รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด มหาสารคาม ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.มหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว3509643719ทำแล้ว 25/06/255364636363
2. เทศบาลเมืองมหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว41524713ทำแล้ว 21/07/25536150651811
3. เทศบาลตำบลกุดปลาดุก (ชื่นชม)ทำแล้ว5828282ทำแล้ว 25/06/25531353494640
4. เทศบาลตำบลแกดำ (แกดำ)ทำแล้ว619262ทำแล้ว 19/07/25533333
5. เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5179120120ทำแล้ว 30/06/255383815855
6. เทศบาลตำบลขามเรียง (กันทรวิชัย)ทำแล้ว610280154ทำแล้ว 23/06/255357333
7. เทศบาลตำบลโคกพระ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว71525858ทำแล้ว 30/06/2553105646464
8. เทศบาลตำบลเชียงยืน (เชียงยืน)ทำแล้ว7196146134ทำแล้ว 28/06/25531101555555
9. เทศบาลตำบลท่าขอนยาง (กันทรวิชัย)ทำแล้ว87511ทำแล้ว 30/09/2553132222
10. เทศบาลตำบลนาเชือก (นาเชือก)ทำแล้ว7236242185ทำแล้ว 30/06/2553107202020
11. เทศบาลตำบลนาดูน (นาดูน)ทำแล้ว61189794ทำแล้ว 30/06/255313563422
12. เทศบาลตำบลบรบือ (บรบือ)ทำแล้ว4190143129ทำแล้ว 28/06/255351001433
13. เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว8323329327ทำแล้ว 24/06/2553187615858
14. เทศบาลตำบลโพนทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว61251818ทำแล้ว 22/06/2553137373737
15. เทศบาลตำบลมิตรภาพ (แกดำ)ทำแล้ว7161313ทำแล้ว 21/06/25533333
16. เทศบาลตำบลวาปีปทุม (วาปีปทุม)ทำแล้ว6724343ทำแล้ว 25/06/255372393939
17. เทศบาลตำบลแวงน่าง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6484444ทำแล้ว 09/08/25534444
18. เทศบาลตำบลหนองกุง (ชื่นชม)ทำแล้ว6190190190ทำแล้ว 30/06/255343434342
19. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (นาดูน)ทำแล้ว6151515 ยังไม่อนุมัติ
20. เทศบาลตำบลหัวดง (นาดูน)ทำแล้ว8128163152ทำแล้ว 30/06/255355444443
21. อบต.ก้ามปู (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7748375ทำแล้ว 15/06/255354131212
22. อบต.กำพี้ (บรบือ)ทำแล้ว6311ทำแล้ว 16/08/25533333
23. อบต.กุดรัง (กุดรัง)ทำแล้ว4555ทำแล้ว 16/08/25535555
24. อบต.กุดใส้จ่อ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว47411ทำแล้ว 24/08/25532222
25. อบต.กู่ทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว6137137136ทำแล้ว 04/07/25542111
26. อบต.กู่สันตรัตน์ (นาดูน)ทำแล้ว12666666ทำแล้ว 16/08/255311111111
27. อบต.เกิ้ง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว7878585 ยังไม่อนุมัติ
28. อบต.แก้งแก (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว61039898ทำแล้ว 25/06/255353282826
29. อบต.แก่งเลิงจาน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6109147146ทำแล้ว 11/06/255343222
30. อบต.แกดำ (แกดำ)ทำแล้ว7111ทำแล้ว 18/06/2553101111
31. อบต.ขามเฒ่าพัฒนา (กันทรวิชัย)ทำแล้ว71181916ทำแล้ว 03/06/255332333
32. อบต.ขามป้อม (วาปีปทุม)ทำแล้ว71226565ทำแล้ว 02/06/25536899343434
33. อบต.ขามเรียน (ยางสีสุราช)ทำแล้ว8112113114ทำแล้ว 15/06/255349444441
34. อบต.เขวา (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8181818 ยังไม่อนุมัติ
