รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ขอนแก่น ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.ขอนแก่น (เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 5 629 486 518 ทำแล้ว 30/06/2553 505 496 481 479
2. เทศบาลนครขอนแก่น (เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 13 746 271 263 ทำแล้ว 31/03/2554 490 255 212 206
3. เทศบาลเมืองกระนวน (กระนวน) ทำแล้ว 7 362 376 384 ทำแล้ว 25/06/2553 100 59 59 59
4. เทศบาลเมืองชุมแพ (ชุมแพ) ทำแล้ว 7 430 249 245 ทำแล้ว 30/06/2553 97 63 63 63
5. เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม (เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 7 71 41 37 ทำแล้ว 14/06/2554 41 33 33 33
6. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (บ้านไผ่) ทำแล้ว 7 334 274 240 ทำแล้ว 08/03/2554 167 129 129 128
7. เทศบาลเมืองเมืองพล (พล) ทำแล้ว 5 272 270 241 ทำแล้ว  67 28 15 15
8. เทศบาลเมืองศิลา (เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 5 147 90 87 ทำแล้ว 18/06/2553 127 93 93 83
9. เทศบาลตำบลก้านเหลือง (แวงน้อย) ทำแล้ว 7 137 122 110 ทำแล้ว 22/06/2554 15 3 3 2
10. เทศบาลตำบลกุดกว้าง (หนองเรือ) ทำแล้ว 5 134 65 60 ทำแล้ว 29/06/2553 41 27 2 2
11. เทศบาลตำบลกุดน้ำใส (น้ำพอง) ทำแล้ว 4 106 106 106 ทำแล้ว 11/06/2553 62 62 62 62
12. เทศบาลตำบลแก่นฝาง (บ้านฝาง) ทำแล้ว 7 178 116 100 ทำแล้ว 29/06/2553 87 65 64 60
13. เทศบาลตำบลขนวน (หนองนาคำ) ทำแล้ว 7 145 142 142 ทำแล้ว 20/09/2553 112 106 106 106
14. เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง (เขาสวนกวาง) ทำแล้ว 6 90 78 78 ทำแล้ว 11/06/2553 90 70 70 70
15. เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ (อุบลรัตน์) ทำแล้ว 5 67 102 99 ทำแล้ว 30/06/2553 59 3 3 3
16. เทศบาลตำบลโคกงาม (บ้านฝาง) ทำแล้ว 5 134 123 112 ทำแล้ว 28/06/2553 120 79 72 69
17. เทศบาลตำบลโคกสำราญ (บ้านแฮด) ทำแล้ว 5 215 178 175 ทำแล้ว 29/06/2553 61 38 3 3
18. เทศบาลตำบลโคกสูง (อุบลรัตน์) ทำแล้ว 7 83 59 59 ทำแล้ว 30/06/2553 82 65 65 64
19. เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ (ชุมแพ) ทำแล้ว 7 149 150 150 ทำแล้ว 28/06/2554 49 2 2 2
20. เทศบาลตำบลชนบท (ชนบท) ทำแล้ว 8 145 115 116 ทำแล้ว 14/05/2553 62 45 45 45
21. เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ (ชนบท) ทำแล้ว 6 182 182 182 ทำแล้ว 28/03/2554 182 5 2 1
22. เทศบาลตำบลซำสูง (ซำสูง) ทำแล้ว 7 109 99 99 ทำแล้ว 25/06/2553 93 5 5 5
23. เทศบาลตำบลดอนโมง (หนองเรือ) ทำแล้ว 7 147 124 121 ทำแล้ว 30/06/2553 86 64 64 63
