รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุดรธานี ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.อุดรธานี (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว62,5922,5922,592ทำแล้ว 30/08/2553143246220220220
2. เทศบาลนครอุดรธานี (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7678103101ทำแล้ว 29/06/255362111118459
3. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว9169155129ทำแล้ว 29/04/25531273202018
4. เทศบาลเมืองบ้านดุง (บ้านดุง)ทำแล้ว7193219207ทำแล้ว 29/06/255387190153151150
5. เทศบาลเมืองหนองสำโรง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5263202158ทำแล้ว 30/06/25531913715109
6. เทศบาลตำบลกงพานพันดอน (กุมภวาปี)ทำแล้ว7144142142ทำแล้ว 18/06/2553665322423
7. เทศบาลตำบลกลางใหญ่ (บ้านผือ)ทำแล้ว7145118104ทำแล้ว 28/06/255314222
8. เทศบาลตำบลกุดจับ (กุดจับ)ทำแล้ว52078271ทำแล้ว 30/06/255327101010
9. เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ (หนองวัวซอ)ทำแล้ว8915452ทำแล้ว 29/06/255373542625
10. เทศบาลตำบลกุมภวาปี (กุมภวาปี)ทำแล้ว5176107105ทำแล้ว 29/06/255367104707070
11. เทศบาลตำบลกู่แก้ว (กู่แก้ว)ทำแล้ว82479292ทำแล้ว 22/06/25536177121121117
12. เทศบาลตำบลคอนสาย (กู่แก้ว)ทำแล้ว61071111ทำแล้ว 25/06/255335139109109108
13. เทศบาลตำบลคำบง (บ้านผือ)ทำแล้ว817610197ทำแล้ว 24/06/2553267242424
14. เทศบาลตำบลโคกสูง (หนองหาน)ทำแล้ว7757575ทำแล้ว 30/06/255375222222
15. เทศบาลตำบลจำปี (ศรีธาตุ)ทำแล้ว7686562ทำแล้ว 30/06/2553217222
16. เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง (กุดจับ)ทำแล้ว4215215215ทำแล้ว 30/06/255486333
17. เทศบาลตำบลเชียงแหว (กุมภวาปี)ทำแล้ว7323323323ทำแล้ว 02/03/25545290252018
18. เทศบาลตำบลแชแล (กุมภวาปี)ทำแล้ว6408413413ทำแล้ว 07/06/2553246403938
19. เทศบาลตำบลไชยวาน (ไชยวาน)ทำแล้ว5196144124ทำแล้ว 29/06/2553649323232
20. เทศบาลตำบลตาลเลียน (กุดจับ)ทำแล้ว9165136116ทำแล้ว 26/05/2553142132132132
21. เทศบาลตำบลทุ่งฝน (ทุ่งฝน)ทำแล้ว911497115ทำแล้ว 03/06/255355383838
22. เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ (ทุ่งฝน)ทำแล้ว8238238238ทำแล้ว 25/05/2553583747474
23. เทศบาลตำบลนาข่า (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว10838383ทำแล้ว 30/06/255311134333333
24. เทศบาลตำบลนางัว (น้ำโสม)ทำแล้ว5436281269ทำแล้ว 30/06/25532147147147147
25. เทศบาลตำบลนาดี (หนองแสง)ทำแล้ว6256128116ทำแล้ว 30/06/255474373528
26. เทศบาลตำบลนายูง (นายูง)ทำแล้ว5213214214ทำแล้ว 28/06/255326171717
