รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ขอนแก่น ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ขอนแก่น (อ.เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 5 629 486 518 ทำแล้ว 505 496 481 479
2. เทศบาลนครขอนแก่น (อ.เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 13 746 271 263 ทำแล้ว 490 255 212 206
3. เทศบาลเมืองกระนวน (อ.กระนวน) ทำแล้ว 7 362 376 384 ทำแล้ว 100 59 59 59
4. เทศบาลเมืองชุมแพ (อ.ชุมแพ) ทำแล้ว 7 430 249 245 ทำแล้ว 97 63 63 63
5. เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม (อ.เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 7 71 41 37 ทำแล้ว 41 33 33 33
6. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (อ.บ้านไผ่) ทำแล้ว 7 334 274 240 ทำแล้ว 167 129 129 128
7. เทศบาลเมืองศิลา (อ.เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 5 147 90 87 ทำแล้ว 127 93 93 83
8. เทศบาลเมืองเมืองพล (อ.พล) ทำแล้ว 5 272 270 241 ทำแล้ว 67 28 15 15
9. เทศบาลตำบลกุดกว้าง (อ.หนองเรือ) ทำแล้ว 5 134 65 60 ทำแล้ว 41 27 2 2
10. เทศบาลตำบลกุดน้ำใส (อ.น้ำพอง) ทำแล้ว 4 106 106 106 ทำแล้ว 62 62 62 62
11. เทศบาลตำบลก้านเหลือง (อ.แวงน้อย) ทำแล้ว 7 137 122 110 ทำแล้ว 15 3 3 2
12. เทศบาลตำบลขนวน (อ.หนองนาคำ) ทำแล้ว 7 145 142 142 ทำแล้ว 112 106 106 106
13. เทศบาลตำบลชนบท (อ.ชนบท) ทำแล้ว 8 145 115 116 ทำแล้ว 62 45 45 45
14. เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ (อ.ชนบท) ทำแล้ว 6 182 182 182 ทำแล้ว 182 5 2 1
15. เทศบาลตำบลซำสูง (อ.ซำสูง) ทำแล้ว 7 109 99 99 ทำแล้ว 93 5 5 5
16. เทศบาลตำบลดอนโมง (อ.หนองเรือ) ทำแล้ว 7 147 124 121 ทำแล้ว 86 64 64 63
17. เทศบาลตำบลท่าพระ (อ.เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 6 171 144 133 ทำแล้ว 119 20 10 10
18. เทศบาลตำบลนาข่า (อ.มัญจาคีรี) ทำแล้ว 5 106 99 94 ทำแล้ว 76 63 63 63
19. เทศบาลตำบลนาคำ (อ.อุบลรัตน์) ทำแล้ว 7 117 117 117 ทำแล้ว 106 59 59 56
20. เทศบาลตำบลนาจาน (อ.สีชมพู) ทำแล้ว 6 133 144 83 ทำแล้ว 22 1 1 1
21. เทศบาลตำบลนาเพียง (อ.ชุมแพ) ทำแล้ว 6 72 72 72 ทำแล้ว 41 37 31 27
22. เทศบาลตำบลนาแพง (อ.โคกโพธิ์ไชย) ทำแล้ว 6 191 167 167 ทำแล้ว 4 4 4 4
23. เทศบาลตำบลน้ำพอง (อ.น้ำพอง) ทำแล้ว 7 92 58 63 ทำแล้ว 65 48 48 48
24. เทศบาลตำบลน้ำอ้อม (อ.กระนวน) ทำแล้ว 6 82 94 88 ทำแล้ว 69 51 50 47
