รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด หนองคาย ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.หนองคาย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว8555469469ทำแล้ว 04/06/255389747474
2. เทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท่าบ่อ)ทำแล้ว5297365164ทำแล้ว 29/06/2553191391833
3. เทศบาลเมืองหนองคาย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6377399398ทำแล้ว 07/05/255362171815050
4. เทศบาลตำบลกวนวัน (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6818181ทำแล้ว 28/06/2553352866
5. เทศบาลตำบลกองนาง (ท่าบ่อ)ทำแล้ว61648982ทำแล้ว 02/07/255343232314
6. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว714511191ทำแล้ว 30/06/2553385101010
7. เทศบาลตำบลบ้านถ่อน (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6204204204ทำแล้ว 30/06/255345999
8. เทศบาลตำบลปะโค (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว7868686ทำแล้ว 23/06/255334121111
9. เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ (เฝ้าไร่)ทำแล้ว8198190189ทำแล้ว 01/06/255361792055
10. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว51215757ทำแล้ว 10/06/255334272727
11. เทศบาลตำบลโพนพิสัย (โพนพิสัย)ทำแล้ว9193177152ทำแล้ว 29/06/25534110434141
12. เทศบาลตำบลโพนสา (ท่าบ่อ)ทำแล้ว5127134134ทำแล้ว 24/06/255368171717
13. เทศบาลตำบลวัดธาตุ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6424141ทำแล้ว 08/06/255338252524
14. เทศบาลตำบลเวียงคุก (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6734747ทำแล้ว 04/08/255322311
15. เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว61356262ทำแล้ว 29/06/2553146191126126125
16. เทศบาลตำบลสร้างนางขาว (โพนพิสัย)ทำแล้ว7158157158ทำแล้ว 08/08/255545777
17. เทศบาลตำบลสังคม (สังคม)ทำแล้ว6189189189ทำแล้ว 28/06/255394282828
18. เทศบาลตำบลหนองปลาปาก (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว6146172158ทำแล้ว 30/06/2553125000
19. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6365365365ทำแล้ว 30/06/255343444
20. เทศบาลตำบลหาดคำ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว5515858ทำแล้ว 31/03/255334282626
21. อบต.กุดบง (โพนพิสัย)ทำแล้ว61162522ทำแล้ว 29/06/255387242323
22. อบต.แก้งไก่ (สังคม)ทำแล้ว6141141141ทำแล้ว 11/06/255338212121
23. อบต.คอกช้าง (สระใคร)ทำแล้ว6293295294ทำแล้ว 17/06/255353332727
24. อบต.ค่ายบกหวาน (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว8131133133ทำแล้ว 23/06/25531042211
25. อบต.โคกคอน (ท่าบ่อ)ทำแล้ว8256256256ทำแล้ว 28/06/255358282726
26. อบต.จุมพล (โพนพิสัย)ทำแล้ว7201201201ทำแล้ว 25/05/255386434341
27. อบต.ชุมช้าง (โพนพิสัย)ทำแล้ว7222214213ทำแล้ว 30/06/255361424242
28. อบต.เซิม (โพนพิสัย)ทำแล้ว75898ทำแล้ว 16/06/2553491611
29. อบต.ด่านศรีสุข (โพธิ์ตาก)ทำแล้ว5196196196ทำแล้ว 08/06/25531533292929
30. อบต.ท่าบ่อ (ท่าบ่อ)ทำแล้ว7144138138ทำแล้ว 19/05/25531822922
31. อบต.ทุ่งหลวง (โพนพิสัย)ทำแล้ว8747070ทำแล้ว 30/06/25532473535353