27. เทศบาลตำบลน้ำโสม (น้ำโสม)ทำแล้ว5336336336ทำแล้ว 30/06/2553994252322
28. เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5219158ทำแล้ว 30/06/2553
29. เทศบาลตำบลโนนทอง (นายูง)ทำแล้ว7919393ทำแล้ว 30/06/255331655
30. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (โนนสะอาด)ทำแล้ว51278380ทำแล้ว 28/06/255325633
31. เทศบาลตำบลโนนหวาย (หนองวัวซอ)ทำแล้ว616411ทำแล้ว 10/06/2553772444
32. เทศบาลตำบลบะยาว (วังสามหมอ)ทำแล้ว517411789ทำแล้ว 04/06/255323232323
33. เทศบาลตำบลบ้านโคก (สร้างคอม)ทำแล้ว81085152ทำแล้ว 01/10/255311043697
34. เทศบาลตำบลบ้านจั่น (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7337184147ทำแล้ว 01/06/25531381079086
35. เทศบาลตำบลบ้านเชียง (หนองหาน)ทำแล้ว6255256256ทำแล้ว 23/11/2553255242422
36. เทศบาลตำบลบ้านตาด (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7220210210ทำแล้ว 14/05/2553108877759
37. เทศบาลตำบลบ้านธาตุ (เพ็ญ)ทำแล้ว7172136136ทำแล้ว 28/06/2553156201616
38. เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง (ศรีธาตุ)ทำแล้ว6939393ทำแล้ว 29/06/25534222
39. เทศบาลตำบลบ้านผือ (บ้านผือ)ทำแล้ว6773ทำแล้ว 15/07/255377181818
40. เทศบาลตำบลบ้านยวด (สร้างคอม)ทำแล้ว7352525ทำแล้ว 16/06/255327621
41. เทศบาลตำบลปะโค (กุมภวาปี)ทำแล้ว6174139134ทำแล้ว 18/06/255350353534
42. เทศบาลตำบลปะโค (กุดจับ)ทำแล้ว71026751ทำแล้ว 30/06/255324452822
43. เทศบาลตำบลผักตบ (หนองหาน)ทำแล้ว7632128ทำแล้ว 15/06/255314222
44. เทศบาลตำบลผาสุก (วังสามหมอ)ทำแล้ว6199199199ทำแล้ว 24/02/25541200111111
45. เทศบาลตำบลพันดอน (กุมภวาปี)ทำแล้ว5182163159ทำแล้ว 29/06/255390757539
46. เทศบาลตำบลเพ็ญ (เพ็ญ)ทำแล้ว63745757ทำแล้ว 26/05/2553113222221
47. เทศบาลตำบลโพนสูง (ไชยวาน)ทำแล้ว912333ทำแล้ว 29/06/2553116622
48. เทศบาลตำบลภูผาแดง (หนองวัวซอ)ทำแล้ว7181181181ทำแล้ว 30/04/2553521822
49. เทศบาลตำบลเมืองเพีย (กุดจับ)ทำแล้ว7294835ทำแล้ว 30/06/25536222
50. เทศบาลตำบลยางชุม (กุดจับ)ทำแล้ว5135100159ทำแล้ว 23/06/2553380474141
51. เทศบาลตำบลลำพันชาด (วังสามหมอ)ทำแล้ว96366ทำแล้ว 15/06/255319181818
52. เทศบาลตำบลวังสามหมอ (วังสามหมอ)ทำแล้ว6869090ทำแล้ว 30/06/25532332202020
53. เทศบาลตำบลเวียงคำ (กุมภวาปี)ทำแล้ว8218218218ทำแล้ว 25/05/2553427111111
54. เทศบาลตำบลศรีธาตุ (ศรีธาตุ)ทำแล้ว51562121ทำแล้ว 17/06/25541751342
55. เทศบาลตำบลสร้างก่อ (กุดจับ)ทำแล้ว13582929ทำแล้ว 20/05/255326561431
56. เทศบาลตำบลสร้างคอม (สร้างคอม)ทำแล้ว5371440436ทำแล้ว 29/06/255374676564
