รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด บึงกาฬ ปี 2554

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255425552556
1. อบจ.บึงกาฬ (เมืองบึงกาฬ) - ยังไม่อนุมัติ
2. เทศบาลตำบลโคกก่อง (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว6293293293ทำแล้ว 29/06/255330333
3. เทศบาลตำบลไคสี (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว72199595ทำแล้ว 28/06/25534274565655
4. เทศบาลตำบลซาง (เซกา)ทำแล้ว9280283282ทำแล้ว 21/06/255333101010
5. เทศบาลตำบลโซ่พิสัย (โซ่พิสัย)ทำแล้ว5878787ทำแล้ว 06/07/255311000
6. เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง (พรเจริญ)ทำแล้ว51688476ทำแล้ว 29/06/255399474747
7. เทศบาลตำบลท่าสะอาด (เซกา)ทำแล้ว7313275260ทำแล้ว 29/06/255320000
8. เทศบาลตำบลโนนสว่าง (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว7143175134ทำแล้ว 28/06/255315124484642
9. เทศบาลตำบลบึงกาฬ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว5120108108ทำแล้ว 24/06/2553460000
10. เทศบาลตำบลบึงโขงหลง (บึงโขงหลง)ทำแล้ว6196305294ทำแล้ว 29/06/25531016999
11. เทศบาลตำบลบึงงาม (บึงโขงหลง)ทำแล้ว8119119119ทำแล้ว 30/06/255338500
12. เทศบาลตำบลปากคาด (ปากคาด)ทำแล้ว7133124121ทำแล้ว 23/06/255361000
13. เทศบาลตำบลพรเจริญ (พรเจริญ)ทำแล้ว5778062ทำแล้ว 28/06/2553157341817
14. เทศบาลตำบลวิศิษฐ์ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว6585756ทำแล้ว 07/06/255418888
15. เทศบาลตำบลศรีพนา (เซกา)ทำแล้ว7620656654ทำแล้ว 22/06/2553255555148
16. เทศบาลตำบลศรีวิไล (ศรีวิไล)ทำแล้ว51127060ทำแล้ว 28/06/255386000
17. เทศบาลตำบลศรีสำราญ (พรเจริญ)ทำแล้ว79310398ทำแล้ว 30/06/2553522222
18. เทศบาลตำบลหนองเลิง (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว81018279ทำแล้ว 30/06/255349111111
19. เทศบาลตำบลหอคำ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว6121125107ทำแล้ว 30/06/25533000
20. อบต.คำแก้ว (โซ่พิสัย)ทำแล้ว6122124122ทำแล้ว 24/06/2553180636362
21. อบต.คำนาดี (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว6924646ทำแล้ว 28/06/25532433233
22. อบต.โคกกว้าง (บุ่งคล้า)ทำแล้ว6343343343ทำแล้ว 23/06/25534060171616
23. อบต.ชัยพร (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว7138153142ทำแล้ว 22/06/2553148101010
24. อบต.ชุมภูพร (ศรีวิไล)ทำแล้ว6134152129ทำแล้ว 21/06/255358444443
25. อบต.เซกา (เซกา)ทำแล้ว923775ทำแล้ว 22/06/255391323232
26. อบต.โซ่ (โซ่พิสัย)ทำแล้ว7961111ทำแล้ว 21/05/255387353533
27. อบต.ดงบัง (บึงโขงหลง)ทำแล้ว6129 ยังไม่อนุมัติ
28. อบต.ถ้ำเจริญ (โซ่พิสัย)ทำแล้ว6777674ทำแล้ว 19/05/255324000
29. อบต.ท่ากกแดง (เซกา)ทำแล้ว1017711174ทำแล้ว 22/09/255313000
30. อบต.ท่าดอกคำ (บึงโขงหลง)ทำแล้ว7226226226ทำแล้ว 22/06/2553782100
31. อบต.ท่าสะอาด (เซกา)ทำแล้ว8726969ทำแล้ว 31/05/255321171717
32. อบต.นากั้ง (ปากคาด)ทำแล้ว7163336336ทำแล้ว 25/06/2553741766
33. อบต.นาดง (ปากคาด)ทำแล้ว7163212208ทำแล้ว 29/06/255365383835
34. อบต.นาสวรรค์ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว618410794ทำแล้ว 30/06/255334121212
35. อบต.นาสะแบง (ศรีวิไล)ทำแล้ว7106118123ทำแล้ว 10/06/25531000
36. อบต.นาสิงห์ (ศรีวิไล)ทำแล้ว713522ทำแล้ว 08/06/2553272600
37. อบต.นาแสง (ศรีวิไล)ทำแล้ว69 ยังไม่อนุมัติ
38. อบต.น้ำจั้น (เซกา)ทำแล้ว7311111ทำแล้ว 01/06/2553940222222
39. อบต.โนนศิลา (ปากคาด)ทำแล้ว7137115144ทำแล้ว 30/06/255345222220
40. อบต.โนนสมบูรณ์ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว6157157157ทำแล้ว 09/07/255371343434
41. อบต.บัวตูม (โซ่พิสัย)ทำแล้ว5771515ทำแล้ว 05/08/255453000
42. อบต.บ้านต้อง (เซกา)ทำแล้ว1242424ทำแล้ว 01/10/255321191919
43. อบต.บึงกาฬ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว722654ทำแล้ว 01/10/255312655
44. อบต.บุ่งคล้า (บุ่งคล้า)ทำแล้ว7132139128ทำแล้ว 14/10/255348484848
45. อบต.ป่งไฮ (เซกา)ทำแล้ว7210232217ทำแล้ว 30/07/2553659200
46. อบต.ปากคาด (ปากคาด)ทำแล้ว6262156146ทำแล้ว 18/06/2553769434341
47. อบต.ป่าแฝก (พรเจริญ)ทำแล้ว7171140114ทำแล้ว
48. อบต.โป่งเปือย (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว612510894ทำแล้ว 24/06/255361414141
49. อบต.โพธิ์หมากแข้ง (บึงโขงหลง)ทำแล้ว6176169135ทำแล้ว 14/06/255358111111
50. อบต.วังชมภู (พรเจริญ)ทำแล้ว4 ยังไม่อนุมัติ
51. อบต.ศรีชมภู (โซ่พิสัย)ทำแล้ว7101ทำแล้ว 28/06/2553101999
52. อบต.ศรีชมภู (พรเจริญ)ทำแล้ว7701817ทำแล้ว 30/06/25532443292626
53. อบต.สมสนุก (ปากคาด)ทำแล้ว7169287271ทำแล้ว 29/06/2553117645551
54. อบต.โสกก่าม (เซกา)ทำแล้ว7242228228ทำแล้ว 30/06/2553253535351
55. อบต.หนองเดิ่น (บุ่งคล้า)ทำแล้ว6278250238ทำแล้ว 10/06/2553649212120
56. อบต.หนองทุ่ม (เซกา)ทำแล้ว7707070ทำแล้ว 25/06/255370444444
57. อบต.หนองพันทา (โซ่พิสัย)ทำแล้ว7121107102ทำแล้ว 25/06/255336151414
58. อบต.หนองยอง (ปากคาด)ทำแล้ว71139279ทำแล้ว 28/06/2553
59. อบต.หนองหัวช้าง (พรเจริญ)ทำแล้ว4325225161ทำแล้ว 21/06/2553
60. อบต.เหล่าทอง (โซ่พิสัย)ทำแล้ว6827070ทำแล้ว 29/06/255337111110
รวม 60 อปท.593819,1557,8327,414561792,7001,1561,015987
ข้อมูล ณ 13/09/2563