35. อบต.เขวาไร่ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว81659087ทำแล้ว 21/06/2553101701499694
36. อบต.เขวาไร่ (นาเชือก)ทำแล้ว8636363ทำแล้ว 11/06/255332252424
37. อบต.เขวาใหญ่ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว10105106106ทำแล้ว 12/05/255326111
38. อบต.เขื่อน (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5156134116ทำแล้ว 28/06/255324111010
39. อบต.คันธารราษฎร์ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6167167167ทำแล้ว 09/06/255483333
40. อบต.แคน (วาปีปทุม)ทำแล้ว59711ทำแล้ว 19/05/255356454544
41. อบต.โคกก่อ (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6767777ทำแล้ว 30/03/255424222
42. อบต.โคกพระ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว7 ยังไม่อนุมัติ
43. อบต.โคกสีทองหลาง (วาปีปทุม)ทำแล้ว71139738ทำแล้ว 28/06/2554612400
44. อบต.งัวบา (วาปีปทุม)ทำแล้ว6343133ทำแล้ว 16/08/25532433333
45. อบต.ชื่นชม (ชื่นชม)ทำแล้ว6813533ทำแล้ว 16/08/2553314222
46. อบต.เชียงยืน (เชียงยืน)ทำแล้ว7110110110ทำแล้ว 18/05/25533113101101101
47. อบต.ดงดวน (นาดูน)ทำแล้ว7198200178ทำแล้ว 11/06/255352262525
48. อบต.ดงบัง (นาดูน)ทำแล้ว61108778ทำแล้ว 18/06/2553565636363
49. อบต.ดงเมือง (ยางสีสุราช)ทำแล้ว69699106ทำแล้ว 15/06/255347333
50. อบต.ดงยาง (นาดูน)ทำแล้ว7105105105ทำแล้ว 28/06/255350404040
51. อบต.ดงใหญ่ (วาปีปทุม)ทำแล้ว7916969ทำแล้ว 15/06/255318940000
52. อบต.ดอนกลาง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว691208190ทำแล้ว 30/06/2553166444
53. อบต.ดอนงัว (บรบือ)ทำแล้ว6639281ทำแล้ว 22/06/255362373736
54. อบต.ดอนเงิน (เชียงยืน)ทำแล้ว81199676ทำแล้ว 16/08/2553165606060
55. อบต.ดอนหว่าน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8624747ทำแล้ว 28/06/255355333
56. อบต.ท่าตูม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8555ทำแล้ว 16/08/25535555
57. อบต.ท่าสองคอน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6211ทำแล้ว 16/08/25532222
58. อบต.นาข่า (วาปีปทุม)ทำแล้ว6138115116ทำแล้ว 29/06/255373321312
59. อบต.นาเชือก (นาเชือก)ทำแล้ว7107132146ทำแล้ว 14/06/2553109216787877
60. อบต.นาทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว9838383ทำแล้ว 14/06/255382534040
61. อบต.นาโพธิ์ (กุดรัง)ทำแล้ว6150149149ทำแล้ว 16/08/25537444
62. อบต.นาภู (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6971413ทำแล้ว 28/06/25531345282827
63. อบต.นาสีนวน (กันทรวิชัย)ทำแล้ว537ทำแล้ว 16/08/2553982222
64. อบต.นาสีนวล (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว591ทำแล้ว 07/06/2553916266
65. อบต.โนนแดง (บรบือ)ทำแล้ว813712177ทำแล้ว 29/06/25531579787878
66. อบต.โนนภิบาล (แกดำ)ทำแล้ว7109111111ทำแล้ว 25/06/255361342322
67. อบต.โนนราษี (บรบือ)ทำแล้ว5708532ทำแล้ว 24/06/255353404039
68. อบต.บรบือ (บรบือ)ทำแล้ว6473628ทำแล้ว 16/08/25534502333
69. อบต.บ่อใหญ่ (บรบือ)ทำแล้ว81063636ทำแล้ว 16/08/25534444
70. อบต.บัวค้อ (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6443947ทำแล้ว 29/06/255325121212
71. อบต.บัวมาศ (บรบือ)ทำแล้ว6989896ทำแล้ว 16/06/25531347222222
72. อบต.บ้านกู่ (ยางสีสุราช)ทำแล้ว7949494ทำแล้ว 11/06/2553365525251
