รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เลย ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.เลย (เมืองเลย)ทำแล้ว744818164ทำแล้ว 29/06/25536110232323
2. เทศบาลเมืองเลย (เมืองเลย)ทำแล้ว7219265204ทำแล้ว 30/06/25533127909090
3. เทศบาลเมืองวังสะพุง (วังสะพุง)ทำแล้ว6293258233ทำแล้ว 28/06/25531198666666
4. เทศบาลตำบลเขาแก้ว (เชียงคาน)ทำแล้ว7930930597ทำแล้ว 30/06/255397130103103103
5. เทศบาลตำบลคอนสา (ปากชม)ทำแล้ว8222225225ทำแล้ว 24/05/255331000
6. เทศบาลตำบลเชียงกลม (ปากชม)ทำแล้ว7909292ทำแล้ว 21/06/255360555
7. เทศบาลตำบลเชียงคาน (เชียงคาน)ทำแล้ว10227191158ทำแล้ว 25/06/255334212121
8. เทศบาลตำบลด่านซ้าย (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6134250218ทำแล้ว 30/06/255382777777
9. เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง (ผาขาว)ทำแล้ว8114114114ทำแล้ว 02/03/2554532111111
10. เทศบาลตำบลท่าลี่ (ท่าลี่)ทำแล้ว7616060ทำแล้ว 31/05/255361393939
11. เทศบาลตำบลธาตุ (เชียงคาน)ทำแล้ว7274215212ทำแล้ว 30/06/255458474747
12. เทศบาลตำบลนาด้วง (นาด้วง)ทำแล้ว7134114108ทำแล้ว 28/06/2553160292929
13. เทศบาลตำบลนาดอกคำ (นาด้วง)ทำแล้ว7148147147ทำแล้ว 10/06/255345202020
14. เทศบาลตำบลนาดินดำ (เมืองเลย)ทำแล้ว7164164164ทำแล้ว 28/06/255322121100100100
15. เทศบาลตำบลนาโป่ง (เมืองเลย)ทำแล้ว7302169169ทำแล้ว 29/06/255353535353
16. เทศบาลตำบลนาแห้ว (นาแห้ว)ทำแล้ว7253198205ทำแล้ว 04/06/255358444444
17. เทศบาลตำบลนาอ้อ (เมืองเลย)ทำแล้ว6792626ทำแล้ว 30/06/255379797979
18. เทศบาลตำบลนาอาน (เมืองเลย)ทำแล้ว749133ทำแล้ว 29/06/25531433313131
19. เทศบาลตำบลน้ำสวย (เมืองเลย)ทำแล้ว9276280280ทำแล้ว 30/06/2553666232323
20. เทศบาลตำบลโนนปอแดง (ผาขาว)ทำแล้ว7322119117ทำแล้ว 25/06/2553115676767
21. เทศบาลตำบลปากชม (ปากชม)ทำแล้ว7148152152ทำแล้ว 05/08/255352363636
22. เทศบาลตำบลปากปวน (วังสะพุง)ทำแล้ว7898888ทำแล้ว 30/06/255360888
23. เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง (เอราวัณ)ทำแล้ว71314847ทำแล้ว 28/06/2553288848484
24. เทศบาลตำบลภูกระดึง (ภูกระดึง)ทำแล้ว722988ทำแล้ว 30/06/255369146717171
25. เทศบาลตำบลภูเรือ (ภูเรือ)ทำแล้ว7244244273ทำแล้ว 24/06/2553765404040
26. เทศบาลตำบลร่องจิก (ภูเรือ)ทำแล้ว776276234ทำแล้ว 07/09/255376494949
27. เทศบาลตำบลศรีสงคราม (วังสะพุง)ทำแล้ว7305181181ทำแล้ว 29/06/25539999
28. เทศบาลตำบลศรีสองรัก (ด่านซ้าย)ทำแล้ว71265150ทำแล้ว 14/06/2554472202020
29. เทศบาลตำบลหนองหิน (หนองหิน)ทำแล้ว7909595ทำแล้ว 30/06/255390373737
30. เทศบาลตำบลเอราวัณ (เอราวัณ)ทำแล้ว10955912ทำแล้ว 28/06/25531297787878
31. อบต.กกดู่ (เมืองเลย)ทำแล้ว78755ทำแล้ว 87141414
