รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ขอนแก่น ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ขอนแก่น (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5629486518ทำแล้ว 30/06/2553505496481479
2. เทศบาลนครขอนแก่น (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว13746271263ทำแล้ว 31/03/255474490255212206
3. เทศบาลเมืองกระนวน (กระนวน)ทำแล้ว7362376384ทำแล้ว 25/06/255350100595959
4. เทศบาลเมืองชุมแพ (ชุมแพ)ทำแล้ว7430249245ทำแล้ว 30/06/2553197636363
5. เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว7714137ทำแล้ว 14/06/25544841333333
6. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (บ้านไผ่)ทำแล้ว7334274240ทำแล้ว 08/03/255423167129129128
7. เทศบาลเมืองเมืองพล (พล)ทำแล้ว5272270241ทำแล้ว 767281515
8. เทศบาลเมืองศิลา (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว51479087ทำแล้ว 18/06/2553127939383
9. เทศบาลตำบลก้านเหลือง (แวงน้อย)ทำแล้ว7137122110ทำแล้ว 22/06/255415332
10. เทศบาลตำบลกุดกว้าง (หนองเรือ)ทำแล้ว51346560ทำแล้ว 29/06/2553412722
11. เทศบาลตำบลกุดน้ำใส (น้ำพอง)ทำแล้ว4106106106ทำแล้ว 11/06/2553862626262
12. เทศบาลตำบลแก่นฝาง (บ้านฝาง)ทำแล้ว7178116100ทำแล้ว 29/06/255387656460
13. เทศบาลตำบลขนวน (หนองนาคำ)ทำแล้ว7145142142ทำแล้ว 20/09/25539112106106106
14. เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6907878ทำแล้ว 11/06/255390707070
15. เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว56710299ทำแล้ว 30/06/255359333
16. เทศบาลตำบลโคกงาม (บ้านฝาง)ทำแล้ว5134123112ทำแล้ว 28/06/2553120797269
17. เทศบาลตำบลโคกสำราญ (บ้านแฮด)ทำแล้ว5215178175ทำแล้ว 29/06/2553613833
18. เทศบาลตำบลโคกสูง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว7835959ทำแล้ว 30/06/2553982656564
19. เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ (ชุมแพ)ทำแล้ว7149150150ทำแล้ว 28/06/255449222
20. เทศบาลตำบลชนบท (ชนบท)ทำแล้ว8145115116ทำแล้ว 14/05/255362454545
21. เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ (ชนบท)ทำแล้ว6182182182ทำแล้ว 28/03/25541182521
22. เทศบาลตำบลซำสูง (ซำสูง)ทำแล้ว71099999ทำแล้ว 25/06/255393555
23. เทศบาลตำบลดอนโมง (หนองเรือ)ทำแล้ว7147124121ทำแล้ว 30/06/255386646463
24. เทศบาลตำบลท่าพระ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6171144133ทำแล้ว 29/06/2553119201010
25. เทศบาลตำบลนาข่า (มัญจาคีรี)ทำแล้ว51069994ทำแล้ว 29/06/255376636363
26. เทศบาลตำบลนาคำ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว7117117117ทำแล้ว 30/06/255311106595956
27. เทศบาลตำบลนาจาน (สีชมพู)ทำแล้ว613314483ทำแล้ว 22/06/2552122111
28. เทศบาลตำบลนาเพียง (ชุมแพ)ทำแล้ว6727272ทำแล้ว 04/01/255441373127