25. เทศบาลตำบลบึงเนียม (อ.เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 6 188 185 183 ทำแล้ว 48 5 5 5
26. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (อ.เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 6 224 133 131 ทำแล้ว 138 19 9 8
27. เทศบาลตำบลบ้านผือ (อ.หนองเรือ) ทำแล้ว 7 74 77 76 ทำแล้ว 63 58 58 58
28. เทศบาลตำบลบ้านฝาง (อ.บ้านฝาง) ทำแล้ว 7 148 110 104 ทำแล้ว 97 48 48 47
29. เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (อ.เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 8 118 256 159 ทำแล้ว 103 90 89 89
30. เทศบาลตำบลบ้านแฮด (อ.บ้านแฮด) ทำแล้ว 5 139 141 142 ทำแล้ว 66 8 2 2
31. เทศบาลตำบลบ้านโคก (อ.โคกโพธิ์ไชย) ทำแล้ว 7 149 151 141 ทำแล้ว 80 26 5 5
32. เทศบาลตำบลบ้านโต้น (อ.พระยืน) ทำแล้ว 7 62 84 147 ทำแล้ว 44 33 33 32
33. เทศบาลตำบลป่ามะนาว (อ.บ้านฝาง) ทำแล้ว 5 113 84 84 ทำแล้ว 55 5 1 1
34. เทศบาลตำบลพระบุ (อ.พระยืน) ทำแล้ว 5 161 143 144 ทำแล้ว 18 2 2 2
35. เทศบาลตำบลพระยืน (อ.พระยืน) ทำแล้ว 5 123 207 140 ทำแล้ว 67 22 22 22
36. เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล (อ.พระยืน) ทำแล้ว 6 113 98 89 ทำแล้ว 45 42 40 40
37. เทศบาลตำบลพระลับ (อ.เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 5 96 83 76 ทำแล้ว 35 23 8 6
38. เทศบาลตำบลภูผาม่าน (อ.ภูผาม่าน) ทำแล้ว 5 153 139 139 ทำแล้ว 109 75 75 72
39. เทศบาลตำบลภูผาแดง (อ.โคกโพธิ์ไชย) ทำแล้ว 5 88 81 51 ทำแล้ว 43 29 29 29
40. เทศบาลตำบลภูเวียง (อ.ภูเวียง) ทำแล้ว 7 240 245 248 ทำแล้ว 64 49 48 48
41. เทศบาลตำบลมัญจาคีรี (อ.มัญจาคีรี) ทำแล้ว 6 93 91 90 ทำแล้ว 58 8 8 8
42. เทศบาลตำบลม่วงหวาน (อ.น้ำพอง) ทำแล้ว 5 83 164 6 ทำแล้ว 38 6 4 2
43. เทศบาลตำบลยางคำ (อ.หนองเรือ) ทำแล้ว 7 112 205 114 ทำแล้ว 47 30 30 28
44. เทศบาลตำบลลำน้ำพอง (อ.น้ำพอง) ทำแล้ว 7 105 105 105 ทำแล้ว 36 2 1 1
45. เทศบาลตำบลวังชัย (อ.น้ำพอง) ทำแล้ว 7 97 99 93 ทำแล้ว 61 15 15 14
46. เทศบาลตำบลวังสวรรค์ (อ.บ้านแฮด) ทำแล้ว 6 148 152 148 ทำแล้ว 92 44 44 43
47. เทศบาลตำบลวังเพิ่ม (อ.สีชมพู) ทำแล้ว 6 130 130 129 ทำแล้ว 76 62 62 62
48. เทศบาลตำบลสระแก้ว (อ.เปือยน้อย) ทำแล้ว 9 90 186 93 ทำแล้ว 34 34 3 3
49. เทศบาลตำบลสะอาด (อ.น้ำพอง) ทำแล้ว 7 86 54 54 ทำแล้ว 75 46 36 36
50. เทศบาลตำบลสาวะถี (อ.เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 7 219 198 211 ทำแล้ว 128 117 117 117
