รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว61,01710095ทำแล้ว 22/10/255316537537537537
2. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7263228219ทำแล้ว 30/06/255321179155154154
3. เทศบาลตำบลกกกุง (เมืองสรวง)ทำแล้ว6926073ทำแล้ว 09/06/2553457514848
4. เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว62248669ทำแล้ว 29/06/25532868514141
5. เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6240148123ทำแล้ว 30/06/255369626259
6. เทศบาลตำบลเกาะแก้ว (เสลภูมิ)ทำแล้ว61604444ทำแล้ว 30/06/2554513900
7. เทศบาลตำบลขวาว (เสลภูมิ)ทำแล้ว6969191ทำแล้ว 30/06/255353766
8. เทศบาลตำบลคำพอุง (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว9354354354ทำแล้ว 24/06/255369661722
9. เทศบาลตำบลคูเมือง (เมืองสรวง)ทำแล้ว8277276276ทำแล้ว 22/06/2553109747470
10. เทศบาลตำบลโคกกกม่วง (โพนทอง)ทำแล้ว6175179179ทำแล้ว 25/06/25531670555555
11. เทศบาลตำบลโคกล่าม (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7727272ทำแล้ว 01/06/25534583838383
12. เทศบาลตำบลโคกสูง (โพนทอง)ทำแล้ว6180180180ทำแล้ว 30/06/2553484211
13. เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8271214171ทำแล้ว 15/06/25531180464646
14. เทศบาลตำบลจังหาร (จังหาร)ทำแล้ว61788576ทำแล้ว 82474343
15. เทศบาลตำบลจำปาขัน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว7184230230ทำแล้ว 30/06/255361200
16. เทศบาลตำบลชมสะอาด (เมยวดี)ทำแล้ว6154162162ทำแล้ว 25/06/2553154232323
17. เทศบาลตำบลชัยวารี (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6135119112ทำแล้ว 29/06/255386554443
18. เทศบาลตำบลชุมพร (เมยวดี)ทำแล้ว6279258230ทำแล้ว 28/06/255360606060
19. เทศบาลตำบลเชียงขวัญ (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6242242241ทำแล้ว 14/05/255336999
20. เทศบาลตำบลเชียงใหม่ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว5255179182ทำแล้ว 28/06/255317137949494
21. เทศบาลตำบลดงแดง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6369369369ทำแล้ว 30/06/255330232323
22. เทศบาลตำบลดงสิงห์ (จังหาร)ทำแล้ว7204225195ทำแล้ว 25/06/255380696969
23. เทศบาลตำบลดอกไม้ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว528122122 ยังไม่อนุมัติ
24. เทศบาลตำบลดินดำ (จังหาร)ทำแล้ว68867191ทำแล้ว 29/06/2553113222
25. เทศบาลตำบลท่าม่วง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6147147147ทำแล้ว 25/06/25533043363636
26. เทศบาลตำบลท่าสีดา (หนองพอก)ทำแล้ว4123141141ทำแล้ว 30/06/255316664922
27. เทศบาลตำบลทุ่งกุลา (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว71503ทำแล้ว 02/06/2553645252424
28. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว7779999ทำแล้ว 42333331
29. เทศบาลตำบลธงธานี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6367161142ทำแล้ว 29/06/255375222
30. เทศบาลตำบลนาแซง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7142140140ทำแล้ว 03/08/255412500
31. เทศบาลตำบลนาเมือง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7265265265ทำแล้ว 29/06/2553786868686
32. เทศบาลตำบลนิเวศน์ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว8132132132ทำแล้ว 08/06/255352424242
33. เทศบาลตำบลโนนชัยศรี (โพนทอง)ทำแล้ว7846868ทำแล้ว 23/06/255323212121
34. เทศบาลตำบลโนนตาล (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6193199199ทำแล้ว 25/05/2553131332816
35. เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว4111118110ทำแล้ว 15/06/25531488716963
36. เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว616011397ทำแล้ว 27/05/25538264434141
37. เทศบาลตำบลบ้านบาก (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว62455656ทำแล้ว 02/06/25532147231616
38. เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (เมยวดี)ทำแล้ว5224233233ทำแล้ว 25/06/25534476636363
39. เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว11185175159 ยังไม่อนุมัติ