29. เทศบาลตำบลนาแพง (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว6191167167ทำแล้ว 24/06/255334444
30. เทศบาลตำบลน้ำพอง (น้ำพอง)ทำแล้ว7925863ทำแล้ว 28/06/2553165484848
31. เทศบาลตำบลน้ำอ้อม (กระนวน)ทำแล้ว6829488ทำแล้ว 69515047
32. เทศบาลตำบลโนนคอม (ภูผาม่าน)ทำแล้ว5415130ทำแล้ว 29/05/255440313030
33. เทศบาลตำบลโนนฆ้อง (บ้านฝาง)ทำแล้ว7525450ทำแล้ว 09/06/2553451321913
34. เทศบาลตำบลโนนทอง (หนองเรือ)ทำแล้ว5225185151ทำแล้ว 30/06/255343252423
35. เทศบาลตำบลโนนท่อน (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5896452ทำแล้ว 24/07/255345393737
36. เทศบาลตำบลโนนศิลา (โนนศิลา)ทำแล้ว5195193193ทำแล้ว 30/06/2553101757575
37. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว5265265265ทำแล้ว 30/06/255397767573
38. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ชุมแพ)ทำแล้ว7717576ทำแล้ว 29/06/255350484847
39. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (หนองเรือ)ทำแล้ว5169145140ทำแล้ว 29/06/255381377744
40. เทศบาลตำบลโนนหัน (ชุมแพ)ทำแล้ว5163136111ทำแล้ว 30/06/255373321
41. เทศบาลตำบลในเมือง (บ้านไผ่)ทำแล้ว5127177145ทำแล้ว 22/12/255379353429
42. เทศบาลตำบลในเมือง (เวียงเก่า)ทำแล้ว5973631ทำแล้ว 29/06/255394727272
43. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6224133131ทำแล้ว 25/06/255341381998
44. เทศบาลตำบลบ้านโคก (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว7149151141ทำแล้ว 04/06/25538802655
45. เทศบาลตำบลบ้านโต้น (พระยืน)ทำแล้ว76284147ทำแล้ว 24/06/2553544333332
46. เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว8118256159ทำแล้ว 30/06/2553103908989
47. เทศบาลตำบลบ้านผือ (หนองเรือ)ทำแล้ว7747776ทำแล้ว 11/10/255363585858
48. เทศบาลตำบลบ้านฝาง (บ้านฝาง)ทำแล้ว7148110104ทำแล้ว 25/06/2553897484847
49. เทศบาลตำบลบ้านแฮด (บ้านแฮด)ทำแล้ว5139141142ทำแล้ว 29/06/255366822
50. เทศบาลตำบลบึงเนียม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6188185183ทำแล้ว 01/03/255448555
51. เทศบาลตำบลป่ามะนาว (บ้านฝาง)ทำแล้ว51138484ทำแล้ว 28/06/255355511
52. เทศบาลตำบลเปือยน้อย (เปือยน้อย)ทำแล้ว722421235ทำแล้ว 28/02/255456313131
53. เทศบาลตำบลพระบุ (พระยืน)ทำแล้ว5161143144ทำแล้ว 15/06/255318222
54. เทศบาลตำบลพระยืน (พระยืน)ทำแล้ว5123207140ทำแล้ว 25/06/255367222222
55. เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล (พระยืน)ทำแล้ว61139889ทำแล้ว 22/06/2553945424040
56. เทศบาลตำบลพระลับ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5968376ทำแล้ว 30/06/25531352386
57. เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5213212211ทำแล้ว 09/06/25531774733
58. เทศบาลตำบลภูผาแดง (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5888151ทำแล้ว 29/06/255343292929