51. เทศบาลตำบลสำราญ (อ.เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 6 192 261 259 ทำแล้ว 156 101 99 98
52. เทศบาลตำบลสีชมพู (อ.สีชมพู) ทำแล้ว 7 85 138 96 ทำแล้ว 79 58 58 55
53. เทศบาลตำบลหนองตูม (อ.เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 6 108 85 75 ทำแล้ว 51 5 2 2
54. เทศบาลตำบลหนองนาคำ (อ.หนองนาคำ) ทำแล้ว 5 159 158 158 ทำแล้ว 134 108 108 108
55. เทศบาลตำบลหนองบัว (อ.บ้านฝาง) ทำแล้ว 7 234 226 220 ทำแล้ว 40 4 4 3
56. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (อ.หนองสองห้อง) ทำแล้ว 6 147 103 98 ทำแล้ว 72 39 39 26
57. เทศบาลตำบลหนองเรือ (อ.หนองเรือ) ทำแล้ว 7 161 188 166 ทำแล้ว 146 120 120 120
58. เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า (อ.ชุมแพ) ทำแล้ว 6 132 134 134 ทำแล้ว 68 24 24 24
59. เทศบาลตำบลหนองแก (อ.หนองเรือ) ทำแล้ว 7 172 87 80 ทำแล้ว 153 58 55 55
60. เทศบาลตำบลหนองโน (อ.กระนวน) ทำแล้ว 5 89 72 13 ทำแล้ว 73 32 5 5
61. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (อ.ชุมแพ) ทำแล้ว 6 79 72 70 ทำแล้ว 37 22 22 22
62. เทศบาลตำบลห้วยยาง (อ.กระนวน) ทำแล้ว 7 67 67 67 ทำแล้ว 65 13 13 11
63. เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง (อ.เขาสวนกวาง) ทำแล้ว 6 90 78 78 ทำแล้ว 90 70 70 70
64. เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ (อ.อุบลรัตน์) ทำแล้ว 5 67 102 99 ทำแล้ว 59 3 3 3
65. เทศบาลตำบลเปือยน้อย (อ.เปือยน้อย) ทำแล้ว 7 224 212 35 ทำแล้ว 56 31 31 31
66. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (อ.เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 5 149 121 119 ทำแล้ว 61 18 12 9
67. เทศบาลตำบลแก่นฝาง (อ.บ้านฝาง) ทำแล้ว 7 178 116 100 ทำแล้ว 87 65 64 60
68. เทศบาลตำบลแวงน้อย (อ.แวงน้อย) ทำแล้ว 5 164 175 144 ทำแล้ว 113 80 80 78
69. เทศบาลตำบลแวงใหญ่ (อ.แวงใหญ่) ทำแล้ว 7 119 133 159 ทำแล้ว 80 59 59 59
70. เทศบาลตำบลโคกงาม (อ.บ้านฝาง) ทำแล้ว 5 134 123 112 ทำแล้ว 120 79 72 69
71. เทศบาลตำบลโคกสำราญ (อ.บ้านแฮด) ทำแล้ว 5 215 178 175 ทำแล้ว 61 38 3 3
72. เทศบาลตำบลโคกสูง (อ.อุบลรัตน์) ทำแล้ว 7 83 59 59 ทำแล้ว 82 65 65 64
73. เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ (อ.ชุมแพ) ทำแล้ว 7 149 150 150 ทำแล้ว 49 2 2 2
74. เทศบาลตำบลโนนคอม (อ.ภูผาม่าน) ทำแล้ว 5 41 51 30 ทำแล้ว 40 31 30 30