32. อบต.นาข่า (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6163163163ทำแล้ว 21/06/2553965434340
33. อบต.นางิ้ว (สังคม)ทำแล้ว7156156156ทำแล้ว 16/06/255338363636
34. อบต.นาดี (เฝ้าไร่)ทำแล้ว7135135134ทำแล้ว 69131210
35. อบต.นาทับไฮ (รัตนวาปี)ทำแล้ว7119120120ทำแล้ว 18/06/2553161525252
36. อบต.นาหนัง (โพนพิสัย)ทำแล้ว5656565ทำแล้ว 11/05/2553932272727
37. อบต.น้ำโมง (ท่าบ่อ)ทำแล้ว7979797ทำแล้ว 21/06/25531577323229
38. อบต.บ้านเดื่อ (ท่าบ่อ)ทำแล้ว82804646ทำแล้ว 30/06/2553883966
39. อบต.บ้านต้อน (รัตนวาปี)ทำแล้ว6858484ทำแล้ว 06/05/25542121093
40. อบต.บ้านผือ (โพนพิสัย)ทำแล้ว7201201201ทำแล้ว 20/05/255325242423
41. อบต.บ้านฝาง (สระใคร)ทำแล้ว622520292ทำแล้ว 28/06/2553183403736
42. อบต.บ้านโพธิ์ (โพนพิสัย)ทำแล้ว6128111126ทำแล้ว 20/08/255323212121
43. อบต.บ้านม่วง (สังคม)ทำแล้ว91155861ทำแล้ว 30/06/255361444444
44. อบต.บ้านว่าน (ท่าบ่อ)ทำแล้ว61082423ทำแล้ว 29/06/2553257444039
45. อบต.บ้านหม้อ (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว7121ทำแล้ว 17/08/255412112033
46. อบต.ผาตั้ง (สังคม)ทำแล้ว8186ทำแล้ว 28/07/25538744
47. อบต.พระธาตุบังพวน (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว657ทำแล้ว 28/06/2553341822
48. อบต.พระบาทนาสิงห์ (รัตนวาปี)ทำแล้ว5144144144ทำแล้ว 30/06/255373000
49. อบต.พระพุทธบาท (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว7546299299ทำแล้ว 28/06/25532667464646
50. อบต.พานพร้าว (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว7858485ทำแล้ว 16/06/2553612211
51. อบต.โพธิ์ตาก (โพธิ์ตาก)ทำแล้ว7242137148ทำแล้ว 22/06/25531044202020
52. อบต.โพนทอง (โพธิ์ตาก)ทำแล้ว6216213212ทำแล้ว 18/06/25535555
53. อบต.โพนแพง (รัตนวาปี)ทำแล้ว8125125125ทำแล้ว 15/06/255359353534
54. อบต.โพนสว่าง (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6187181167ทำแล้ว 14/06/25531394797976
55. อบต.โพนสา (ท่าบ่อ)ทำแล้ว615ทำแล้ว 30/06/25533626333
56. อบต.เมืองหมี (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว71702121ทำแล้ว 24/06/255337222
57. อบต.รัตนวาปี (รัตนวาปี)ทำแล้ว7442424ทำแล้ว 28/06/255444373737
58. อบต.วังหลวง (เฝ้าไร่)ทำแล้ว5737373ทำแล้ว 10/06/255354363634
59. อบต.วัดหลวง (โพนพิสัย)ทำแล้ว3150156151ทำแล้ว 27/06/2554172888
60. อบต.สระใคร (สระใคร)ทำแล้ว6851818ทำแล้ว 28/06/2553429151515
61. อบต.สังคม (สังคม)ทำแล้ว71557327ทำแล้ว 15/06/2553445252323
62. อบต.สีกาย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว9154154154ทำแล้ว 28/06/255315131312
63. อบต.หนองกอมเกาะ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6272174174ทำแล้ว 30/06/2553301355811
64. อบต.หนองนาง (ท่าบ่อ)ทำแล้ว7969595ทำแล้ว 18/06/255314623211
65. อบต.หนองหลวง (เฝ้าไร่)ทำแล้ว82345656ทำแล้ว 17/06/255322361577
66. อบต.หินโงม (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว8444444ทำแล้ว 10/06/255341303030
67. อบต.เหล่าต่างคำ (โพนพิสัย)ทำแล้ว5153153153ทำแล้ว 22/06/255340272727
68. อบต.อุดมพร (เฝ้าไร่)ทำแล้ว71123232ทำแล้ว 10/05/2553387727272
รวม 68 อปท.6844611,0828,8498,427684724,4662,0531,6151,577
ข้อมูล ณ 13/09/2563