24. เทศบาลตำบลท่าพระ (เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 6 171 144 133 ทำแล้ว 29/06/2553 119 20 10 10
25. เทศบาลตำบลนาข่า (มัญจาคีรี) ทำแล้ว 5 106 99 94 ทำแล้ว 29/06/2553 76 63 63 63
26. เทศบาลตำบลนาคำ (อุบลรัตน์) ทำแล้ว 7 117 117 117 ทำแล้ว 30/06/2553 106 59 59 56
27. เทศบาลตำบลนาจาน (สีชมพู) ทำแล้ว 6 133 144 83 ทำแล้ว 22/06/2552 22 1 1 1
28. เทศบาลตำบลนาเพียง (ชุมแพ) ทำแล้ว 6 72 72 72 ทำแล้ว 04/01/2554 41 37 31 27
29. เทศบาลตำบลนาแพง (โคกโพธิ์ไชย) ทำแล้ว 6 191 167 167 ทำแล้ว 24/06/2553 4 4 4 4
30. เทศบาลตำบลน้ำพอง (น้ำพอง) ทำแล้ว 7 92 58 63 ทำแล้ว 28/06/2553 65 48 48 48
31. เทศบาลตำบลน้ำอ้อม (กระนวน) ทำแล้ว 6 82 94 88 ทำแล้ว  69 51 50 47
32. เทศบาลตำบลโนนคอม (ภูผาม่าน) ทำแล้ว 5 41 51 30 ทำแล้ว 29/05/2554 40 31 30 30
33. เทศบาลตำบลโนนฆ้อง (บ้านฝาง) ทำแล้ว 7 52 54 50 ทำแล้ว 09/06/2553 51 32 19 13
34. เทศบาลตำบลโนนทอง (หนองเรือ) ทำแล้ว 5 225 185 151 ทำแล้ว 30/06/2553 43 25 24 23
35. เทศบาลตำบลโนนท่อน (เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 5 89 64 52 ทำแล้ว 24/07/2553 45 39 37 37
36. เทศบาลตำบลโนนศิลา (โนนศิลา) ทำแล้ว 5 195 193 193 ทำแล้ว 30/06/2553 101 75 75 75
37. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (เขาสวนกวาง) ทำแล้ว 5 265 265 265 ทำแล้ว 30/06/2553 97 76 75 73
38. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ชุมแพ) ทำแล้ว 7 71 75 76 ทำแล้ว 29/06/2553 50 48 48 47
39. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (หนองเรือ) ทำแล้ว 5 169 145 140 ทำแล้ว 29/06/2553 137 77 4 4
40. เทศบาลตำบลโนนหัน (ชุมแพ) ทำแล้ว 5 163 136 111 ทำแล้ว 30/06/2553 73 3 2 1
41. เทศบาลตำบลในเมือง (บ้านไผ่) ทำแล้ว 5 127 177 145 ทำแล้ว 22/12/2553 79 35 34 29
42. เทศบาลตำบลในเมือง (เวียงเก่า) ทำแล้ว 5 97 36 31 ทำแล้ว 29/06/2553 94 72 72 72
43. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 6 224 133 131 ทำแล้ว 25/06/2553 138 19 9 8
44. เทศบาลตำบลบ้านโคก (โคกโพธิ์ไชย) ทำแล้ว 7 149 151 141 ทำแล้ว 04/06/2553 80 26 5 5
45. เทศบาลตำบลบ้านโต้น (พระยืน) ทำแล้ว 7 62 84 147 ทำแล้ว 24/06/2553 44 33 33 32
46. เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 8 118 256 159 ทำแล้ว 30/06/2553 103 90 89 89
47. เทศบาลตำบลบ้านผือ (หนองเรือ) ทำแล้ว 7 74 77 76 ทำแล้ว 11/10/2553 63 58 58 58
48. เทศบาลตำบลบ้านฝาง (บ้านฝาง) ทำแล้ว 7 148 110 104 ทำแล้ว 25/06/2553 97 48 48 47
49. เทศบาลตำบลบ้านแฮด (บ้านแฮด) ทำแล้ว 5 139 141 142 ทำแล้ว 29/06/2553 66 8 2 2
50. เทศบาลตำบลบึงเนียม (เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 6 188 185 183 ทำแล้ว 01/03/2554 48 5 5 5