75. เทศบาลตำบลโนนฆ้อง (อ.บ้านฝาง) ทำแล้ว 7 52 54 50 ทำแล้ว 51 32 19 13
76. เทศบาลตำบลโนนทอง (อ.หนองเรือ) ทำแล้ว 5 225 185 151 ทำแล้ว 43 25 24 23
77. เทศบาลตำบลโนนท่อน (อ.เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 5 89 64 52 ทำแล้ว 45 39 37 37
78. เทศบาลตำบลโนนศิลา (อ.โนนศิลา) ทำแล้ว 5 195 193 193 ทำแล้ว 101 75 75 75
79. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (อ.เขาสวนกวาง) ทำแล้ว 5 265 265 265 ทำแล้ว 97 76 75 73
80. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (อ.ชุมแพ) ทำแล้ว 7 71 75 76 ทำแล้ว 50 48 48 47
81. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (อ.หนองเรือ) ทำแล้ว 5 169 145 140 ทำแล้ว 137 77 4 4
82. เทศบาลตำบลโนนหัน (อ.ชุมแพ) ทำแล้ว 5 163 136 111 ทำแล้ว 73 3 2 1
83. เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (อ.โคกโพธิ์ไชย) ทำแล้ว 5 213 212 211 ทำแล้ว 177 47 3 3
84. เทศบาลตำบลในเมือง (อ.บ้านไผ่) ทำแล้ว 5 127 177 145 ทำแล้ว 79 35 34 29
85. เทศบาลตำบลในเมือง (อ.เวียงเก่า) ทำแล้ว 5 97 36 31 ทำแล้ว 94 72 72 72
86. อบต.กุดขอนแก่น (อ.ภูเวียง) ทำแล้ว 6 136 105 186 ทำแล้ว 89 30 9 9
87. อบต.กุดธาตุ (อ.หนองนาคำ) ทำแล้ว 6 88 67 67 ทำแล้ว 87 42 4 3
88. อบต.กุดเค้า (อ.มัญจาคีรี) ทำแล้ว 5 99 83 83 ทำแล้ว 45 9 4 3
89. อบต.กุดเพียขอม (อ.ชนบท) ทำแล้ว 4 64 190 64 ทำแล้ว 41 25 25 24
90. อบต.ขัวเรียง (อ.ชุมแพ) ทำแล้ว 7 97 97 97 ทำแล้ว 53 43 43 43
91. อบต.ขามป้อม (อ.เปือยน้อย) ทำแล้ว 6 59 59 59 ทำแล้ว 51 46 46 45
92. อบต.ขามป้อม (อ.พระยืน) ทำแล้ว 5 175 135 134 ทำแล้ว 54 10 10 10
93. อบต.คำม่วง (อ.เขาสวนกวาง) ทำแล้ว 6 136 136 136 ทำแล้ว 28 23 23 23
94. อบต.คำแคน (อ.มัญจาคีรี) ทำแล้ว 5 114 68 69 ทำแล้ว 74 67 67 67
95. อบต.คำแมด (อ.ซำสูง) ทำแล้ว 5 79 83 86 ทำแล้ว 31 28 28 28
96. อบต.คึมชาด (อ.หนองสองห้อง) ทำแล้ว 6 66 65 65 ทำแล้ว 46 14 2 2
97. อบต.คูคำ (อ.ซำสูง) ทำแล้ว 7 336 256 95 ทำแล้ว 107 18 18 18
98. อบต.จระเข้ (อ.หนองเรือ) ทำแล้ว 7 169 169 169 ทำแล้ว 112 45 45 45
99. อบต.ชุมแพ (อ.ชุมแพ) ทำแล้ว 7 67 67 67 ทำแล้ว 43 26 26 25
100. อบต.ซับสมบูรณ์ (อ.โคกโพธิ์ไชย) ทำแล้ว 5 378 384 384 ทำแล้ว 70 6 2 2
101. อบต.ซำยาง (อ.สีชมพู) ทำแล้ว 6 75 117 77 ทำแล้ว 40 3 3 3
102. อบต.ดงลาน (อ.สีชมพู) ทำแล้ว 6 82 89 82 ทำแล้ว 70 27 26 24
103. อบต.ดงเค็ง (อ.หนองสองห้อง) ทำแล้ว 7 42 42 42 ทำแล้ว 42 21 2 2