40. เทศบาลตำบลปอภาร (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว82243939ทำแล้ว 07/06/2554
41. เทศบาลตำบลผักแว่น (จังหาร)ทำแล้ว7402414393ทำแล้ว 30/06/255385137625959
42. เทศบาลตำบลพนมไพร (พนมไพร)ทำแล้ว8270196172ทำแล้ว 24/06/255377444
43. เทศบาลตำบลพรสวรรค์ (เสลภูมิ)ทำแล้ว9121125114ทำแล้ว 30/06/2553246383838
44. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (พนมไพร)ทำแล้ว6161ทำแล้ว 28/07/2553161000
45. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5646464ทำแล้ว 10/06/255332232222
46. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพนทอง)ทำแล้ว5138220148ทำแล้ว 09/06/255380343434
47. เทศบาลตำบลโพนทราย (โพนทราย)ทำแล้ว91546353ทำแล้ว 30/06/255453252421
48. เทศบาลตำบลโพนทอง (โพนทอง)ทำแล้ว6315230206ทำแล้ว 30/06/25531854242424
49. เทศบาลตำบลโพนเมือง (อาจสามารถ)ทำแล้ว71873434ทำแล้ว 14/09/255310241200
50. เทศบาลตำบลโพนสูง (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5133121120ทำแล้ว 10/06/2553111510310398
51. เทศบาลตำบลมะอึ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6105110109ทำแล้ว 28/06/25531103555453
52. เทศบาลตำบลเมยวดี (เมยวดี)ทำแล้ว6323290272ทำแล้ว 29/06/25531712000
53. เทศบาลตำบลเมืองบัว (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว72258677ทำแล้ว 25/06/2553119140363328
54. เทศบาลตำบลเมืองไพร (เสลภูมิ)ทำแล้ว5250250250ทำแล้ว 29/06/255497666340
55. เทศบาลตำบลเมืองสรวง (เมืองสรวง)ทำแล้ว5165117108ทำแล้ว 30/06/25535131117117114
56. เทศบาลตำบลเมืองหงส์ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว65788ทำแล้ว 27/06/255419191916
57. เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6292978ทำแล้ว 30/06/2553130252019
58. เทศบาลตำบลวังหลวง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6307310273ทำแล้ว 27/07/255412754
59. เทศบาลตำบลแวง (โพนทอง)ทำแล้ว61018791ทำแล้ว 30/06/255399312522
60. เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6273233204ทำแล้ว 14/06/2553845411
61. เทศบาลตำบลสามขา (โพนทราย)ทำแล้ว61611ทำแล้ว 21/06/255329000
62. เทศบาลตำบลสีแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7234234234ทำแล้ว 04/01/2554444032
63. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6176136136ทำแล้ว 11/08/255388999
64. เทศบาลตำบลเสลภูมิ (เสลภูมิ)ทำแล้ว61633330 ยังไม่อนุมัติ 11310310098
65. เทศบาลตำบลหนองผือ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว723914394ทำแล้ว 05/08/255447383838
66. เทศบาลตำบลหนองพอก (หนองพอก)ทำแล้ว6146146146ทำแล้ว 22/06/2553845454443
67. เทศบาลตำบลหนองหลวง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7140145145ทำแล้ว 29/06/255355242424
68. เทศบาลตำบลหนองหิน (เมืองสรวง)ทำแล้ว510310488ทำแล้ว 30/06/2553367525252
69. เทศบาลตำบลหนองฮี (หนองฮี)ทำแล้ว6155164138ทำแล้ว 30/06/2553125191919
70. เทศบาลตำบลหัวช้าง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8205178175ทำแล้ว 25/06/2553265454545
71. เทศบาลตำบลหินกอง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว61488383ทำแล้ว 19/11/2553301231622
72. เทศบาลตำบลอัคคะคำ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว61474328ทำแล้ว 28/06/2553147444443
73. เทศบาลตำบลอาจสามารถ (อาจสามารถ)ทำแล้ว8480474474ทำแล้ว 29/06/2553553311
74. เทศบาลตำบลอุ่มเม้า (ธวัชบุรี)ทำแล้ว7168171166ทำแล้ว 08/06/255353282116
75. อบต.กกโพธิ์ (หนองพอก)ทำแล้ว7338341340ทำแล้ว 18/06/2553683422
76. อบต.กำแพง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7255263263ทำแล้ว 30/06/2553332011
77. อบต.กุดน้ำใส (พนมไพร)ทำแล้ว6103ทำแล้ว 30/06/25521685676766
78. อบต.กู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว1075178135ทำแล้ว 14/06/255353922
79. อบต.เกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว9175256254ทำแล้ว 28/07/25542880676767
80. อบต.ขอนแก่น (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว71316666ทำแล้ว 21/06/255345454542