32. อบต.กกทอง (เมืองเลย)ทำแล้ว7124124124ทำแล้ว 08/06/2553418666
33. อบต.กกสะทอน (ด่านซ้าย)ทำแล้ว61005944ทำแล้ว 01/06/255352444444
34. อบต.แก่งศรีภูมิ (ภูหลวง)ทำแล้ว6259262262ทำแล้ว 22/06/255336323232
35. อบต.แก้วเมธี (นาด้วง)ทำแล้ว711555ทำแล้ว 29/06/255350282828
36. อบต.เขาหลวง (วังสะพุง)ทำแล้ว71194747ทำแล้ว 18/06/255330999
37. อบต.โคกขมิ้น (วังสะพุง)ทำแล้ว6179167157ทำแล้ว 29/06/2553136222222
38. อบต.โคกงาม (ด่านซ้าย)ทำแล้ว61047070ทำแล้ว 30/06/255348000
39. อบต.โคกใหญ่ (ท่าลี่)ทำแล้ว7118154157ทำแล้ว 16/06/2553162525252
40. อบต.จอมศรี (เชียงคาน)ทำแล้ว7125128138ทำแล้ว 24/06/255348171717
41. อบต.ชมเจริญ (ปากชม)ทำแล้ว7367250187ทำแล้ว 09/06/255366292929
42. อบต.ชัยพฤกษ์ (เมืองเลย)ทำแล้ว71716366ทำแล้ว 24/05/2553486444444
43. อบต.เชียงคาน (เชียงคาน)ทำแล้ว61084949ทำแล้ว 18/05/255351272727
44. อบต.ตาดข่า (หนองหิน)ทำแล้ว7352121ทำแล้ว 01/10/255327232323
45. อบต.ทรัพย์ไพวัลย์ (เอราวัณ)ทำแล้ว5593434ทำแล้ว 28/05/255331313131
46. อบต.ทรายขาว (วังสะพุง)ทำแล้ว7538523515ทำแล้ว 10/06/255388737373
47. อบต.ท่าลี่ (ท่าลี่)ทำแล้ว810122ทำแล้ว 18/06/255399747474
48. อบต.ท่าศาลา (ภูเรือ)ทำแล้ว7141919ทำแล้ว 14/06/255313111111
49. อบต.ท่าสวรรค์ (นาด้วง)ทำแล้ว6659549ทำแล้ว 30/06/255310222
50. อบต.ท่าสะอาด (นาด้วง)ทำแล้ว7191154143ทำแล้ว 29/06/255352383838
51. อบต.นครหงษ์ (ปากชม)ทำแล้ว66211ทำแล้ว 30/06/255337282828
52. อบต.นาแขม (เมืองเลย)ทำแล้ว71762020ทำแล้ว 942222222
53. อบต.นาซ่าว (เชียงคาน)ทำแล้ว9193191179ทำแล้ว 01/06/255345252525
54. อบต.นาดี (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7818181ทำแล้ว 27/06/2553259313131
55. อบต.นาพึง (นาแห้ว)ทำแล้ว7806664ทำแล้ว 25/06/2553442262626
56. อบต.นามาลา (นาแห้ว)ทำแล้ว66392101ทำแล้ว 29/06/2554745333333
57. อบต.นาหอ (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6455552ทำแล้ว 29/06/255332222222
58. อบต.น้ำแคม (ท่าลี่)ทำแล้ว111041818ทำแล้ว 24/06/25542614141414
59. อบต.น้ำสวย (เมืองเลย)ทำแล้ว8255258258ทำแล้ว 14/06/255448262626
60. อบต.น้ำหมาน (เมืองเลย)ทำแล้ว7165205192ทำแล้ว 16/06/2553348363636
61. อบต.โนนป่าซาง (ผาขาว)ทำแล้ว887103100ทำแล้ว 23/06/255369575757
62. อบต.บ้านเพิ่ม (ผาขาว)ทำแล้ว8645773ทำแล้ว 15/06/255363616161
63. อบต.บุฮม (เชียงคาน)ทำแล้ว72207571ทำแล้ว 29/06/255367313131
64. อบต.ปลาบ่า (ภูเรือ)ทำแล้ว7299300299ทำแล้ว 13/07/255327161616
65. อบต.ปวนพุ (หนองหิน)ทำแล้ว715733ทำแล้ว 14/12/255349272727
66. อบต.ปากตม (เชียงคาน)ทำแล้ว8522927ทำแล้ว 30/03/25545555
67. อบต.ปากหมัน (ด่านซ้าย)ทำแล้ว86111ทำแล้ว 01/07/255325222222