104. อบต.ดงเมืองแอม (อ.เขาสวนกวาง) ทำแล้ว 5 140 156 117 ทำแล้ว 78 41 41 41
105. อบต.ดอนฉิม (อ.แวงใหญ่) ทำแล้ว 7 151 151 151 ทำแล้ว 75 53 44 44
106. อบต.ดอนช้าง (อ.เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 6 199 199 199 ทำแล้ว 95 95 94 87
107. อบต.ดอนดั่ง (อ.หนองสองห้อง) ทำแล้ว 6 205 133 22 ทำแล้ว 56 18 6 6
108. อบต.ดอนดู่ (อ.หนองสองห้อง) ทำแล้ว 5 100 102 124 ทำแล้ว 61 47 47 45
109. อบต.ดอนหัน (อ.เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 6 145 106 95 ทำแล้ว 57 49 49 46
110. อบต.ดินดำ (อ.ภูเวียง) ทำแล้ว 5 136 136 136 ทำแล้ว 23 23 23 23
111. อบต.ดูนสาด (อ.กระนวน) ทำแล้ว 7 52 47 48 ทำแล้ว 39 4 4 4
112. อบต.ตะกั่วป่า (อ.หนองสองห้อง) ทำแล้ว 6 118 76 73 ทำแล้ว 61 50 50 47
113. อบต.ทรายมูล (อ.น้ำพอง) ทำแล้ว 6 92 63 62 ทำแล้ว 82 60 6 6
114. อบต.ทางขวาง (อ.แวงน้อย) ทำแล้ว 6 157 159 23 ทำแล้ว 64 28 28 28
115. อบต.ทุ่งชมพู (อ.ภูเวียง) ทำแล้ว 6 204 204 204 ทำแล้ว 77 57 2 2
116. อบต.ทุ่งโป่ง (อ.อุบลรัตน์) ทำแล้ว 7 111 166 137 ทำแล้ว 32 23 4 4
117. อบต.ท่ากระเสริม (อ.น้ำพอง) ทำแล้ว 6 93 120 121 ทำแล้ว 80 44 39 35
118. อบต.ท่านางแนว (อ.แวงน้อย) ทำแล้ว 5 77 119 110 ทำแล้ว 53 23 4 4
119. อบต.ท่าพระ (อ.เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 7 115 115 115 ทำแล้ว 129 19 17 17
120. อบต.ท่าวัด (อ.แวงน้อย) ทำแล้ว 6 104 116 115 ทำแล้ว 39 4 4 4
121. อบต.ท่าศาลา (อ.มัญจาคีรี) ทำแล้ว 5 100 97 94 ทำแล้ว 55 43 43 43
122. อบต.นางาม (อ.มัญจาคีรี) ทำแล้ว 5 113 114 114 ทำแล้ว 41 41 41 39
123. อบต.นางิ้ว (อ.เขาสวนกวาง) ทำแล้ว 6 160 263 69 ทำแล้ว 80 73 70 69
124. อบต.นาชุมแสง (อ.ภูเวียง) ทำแล้ว 5 170 162 116 ทำแล้ว 38 16 10 8
125. อบต.นาฝาย (อ.ภูผาม่าน) ทำแล้ว 7 166 273 166 ทำแล้ว 79 60 60 60
126. อบต.นาหนองทุ่ม (อ.ชุมแพ) ทำแล้ว 6 149 138 138 ทำแล้ว 49 49 49 49
127. อบต.นาหว้า (อ.ภูเวียง) ทำแล้ว 6 130 43 43 ทำแล้ว 137 84 3 3
128. อบต.บริบูรณ์ (อ.สีชมพู) ทำแล้ว 6 56 53 35 ทำแล้ว 34 4 2 2
129. อบต.บัวเงิน (อ.น้ำพอง) ทำแล้ว 5 139 116 114 ทำแล้ว 48 15 12 12
130. อบต.บัวใหญ่ (อ.น้ำพอง) ทำแล้ว 5 166 147 130 ทำแล้ว 83 14 14 14
131. อบต.บ้านกง (อ.หนองเรือ) ทำแล้ว 5 128 312 108 ทำแล้ว 93 82 81 81
132. อบต.บ้านขาม (อ.น้ำพอง) ทำแล้ว 7 109 134 134 ทำแล้ว 109 88 88 88
133. อบต.บ้านดง (อ.อุบลรัตน์) ทำแล้ว 7 102 104 102 ทำแล้ว 22 21 21 16