59. เทศบาลตำบลภูผาม่าน (ภูผาม่าน)ทำแล้ว5153139139ทำแล้ว 18/06/25531109757572
60. เทศบาลตำบลภูเวียง (ภูเวียง)ทำแล้ว7240245248ทำแล้ว 16/03/2555164494848
61. เทศบาลตำบลม่วงหวาน (น้ำพอง)ทำแล้ว58366ทำแล้ว 30/06/255338642
62. เทศบาลตำบลมัญจาคีรี (มัญจาคีรี)ทำแล้ว6939190ทำแล้ว 30/06/255358888
63. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5149121119ทำแล้ว 16/06/25526118129
64. เทศบาลตำบลยางคำ (หนองเรือ)ทำแล้ว7112114114ทำแล้ว 26/05/255347303028
65. เทศบาลตำบลลำน้ำพอง (น้ำพอง)ทำแล้ว7105105105ทำแล้ว 28/06/255336211
66. เทศบาลตำบลวังชัย (น้ำพอง)ทำแล้ว7979993ทำแล้ว 30/06/255361151514
67. เทศบาลตำบลวังเพิ่ม (สีชมพู)ทำแล้ว6130130129ทำแล้ว 21/06/255376626262
68. เทศบาลตำบลวังสวรรค์ (บ้านแฮด)ทำแล้ว6148152148ทำแล้ว 30/06/255392444443
69. เทศบาลตำบลแวงน้อย (แวงน้อย)ทำแล้ว5164175144ทำแล้ว 22/06/2553113808078
70. เทศบาลตำบลแวงใหญ่ (แวงใหญ่)ทำแล้ว7119133159ทำแล้ว 29/06/2553580595959
71. เทศบาลตำบลสระแก้ว (เปือยน้อย)ทำแล้ว9909393ทำแล้ว 09/09/2553343433
72. เทศบาลตำบลสะอาด (น้ำพอง)ทำแล้ว7865454ทำแล้ว 15/06/255375463636
73. เทศบาลตำบลสาวะถี (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว7219198211ทำแล้ว 30/06/255360128117117117
74. เทศบาลตำบลสำราญ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6192261259ทำแล้ว 28/06/255311561019998
75. เทศบาลตำบลสีชมพู (สีชมพู)ทำแล้ว78513896ทำแล้ว 28/06/255379585855
76. เทศบาลตำบลหนองแก (หนองเรือ)ทำแล้ว71728780ทำแล้ว 29/06/25531153585555
77. เทศบาลตำบลหนองตูม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว61088575ทำแล้ว 30/06/255351522
78. เทศบาลตำบลหนองนาคำ (หนองนาคำ)ทำแล้ว5159158158ทำแล้ว 14/06/25533134108108108
79. เทศบาลตำบลหนองโน (กระนวน)ทำแล้ว5891313ทำแล้ว 30/06/2553733255
80. เทศบาลตำบลหนองบัว (บ้านฝาง)ทำแล้ว7234226220ทำแล้ว 24/06/2553640443
81. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (ชุมแพ)ทำแล้ว6797270ทำแล้ว 11/06/255337222222
82. เทศบาลตำบลหนองเรือ (หนองเรือ)ทำแล้ว7161188166ทำแล้ว 30/06/2553146120120120
83. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว614710398ทำแล้ว 29/07/255372393926
84. เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า (ชุมแพ)ทำแล้ว6132134134ทำแล้ว 30/06/255368242424
85. เทศบาลตำบลห้วยยาง (กระนวน)ทำแล้ว7676767ทำแล้ว 04/06/255365131311
86. อบต.กุดขอนแก่น (ภูเวียง)ทำแล้ว6136105186ทำแล้ว 15/06/2553893099
87. อบต.กุดเค้า (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5998383ทำแล้ว 30/06/255345943
88. อบต.กุดธาตุ (หนองนาคำ)ทำแล้ว6886767ทำแล้ว 22/06/25534874243
89. อบต.กุดเพียขอม (ชนบท)ทำแล้ว4646464ทำแล้ว 15/06/255341252524
90. อบต.เก่างิ้ว (พล)ทำแล้ว781118117ทำแล้ว 01/06/2553364525252
