รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด หนองบัวลำภู ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.หนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว42764139ทำแล้ว 30/06/255332168000
2. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4572409352ทำแล้ว 30/06/2553270666666
3. เทศบาลตำบลกุดดินจี่ (นากลาง)ทำแล้ว4251236188ทำแล้ว 24/06/2553214664
4. เทศบาลตำบลกุดดู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4148290261ทำแล้ว 30/06/2554118000
5. เทศบาลตำบลเก่ากลอย (นากลาง)ทำแล้ว7173181175ทำแล้ว 25/06/255340343434
6. เทศบาลตำบลจอมทอง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7 ยังไม่อนุมัติ
7. เทศบาลตำบลนากลาง (นากลาง)ทำแล้ว4176170153ทำแล้ว 30/06/2553391313000
8. เทศบาลตำบลนาคำไฮ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7978881ทำแล้ว 30/06/2553569000
9. เทศบาลตำบลนาด่าน (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว6292929ทำแล้ว 30/06/2553
10. เทศบาลตำบลนาดี (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7141140140ทำแล้ว 25/06/255370585854
11. เทศบาลตำบลนามะเฟือง (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4111 ยังไม่อนุมัติ
12. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (นากลาง)ทำแล้ว740ทำแล้ว 30/07/255322100
13. เทศบาลตำบลนาเหล่า (นาวัง)ทำแล้ว5333290282ทำแล้ว 30/06/255414205767676
14. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว8272727ทำแล้ว 30/06/25537
15. เทศบาลตำบลโนนสัง (โนนสัง)ทำแล้ว4276341342ทำแล้ว 28/06/255316163124124123
16. เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7113124139ทำแล้ว 29/06/25531379442215
17. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (โนนสัง)ทำแล้ว4221221221ทำแล้ว 30/06/2553
18. เทศบาลตำบลบ้านโคก (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7166158137ทำแล้ว 30/06/25531184383838
19. เทศบาลตำบลบุญทัน (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7283228210ทำแล้ว 28/06/2553
20. เทศบาลตำบลฝั่งแดง (นากลาง)ทำแล้ว7524522521ทำแล้ว 18/06/255369922
21. เทศบาลตำบลยางหล่อ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7585151ทำแล้ว 30/06/2553
22. เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7370370370ทำแล้ว 29/06/255376000
23. เทศบาลตำบลหนองแก (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว718ทำแล้ว 24/06/2553130751400
24. เทศบาลตำบลหนองเรือ (โนนสัง)ทำแล้ว7 ยังไม่อนุมัติ
25. เทศบาลตำบลหัวนา (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4273265263 ยังไม่อนุมัติ
26. อบต.กุดจิก (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4103102102ทำแล้ว 23/06/255346181616
27. อบต.กุดดู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4149149149ทำแล้ว 30/06/255310
28. อบต.กุดผึ้ง (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว8111 ยังไม่อนุมัติ
29. อบต.กุดสะเทียน (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4922020ทำแล้ว 18/08/2553
30. อบต.กุดแห่ (นากลาง)ทำแล้ว6 ยังไม่อนุมัติ
31. อบต.โคกม่วง (โนนสัง)ทำแล้ว4145162162ทำแล้ว 15/07/25539393400
32. อบต.โคกใหญ่ (โนนสัง)ทำแล้ว9972323ทำแล้ว 01/10/255497000
33. อบต.ดงมะไฟ (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว4165165165ทำแล้ว 30/06/2553
34. อบต.ดงสวรรค์ (นากลาง)ทำแล้ว4 ยังไม่อนุมัติ
35. อบต.ด่านช้าง (นากลาง)ทำแล้ว4381010ทำแล้ว 24/06/2553
36. อบต.ทรายทอง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4828282ทำแล้ว 28/06/255316000
37. อบต.เทพคีรี (นาวัง)ทำแล้ว4 ยังไม่อนุมัติ
38. อบต.นากอก (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว71595445ทำแล้ว 30/06/255331313000
39. อบต.นาแก (นาวัง)ทำแล้ว599ทำแล้ว 27/05/25533175474747
40. อบต.นาคำไฮ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7844848ทำแล้ว 24/05/2553
41. อบต.นามะเฟือง (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4291818ทำแล้ว 30/06/2553
42. อบต.นาสี (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7ทำแล้ว 23/06/2553
43. อบต.นาเหล่า (นาวัง)ทำแล้ว7696969ทำแล้ว 30/06/255347116181817
44. อบต.นิคมพัฒนา (โนนสัง)ทำแล้ว46 ยังไม่อนุมัติ
45. อบต.โนนขมิ้น (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4798181ทำแล้ว 30/06/25533
46. อบต.โนนทัน (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7159159159ทำแล้ว 30/06/2553
47. อบต.โนนม่วง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7ทำแล้ว 21/06/2553
48. อบต.โนนเมือง (นากลาง)ทำแล้ว4226226226ทำแล้ว 14/06/255314562500
49. อบต.โนนเมือง (โนนสัง)ทำแล้ว4218218217ทำแล้ว 28/06/2553214000
50. อบต.บ้านขาม (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4 ยังไม่อนุมัติ
51. อบต.บ้านโคก (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว71033ทำแล้ว 30/06/2553
52. อบต.บ้านถิ่น (โนนสัง)ทำแล้ว7999 ยังไม่อนุมัติ
53. อบต.บ้านพร้าว (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว411012359ทำแล้ว 28/06/255320000
54. อบต.ปางกู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4191919ทำแล้ว 30/06/2553
55. อบต.ป่าไม้งาม (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4154255254ทำแล้ว 14/10/255326122909089
56. อบต.เมืองใหม่ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว719ทำแล้ว 29/06/255319191919
57. อบต.วังทอง (นาวัง)ทำแล้ว7122122122ทำแล้ว 21/09/2553564545454
58. อบต.วังปลาป้อม (นาวัง)ทำแล้ว3292928ทำแล้ว 30/06/25532135000
59. อบต.ศรีบุญเรือง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4242242241ทำแล้ว 25/06/2553
60. อบต.หนองกุงแก้ว (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4 ยังไม่อนุมัติ
61. อบต.หนองบัว (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว71075353ทำแล้ว 29/06/2553107211918
62. อบต.หนองบัวใต้ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว874ทำแล้ว 14/06/255374666666
63. อบต.หนองภัยศูนย์ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว5334338338ทำแล้ว 30/06/2553271411
64. อบต.หนองสวรรค์ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว44249 ยังไม่อนุมัติ
65. อบต.หนองหว้า (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7174174174ทำแล้ว 22/06/255310777
66. อบต.หันนางาม (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7121116179ทำแล้ว 23/06/2553461383832
67. อบต.หัวนา (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7219190156ทำแล้ว 24/06/2553617888
68. อบต.อุทัยสวรรค์ (นากลาง)ทำแล้ว7146138136ทำแล้ว 29/06/2553255474747
รวม 68 อปท.683798,4597,6047,339555332,4941,036856833
ข้อมูล ณ 13/09/2563