134. อบต.บ้านฝาง (อ.กระนวน) ทำแล้ว 5 78 52 52 ทำแล้ว 65 53 53 53
135. อบต.บ้านลาน (อ.บ้านไผ่) ทำแล้ว 7 180 153 152 ทำแล้ว 92 77 69 67
136. อบต.บ้านหว้า (อ.เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 6 151 136 114 ทำแล้ว 85 85 85 85
137. อบต.บ้านหัน (อ.โนนศิลา) ทำแล้ว 6 162 181 185 ทำแล้ว 63 63 63 63
138. อบต.บ้านเม็ง (อ.หนองเรือ) ทำแล้ว 5 86 86 86 ทำแล้ว 86 5 5 5
139. อบต.บ้านเรือ (อ.ภูเวียง) ทำแล้ว 5 166 166 166 ทำแล้ว 62 12 2 0
140. อบต.บ้านเหล่า (อ.บ้านฝาง) ทำแล้ว 7 208 207 207 ทำแล้ว 50 7 3 3
141. อบต.บ้านแท่น (อ.ชนบท) ทำแล้ว 7 87 254 102 ทำแล้ว 40 29 29 29
142. อบต.บ้านโนน (อ.ซำสูง) ทำแล้ว 7 388 378 377 ทำแล้ว 100 86 86 86
143. อบต.บ้านใหม่ (อ.สีชมพู) ทำแล้ว 6 66 60 53 ทำแล้ว 46 42 42 42
144. อบต.บ้านไผ่ (อ.บ้านไผ่) ทำแล้ว 7 211 211 210 ทำแล้ว 79 69 69 68
145. อบต.ปอแดง (อ.ชนบท) ทำแล้ว 7 63 21 27 ทำแล้ว 41 15 14 14
146. อบต.ป่าปอ (อ.บ้านไผ่) ทำแล้ว 6 339 310 49 ทำแล้ว 31 17 3 3
147. อบต.ป่าหวายนั่ง (อ.บ้านฝาง) ทำแล้ว 7 63 50 49 ทำแล้ว 58 47 6 6
148. อบต.พังทุย (อ.น้ำพอง) ทำแล้ว 7 36 19 19 ทำแล้ว 89 72 72 69
149. อบต.ภูผาม่าน (อ.ภูผาม่าน) ทำแล้ว 6 89 98 8 ทำแล้ว 22 8 2 2
150. อบต.ภูห่าน (อ.สีชมพู) ทำแล้ว 6 86 85 85 ทำแล้ว 112 84 83 83
151. อบต.ภูเวียง (อ.ภูเวียง) ทำแล้ว 6 147 155 155 ทำแล้ว 44 36 2 2
152. อบต.ภูเหล็ก (อ.บ้านไผ่) ทำแล้ว 6 168 269 211 ทำแล้ว 69 53 53 51
153. อบต.ลอมคอม (อ.พล) ทำแล้ว 5 178 178 178 ทำแล้ว 89 44 44 44
154. อบต.ละหานนา (อ.แวงน้อย) ทำแล้ว 7 118 270 10 ทำแล้ว 81 51 51 50
155. อบต.วังชัย (อ.น้ำพอง) ทำแล้ว 7 86 92 86 ทำแล้ว 33 30 30 30
156. อบต.วังม่วง (อ.เปือยน้อย) ทำแล้ว 6 103 103 102 ทำแล้ว 44 34 34 34
157. อบต.วังสวาป (อ.ภูผาม่าน) ทำแล้ว 7 56 17 17 ทำแล้ว 55 4 2 2
158. อบต.วังหิน (อ.หนองสองห้อง) ทำแล้ว 6 137 136 121 ทำแล้ว 40 16 16 16
159. อบต.วังหินลาด (อ.ชุมแพ) ทำแล้ว 5 73 67 66 ทำแล้ว 57 50 50 50
160. อบต.วังแสง (อ.ชนบท) ทำแล้ว 6 102 102 23 ทำแล้ว 19 4 1 1
161. อบต.ศรีบุญเรือง (อ.ชนบท) ทำแล้ว 7 91 85 82 ทำแล้ว 48 42 42 42
162. อบต.ศรีสุข (อ.สีชมพู) ทำแล้ว 6 221 66 55 ทำแล้ว 95 82 82 82
163. อบต.ศรีสุขสำราญ (อ.อุบลรัตน์) ทำแล้ว 7 125 125 123 ทำแล้ว 31 1 1 1
164. อบต.สงเปือย (อ.ภูเวียง) ทำแล้ว 6 118 118 118 ทำแล้ว 61 38 4 3
165. อบต.สวนหม่อน (อ.มัญจาคีรี) ทำแล้ว 7 91 94 94 ทำแล้ว 47 45 45 45