57. เทศบาลตำบลแสงสว่าง (หนองแสง)ทำแล้ว5433434434ทำแล้ว 21/06/255378121210
58. เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5154154152ทำแล้ว 30/06/2553221131313
59. เทศบาลตำบลหนองบัว (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5470546505ทำแล้ว 30/06/25535961499
60. เทศบาลตำบลหนองบัวบาน (หนองวัวซอ)ทำแล้ว5313131ทำแล้ว 30/06/25531546363628
61. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (หนองหาน)ทำแล้ว8257111ทำแล้ว 26/06/2553146877
62. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6339179164ทำแล้ว 28/06/2553244222020
63. เทศบาลตำบลหนองเม็ก (หนองหาน)ทำแล้ว5958984ทำแล้ว 28/06/255353232222
64. เทศบาลตำบลหนองวัวซอ (หนองวัวซอ)ทำแล้ว5521634ทำแล้ว 29/06/2553270322242323
65. เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม (ไชยวาน)ทำแล้ว61388ทำแล้ว 15/06/255378111
66. เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด (โนนสะอาด)ทำแล้ว7808683ทำแล้ว 08/08/25546471573424
67. เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (วังสามหมอ)ทำแล้ว6259259259ทำแล้ว 29/06/25535414141414
68. เทศบาลตำบลหนองหว้า (กุมภวาปี)ทำแล้ว7883ทำแล้ว 05/10/2554861543
69. เทศบาลตำบลหนองหาน (หนองหาน)ทำแล้ว4156128ทำแล้ว 25/06/211067585857
70. เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง (กุมภวาปี)ทำแล้ว5117117117ทำแล้ว 20/10/255353212121
71. เทศบาลตำบลหัวนาคำ (ศรีธาตุ)ทำแล้ว8989797ทำแล้ว 28/06/2553141887
72. เทศบาลตำบลอูบมุง (หนองวัวซอ)ทำแล้ว6410208179ทำแล้ว 23/06/2553130110107104
73. อบต.กุดจับ (กุดจับ)ทำแล้ว81438383ทำแล้ว 28/06/255338777
74. อบต.กุดสระ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว71595353ทำแล้ว 30/06/255346777
75. อบต.กุมภวาปี (กุมภวาปี)ทำแล้ว6696969ทำแล้ว 05/10/2554348333
76. อบต.ขอนยูง (กุดจับ)ทำแล้ว7125119116ทำแล้ว 18/06/2553140343433
77. อบต.ข้าวสาร (บ้านผือ)ทำแล้ว7269262257ทำแล้ว 16/06/25532693311
78. อบต.เขือน้ำ (บ้านผือ)ทำแล้ว61037113ทำแล้ว 30/06/25531033311
79. อบต.ค้อใหญ่ (กู่แก้ว)ทำแล้ว55233ทำแล้ว 28/06/255313333
80. อบต.คำโคกสูง (วังสามหมอ)ทำแล้ว6142126131ทำแล้ว 22/06/2553157383838
81. อบต.คำด้วง (บ้านผือ)ทำแล้ว5233128127ทำแล้ว 16/03/25541932272727
82. อบต.คำเลาะ (ไชยวาน)ทำแล้ว6694437ทำแล้ว 30/06/25532111
83. อบต.โคกกลาง (เพ็ญ)ทำแล้ว6606364ทำแล้ว 28/06/2553134292821
84. อบต.โคกกลาง (โนนสะอาด)ทำแล้ว682107103ทำแล้ว 07/06/255317999
85. อบต.โคกสะอาด (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6561111ทำแล้ว 08/06/255356361717