91. อบต.ขัวเรียง (ชุมแพ)ทำแล้ว7979797ทำแล้ว 11/05/255353434343
92. อบต.ขามป้อม (พระยืน)ทำแล้ว5175135134ทำแล้ว 15/06/255354101010
93. อบต.ขามป้อม (เปือยน้อย)ทำแล้ว6595959ทำแล้ว 28/06/2553151464645
94. อบต.เขาน้อย (เวียงเก่า)ทำแล้ว51258584ทำแล้ว 28/06/255310410310397
95. อบต.เขาสวนกวาง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6339338338ทำแล้ว 28/06/25532455333333
96. อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว5929695ทำแล้ว 30/06/255346373737
97. อบต.คำแคน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว51146869ทำแล้ว 29/06/2553174676767
98. อบต.คำม่วง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6136136136ทำแล้ว 25/06/255328232323
99. อบต.คำแมด (ซำสูง)ทำแล้ว5798386ทำแล้ว 08/06/255331282828
100. อบต.คึมชาด (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6666565ทำแล้ว 21/06/2553461422
101. อบต.คูคำ (ซำสูง)ทำแล้ว733625695ทำแล้ว 23/06/255339107181818
102. อบต.แคนเหนือ (บ้านไผ่)ทำแล้ว7147166166ทำแล้ว 25/06/25533118666660
103. อบต.โคกสง่า (พล)ทำแล้ว7165138115ทำแล้ว 24/06/255367564946
104. อบต.โคกสี (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว71276968ทำแล้ว 28/06/25531081473230
105. อบต.จระเข้ (หนองเรือ)ทำแล้ว7169169169ทำแล้ว 29/06/2553112454545
106. อบต.โจดหนองแก (พล)ทำแล้ว6223223223ทำแล้ว 08/06/2553475534745
107. อบต.ชุมแพ (ชุมแพ)ทำแล้ว7676767ทำแล้ว 23/06/255343262625
108. อบต.ไชยสอ (ชุมแพ)ทำแล้ว77210080ทำแล้ว 30/07/2553130822
109. อบต.ซับสมบูรณ์ (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5378384384ทำแล้ว 28/05/255370622
110. อบต.ซำยาง (สีชมพู)ทำแล้ว67511777ทำแล้ว 25/06/255340333
111. อบต.ดงเค็ง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว7424242ทำแล้ว 04/06/2553422122
112. อบต.ดงเมืองแอม (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว5140156117ทำแล้ว 28/06/255378414141
113. อบต.ดงลาน (สีชมพู)ทำแล้ว6828282ทำแล้ว 17/06/2553970272624
114. อบต.ดอนฉิม (แวงใหญ่)ทำแล้ว7151151151ทำแล้ว 23/06/255375534444
115. อบต.ดอนช้าง (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6199199199ทำแล้ว 30/06/255395959487
116. อบต.ดอนดั่ง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว62054022ทำแล้ว 14/06/2553561866
117. อบต.ดอนดู่ (หนองสองห้อง)ทำแล้ว5100102124ทำแล้ว 14/06/255361474745
118. อบต.ดอนหัน (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว614510695ทำแล้ว 29/06/2553257494946
119. อบต.ดินดำ (ภูเวียง)ทำแล้ว5136136136ทำแล้ว 17/06/255323232323
120. อบต.ดูนสาด (กระนวน)ทำแล้ว7524748ทำแล้ว 27/05/255339444
121. อบต.แดงใหญ่ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6969090ทำแล้ว 21/06/255335201716