166. อบต.สำโรง (อ.หนองสองห้อง) ทำแล้ว 5 89 89 89 ทำแล้ว 50 24 24 16
167. อบต.สีชมพู (อ.สีชมพู) ทำแล้ว 5 70 58 54 ทำแล้ว 38 26 23 18
168. อบต.หนองกุง (อ.น้ำพอง) ทำแล้ว 6 88 58 58 ทำแล้ว 73 48 47 46
169. อบต.หนองกุงธนสาร (อ.ภูเวียง) ทำแล้ว 5 59 58 58 ทำแล้ว 59 34 30 29
170. อบต.หนองกุงเซิน (อ.ภูเวียง) ทำแล้ว 5 113 113 113 ทำแล้ว 20 10 9 9
171. อบต.หนองกุงใหญ่ (อ.กระนวน) ทำแล้ว 6 71 71 70 ทำแล้ว 64 59 59 59
172. อบต.หนองน้ำใส (อ.บ้านไผ่) ทำแล้ว 7 103 148 147 ทำแล้ว 71 22 22 18
173. อบต.หนองปลาหมอ (อ.โนนศิลา) ทำแล้ว 5 154 32 32 ทำแล้ว 97 86 86 83
174. อบต.หนองมะเขือ (อ.พล) ทำแล้ว 7 82 81 75 ทำแล้ว 67 56 56 53
175. อบต.หนองสองห้อง (อ.หนองสองห้อง) ทำแล้ว 7 305 256 120 ทำแล้ว 47 33 9 6
176. อบต.หนองเขียด (อ.ชุมแพ) ทำแล้ว 5 380 386 384 ทำแล้ว 82 50 50 50
177. อบต.หนองเม็ก (อ.หนองสองห้อง) ทำแล้ว 6 149 149 149 ทำแล้ว 150 60 60 60
178. อบต.หนองเรือ (อ.หนองเรือ) ทำแล้ว 10 141 689 140 ทำแล้ว 141 65 65 63
179. อบต.หนองแซง (อ.บ้านแฮด) ทำแล้ว 5 64 63 62 ทำแล้ว 53 39 38 33
180. อบต.หนองแดง (อ.สีชมพู) ทำแล้ว 5 90 68 58 ทำแล้ว 44 7 7 7
181. อบต.หนองแปน (อ.มัญจาคีรี) ทำแล้ว 5 134 133 132 ทำแล้ว 70 44 44 44
182. อบต.หนองแวง (อ.พระยืน) ทำแล้ว 7 129 375 18 ทำแล้ว 59 16 2 1
183. อบต.หนองแวงนางเบ้า (อ.พล) ทำแล้ว 7 120 91 90 ทำแล้ว 61 13 10 8
184. อบต.หนองแวงโสกพระ (อ.พล) ทำแล้ว 7 111 93 84 ทำแล้ว 106 100 100 99
185. อบต.หนองโก (อ.กระนวน) ทำแล้ว 5 48 48 42 ทำแล้ว 42 42 22 22
186. อบต.หนองไผ่ล้อม (อ.หนองสองห้อง) ทำแล้ว 6 151 201 132 ทำแล้ว 14 13 3 3
187. อบต.หว้าทอง (อ.ภูเวียง) ทำแล้ว 7 97 74 74 ทำแล้ว 78 56 56 56
188. อบต.หันโจด (อ.หนองสองห้อง) ทำแล้ว 7 187 107 108 ทำแล้ว 20 18 18 18
189. อบต.หัวทุ่ง (อ.พล) ทำแล้ว 6 62 118 94 ทำแล้ว 57 51 51 51
190. อบต.หัวนาคำ (อ.กระนวน) ทำแล้ว 7 72 13 12 ทำแล้ว 66 63 63 63
191. อบต.หัวหนอง (อ.บ้านไผ่) ทำแล้ว 6 69 274 70 ทำแล้ว 52 24 18 17
192. อบต.หินตั้ง (อ.บ้านไผ่) ทำแล้ว 6 160 180 160 ทำแล้ว 39 15 14 14
193. อบต.ห้วยม่วง (อ.ภูผาม่าน) ทำแล้ว 7 156 156 156 ทำแล้ว 110 31 2 2
194. อบต.ห้วยเตย (อ.ซำสูง) ทำแล้ว 5 158 158 158 ทำแล้ว 81 48 2 2
195. อบต.ห้วยแก (อ.ชนบท) ทำแล้ว 7 108 106 106 ทำแล้ว 45 19 19 19
196. อบต.ห้วยโจด (อ.กระนวน) ทำแล้ว 6 97 97 97 ทำแล้ว 56 11 11 11
