
110. อบต.บัวคำ (อ.โพธิ์ชัย) ทำแล้ว 6 370 374 374 ทำแล้ว 54 44 1 1
111. อบต.บัวแดง (อ.ปทุมรัตต์) ทำแล้ว 5 62 112 92 ทำแล้ว 52 42 42 42
112. อบต.บึงงาม (อ.หนองพอก) ทำแล้ว 7 198 166 168 ทำแล้ว 52 28 28 28
113. อบต.บึงงาม (อ.ทุ่งเขาหลวง) ทำแล้ว 5 392 392  ทำแล้ว    
114. อบต.บึงนคร (อ.ธวัชบุรี) ทำแล้ว 5 131 128 128 ทำแล้ว 29 24 19 19
115. อบต.บึงเกลือ (อ.เสลภูมิ) ทำแล้ว 8 133 177 145 ทำแล้ว 77 43 43 43
116. อบต.บ่อพันขัน (อ.สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 7 389 374 79 ทำแล้ว 63 31 31 30
117. อบต.บ้านดู่ (อ.อาจสามารถ) ทำแล้ว 6 165 162 161 ทำแล้ว 35 20 20 20
118. อบต.บ้านฝาง (อ.เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 6 294 293 289 ทำแล้ว 79 68 6 6
119. อบต.บ้านเขือง (อ.เชียงขวัญ) ทำแล้ว 7 213 193 173 ทำแล้ว 42 39 37 37
120. อบต.บ้านแจ้ง (อ.อาจสามารถ) ทำแล้ว 6 149 131  ทำแล้ว    
121. อบต.ปาฝา (อ.จังหาร) ทำแล้ว 5 131 133 133 ทำแล้ว 37 34 33 33
122. อบต.ป่าสังข์ (อ.จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 6 141 144 146 ทำแล้ว 43 26 26 25
123. อบต.ผาน้ำย้อย (อ.หนองพอก) ทำแล้ว 5 92 123 49 ทำแล้ว 70 9 9 8
124. อบต.พนมไพร (อ.พนมไพร) ทำแล้ว 6 162 155 149 ทำแล้ว 46 0 0 0
125. อบต.พรมสวรรค์ (อ.โพนทอง) ทำแล้ว 6 236 477 9 ทำแล้ว 195 38 6 6
126. อบต.พระธาตุ (อ.เชียงขวัญ) ทำแล้ว 6 126 126 126 ทำแล้ว 28 22 1 1
127. อบต.พระเจ้า (อ.เชียงขวัญ) ทำแล้ว 6 149 176 141 ทำแล้ว 5 5 5 5
128. อบต.พลับพลา (อ.เชียงขวัญ) ทำแล้ว 7 47 47 39 ทำแล้ว 47 45 45 44
129. อบต.ภูเขาทอง (อ.หนองพอก) ทำแล้ว 6 77 24 19 ทำแล้ว 27 10 10 10
130. อบต.ภูเงิน (อ.เสลภูมิ) ทำแล้ว 8 257 257 256 ทำแล้ว 66 24 8 8
131. อบต.มะบ้า (อ.ทุ่งเขาหลวง) ทำแล้ว 9 109 81 48 ทำแล้ว 30 5 5 5
132. อบต.ม่วงลาด (อ.จังหาร) ทำแล้ว 6 182 106 88 ทำแล้ว 101 83 82 72
133. อบต.ยางคำ (อ.โพนทราย) ทำแล้ว 7 408 727 389 ทำแล้ว 34 0 0 0
134. อบต.ยางใหญ่ (อ.จังหาร) ทำแล้ว 5 93 335 247 ทำแล้ว 41 12 12 10
135. อบต.รอบเมือง (อ.หนองพอก) ทำแล้ว 4 128 143 135 ทำแล้ว 43 36 36 35
136. อบต.รอบเมือง (อ.เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 6 80 75 75 ทำแล้ว 80 39 39 5
137. อบต.ราชธานี (อ.ธวัชบุรี) ทำแล้ว 5 179 96 96 ทำแล้ว 49 16 16 16
138. อบต.วังสามัคคี (อ.โพนทอง) ทำแล้ว 8 213 213 213 ทำแล้ว 215 49 49 49
139. อบต.วารีสวัสดิ์ (อ.พนมไพร) ทำแล้ว 6 128 130 150 ทำแล้ว 49 38 37 37
140. อบต.ศรีวิลัย (อ.เสลภูมิ) ทำแล้ว 6 220 221 221 ทำแล้ว 47 28 28 28
141. อบต.ศรีสว่าง (อ.โพนทราย) ทำแล้ว 6 364 192 132 ทำแล้ว 69 11 11 11
142. อบต.ศรีโคตร (อ.จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 6 125 139  ทำแล้ว 26 25 25 25