122. อบต.ตะกั่วป่า (หนองสองห้อง)ทำแล้ว61187673ทำแล้ว 18/06/255361505047
123. อบต.ทรายมูล (น้ำพอง)ทำแล้ว6926362ทำแล้ว 30/06/2553826066
124. อบต.ท่ากระเสริม (น้ำพอง)ทำแล้ว693120121ทำแล้ว 29/06/255380443935
125. อบต.ทางขวาง (แวงน้อย)ทำแล้ว61572323ทำแล้ว 18/05/255364282828
126. อบต.ท่านางแนว (แวงน้อย)ทำแล้ว577119110ทำแล้ว 21/06/2553532344
127. อบต.ท่าพระ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว7115115115ทำแล้ว 24/05/255314129191717
128. อบต.ท่าวัด (แวงน้อย)ทำแล้ว6104116115ทำแล้ว 24/06/2553139444
129. อบต.ท่าศาลา (มัญจาคีรี)ทำแล้ว51009794ทำแล้ว 10/06/255355434343
130. อบต.ทุ่งชมพู (ภูเวียง)ทำแล้ว6204204204ทำแล้ว 25/06/2553775722
131. อบต.ทุ่งโป่ง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว7111166137ทำแล้ว 30/06/25533322344
132. อบต.นางาม (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5113114114ทำแล้ว 25/06/255341414139
133. อบต.นางิ้ว (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว61606969ทำแล้ว 29/06/25533280737069
134. อบต.นาชุมแสง (ภูเวียง)ทำแล้ว5170162116ทำแล้ว 30/06/25533816108
135. อบต.นาฝาย (ภูผาม่าน)ทำแล้ว7166165166ทำแล้ว 08/08/255479606060
136. อบต.นาหนองทุ่ม (ชุมแพ)ทำแล้ว6149138138ทำแล้ว 15/06/255349494949
137. อบต.นาหว้า (ภูเวียง)ทำแล้ว61304343ทำแล้ว 18/06/255371378433
138. อบต.โนนข่า (พล)ทำแล้ว71036823ทำแล้ว 25/03/255452414141
139. อบต.โนนแดง (โนนศิลา)ทำแล้ว51091414ทำแล้ว 28/06/255462555150
140. อบต.โนนทอง (แวงใหญ่)ทำแล้ว7775252ทำแล้ว 18/06/255372241918
141. อบต.โนนทัน (หนองเรือ)ทำแล้ว5818178ทำแล้ว 10/06/255348292927
142. อบต.โนนธาตุ (หนองสองห้อง)ทำแล้ว71128887ทำแล้ว 09/03/2554472922
143. อบต.โนนพะยอม (ชนบท)ทำแล้ว5147147147ทำแล้ว 03/05/25535822119
144. อบต.โนนสมบูรณ์ (บ้านแฮด)ทำแล้ว5777777ทำแล้ว 10/06/255342292926
145. อบต.โนนสะอาด (แวงใหญ่)ทำแล้ว7103109109ทำแล้ว 29/06/255378656565
146. อบต.โนนหัน (ชุมแพ)ทำแล้ว7133155155ทำแล้ว 17/09/255356362423
147. อบต.โนนอุดม (ชุมแพ)ทำแล้ว7762828ทำแล้ว 11/06/255373403736
148. อบต.บริบูรณ์ (สีชมพู)ทำแล้ว6565335ทำแล้ว 15/06/255334422
149. อบต.บัวเงิน (น้ำพอง)ทำแล้ว5139116114ทำแล้ว 28/06/255348151212
150. อบต.บัวใหญ่ (น้ำพอง)ทำแล้ว5166147130ทำแล้ว 22/06/255383141414
151. อบต.บ้านกง (หนองเรือ)ทำแล้ว5128110108ทำแล้ว 11/06/2553793828181
152. อบต.บ้านขาม (น้ำพอง)ทำแล้ว7109134134ทำแล้ว 08/09/2553109888888
153. อบต.บ้านดง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว7102104102ทำแล้ว 17/06/2553522212116
154. อบต.บ้านแท่น (ชนบท)ทำแล้ว787104102ทำแล้ว 24/05/2553840292929
155. อบต.บ้านโนน (ซำสูง)ทำแล้ว7388378377ทำแล้ว 02/03/255445100868686
156. อบต.บ้านไผ่ (บ้านไผ่)ทำแล้ว7211211210ทำแล้ว 15/06/255379696968