51. เทศบาลตำบลป่ามะนาว (บ้านฝาง) ทำแล้ว 5 113 84 84 ทำแล้ว 28/06/2553 55 5 1 1
52. เทศบาลตำบลเปือยน้อย (เปือยน้อย) ทำแล้ว 7 224 212 35 ทำแล้ว 28/02/2554 56 31 31 31
53. เทศบาลตำบลพระบุ (พระยืน) ทำแล้ว 5 161 143 144 ทำแล้ว 15/06/2553 18 2 2 2
54. เทศบาลตำบลพระยืน (พระยืน) ทำแล้ว 5 123 207 140 ทำแล้ว 25/06/2553 67 22 22 22
55. เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล (พระยืน) ทำแล้ว 6 113 98 89 ทำแล้ว 22/06/2553 45 42 40 40
56. เทศบาลตำบลพระลับ (เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 5 96 83 76 ทำแล้ว 30/06/2553 35 23 8 6
57. เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (โคกโพธิ์ไชย) ทำแล้ว 5 213 212 211 ทำแล้ว 09/06/2553 177 47 3 3
58. เทศบาลตำบลภูผาแดง (โคกโพธิ์ไชย) ทำแล้ว 5 88 81 51 ทำแล้ว 29/06/2553 43 29 29 29
59. เทศบาลตำบลภูผาม่าน (ภูผาม่าน) ทำแล้ว 5 153 139 139 ทำแล้ว 18/06/2553 109 75 75 72
60. เทศบาลตำบลภูเวียง (ภูเวียง) ทำแล้ว 7 240 245 248 ทำแล้ว 16/03/2555 64 49 48 48
61. เทศบาลตำบลม่วงหวาน (น้ำพอง) ทำแล้ว 5 83 164 6 ทำแล้ว 30/06/2553 38 6 4 2
62. เทศบาลตำบลมัญจาคีรี (มัญจาคีรี) ทำแล้ว 6 93 91 90 ทำแล้ว 30/06/2553 58 8 8 8
63. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 5 149 121 119 ทำแล้ว 16/06/2552 61 18 12 9
64. เทศบาลตำบลยางคำ (หนองเรือ) ทำแล้ว 7 112 205 114 ทำแล้ว 26/05/2553 47 30 30 28
65. เทศบาลตำบลลำน้ำพอง (น้ำพอง) ทำแล้ว 7 105 105 105 ทำแล้ว 28/06/2553 36 2 1 1
66. เทศบาลตำบลวังชัย (น้ำพอง) ทำแล้ว 7 97 99 93 ทำแล้ว 30/06/2553 61 15 15 14
67. เทศบาลตำบลวังเพิ่ม (สีชมพู) ทำแล้ว 6 130 130 129 ทำแล้ว 21/06/2553 76 62 62 62
68. เทศบาลตำบลวังสวรรค์ (บ้านแฮด) ทำแล้ว 6 148 152 148 ทำแล้ว 30/06/2553 92 44 44 43
69. เทศบาลตำบลแวงน้อย (แวงน้อย) ทำแล้ว 5 164 175 144 ทำแล้ว 22/06/2553 113 80 80 78
70. เทศบาลตำบลแวงใหญ่ (แวงใหญ่) ทำแล้ว 7 119 133 159 ทำแล้ว 29/06/2553 80 59 59 59
71. เทศบาลตำบลสระแก้ว (เปือยน้อย) ทำแล้ว 9 90 186 93 ทำแล้ว 09/09/2553 34 34 3 3
72. เทศบาลตำบลสะอาด (น้ำพอง) ทำแล้ว 7 86 54 54 ทำแล้ว 15/06/2553 75 46 36 36
73. เทศบาลตำบลสาวะถี (เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 7 219 198 211 ทำแล้ว 30/06/2553 128 117 117 117
74. เทศบาลตำบลสำราญ (เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 6 192 261 259 ทำแล้ว 28/06/2553 156 101 99 98
75. เทศบาลตำบลสีชมพู (สีชมพู) ทำแล้ว 7 85 138 96 ทำแล้ว 28/06/2553 79 58 58 55
76. เทศบาลตำบลหนองแก (หนองเรือ) ทำแล้ว 7 172 87 80 ทำแล้ว 29/06/2553 153 58 55 55