81. อบต.ขามเปี้ย (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว7190122116ทำแล้ว 29/06/2553116565656
82. อบต.ขี้เหล็ก (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว6198175175ทำแล้ว 29/06/255310511211
83. อบต.ขี้เหล็ก (อาจสามารถ)ทำแล้ว6128128128ทำแล้ว 25/06/255370616160
84. อบต.เขวาทุ่ง (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6298305305ทำแล้ว 25/06/255334343434
85. อบต.ค้อใหญ่ (พนมไพร)ทำแล้ว7717368ทำแล้ว 17/06/2553454200
86. อบต.คำนาดี (โพนทอง)ทำแล้ว7149115114ทำแล้ว 18/06/2553134312928
87. อบต.คำไฮ (พนมไพร)ทำแล้ว61539796ทำแล้ว 15/06/2553100515050
88. อบต.แคนใหญ่ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7213213213 ยังไม่อนุมัติ
89. อบต.โคกสว่าง (พนมไพร)ทำแล้ว5205197159ทำแล้ว 10/06/2553255545352
90. อบต.โคกสว่าง (หนองพอก)ทำแล้ว8115117107ทำแล้ว 13/09/255436141414
91. อบต.ช้างเผือก (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6189139159ทำแล้ว 17/05/255376747472
92. อบต.ชานุวรรณ (พนมไพร)ทำแล้ว6869193ทำแล้ว 18/06/2553575722
93. อบต.ดงกลาง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8269169144ทำแล้ว 24/06/255368545353
94. อบต.ดงครั่งน้อย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7116116116ทำแล้ว 30/06/2553332777
95. อบต.ดงครั่งใหญ่ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7374374374ทำแล้ว 30/06/255339393939
96. อบต.ดงลาน (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6929090ทำแล้ว 17/05/255330282828
97. อบต.ดอกล้ำ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว3803028ทำแล้ว 21/06/255365575755
98. อบต.ดอนโอง (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว51084941ทำแล้ว 28/06/2553945333333
99. อบต.ดูกอึ่ง (หนองฮี)ทำแล้ว7104102101ทำแล้ว 25/05/255364404040
100. อบต.ดู่น้อย (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7229139139ทำแล้ว 01/06/25534286727269
101. อบต.เด่นราษฎร์ (หนองฮี)ทำแล้ว71768585ทำแล้ว 29/06/2553450000
102. อบต.ท่าหาดยาว (โพนทราย)ทำแล้ว6827826826ทำแล้ว 88000
103. อบต.ทุ่งเขาหลวง (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6831414ทำแล้ว 12/05/255373535352
104. อบต.ทุ่งทอง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6315311311ทำแล้ว 09/06/2553654434343
105. อบต.ทุ่งศรีเมือง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว8120201196ทำแล้ว 24/06/25532496846377
106. อบต.เทอดไทย (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว51123039ทำแล้ว 30/06/255339301110
107. อบต.ธวัชบุรี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6106106106ทำแล้ว 24/09/255312312922
108. อบต.นางาม (เสลภูมิ)ทำแล้ว7127127127ทำแล้ว 11/06/255352403938
109. อบต.นานวล (พนมไพร)ทำแล้ว6104103113ทำแล้ว 30/06/2553491000
110. อบต.นาโพธิ์ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6211517 ยังไม่อนุมัติ
111. อบต.นาเลิง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7122107117ทำแล้ว 29/08/2554469363636
112. อบต.นาใหญ่ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว614ทำแล้ว 28/06/255313873535352
113. อบต.นาอุดม (โพนทอง)ทำแล้ว5427422360ทำแล้ว 18/06/25531457461818
114. อบต.น้ำคำ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว61336463ทำแล้ว 16/06/25531193944
115. อบต.น้ำใส (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6504949ทำแล้ว 18/06/255319191919
116. อบต.น้ำอ้อม (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6211206195ทำแล้ว 18/06/255327222222
117. อบต.โนนรัง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว71109492ทำแล้ว 29/03/2555
118. อบต.โนนสง่า (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5187144135ทำแล้ว 19/06/255257103646464
119. อบต.โนนสว่าง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6995547ทำแล้ว 09/06/25533580717171
120. อบต.บ่อพันขัน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว7838479ทำแล้ว 29/06/25531063313130