157. อบต.บ้านฝาง (กระนวน)ทำแล้ว5785252ทำแล้ว 29/06/255365535353
158. อบต.บ้านเม็ง (หนองเรือ)ทำแล้ว5868686ทำแล้ว 30/06/255386555
159. อบต.บ้านเรือ (ภูเวียง)ทำแล้ว5166166166ทำแล้ว 30/06/25537621220
160. อบต.บ้านลาน (บ้านไผ่)ทำแล้ว7180153152ทำแล้ว 30/06/255392776967
161. อบต.บ้านหว้า (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6151136114ทำแล้ว 30/06/2553185858585
162. อบต.บ้านหัน (โนนศิลา)ทำแล้ว6162181185ทำแล้ว 01/10/255363636363
163. อบต.บ้านเหล่า (บ้านฝาง)ทำแล้ว7208207207ทำแล้ว 24/06/255350733
164. อบต.บ้านใหม่ (สีชมพู)ทำแล้ว6666053ทำแล้ว 03/06/2553146424242
165. อบต.ปอแดง (ชนบท)ทำแล้ว7632127ทำแล้ว 28/06/255341151414
166. อบต.ป่าปอ (บ้านไผ่)ทำแล้ว6757249ทำแล้ว 29/06/2553311733
167. อบต.ป่าหวายนั่ง (บ้านฝาง)ทำแล้ว7635049ทำแล้ว 29/06/2553584766
168. อบต.เปือยใหญ่ (โนนศิลา)ทำแล้ว6114109124ทำแล้ว 30/06/255366505050
169. อบต.พังทุย (น้ำพอง)ทำแล้ว7361919ทำแล้ว 30/12/25536089727269
170. อบต.เพ็กใหญ่ (พล)ทำแล้ว591118141ทำแล้ว 24/06/255345100969695
171. อบต.โพนเพ็ก (มัญจาคีรี)ทำแล้ว7939292ทำแล้ว 09/06/2553151444443
172. อบต.ภูผาม่าน (ภูผาม่าน)ทำแล้ว68988ทำแล้ว 23/06/255322822
173. อบต.ภูเวียง (ภูเวียง)ทำแล้ว6147155155ทำแล้ว 29/06/25536443622
174. อบต.ภูห่าน (สีชมพู)ทำแล้ว6868585ทำแล้ว 14/06/255326112848383
175. อบต.ภูเหล็ก (บ้านไผ่)ทำแล้ว6168269211ทำแล้ว 24/03/255369535351
176. อบต.เมืองเก่าพัฒนา (เวียงเก่า)ทำแล้ว5157145131ทำแล้ว 05/04/2554146131131131
177. อบต.เมืองพล (พล)ทำแล้ว61129090ทำแล้ว 24/06/2553168595447
178. อบต.เมืองเพีย (บ้านไผ่)ทำแล้ว7265212166ทำแล้ว 14/06/255315131909090
179. อบต.ลอมคอม (พล)ทำแล้ว5178178178ทำแล้ว 17/06/255389444444
180. อบต.ละหานนา (แวงน้อย)ทำแล้ว71181010ทำแล้ว 24/05/255381515150
181. อบต.วังชัย (น้ำพอง)ทำแล้ว7869286ทำแล้ว 07/06/2553733303030
182. อบต.วังม่วง (เปือยน้อย)ทำแล้ว6103103102ทำแล้ว 28/06/255344343434
183. อบต.วังสวาป (ภูผาม่าน)ทำแล้ว7561717ทำแล้ว 29/06/255355422
184. อบต.วังแสง (ชนบท)ทำแล้ว610110223ทำแล้ว 15/06/255319411
185. อบต.วังหิน (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6137136121ทำแล้ว 22/06/255340161616
186. อบต.วังหินลาด (ชุมแพ)ทำแล้ว5736766ทำแล้ว 29/06/2553757505050
187. อบต.แวงน้อย (แวงน้อย)ทำแล้ว3139237168ทำแล้ว 22/06/2553113106106102
188. อบต.ศรีบุญเรือง (ชนบท)ทำแล้ว7918582ทำแล้ว 18/06/25531448424242
189. อบต.ศรีสุข (สีชมพู)ทำแล้ว62216655ทำแล้ว 29/06/255395828282
190. อบต.ศรีสุขสำราญ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว7125125123ทำแล้ว 04/08/255310431111
191. อบต.สงเปือย (ภูเวียง)ทำแล้ว6118118118ทำแล้ว 02/06/2553613843
192. อบต.สวนหม่อน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว7919494ทำแล้ว 29/06/255347454545