73. อบต.บ้านหวาย (วาปีปทุม)ทำแล้ว71811ทำแล้ว 16/08/255316302422
74. อบต.ประชาพัฒนา (วาปีปทุม)ทำแล้ว7232236194ทำแล้ว 18/06/255353333
75. อบต.ปอพาน (นาเชือก)ทำแล้ว8737272ทำแล้ว 25/06/2553635732
76. อบต.ปะหลาน (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7766966ทำแล้ว 23/06/2553227202020
77. อบต.พระธาตุ (นาดูน)ทำแล้ว7147148148ทำแล้ว 19/12/25542145454545
78. อบต.แพง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7112110109ทำแล้ว 19/05/2553170484848
79. อบต.โพธิ์ชัย (วาปีปทุม)ทำแล้ว6133130130ทำแล้ว 12/04/255455383838
80. อบต.โพนงาม (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8707070ทำแล้ว 10/06/255342343232
81. อบต.ภารแอ่น (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว56033ทำแล้ว 15/06/255360333333
82. อบต.มะค่า (กันทรวิชัย)ทำแล้ว51007574ทำแล้ว 29/06/255423222
83. อบต.เม็กดำ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว8143143143ทำแล้ว 30/06/2553
84. อบต.เมืองเตา (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7138138138ทำแล้ว 21/09/2553593622
85. อบต.เมืองเสือ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5107ทำแล้ว 14/06/2553
86. อบต.ยาง (บรบือ)ทำแล้ว6903724ทำแล้ว 23/06/25533333
87. อบต.ยางท่าแจ้ง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว81673534ทำแล้ว 16/08/255358362433
88. อบต.ยางน้อย (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว69612ทำแล้ว 16/08/255314361355
89. อบต.ยางสีสุราช (ยางสีสุราช)ทำแล้ว7757575ทำแล้ว 30/11/255375222
90. อบต.ราษฎร์เจริญ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6393838ทำแล้ว 29/06/25534402444
91. อบต.ราษฎร์พัฒนา (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7949393ทำแล้ว 23/06/2553599616156
92. อบต.ลาดพัฒนา (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6138140140ทำแล้ว 25/06/2553827333
93. อบต.ลานสะแก (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7553939ทำแล้ว 07/06/25535233107
94. อบต.เลิงใต้ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว4888887ทำแล้ว 15/06/25531561976
95. อบต.เลิงแฝก (กุดรัง)ทำแล้ว6156134108ทำแล้ว 21/06/255334222
96. อบต.วังไชย (บรบือ)ทำแล้ว7245249249ทำแล้ว 13/06/255319191919
97. อบต.วังยาว (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8100142115ทำแล้ว 28/06/2553192737171
98. อบต.วังแสง (แกดำ)ทำแล้ว8229205205ทำแล้ว 22/06/2553229215215215
99. อบต.วังใหม่ (บรบือ)ทำแล้ว99410086ทำแล้ว 16/08/255314333
100. อบต.เวียงชัย (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว77733ทำแล้ว 10/06/255350252525
101. อบต.เวียงสะอาด (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว9157162160ทำแล้ว 18/05/255431262524
102. อบต.แวงดง (ยางสีสุราช)ทำแล้ว552402ทำแล้ว 06/06/2554210977
103. อบต.แวงน่าง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6128128128ทำแล้ว 07/06/25537132131312
104. อบต.ศรีสุข (กันทรวิชัย)ทำแล้ว4336336336ทำแล้ว 03/06/25534118303030
105. อบต.สันป่าตอง (นาเชือก)ทำแล้ว858ทำแล้ว 09/06/2554461494949
106. อบต.สำโรง (นาเชือก)ทำแล้ว7715460ทำแล้ว 29/06/255363444443