77. เทศบาลตำบลหนองตูม (เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 6 108 85 75 ทำแล้ว 30/06/2553 51 5 2 2
78. เทศบาลตำบลหนองนาคำ (หนองนาคำ) ทำแล้ว 5 159 158 158 ทำแล้ว 14/06/2553 134 108 108 108
79. เทศบาลตำบลหนองโน (กระนวน) ทำแล้ว 5 89 72 13 ทำแล้ว 30/06/2553 73 32 5 5
80. เทศบาลตำบลหนองบัว (บ้านฝาง) ทำแล้ว 7 234 226 220 ทำแล้ว 24/06/2553 40 4 4 3
81. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (ชุมแพ) ทำแล้ว 6 79 72 70 ทำแล้ว 11/06/2553 37 22 22 22
82. เทศบาลตำบลหนองเรือ (หนองเรือ) ทำแล้ว 7 161 188 166 ทำแล้ว 30/06/2553 146 120 120 120
83. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (หนองสองห้อง) ทำแล้ว 6 147 103 98 ทำแล้ว 29/07/2553 72 39 39 26
84. เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า (ชุมแพ) ทำแล้ว 6 132 134 134 ทำแล้ว 30/06/2553 68 24 24 24
85. เทศบาลตำบลห้วยยาง (กระนวน) ทำแล้ว 7 67 67 67 ทำแล้ว 04/06/2553 65 13 13 11
86. อบต.กุดขอนแก่น (ภูเวียง) ทำแล้ว 6 136 105 186 ทำแล้ว 15/06/2553 89 30 9 9
87. อบต.กุดเค้า (มัญจาคีรี) ทำแล้ว 5 99 83 83 ทำแล้ว 30/06/2553 45 9 4 3
88. อบต.กุดธาตุ (หนองนาคำ) ทำแล้ว 6 88 67 67 ทำแล้ว 22/06/2553 87 42 4 3
89. อบต.กุดเพียขอม (ชนบท) ทำแล้ว 4 64 190 64 ทำแล้ว 15/06/2553 41 25 25 24
90. อบต.เก่างิ้ว (พล) ทำแล้ว 7 81 118 117 ทำแล้ว 01/06/2553 64 52 52 52
91. อบต.ขัวเรียง (ชุมแพ) ทำแล้ว 7 97 97 97 ทำแล้ว 11/05/2553 53 43 43 43
92. อบต.ขามป้อม (พระยืน) ทำแล้ว 5 175 135 134 ทำแล้ว 15/06/2553 54 10 10 10
93. อบต.ขามป้อม (เปือยน้อย) ทำแล้ว 6 59 59 59 ทำแล้ว 28/06/2553 51 46 46 45
94. อบต.เขาน้อย (เวียงเก่า) ทำแล้ว 5 125 112 84 ทำแล้ว 28/06/2553 104 103 103 97
95. อบต.เขาสวนกวาง (เขาสวนกวาง) ทำแล้ว 6 339 338 338 ทำแล้ว 28/06/2553 55 33 33 33
96. อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ (อุบลรัตน์) ทำแล้ว 5 92 96 95 ทำแล้ว 30/06/2553 46 37 37 37
97. อบต.คำแคน (มัญจาคีรี) ทำแล้ว 5 114 68 69 ทำแล้ว 29/06/2553 74 67 67 67
98. อบต.คำม่วง (เขาสวนกวาง) ทำแล้ว 6 136 136 136 ทำแล้ว 25/06/2553 28 23 23 23
99. อบต.คำแมด (ซำสูง) ทำแล้ว 5 79 83 86 ทำแล้ว 08/06/2553 31 28 28 28
100. อบต.คึมชาด (หนองสองห้อง) ทำแล้ว 6 66 65 65 ทำแล้ว 21/06/2553 46 14 2 2
101. อบต.คูคำ (ซำสูง) ทำแล้ว 7 336 256 95 ทำแล้ว 23/06/2553 107 18 18 18
102. อบต.แคนเหนือ (บ้านไผ่) ทำแล้ว 7 147 166 166 ทำแล้ว 25/06/2553 118 66 66 60
103. อบต.โคกสง่า (พล) ทำแล้ว 7 165 138 115 ทำแล้ว 24/06/2553 67 56 49 46
104. อบต.โคกสี (เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 7 127 69 68 ทำแล้ว 28/06/2553 81 47 32 30