193. อบต.สำโรง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว5898989ทำแล้ว 29/06/255350242416
194. อบต.สีชมพู (สีชมพู)ทำแล้ว5705854ทำแล้ว 30/06/255338262318
195. อบต.โสกนกเต็น (พล)ทำแล้ว51031826ทำแล้ว 10/06/255355353534
196. อบต.หนองกุง (น้ำพอง)ทำแล้ว6885858ทำแล้ว 28/06/2553873484746
197. อบต.หนองกุงเซิน (ภูเวียง)ทำแล้ว5113113113ทำแล้ว 30/06/2553201099
198. อบต.หนองกุงธนสาร (ภูเวียง)ทำแล้ว5595858ทำแล้ว 29/03/255459343029
199. อบต.หนองกุงใหญ่ (กระนวน)ทำแล้ว6717170ทำแล้ว 28/06/255364595959
200. อบต.หนองโก (กระนวน)ทำแล้ว5484842ทำแล้ว 30/06/255342422222
201. อบต.หนองเขียด (ชุมแพ)ทำแล้ว5380386384ทำแล้ว 30/06/255382505050
202. อบต.หนองแซง (บ้านแฮด)ทำแล้ว5646362ทำแล้ว 30/06/2553253393833
203. อบต.หนองแดง (สีชมพู)ทำแล้ว5906858ทำแล้ว 29/06/255344777
204. อบต.หนองน้ำใส (บ้านไผ่)ทำแล้ว7103148147ทำแล้ว 18/06/255371222218
205. อบต.หนองปลาหมอ (โนนศิลา)ทำแล้ว51543232ทำแล้ว 30/06/255397868683
206. อบต.หนองแปน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5134133132ทำแล้ว 21/06/255370444444
207. อบต.หนองไผ่ล้อม (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6151201132ทำแล้ว 14/03/2554141333
208. อบต.หนองมะเขือ (พล)ทำแล้ว7828175ทำแล้ว 15/06/255367565653
209. อบต.หนองเม็ก (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6149149149ทำแล้ว 20/10/25531150606060
210. อบต.หนองเรือ (หนองเรือ)ทำแล้ว10141140140ทำแล้ว 29/06/2553141656563
211. อบต.หนองแวง (พระยืน)ทำแล้ว71291818ทำแล้ว 02/06/25535591621
212. อบต.หนองแวงนางเบ้า (พล)ทำแล้ว71209190ทำแล้ว 25/06/25536113108
213. อบต.หนองแวงโสกพระ (พล)ทำแล้ว71119384ทำแล้ว 15/06/2553110610010099
214. อบต.หนองสองห้อง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว7165124120ทำแล้ว 03/05/2553473396
215. อบต.ห้วยแก (ชนบท)ทำแล้ว7108106106ทำแล้ว 24/06/255345191919
216. อบต.ห้วยโจด (กระนวน)ทำแล้ว6979797ทำแล้ว 28/06/255356111111
217. อบต.ห้วยเตย (ซำสูง)ทำแล้ว5158158158ทำแล้ว 28/06/25476814822
218. อบต.ห้วยม่วง (ภูผาม่าน)ทำแล้ว7156156156ทำแล้ว 18/06/25531103122
219. อบต.หว้าทอง (ภูเวียง)ทำแล้ว7977474ทำแล้ว 18/06/2553878565656
220. อบต.หันโจด (หนองสองห้อง)ทำแล้ว7187107108ทำแล้ว 17/05/255320181818
221. อบต.หัวทุ่ง (พล)ทำแล้ว66211894ทำแล้ว 18/06/2553257515151
222. อบต.หัวนาคำ (กระนวน)ทำแล้ว7721312ทำแล้ว 29/06/255366636363
223. อบต.หัวหนอง (บ้านไผ่)ทำแล้ว6697070ทำแล้ว 23/06/255352241817
224. อบต.หินตั้ง (บ้านไผ่)ทำแล้ว6160180160ทำแล้ว 28/06/255339151414
225. อบต.ใหม่นาเพียง (แวงใหญ่)ทำแล้ว71198181ทำแล้ว 28/06/2553115107107107
รวม 225 อปท.2251,37430,82827,45925,85222592616,51910,0468,8288,600
ข้อมูล ณ 13/09/2563