107. อบต.เสือโก้ก (วาปีปทุม)ทำแล้ว7303219222ทำแล้ว 29/06/2553372700
108. อบต.เสือเฒ่า (เชียงยืน)ทำแล้ว79010099ทำแล้ว 30/06/255350111848482
109. อบต.หนองกุง (นาเชือก)ทำแล้ว8100ทำแล้ว 07/06/2553100727271
110. อบต.หนองกุง (แกดำ)ทำแล้ว7555ทำแล้ว 16/08/25535555
111. อบต.หนองกุงสวรรค์ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว795118121ทำแล้ว 21/06/255360111
112. อบต.หนองโก (บรบือ)ทำแล้ว6104100100 ยังไม่อนุมัติ
113. อบต.หนองคู (นาดูน)ทำแล้ว6755ทำแล้ว 06/08/255435555
114. อบต.หนองคูขาด (บรบือ)ทำแล้ว6887983ทำแล้ว 15/06/255341161616
115. อบต.หนองจิก (บรบือ)ทำแล้ว6411ทำแล้ว 16/08/25534433
116. อบต.หนองซอน (เชียงยืน)ทำแล้ว7232323ทำแล้ว 16/08/25533333
117. อบต.หนองแดง (นาเชือก)ทำแล้ว81033ทำแล้ว 16/08/25533333
118. อบต.หนองทุ่ม (วาปีปทุม)ทำแล้ว6101010ทำแล้ว 16/08/25534444
119. อบต.หนองโน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว699106105ทำแล้ว 29/06/255385585858
120. อบต.หนองบอน (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7555ทำแล้ว 16/08/25535444
121. อบต.หนองบัว (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6474747ทำแล้ว 15/06/2553461966
122. อบต.หนองบัว (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว12116105106ทำแล้ว 24/05/2553197625449
123. อบต.หนองบัวแก้ว (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6127128128ทำแล้ว 15/06/2553661244
124. อบต.หนองบัวสันตุ (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6212129109ทำแล้ว 30/06/2553532292929
125. อบต.หนองปลิง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6316153153ทำแล้ว 18/06/255356494948
126. อบต.หนองโพธิ์ (นาเชือก)ทำแล้ว6129116135ทำแล้ว 15/06/255374525252
127. อบต.หนองม่วง (บรบือ)ทำแล้ว9ทำแล้ว 18/06/25538787121212
128. อบต.หนองเม็ก (นาเชือก)ทำแล้ว78622ทำแล้ว 16/08/25544444
129. อบต.หนองเรือ (นาเชือก)ทำแล้ว7244ทำแล้ว 23/06/2553
130. อบต.หนองแวง (กุดรัง)ทำแล้ว6109115110ทำแล้ว 26/05/2553150343434
131. อบต.หนองสิม (บรบือ)ทำแล้ว6968181ทำแล้ว 19/01/25541066333333
132. อบต.หนองแสง (วาปีปทุม)ทำแล้ว61181212ทำแล้ว 30/06/25533333
133. อบต.หนองแสน (วาปีปทุม)ทำแล้ว7333ทำแล้ว 16/08/25533333
134. อบต.หนองเหล็ก (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว843 ยังไม่อนุมัติ
135. อบต.หนองไฮ (วาปีปทุม)ทำแล้ว61362010ทำแล้ว 31/03/2554136626262
136. อบต.ห้วยเตย (กุดรัง)ทำแล้ว1 ยังไม่อนุมัติ
137. อบต.ห้วยแอ่ง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว7 ยังไม่อนุมัติ
138. อบต.หัวขวาง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6238123100ทำแล้ว 29/06/2553644300
139. อบต.หัวเรือ (วาปีปทุม)ทำแล้ว6 ยังไม่อนุมัติ
140. อบต.เหล่า (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว720182ทำแล้ว 30/06/255320181818
141. อบต.เหล่าดอกไม้ (ชื่นชม)ทำแล้ว71302323 ยังไม่อนุมัติ
142. อบต.เหล่าบัวบาน (เชียงยืน)ทำแล้ว6514644ทำแล้ว 21/06/255363222
143. อบต.แห่ใต้ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7109152176ทำแล้ว 27/09/25533000
รวม 143 อปท.14394214,70011,71311,2701339426,5683,7173,0973,042
ข้อมูล ณ 13/09/2563