105. อบต.จระเข้ (หนองเรือ) ทำแล้ว 7 169 169 169 ทำแล้ว 29/06/2553 112 45 45 45
106. อบต.โจดหนองแก (พล) ทำแล้ว 6 223 223 223 ทำแล้ว 08/06/2553 75 53 47 45
107. อบต.ชุมแพ (ชุมแพ) ทำแล้ว 7 67 67 67 ทำแล้ว 23/06/2553 43 26 26 25
108. อบต.ไชยสอ (ชุมแพ) ทำแล้ว 7 72 100 80 ทำแล้ว 30/07/2553 30 8 2 2
109. อบต.ซับสมบูรณ์ (โคกโพธิ์ไชย) ทำแล้ว 5 378 384 384 ทำแล้ว 28/05/2553 70 6 2 2
110. อบต.ซำยาง (สีชมพู) ทำแล้ว 6 75 117 77 ทำแล้ว 25/06/2553 40 3 3 3
111. อบต.ดงเค็ง (หนองสองห้อง) ทำแล้ว 7 42 42 42 ทำแล้ว 04/06/2553 42 21 2 2
112. อบต.ดงเมืองแอม (เขาสวนกวาง) ทำแล้ว 5 140 156 117 ทำแล้ว 28/06/2553 78 41 41 41
113. อบต.ดงลาน (สีชมพู) ทำแล้ว 6 82 89 82 ทำแล้ว 17/06/2553 70 27 26 24
114. อบต.ดอนฉิม (แวงใหญ่) ทำแล้ว 7 151 151 151 ทำแล้ว 23/06/2553 75 53 44 44
115. อบต.ดอนช้าง (เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 6 199 199 199 ทำแล้ว 30/06/2553 95 95 94 87
116. อบต.ดอนดั่ง (หนองสองห้อง) ทำแล้ว 6 205 133 22 ทำแล้ว 14/06/2553 56 18 6 6
117. อบต.ดอนดู่ (หนองสองห้อง) ทำแล้ว 5 100 102 124 ทำแล้ว 14/06/2553 61 47 47 45
118. อบต.ดอนหัน (เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 6 145 106 95 ทำแล้ว 29/06/2553 57 49 49 46
119. อบต.ดินดำ (ภูเวียง) ทำแล้ว 5 136 136 136 ทำแล้ว 17/06/2553 23 23 23 23
120. อบต.ดูนสาด (กระนวน) ทำแล้ว 7 52 47 48 ทำแล้ว 27/05/2553 39 4 4 4
121. อบต.แดงใหญ่ (เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 6 96 181 90 ทำแล้ว 21/06/2553 35 20 17 16
122. อบต.ตะกั่วป่า (หนองสองห้อง) ทำแล้ว 6 118 76 73 ทำแล้ว 18/06/2553 61 50 50 47
123. อบต.ทรายมูล (น้ำพอง) ทำแล้ว 6 92 63 62 ทำแล้ว 30/06/2553 82 60 6 6
124. อบต.ท่ากระเสริม (น้ำพอง) ทำแล้ว 6 93 120 121 ทำแล้ว 29/06/2553 80 44 39 35
125. อบต.ทางขวาง (แวงน้อย) ทำแล้ว 6 157 159 23 ทำแล้ว 18/05/2553 64 28 28 28
126. อบต.ท่านางแนว (แวงน้อย) ทำแล้ว 5 77 119 110 ทำแล้ว 21/06/2553 53 23 4 4
127. อบต.ท่าพระ (เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 7 115 115 115 ทำแล้ว 24/05/2553 129 19 17 17
128. อบต.ท่าวัด (แวงน้อย) ทำแล้ว 6 104 116 115 ทำแล้ว 24/06/2553 39 4 4 4
129. อบต.ท่าศาลา (มัญจาคีรี) ทำแล้ว 5 100 97 94 ทำแล้ว 10/06/2553 55 43 43 43
130. อบต.ทุ่งชมพู (ภูเวียง) ทำแล้ว 6 204 204 204 ทำแล้ว 25/06/2553 77 57 2 2
131. อบต.ทุ่งโป่ง (อุบลรัตน์) ทำแล้ว 7 111 166 137 ทำแล้ว 30/06/2553 32 23 4 4
132. อบต.นางาม (มัญจาคีรี) ทำแล้ว 5 113 114 114 ทำแล้ว 25/06/2553 41 41 41 39
133. อบต.นางิ้ว (เขาสวนกวาง) ทำแล้ว 6 160 263 69 ทำแล้ว 29/06/2553 80 73 70 69