68. อบต.โป่ง (ด่านซ้าย)ทำแล้ว61336568ทำแล้ว 30/06/255349393939
69. อบต.ผาขาว (ผาขาว)ทำแล้ว7884939ทำแล้ว 25/08/255487121212
70. อบต.ผานกเค้า (ภูกระดึง)ทำแล้ว7201201201ทำแล้ว 28/06/255324121212
71. อบต.ผาน้อย (วังสะพุง)ทำแล้ว61518954ทำแล้ว 25/06/2553247444444
72. อบต.ผาบิ้ง (วังสะพุง)ทำแล้ว71608488ทำแล้ว 08/06/25531625131313
73. อบต.ผาสามยอด (เอราวัณ)ทำแล้ว7108106106ทำแล้ว 28/06/255454343434
74. อบต.โพนสูง (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6687676ทำแล้ว 15/06/2553852404040
75. อบต.ภูกระดึง (ภูกระดึง)ทำแล้ว7178173170ทำแล้ว 29/06/2553454181818
76. อบต.ภูหอ (ภูหลวง)ทำแล้ว5135148145ทำแล้ว 10/06/255311888
77. อบต.เมือง (เมืองเลย)ทำแล้ว7494374351ทำแล้ว 18/06/255324135919191
78. อบต.ลาดค่าง (ภูเรือ)ทำแล้ว7125130130ทำแล้ว 01/11/255328222
79. อบต.เลยวังไสย์ (ภูหลวง)ทำแล้ว7206205205ทำแล้ว 10/06/255310101010
80. อบต.วังยาว (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7250271271ทำแล้ว 29/06/25538333
81. อบต.วังสะพุง (วังสะพุง)ทำแล้ว7949494ทำแล้ว 28/06/255335313131
82. อบต.ศรีฐาน (ภูกระดึง)ทำแล้ว799103103ทำแล้ว 14/06/255334202020
83. อบต.ศรีสองรักษ์ (เมืองเลย)ทำแล้ว10152916ทำแล้ว 17/08/2554207161108108108
84. อบต.สานตม (ภูเรือ)ทำแล้ว7222230172ทำแล้ว 14/06/2553124202020
85. อบต.เสี้ยว (เมืองเลย)ทำแล้ว7181181180ทำแล้ว 28/06/255329292929
86. อบต.แสงภา (นาแห้ว)ทำแล้ว7120118120ทำแล้ว 06/09/255427777
87. อบต.หนองคัน (ภูหลวง)ทำแล้ว4107187143ทำแล้ว 11/06/255351444444
88. อบต.หนองงิ้ว (วังสะพุง)ทำแล้ว8656565ทำแล้ว 30/06/25531231131313
89. อบต.หนองบัว (ภูเรือ)ทำแล้ว7121165174ทำแล้ว 14/06/2553269494949
90. อบต.หนองผือ (ท่าลี่)ทำแล้ว7204204204ทำแล้ว 28/06/2553738181818
91. อบต.หนองหญ้าปล้อง (วังสะพุง)ทำแล้ว6130130130ทำแล้ว 09/06/2553127171717
92. อบต.หนองหิน (หนองหิน)ทำแล้ว87710562ทำแล้ว 17/05/255322222222
93. อบต.ห้วยบ่อซืน (ปากชม)ทำแล้ว7434444ทำแล้ว 26/06/255325161616
94. อบต.ห้วยพิชัย (ปากชม)ทำแล้ว7158165167ทำแล้ว 24/05/255323444
95. อบต.ห้วยส้ม (ภูกระดึง)ทำแล้ว12247247247ทำแล้ว 29/06/255310555
96. อบต.ห้วยสีเสียด (ภูหลวง)ทำแล้ว7149124122ทำแล้ว 30/06/2553132131313
97. อบต.หาดคัมภีร์ (ปากชม)ทำแล้ว7104104104ทำแล้ว 30/06/255315121212
98. อบต.หาดทรายขาว (เชียงคาน)ทำแล้ว796124124ทำแล้ว 30/06/25532044343434
99. อบต.เหล่ากอหก (นาแห้ว)ทำแล้ว7191919ทำแล้ว 28/06/255318666
100. อบต.อาฮี (ท่าลี่)ทำแล้ว7285285283ทำแล้ว 28/06/255358353535
101. อบต.อิปุ่ม (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7746968ทำแล้ว 22/06/2553116131313
รวม 101 อปท.10171616,45913,73012,7451016295,2583,2603,2603,260
ข้อมูล ณ 13/09/2563