197. อบต.เก่างิ้ว (อ.พล) ทำแล้ว 7 81 118 117 ทำแล้ว 64 52 52 52
198. อบต.เขาน้อย (อ.เวียงเก่า) ทำแล้ว 5 125 112 84 ทำแล้ว 104 103 103 97
199. อบต.เขาสวนกวาง (อ.เขาสวนกวาง) ทำแล้ว 6 339 338 338 ทำแล้ว 55 33 33 33
200. อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ (อ.อุบลรัตน์) ทำแล้ว 5 92 96 95 ทำแล้ว 46 37 37 37
201. อบต.เปือยใหญ่ (อ.โนนศิลา) ทำแล้ว 6 114 109 124 ทำแล้ว 66 50 50 50
202. อบต.เพ็กใหญ่ (อ.พล) ทำแล้ว 5 91 118 141 ทำแล้ว 100 96 96 95
203. อบต.เมืองพล (อ.พล) ทำแล้ว 6 112 90 90 ทำแล้ว 68 59 54 47
204. อบต.เมืองเก่าพัฒนา (อ.เวียงเก่า) ทำแล้ว 5 157 145 131 ทำแล้ว 146 131 131 131
205. อบต.เมืองเพีย (อ.บ้านไผ่) ทำแล้ว 7 265 212 166 ทำแล้ว 131 90 90 90
206. อบต.แคนเหนือ (อ.บ้านไผ่) ทำแล้ว 7 147 166 166 ทำแล้ว 118 66 66 60
207. อบต.แดงใหญ่ (อ.เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 6 96 181 90 ทำแล้ว 35 20 17 16
208. อบต.แวงน้อย (อ.แวงน้อย) ทำแล้ว 3 139 237 168 ทำแล้ว 113 106 106 102
209. อบต.โคกสง่า (อ.พล) ทำแล้ว 7 165 138 115 ทำแล้ว 67 56 49 46
210. อบต.โคกสี (อ.เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 7 127 69 68 ทำแล้ว 81 47 32 30
211. อบต.โจดหนองแก (อ.พล) ทำแล้ว 6 223 223 223 ทำแล้ว 75 53 47 45
212. อบต.โนนข่า (อ.พล) ทำแล้ว 7 103 68 23 ทำแล้ว 52 41 41 41
213. อบต.โนนทอง (อ.แวงใหญ่) ทำแล้ว 7 77 52 52 ทำแล้ว 72 24 19 18
214. อบต.โนนทัน (อ.หนองเรือ) ทำแล้ว 5 81 81 78 ทำแล้ว 48 29 29 27
215. อบต.โนนธาตุ (อ.หนองสองห้อง) ทำแล้ว 7 112 88 87 ทำแล้ว 72 9 2 2
216. อบต.โนนพะยอม (อ.ชนบท) ทำแล้ว 5 147 147 147 ทำแล้ว 58 22 11 9
217. อบต.โนนสมบูรณ์ (อ.บ้านแฮด) ทำแล้ว 5 77 77 77 ทำแล้ว 42 29 29 26
218. อบต.โนนสะอาด (อ.แวงใหญ่) ทำแล้ว 7 103 109 109 ทำแล้ว 78 65 65 65
219. อบต.โนนหัน (อ.ชุมแพ) ทำแล้ว 7 133 155 155 ทำแล้ว 56 36 24 23
220. อบต.โนนอุดม (อ.ชุมแพ) ทำแล้ว 7 76 28 28 ทำแล้ว 73 40 37 36
221. อบต.โนนแดง (อ.โนนศิลา) ทำแล้ว 5 109 14 14 ทำแล้ว 62 55 51 50
222. อบต.โพนเพ็ก (อ.มัญจาคีรี) ทำแล้ว 7 93 92 92 ทำแล้ว 51 44 44 43
223. อบต.โสกนกเต็น (อ.พล) ทำแล้ว 5 103 18 26 ทำแล้ว 55 35 35 34
224. อบต.ใหม่นาเพียง (อ.แวงใหญ่) ทำแล้ว 7 119 81 81 ทำแล้ว 115 107 107 107
225. อบต.ไชยสอ (อ.ชุมแพ) ทำแล้ว 7 72 100 80 ทำแล้ว 30 8 2 2
รวม 225 อปท. 225 1,374 31,233 30,824 25,852 225 16,519 10,046 8,828 8,600
ข้อมูล ณ 30/05/2559