121. อบต.บัวคำ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6370374374ทำแล้ว 30/06/2553544411
122. อบต.บัวแดง (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว56211292ทำแล้ว 30/06/255352424242
123. อบต.บ้านเขือง (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7213193173ทำแล้ว 02/08/2553142393737
124. อบต.บ้านแจ้ง (อาจสามารถ)ทำแล้ว6ทำแล้ว 30/06/2553254
125. อบต.บ้านดู่ (อาจสามารถ)ทำแล้ว6165162161ทำแล้ว 30/06/255335202020
126. อบต.บ้านฝาง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6294293289ทำแล้ว 16/06/2553796866
127. อบต.บึงเกลือ (เสลภูมิ)ทำแล้ว8133177145ทำแล้ว 22/06/2553177434343
128. อบต.บึงงาม (หนองพอก)ทำแล้ว7198166168ทำแล้ว 04/06/2553852282828
129. อบต.บึงงาม (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว5ทำแล้ว 15/06/2554
130. อบต.บึงนคร (ธวัชบุรี)ทำแล้ว5131128128ทำแล้ว 25/05/255329241919
131. อบต.ปาฝา (จังหาร)ทำแล้ว5131133133ทำแล้ว 31/05/2553837343333
132. อบต.ป่าสังข์ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6141144146ทำแล้ว 30/06/255343262625
133. อบต.ผาน้ำย้อย (หนองพอก)ทำแล้ว59249ทำแล้ว 25/06/25534370998
134. อบต.พนมไพร (พนมไพร)ทำแล้ว6162155149ทำแล้ว 29/06/2553546000
135. อบต.พรมสวรรค์ (โพนทอง)ทำแล้ว623699ทำแล้ว 23/06/25521953866
136. อบต.พระเจ้า (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6149176141ทำแล้ว 07/06/25535555
137. อบต.พระธาตุ (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6126126126ทำแล้ว 15/06/25539282211
138. อบต.พลับพลา (เชียงขวัญ)ทำแล้ว747539ทำแล้ว 21/06/255347454544
139. อบต.โพธิ์ทอง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6163163163ทำแล้ว 30/06/2553856343228
140. อบต.โพธิ์ศรี (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว8136137137ทำแล้ว 30/06/255359595958
141. อบต.โพธิ์ศรีสว่าง (โพนทอง)ทำแล้ว5282452452ทำแล้ว 01/07/255377757575
142. อบต.โพธิ์สัย (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว61349897ทำแล้ว 14/06/255355202020
143. อบต.โพธิ์ใหญ่ (พนมไพร)ทำแล้ว617218497ทำแล้ว 30/06/25536128110110107
144. อบต.ไพศาล (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6178179179ทำแล้ว 21/06/255329000
145. อบต.ภูเขาทอง (หนองพอก)ทำแล้ว6772419ทำแล้ว 14/05/255327101010
146. อบต.ภูเงิน (เสลภูมิ)ทำแล้ว8257257256ทำแล้ว 21/06/2553662488
147. อบต.ม่วงลาด (จังหาร)ทำแล้ว618210688ทำแล้ว 10/06/255325101838272
148. อบต.มะบ้า (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว9665048ทำแล้ว 930555
149. อบต.เมืองทอง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6104101101ทำแล้ว 14/06/25534101939393
150. อบต.เมืองทุ่ง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6127122112ทำแล้ว 25/06/255357575454
151. อบต.เมืองน้อย (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6252254254ทำแล้ว 25/06/255343353433
152. อบต.เมืองเปลือย (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว61322527ทำแล้ว 25/06/255332666
153. อบต.ยางคำ (โพนทราย)ทำแล้ว7408389389ทำแล้ว 21/06/255334000
154. อบต.ยางใหญ่ (จังหาร)ทำแล้ว593335247ทำแล้ว 20/05/255341121210
155. อบต.รอบเมือง (หนองพอก)ทำแล้ว4128142135ทำแล้ว 29/06/255343363635
156. อบต.รอบเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6807575ทำแล้ว 09/08/25538039395
157. อบต.ราชธานี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว51799696ทำแล้ว 16/06/255349161616
158. อบต.วังสามัคคี (โพนทอง)ทำแล้ว8213213213ทำแล้ว 18/05/25532215494949
159. อบต.วารีสวัสดิ์ (พนมไพร)ทำแล้ว6128130150ทำแล้ว 15/06/255349383737
160. อบต.ศรีโคตร (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว61252ทำแล้ว 29/06/255326252525
161. อบต.ศรีวิลัย (เสลภูมิ)ทำแล้ว6220221221ทำแล้ว 09/06/2553647282828
162. อบต.ศรีสว่าง (โพนทราย)ทำแล้ว6364192132ทำแล้ว 69111111