143. อบต.สระคู (อ.สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 7 269 310 14 ทำแล้ว 57 57 57 57
144. อบต.สระนกแก้ว (อ.โพนทอง) ทำแล้ว 6 240 254 69 ทำแล้ว 96 69 10 9
145. อบต.สระบัว (อ.ปทุมรัตต์) ทำแล้ว 4 222 221 220 ทำแล้ว 90 47 47 46
146. อบต.สระแก้ว (อ.พนมไพร) ทำแล้ว 6 174 125 134 ทำแล้ว 31 0 0 0
147. อบต.สวนจิก (อ.ศรีสมเด็จ) ทำแล้ว 5 190 190 190 ทำแล้ว 46 16 2 2
148. อบต.สว่าง (อ.โพนทอง) ทำแล้ว 6 202 202 202 ทำแล้ว 34 32 32 31
149. อบต.สะอาด (อ.โพธิ์ชัย) ทำแล้ว 6 144 67 62 ทำแล้ว 16 4 0 0
150. อบต.สะอาดสมบูรณ์ (อ.เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 6 110 99  ทำแล้ว 87 47 47 47
151. อบต.สาวแห (อ.หนองฮี) ทำแล้ว 6 78 94 90 ทำแล้ว 72 55 27 26
152. อบต.สิงห์โคก (อ.เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 7 141 437 145 ทำแล้ว 49 30 6 6
153. อบต.หนองขาม (อ.อาจสามารถ) ทำแล้ว 6 103 98   ยังไม่อนุมัติ     
154. อบต.หนองขุ่นใหญ่ (อ.หนองพอก) ทำแล้ว 6 224 189 85 ทำแล้ว 86 86 86 82
155. อบต.หนองตาไก้ (อ.โพธิ์ชัย) ทำแล้ว 6 112 84 68 ทำแล้ว 65 19 8 8
156. อบต.หนองทัพไทย (อ.พนมไพร) ทำแล้ว 6 192 367 192 ทำแล้ว 104 40 40 40
157. อบต.หนองบัว (อ.อาจสามารถ) ทำแล้ว 6 65 185 65 ทำแล้ว 17 17 17 17
158. อบต.หนองพอก (อ.ธวัชบุรี) ทำแล้ว 6 62 46 45 ทำแล้ว 55 52 0 0
159. อบต.หนองพอก (อ.หนองพอก) ทำแล้ว 5 62 100 92 ทำแล้ว 57 50 50 50
160. อบต.หนองหมื่นถ่าน (อ.อาจสามารถ) ทำแล้ว 6 228 354 236 ทำแล้ว 51 42 42 42
161. อบต.หนองแก้ว (อ.เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 7 141 141 141 ทำแล้ว 45 0 0 0
162. อบต.หนองแคน (อ.ปทุมรัตต์) ทำแล้ว 5 211 193 171 ทำแล้ว 91 15 14 14
163. อบต.หนองแวง (อ.เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 2 364 364 20  ยังไม่อนุมัติ     
164. อบต.หนองแวง (อ.เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 8 165 93 92 ทำแล้ว 196 150 149 146
165. อบต.หนองแวงควง (อ.ศรีสมเด็จ) ทำแล้ว 6 342 666 342 ทำแล้ว 34 18 18 18
166. อบต.หนองใหญ่ (อ.ศรีสมเด็จ) ทำแล้ว 6 94 71 45 ทำแล้ว 13 9 7 6
167. อบต.หนองใหญ่ (อ.โพนทอง) ทำแล้ว 6 76 176 45 ทำแล้ว 49 42 42 38
168. อบต.หนองไผ่ (อ.ธวัชบุรี) ทำแล้ว 6 134 126 130  ยังไม่อนุมัติ     
169. อบต.หน่อม (อ.อาจสามารถ) ทำแล้ว 7 198 31 33 ทำแล้ว 122 88 87 80
170. อบต.หมูม้น (อ.เชียงขวัญ) ทำแล้ว 6 71 156  ทำแล้ว    
171. อบต.หัวช้าง (อ.สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 6 150 80 27 ทำแล้ว 68 17 1 1
172. อบต.หัวโทน (อ.สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 6 183 184 184 ทำแล้ว 34 22 22 22
173. อบต.ห้วยหินลาด (อ.สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 6 96 96 41 ทำแล้ว    