134. อบต.นาชุมแสง (ภูเวียง) ทำแล้ว 5 170 162 116 ทำแล้ว 30/06/2553 38 16 10 8
135. อบต.นาฝาย (ภูผาม่าน) ทำแล้ว 7 166 273 166 ทำแล้ว 08/08/2554 79 60 60 60
136. อบต.นาหนองทุ่ม (ชุมแพ) ทำแล้ว 6 149 138 138 ทำแล้ว 15/06/2553 49 49 49 49
137. อบต.นาหว้า (ภูเวียง) ทำแล้ว 6 130 43 43 ทำแล้ว 18/06/2553 137 84 3 3
138. อบต.โนนข่า (พล) ทำแล้ว 7 103 68 23 ทำแล้ว 25/03/2554 52 41 41 41
139. อบต.โนนแดง (โนนศิลา) ทำแล้ว 5 109 14 14 ทำแล้ว 28/06/2554 62 55 51 50
140. อบต.โนนทอง (แวงใหญ่) ทำแล้ว 7 77 52 52 ทำแล้ว 18/06/2553 72 24 19 18
141. อบต.โนนทัน (หนองเรือ) ทำแล้ว 5 81 81 78 ทำแล้ว 10/06/2553 48 29 29 27
142. อบต.โนนธาตุ (หนองสองห้อง) ทำแล้ว 7 112 88 87 ทำแล้ว 09/03/2554 72 9 2 2
143. อบต.โนนพะยอม (ชนบท) ทำแล้ว 5 147 147 147 ทำแล้ว 03/05/2553 58 22 11 9
144. อบต.โนนสมบูรณ์ (บ้านแฮด) ทำแล้ว 5 77 77 77 ทำแล้ว 10/06/2553 42 29 29 26
145. อบต.โนนสะอาด (แวงใหญ่) ทำแล้ว 7 103 109 109 ทำแล้ว 29/06/2553 78 65 65 65
146. อบต.โนนหัน (ชุมแพ) ทำแล้ว 7 133 155 155 ทำแล้ว 17/09/2553 56 36 24 23
147. อบต.โนนอุดม (ชุมแพ) ทำแล้ว 7 76 28 28 ทำแล้ว 11/06/2553 73 40 37 36
148. อบต.บริบูรณ์ (สีชมพู) ทำแล้ว 6 56 53 35 ทำแล้ว 15/06/2553 34 4 2 2
149. อบต.บัวเงิน (น้ำพอง) ทำแล้ว 5 139 116 114 ทำแล้ว 28/06/2553 48 15 12 12
150. อบต.บัวใหญ่ (น้ำพอง) ทำแล้ว 5 166 147 130 ทำแล้ว 22/06/2553 83 14 14 14
151. อบต.บ้านกง (หนองเรือ) ทำแล้ว 5 128 312 108 ทำแล้ว 11/06/2553 93 82 81 81
152. อบต.บ้านขาม (น้ำพอง) ทำแล้ว 7 109 134 134 ทำแล้ว 08/09/2553 109 88 88 88
153. อบต.บ้านดง (อุบลรัตน์) ทำแล้ว 7 102 104 102 ทำแล้ว 17/06/2553 22 21 21 16
154. อบต.บ้านแท่น (ชนบท) ทำแล้ว 7 87 254 102 ทำแล้ว 24/05/2553 40 29 29 29
155. อบต.บ้านโนน (ซำสูง) ทำแล้ว 7 388 378 377 ทำแล้ว 02/03/2554 100 86 86 86
156. อบต.บ้านไผ่ (บ้านไผ่) ทำแล้ว 7 211 211 210 ทำแล้ว 15/06/2553 79 69 69 68
157. อบต.บ้านฝาง (กระนวน) ทำแล้ว 5 78 52 52 ทำแล้ว 29/06/2553 65 53 53 53
158. อบต.บ้านเม็ง (หนองเรือ) ทำแล้ว 5 86 86 86 ทำแล้ว 30/06/2553 86 5 5 5
159. อบต.บ้านเรือ (ภูเวียง) ทำแล้ว 5 166 166 166 ทำแล้ว 30/06/2553 62 12 2 0
160. อบต.บ้านลาน (บ้านไผ่) ทำแล้ว 7 180 153 152 ทำแล้ว 30/06/2553 92 77 69 67
161. อบต.บ้านหว้า (เมืองขอนแก่น) ทำแล้ว 6 151 136 114 ทำแล้ว 30/06/2553 85 85 85 85
162. อบต.บ้านหัน (โนนศิลา) ทำแล้ว 6 162 181 185 ทำแล้ว 01/10/2553 63 63 63 63
163. อบต.บ้านเหล่า (บ้านฝาง) ทำแล้ว 7 208 207 207 ทำแล้ว 24/06/2553 50 7 3 3
164. อบต.บ้านใหม่ (สีชมพู) ทำแล้ว 6 66 60 53 ทำแล้ว 03/06/2553 46 42 42 42