163. อบต.สระแก้ว (พนมไพร)ทำแล้ว6174125134ทำแล้ว 29/06/2553431000
164. อบต.สระคู (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว7681514ทำแล้ว 28/06/25537557575757
165. อบต.สระนกแก้ว (โพนทอง)ทำแล้ว61221869ทำแล้ว 11/06/255319669109
166. อบต.สระบัว (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว4222221220ทำแล้ว 29/06/255390474746
167. อบต.สวนจิก (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5190190190ทำแล้ว 15/06/25531461622
168. อบต.สว่าง (โพนทอง)ทำแล้ว6202202202ทำแล้ว 15/06/255334323231
169. อบต.สะอาด (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว61446762ทำแล้ว 09/06/255316400
170. อบต.สะอาดสมบูรณ์ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว688ทำแล้ว 31/05/25541987474747
171. อบต.สาวแห (หนองฮี)ทำแล้ว6789490ทำแล้ว 21/06/2553472552726
172. อบต.สิงห์โคก (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7141145145ทำแล้ว 17/06/2553493066
173. อบต.แสนชาติ (จังหาร)ทำแล้ว5206207207ทำแล้ว 01/06/2554563911
174. อบต.แสนสุข (พนมไพร)ทำแล้ว7111124158ทำแล้ว 30/06/255358424242
175. อบต.หนองแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7141141141ทำแล้ว 28/06/2553745000
176. อบต.หนองขาม (อาจสามารถ)ทำแล้ว6 ยังไม่อนุมัติ
177. อบต.หนองขุ่นใหญ่ (หนองพอก)ทำแล้ว622418985ทำแล้ว 29/06/25533586868682
178. อบต.หนองแคน (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5211193171ทำแล้ว 29/06/2553291151414
179. อบต.หนองตาไก้ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว61128468ทำแล้ว 16/06/2553651988
180. อบต.หนองทัพไทย (พนมไพร)ทำแล้ว6192192192ทำแล้ว 17/06/2553104404040
181. อบต.หนองบัว (อาจสามารถ)ทำแล้ว6656565ทำแล้ว 30/06/255317171717
182. อบต.หนองไผ่ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6134126130 ยังไม่อนุมัติ
183. อบต.หนองพอก (หนองพอก)ทำแล้ว56210092ทำแล้ว 27/06/25541457505050
184. อบต.หนองพอก (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6624545ทำแล้ว 11/05/2553555200
185. อบต.หนองแวง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว81659392ทำแล้ว 11/06/255335196150149146
186. อบต.หนองแวง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว2202020 ยังไม่อนุมัติ
187. อบต.หนองแวงควง (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6342342342ทำแล้ว 30/09/255334181818
188. อบต.หนองหมื่นถ่าน (อาจสามารถ)ทำแล้ว6228236236ทำแล้ว 16/06/2553551424242
189. อบต.หนองใหญ่ (โพนทอง)ทำแล้ว67645ทำแล้ว 14/06/255349424238
190. อบต.หนองใหญ่ (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6947145ทำแล้ว 30/06/255313976
191. อบต.หน่อม (อาจสามารถ)ทำแล้ว71983133ทำแล้ว 25/05/2553122888780
192. อบต.หมูม้น (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6ทำแล้ว 21/06/2553
193. อบต.ห้วยหินลาด (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6964241ทำแล้ว 30/06/2554
194. อบต.หัวช้าง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว61503227ทำแล้ว 30/06/2553681711
195. อบต.หัวโทน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6183184184ทำแล้ว 30/06/255334222222
196. อบต.เหนือเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6290251242ทำแล้ว 17/05/2553159151414
197. อบต.เหล่า (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว5595959ทำแล้ว 22/06/255324000
198. อบต.เหล่าน้อย (เสลภูมิ)ทำแล้ว5312120ทำแล้ว 22/06/255316666
199. อบต.เหล่าหลวง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว818122ทำแล้ว 10/06/255397898882
200. อบต.โหรา (อาจสามารถ)ทำแล้ว6126153157ทำแล้ว 30/06/2553978686861
201. อบต.อาจสามารถ (อาจสามารถ)ทำแล้ว61518976 ยังไม่อนุมัติ 245000
202. อบต.อีง่อง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6256256256ทำแล้ว 21/06/255352232323
203. อบต.อุ่มเม่า (โพนทอง)ทำแล้ว5419329225ทำแล้ว 03/06/255329211
รวม 203 อปท.2031,27135,53329,26428,1841941,77512,7027,7246,6186,432
ข้อมูล ณ 13/09/2563