86. อบต.จอมศรี (เพ็ญ)ทำแล้ว9395409410ทำแล้ว 24/06/255367611
87. อบต.จำปาโมง (บ้านผือ)ทำแล้ว6525754ทำแล้ว 29/06/25532222
88. อบต.เชียงดา (สร้างคอม)ทำแล้ว6838282ทำแล้ว 22/06/255337111
89. อบต.เชียงพิณ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7116116116ทำแล้ว 02/06/255343373737
90. อบต.เชียงยืน (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5112105ทำแล้ว 29/06/2553284727167
91. อบต.เชียงหวาง (เพ็ญ)ทำแล้ว5454343ทำแล้ว 14/06/255330272725
92. อบต.ดงเย็น (บ้านดุง)ทำแล้ว5817375ทำแล้ว 15/06/2553249322524
93. อบต.ดอนกลอย (พิบูลย์รักษ์)ทำแล้ว7240240240ทำแล้ว 30/06/255341282827
94. อบต.ดอนหายโศก (หนองหาน)ทำแล้ว5176177177ทำแล้ว 18/01/255443232323
95. อบต.ตาดทอง (ศรีธาตุ)ทำแล้ว62ทำแล้ว 06/10/255433222
96. อบต.ตานเลียน (กุดจับ)ทำแล้ว10814040ทำแล้ว 12/05/2553481222
97. อบต.ตูมใต้ (กุมภวาปี)ทำแล้ว71354242ทำแล้ว 28/06/255317150130130127
98. อบต.เตาไห (เพ็ญ)ทำแล้ว17476343ทำแล้ว 01/10/255347888
99. อบต.ถ่อนนาลับ (บ้านดุง)ทำแล้ว6188181179ทำแล้ว 24/06/2553249333
100. อบต.ทมนางาม (โนนสะอาด)ทำแล้ว6695151ทำแล้ว 30/06/2553977717168
101. อบต.ทับกุง (หนองแสง)ทำแล้ว52279591ทำแล้ว 30/06/255389422
102. อบต.ท่าลี่ (กุมภวาปี)ทำแล้ว7109106106ทำแล้ว 15/06/2553661644
103. อบต.ทุ่งฝน (ทุ่งฝน)ทำแล้ว6209209209ทำแล้ว 28/06/25531120181717
104. อบต.นากว้าง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7713030ทำแล้ว 22/06/255371272727
105. อบต.นาข่า (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7383383383ทำแล้ว 17/06/255358414141
106. อบต.นาคำ (บ้านดุง)ทำแล้ว7153153153ทำแล้ว 29/06/255362484846
107. อบต.นาแค (นายูง)ทำแล้ว5381717ทำแล้ว 25/06/25534444
108. อบต.นางัว (น้ำโสม)ทำแล้ว5515656ทำแล้ว 30/06/2553121665
109. อบต.นาชุมแสง (ทุ่งฝน)ทำแล้ว8196210ทำแล้ว 30/06/255321511
110. อบต.นาดี (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว81384249ทำแล้ว 25/06/2553121429088
111. อบต.นาทม (ทุ่งฝน)ทำแล้ว714516312ทำแล้ว 23/06/255353373737
112. อบต.นาทราย (พิบูลย์รักษ์)ทำแล้ว7129143143ทำแล้ว 18/06/2553502922
113. อบต.นาบัว (เพ็ญ)ทำแล้ว6333321ทำแล้ว 25/05/255322532
114. อบต.นาพู่ (เพ็ญ)ทำแล้ว61188583ทำแล้ว 22/06/2553101868681
115. อบต.นาม่วง (ประจักษ์ศิลปาคม)ทำแล้ว7117134129ทำแล้ว 26/05/255344271714
116. อบต.นายูง (ศรีธาตุ)ทำแล้ว6611ทำแล้ว 05/10/2554364343434
117. อบต.นาสะอาด (สร้างคอม)ทำแล้ว5262626ทำแล้ว 28/06/255321212121
118. อบต.นาไหม (บ้านดุง)ทำแล้ว7718787ทำแล้ว 26/05/255349363636