165. อบต.ปอแดง (ชนบท) ทำแล้ว 7 63 21 27 ทำแล้ว 28/06/2553 41 15 14 14
166. อบต.ป่าปอ (บ้านไผ่) ทำแล้ว 6 339 310 49 ทำแล้ว 29/06/2553 31 17 3 3
167. อบต.ป่าหวายนั่ง (บ้านฝาง) ทำแล้ว 7 63 50 49 ทำแล้ว 29/06/2553 58 47 6 6
168. อบต.เปือยใหญ่ (โนนศิลา) ทำแล้ว 6 114 109 124 ทำแล้ว 30/06/2553 66 50 50 50
169. อบต.พังทุย (น้ำพอง) ทำแล้ว 7 36 19 19 ทำแล้ว 30/12/2553 89 72 72 69
170. อบต.เพ็กใหญ่ (พล) ทำแล้ว 5 91 118 141 ทำแล้ว 24/06/2553 100 96 96 95
171. อบต.โพนเพ็ก (มัญจาคีรี) ทำแล้ว 7 93 92 92 ทำแล้ว 09/06/2553 51 44 44 43
172. อบต.ภูผาม่าน (ภูผาม่าน) ทำแล้ว 6 89 98 8 ทำแล้ว 23/06/2553 22 8 2 2
173. อบต.ภูเวียง (ภูเวียง) ทำแล้ว 6 147 155 155 ทำแล้ว 29/06/2553 44 36 2 2
174. อบต.ภูห่าน (สีชมพู) ทำแล้ว 6 86 85 85 ทำแล้ว 14/06/2553 112 84 83 83
175. อบต.ภูเหล็ก (บ้านไผ่) ทำแล้ว 6 168 269 211 ทำแล้ว 24/03/2553 69 53 53 51
176. อบต.เมืองเก่าพัฒนา (เวียงเก่า) ทำแล้ว 5 157 145 131 ทำแล้ว 05/04/2554 146 131 131 131
177. อบต.เมืองพล (พล) ทำแล้ว 6 112 90 90 ทำแล้ว 24/06/2553 68 59 54 47
178. อบต.เมืองเพีย (บ้านไผ่) ทำแล้ว 7 265 212 166 ทำแล้ว 14/06/2553 131 90 90 90
179. อบต.ลอมคอม (พล) ทำแล้ว 5 178 178 178 ทำแล้ว 17/06/2553 89 44 44 44
180. อบต.ละหานนา (แวงน้อย) ทำแล้ว 7 118 270 10 ทำแล้ว 24/05/2553 81 51 51 50
181. อบต.วังชัย (น้ำพอง) ทำแล้ว 7 86 92 86 ทำแล้ว 07/06/2553 33 30 30 30
182. อบต.วังม่วง (เปือยน้อย) ทำแล้ว 6 103 103 102 ทำแล้ว 28/06/2553 44 34 34 34
183. อบต.วังสวาป (ภูผาม่าน) ทำแล้ว 7 56 17 17 ทำแล้ว 29/06/2553 55 4 2 2
184. อบต.วังแสง (ชนบท) ทำแล้ว 6 102 102 23 ทำแล้ว 15/06/2553 19 4 1 1
185. อบต.วังหิน (หนองสองห้อง) ทำแล้ว 6 137 136 121 ทำแล้ว 22/06/2553 40 16 16 16
186. อบต.วังหินลาด (ชุมแพ) ทำแล้ว 5 73 67 66 ทำแล้ว 29/06/2553 57 50 50 50
187. อบต.แวงน้อย (แวงน้อย) ทำแล้ว 3 139 237 168 ทำแล้ว 22/06/2553 113 106 106 102
188. อบต.ศรีบุญเรือง (ชนบท) ทำแล้ว 7 91 85 82 ทำแล้ว 18/06/2553 48 42 42 42
189. อบต.ศรีสุข (สีชมพู) ทำแล้ว 6 221 66 55 ทำแล้ว 29/06/2553 95 82 82 82
190. อบต.ศรีสุขสำราญ (อุบลรัตน์) ทำแล้ว 7 125 125 123 ทำแล้ว 04/08/2553 31 1 1 1
191. อบต.สงเปือย (ภูเวียง) ทำแล้ว 6 118 118 118 ทำแล้ว 02/06/2553 61 38 4 3
192. อบต.สวนหม่อน (มัญจาคีรี) ทำแล้ว 7 91 94 94 ทำแล้ว 29/06/2553 47 45 45 45
193. อบต.สำโรง (หนองสองห้อง) ทำแล้ว 5 89 89 89 ทำแล้ว 29/06/2553 50 24 24 16
194. อบต.สีชมพู (สีชมพู) ทำแล้ว 5 70 58 54 ทำแล้ว 30/06/2553 38 26 23 18
195. อบต.โสกนกเต็น (พล) ทำแล้ว 5 103 18 26 ทำแล้ว 10/06/2553 55 35 35 34
196. อบต.หนองกุง (น้ำพอง) ทำแล้ว 6 88 58 58 ทำแล้ว 28/06/2553 73 48 47 46