174. อบต.อาจสามารถ (อ.อาจสามารถ) ทำแล้ว 6 151 89 76  ยังไม่อนุมัติ  45 0 0 0
175. อบต.อีง่อง (อ.จตุรพักตรพิมาน) ทำแล้ว 6 256 256 256 ทำแล้ว 52 23 23 23
176. อบต.อุ่มเม่า (อ.โพนทอง) ทำแล้ว 5 419 329 225 ทำแล้ว 29 2 1 1
177. อบต.เกษตรวิสัย (อ.เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 9 175 256 254 ทำแล้ว 80 67 67 67
178. อบต.เขวาทุ่ง (อ.ธวัชบุรี) ทำแล้ว 6 298 305 305 ทำแล้ว 34 34 34 34
179. อบต.เด่นราษฎร์ (อ.หนองฮี) ทำแล้ว 7 176 85 85 ทำแล้ว 50 0 0 0
180. อบต.เทอดไทย (อ.ทุ่งเขาหลวง) ทำแล้ว 5 112 30 39 ทำแล้ว 39 30 11 10
181. อบต.เมืองทอง (อ.เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 6 104 101 101 ทำแล้ว 101 93 93 93
182. อบต.เมืองทุ่ง (อ.สุวรรณภูมิ) ทำแล้ว 6 127 122 112 ทำแล้ว 57 57 54 54
183. อบต.เมืองน้อย (อ.ธวัชบุรี) ทำแล้ว 6 252 254 254 ทำแล้ว 43 35 34 33
184. อบต.เมืองเปลือย (อ.ศรีสมเด็จ) ทำแล้ว 6 132 271 27 ทำแล้ว 32 6 6 6
185. อบต.เหนือเมือง (อ.เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 6 290 251 242 ทำแล้ว 59 15 14 14
186. อบต.เหล่า (อ.ทุ่งเขาหลวง) ทำแล้ว 5 89 88 59 ทำแล้ว 24 0 0 0
187. อบต.เหล่าน้อย (อ.เสลภูมิ) ทำแล้ว 5 94 78 20 ทำแล้ว 6 6 6 6
188. อบต.เหล่าหลวง (อ.เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 8 181 2 2 ทำแล้ว 97 89 88 82
189. อบต.แคนใหญ่ (อ.เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 7 213 395 213  ยังไม่อนุมัติ     
190. อบต.แสนชาติ (อ.จังหาร) ทำแล้ว 5 206 207 207 ทำแล้ว 56 39 1 1
191. อบต.แสนสุข (อ.พนมไพร) ทำแล้ว 7 111 124 158 ทำแล้ว 58 42 42 42
192. อบต.โคกสว่าง (อ.พนมไพร) ทำแล้ว 5 205 197 159 ทำแล้ว 55 54 53 52
193. อบต.โคกสว่าง (อ.หนองพอก) ทำแล้ว 8 115 117 107 ทำแล้ว 36 14 14 14
194. อบต.โนนรัง (อ.เมืองร้อยเอ็ด) ทำแล้ว 7 110 94 92 ทำแล้ว    
195. อบต.โนนสง่า (อ.ปทุมรัตต์) ทำแล้ว 5 326 283 135 ทำแล้ว 103 64 64 64
196. อบต.โนนสว่าง (อ.เกษตรวิสัย) ทำแล้ว 6 99 55 47 ทำแล้ว 80 71 71 71
197. อบต.โพธิ์ทอง (อ.เสลภูมิ) ทำแล้ว 6 163 370 163 ทำแล้ว 56 34 32 28
198. อบต.โพธิ์ศรี (อ.โพธิ์ชัย) ทำแล้ว 8 136 137 137 ทำแล้ว 59 59 59 58
199. อบต.โพธิ์ศรีสว่าง (อ.โพนทอง) ทำแล้ว 5 282 452 452 ทำแล้ว 77 75 75 75
200. อบต.โพธิ์สัย (อ.ศรีสมเด็จ) ทำแล้ว 6 134 98 97 ทำแล้ว 55 20 20 20
201. อบต.โพธิ์ใหญ่ (อ.พนมไพร) ทำแล้ว 6 172 184 97 ทำแล้ว 128 110 110 107
202. อบต.โหรา (อ.อาจสามารถ) ทำแล้ว 6 126 153 157 ทำแล้ว 78 68 68 61
203. อบต.ไพศาล (อ.ธวัชบุรี) ทำแล้ว 6 178 179 179 ทำแล้ว 29 0 0 0
รวม 203 อปท. 203 1,271 38,995 40,823 28,184 194 12,701 7,724 6,618 6,432
ข้อมูล ณ 26/05/2559