119. อบต.น้ำพ่น (หนองวัวซอ)ทำแล้ว17323232ทำแล้ว 21/09/255385117704844
120. อบต.น้ำโสม (น้ำโสม)ทำแล้ว5847574ทำแล้ว 04/08/25541535202019
121. อบต.นิคมสงเคราะห์ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5135135134ทำแล้ว 28/06/25531988594341
122. อบต.โนนทอง (บ้านผือ)ทำแล้ว6116128158ทำแล้ว 29/06/255337999
123. อบต.โนนทองอินทร์ (กู่แก้ว)ทำแล้ว7133128128ทำแล้ว 28/01/255424232321
124. อบต.โนนสูง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว51856047ทำแล้ว 28/06/2553646252525
125. อบต.บ้านก้อง (นายูง)ทำแล้ว51357675ทำแล้ว 28/06/2553494605858
126. อบต.บ้านขาว (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7196162136ทำแล้ว 21/06/2553601366
127. อบต.บ้านค้อ (บ้านผือ)ทำแล้ว6918887ทำแล้ว 24/06/255360222
128. อบต.บ้านจั่น (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว793ทำแล้ว 10/05/25531764413737
129. อบต.บ้านจันทน์ (บ้านดุง)ทำแล้ว5234235235ทำแล้ว 29/07/2553521911
130. อบต.บ้านชัย (บ้านดุง)ทำแล้ว71912525ทำแล้ว 21/05/255353332822
131. อบต.บ้านเชียง (หนองหาน)ทำแล้ว8169169169ทำแล้ว 28/06/25532170868251
132. อบต.บ้านดุง (บ้านดุง)ทำแล้ว74755ทำแล้ว 20/08/2553382122
133. อบต.บ้านแดง (พิบูลย์รักษ์)ทำแล้ว5157190116ทำแล้ว 28/06/2553367676763
134. อบต.บ้านตาด (บ้านดุง)ทำแล้ว8178178176ทำแล้ว 22/06/255341111
135. อบต.บ้านผือ (บ้านผือ)ทำแล้ว7767575ทำแล้ว 01/02/25543322
136. อบต.บ้านม่วง (บ้านดุง)ทำแล้ว86ทำแล้ว 30/06/255315412222
137. อบต.บ้านยา (หนองหาน)ทำแล้ว7115115115ทำแล้ว 29/05/255346412826
138. อบต.บ้านหยวก (น้ำโสม)ทำแล้ว73598ทำแล้ว 25/06/25531142111111
139. อบต.บ้านหินโงม (สร้างคอม)ทำแล้ว5262259259ทำแล้ว 28/06/255363343025
140. อบต.บ้านเหล่า (เพ็ญ)ทำแล้ว8807777ทำแล้ว 29/06/255379333
141. อบต.บุ่งแก้ว (โนนสะอาด)ทำแล้ว71219987ทำแล้ว 19/01/255429777
142. อบต.ผาสุก (กุมภวาปี)ทำแล้ว71332ทำแล้ว 05/10/25546121696960
143. อบต.พังงู (หนองหาน)ทำแล้ว8908989ทำแล้ว 11/06/255359595845
144. อบต.เพ็ญ (เพ็ญ)ทำแล้ว714822ทำแล้ว 29/06/25534397868684
145. อบต.โพธิ์ศรีสำราญ (โนนสะอาด)ทำแล้ว61197568ทำแล้ว 30/06/255330222
146. อบต.โพนงาม (หนองหาน)ทำแล้ว4131140140ทำแล้ว 30/06/25539888
147. อบต.โพนสูง (บ้านดุง)ทำแล้ว6908989ทำแล้ว 30/08/2553795767473
148. อบต.เมืองพาน (บ้านผือ)ทำแล้ว6148140140ทำแล้ว 30/06/255345114611
149. อบต.วังทอง (บ้านดุง)ทำแล้ว10183152129ทำแล้ว 15/06/255311111
150. อบต.ศรีธาตุ (ศรีธาตุ)ทำแล้ว64113796ทำแล้ว 08/03/255456666