197. อบต.หนองกุงเซิน (ภูเวียง) ทำแล้ว 5 113 113 113 ทำแล้ว 30/06/2553 20 10 9 9
198. อบต.หนองกุงธนสาร (ภูเวียง) ทำแล้ว 5 59 58 58 ทำแล้ว 29/03/2554 59 34 30 29
199. อบต.หนองกุงใหญ่ (กระนวน) ทำแล้ว 6 71 71 70 ทำแล้ว 28/06/2553 64 59 59 59
200. อบต.หนองโก (กระนวน) ทำแล้ว 5 48 48 42 ทำแล้ว 30/06/2553 42 42 22 22
201. อบต.หนองเขียด (ชุมแพ) ทำแล้ว 5 380 386 384 ทำแล้ว 30/06/2553 82 50 50 50
202. อบต.หนองแซง (บ้านแฮด) ทำแล้ว 5 64 63 62 ทำแล้ว 30/06/2553 53 39 38 33
203. อบต.หนองแดง (สีชมพู) ทำแล้ว 5 90 68 58 ทำแล้ว 29/06/2553 44 7 7 7
204. อบต.หนองน้ำใส (บ้านไผ่) ทำแล้ว 7 103 148 147 ทำแล้ว 18/06/2553 71 22 22 18
205. อบต.หนองปลาหมอ (โนนศิลา) ทำแล้ว 5 154 32 32 ทำแล้ว 30/06/2553 97 86 86 83
206. อบต.หนองแปน (มัญจาคีรี) ทำแล้ว 5 134 133 132 ทำแล้ว 21/06/2553 70 44 44 44
207. อบต.หนองไผ่ล้อม (หนองสองห้อง) ทำแล้ว 6 151 201 132 ทำแล้ว 14/03/2554 14 13 3 3
208. อบต.หนองมะเขือ (พล) ทำแล้ว 7 82 81 75 ทำแล้ว 15/06/2553 67 56 56 53
209. อบต.หนองเม็ก (หนองสองห้อง) ทำแล้ว 6 149 149 149 ทำแล้ว 20/10/2553 150 60 60 60
210. อบต.หนองเรือ (หนองเรือ) ทำแล้ว 10 141 689 140 ทำแล้ว 29/06/2553 141 65 65 63
211. อบต.หนองแวง (พระยืน) ทำแล้ว 7 129 375 18 ทำแล้ว 02/06/2553 59 16 2 1
212. อบต.หนองแวงนางเบ้า (พล) ทำแล้ว 7 120 91 90 ทำแล้ว 25/06/2553 61 13 10 8
213. อบต.หนองแวงโสกพระ (พล) ทำแล้ว 7 111 93 84 ทำแล้ว 15/06/2553 106 100 100 99
214. อบต.หนองสองห้อง (หนองสองห้อง) ทำแล้ว 7 305 256 120 ทำแล้ว 03/05/2553 47 33 9 6
215. อบต.ห้วยแก (ชนบท) ทำแล้ว 7 108 106 106 ทำแล้ว 24/06/2553 45 19 19 19
216. อบต.ห้วยโจด (กระนวน) ทำแล้ว 6 97 97 97 ทำแล้ว 28/06/2553 56 11 11 11
217. อบต.ห้วยเตย (ซำสูง) ทำแล้ว 5 158 158 158 ทำแล้ว 28/06/2547 81 48 2 2
218. อบต.ห้วยม่วง (ภูผาม่าน) ทำแล้ว 7 156 156 156 ทำแล้ว 18/06/2553 110 31 2 2
219. อบต.หว้าทอง (ภูเวียง) ทำแล้ว 7 97 74 74 ทำแล้ว 18/06/2553 78 56 56 56
220. อบต.หันโจด (หนองสองห้อง) ทำแล้ว 7 187 107 108 ทำแล้ว 17/05/2553 20 18 18 18
221. อบต.หัวทุ่ง (พล) ทำแล้ว 6 62 118 94 ทำแล้ว 18/06/2553 57 51 51 51
222. อบต.หัวนาคำ (กระนวน) ทำแล้ว 7 72 13 12 ทำแล้ว 29/06/2553 66 63 63 63
223. อบต.หัวหนอง (บ้านไผ่) ทำแล้ว 6 69 274 70 ทำแล้ว 23/06/2553 52 24 18 17
224. อบต.หินตั้ง (บ้านไผ่) ทำแล้ว 6 160 180 160 ทำแล้ว 28/06/2553 39 15 14 14
225. อบต.ใหม่นาเพียง (แวงใหญ่) ทำแล้ว 7 119 81 81 ทำแล้ว 28/06/2553 115 107 107 107
รวม 225 อปท. 225 1,374 31,233 30,824 25,852 225 16,519 10,046 8,828 8,600
ข้อมูล ณ 29/03/2560