151. อบต.ศรีสำราญ (น้ำโสม)ทำแล้ว5999978ทำแล้ว 11/06/255322161616
152. อบต.สร้อยพร้าว (หนองหาน)ทำแล้ว5144189140ทำแล้ว 26121212
153. อบต.สร้างก่อ (กุดจับ)ทำแล้ว7137156126ทำแล้ว 30/06/255335242423
154. อบต.สร้างแป้น (เพ็ญ)ทำแล้ว8124148149ทำแล้ว 15/06/2553194717171
155. อบต.สะแบง (หนองหาน)ทำแล้ว7707069ทำแล้ว 10/06/255334181717
156. อบต.สามพร้าว (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว660ทำแล้ว 30/06/255349494543
157. อบต.สามัคคี (น้ำโสม)ทำแล้ว514614673ทำแล้ว 28/06/25531946252525
158. อบต.สีออ (กุมภวาปี)ทำแล้ว8118118118ทำแล้ว 29/06/255342555
159. อบต.สุมเส้า (เพ็ญ)ทำแล้ว6191191190ทำแล้ว 17/09/2553191333
160. อบต.เสอเพลอ (กุมภวาปี)ทำแล้ว5131130130ทำแล้ว 01/06/255336977
161. อบต.แสงสว่าง (หนองแสง)ทำแล้ว7916465ทำแล้ว 30/06/255316333
162. อบต.โสมเยี่ยม (น้ำโสม)ทำแล้ว5157126120ทำแล้ว 30/06/255366585857
163. อบต.หนองกุงทับม้า (วังสามหมอ)ทำแล้ว42699486ทำแล้ว 24/06/255328211711
164. อบต.หนองกุงศรี (โนนสะอาด)ทำแล้ว714611095ทำแล้ว 21/03/2554501666
165. อบต.หนองนกเขียน (ศรีธาตุ)ทำแล้ว5915455ทำแล้ว 10/01/2554523032
166. อบต.หนองนาคำ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7129127127ทำแล้ว 24/06/255316129131313
167. อบต.หนองแวง (บ้านผือ)ทำแล้ว7548657ทำแล้ว 30/06/255316101010
168. อบต.หนองแวง (น้ำโสม)ทำแล้ว8155152152ทำแล้ว 29/06/25531463151414
169. อบต.หนองสระปลา (หนองหาน)ทำแล้ว10155147145ทำแล้ว 23/06/255329161616
170. อบต.หนองแสง (หนองแสง)ทำแล้ว81029796ทำแล้ว 14/06/255355765
171. อบต.หนองหลัก (ไชยวาน)ทำแล้ว1636363ทำแล้ว 01/10/2553631322
172. อบต.หนองหัวคู (บ้านผือ)ทำแล้ว6131113107ทำแล้ว 23/06/255311115452020
173. อบต.หนองหาน (หนองหาน)ทำแล้ว7555353ทำแล้ว 30/06/25531111
174. อบต.หนองอ้อ (หนองวัวซอ)ทำแล้ว6969797ทำแล้ว 29/06/255396838382
175. อบต.หนองไฮ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7321247239ทำแล้ว 28/06/255361444443
176. อบต.หมากหญ้า (หนองวัวซอ)ทำแล้ว8747266ทำแล้ว 10/06/2553741111
177. อบต.หมูม่น (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7143110106ทำแล้ว 28/06/255343353534
178. อบต.ห้วยสามพาด (ประจักษ์ศิลปาคม)ทำแล้ว6197196196ทำแล้ว 30/06/255365282322
179. อบต.หายโศก (บ้านผือ)ทำแล้ว6107106109ทำแล้ว 25/06/25534753535353
180. อบต.อ้อมกอ (บ้านดุง)ทำแล้ว7441313ทำแล้ว 28/03/2554138383838
181. อบต.อุ่มจาน (ประจักษ์ศิลปาคม)ทำแล้ว7714646ทำแล้ว 29/06/255355988
รวม 181 อปท.1811,18829,42823,04822,2251811,71911,6415,7144,9854,710
ข้อมูล ณ 13/09/2563